[GA4] Utløsere for målgrupper

Med utløsere for målgrupper kan hendelser utløses når brukere matcher definisjonen av en målgruppe og blir medlemmer.

Du kan for eksempel utløse hendelser når brukere når viktige milepæler, som å starte et bestemt antall økter, lese et bestemt antall artikler eller gå over konverteringsterskler.

Du kan analysere disse hendelsene i rapportene dine og aktivere dem som konverteringer på samme måte som andre hendelser.

I de tilfellene der målgruppebetingelsene blir innfridd av én enkelt hendelse, blir metadata fra den aktuelle hendelsen kopiert over i den utløsende hendelsen. I de tilfellene der målgruppebetingelsene blir innfridd av flere hendelser, blir metadata fra den siste hendelsen kopiert over i den utløsende hendelsen. Kopierte metadata inkluderer tidsstempel-, økt- og skjerm-/sideinformasjon, men de inkluderer ikke verdien som er tilknyttet hendelsen.

Du kan ikke bruke hendelser som er knyttet til utløsere for målgrupper, som grunnlag for målgruppebetingelser.

Opprett hendelser for utløsing av målgrupper

Du kan opprette opptil 20 målgrupper for utløsing av målgrupper for hvert område.

Slik oppretter du utløserhendelser når du oppretter målgrupper:

  1. Til høyre for betingelsesverktøyet klikker du på + Opprett ny under Utløser for målgruppen.
  2. Gi hendelsen et navn.
  3. Velg Opprett en ekstra hendelse (opptil én per dag) når listen over medlemmer i målgruppen lastes inn på nytt hvis du vil at det skal utløses en hendelse hver gang brukeren innfrir målgruppekriteriene, selv om hen allerede er medlem av den aktuelle målgruppen.
  4. Klikk på Lagre.

Endre eller slett utløsere for målgrupper

For å redigere en hendelse, klikk på Rediger ved siden av hendelsen.

Du kan slette en hendelse ved å klikke på Slett ved siden av hendelsen.

Konverteringsterskler

Du kan utløse hendelser for enkle terskler. Hvis for eksempel medlemmer er definert som brukere med levetidsverdi på mer enn 100 i vilkåret for målgruppen din «Lønnsomme kunder», kan en hendelse som new_high_value_customer bli utløst hver gang en bruker oppfyller dette vilkåret og blir medlem av målgruppen.

Du kan også bruke disse hendelsene som plassholdere for mer komplekse konverteringer. Hvis du for eksempel definerer målgruppen «Regelmessige langtidsgjester» som

Event: booked_hotel
Parameter: days_booked
Parameter condition: > 13 days
AND
Event: booked_hotel
Parameter: event_count
Parameter condition: > 1 in any 60-day period

 

kan du utløse en hendelse som new_frequent_longterm hver gang brukere oppfyller disse vilkårene.

Ved å overvåke antallet av disse hendelsene kan du se hvor raskt målgruppen din vokser.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
69256
false
false