[GA4] החרגה של תנועה מבוטים מוכרים

תנועה מבוטים ומסורקים מוכרים מוחרגת באופן אוטומטי בנכסי Google Analytics 4. ההחרגה האוטומטית מבטיחה שלא ייכללו בנתונים של Analytics אירועים שמשויכים לבוטים מוכרים, במידת האפשר. כרגע אי אפשר להשבית את ההחרגה של תנועה מבוטים מוכרים או לבדוק מה היה הנפח של התנועה מבוטים שהוחרגה.

כדי לזהות בוטים מוכרים, המערכת נעזרת בשילוב בין מחקר של Google לנתונים מ-International Spiders and Bots List– רשימה שמעדכן הארגון Interactive Advertising Bureau. מידע נוסף מפורט באתר של Interactive Advertising Bureau‏ (IAB).

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?