[GA4] Chỉ số dự đoán

Giới thiệu về chỉ số dự đoán

Google Analytics tự động làm phong phú dữ liệu bằng cách đưa kiến thức chuyên môn về công nghệ học máy của Google vào tập dữ liệu của bạn để dự đoán hành vi trong tương lai của người dùng. Thông qua chỉ số dự đoán, bạn có thể tìm hiểu thêm về khách hàng chỉ bằng cách thu thập dữ liệu sự kiện có cấu trúc.

Chỉ số Định nghĩa
Xác suất mua hàng

Xác suất mà một người dùng đã hoạt động trong 28 ngày qua sẽ ghi lại một sự kiện chính cụ thể trong vòng 7 ngày tới.

Xác suất rời bỏ ứng dụng

Xác suất mà một người dùng đã hoạt động trên ứng dụng hoặc trang web của bạn trong 7 ngày qua sẽ không hoạt động trong 7 ngày tới.

Doanh thu dự kiến

Doanh thu dự kiến từ tất cả sự kiện chính về giao dịch mua trong vòng 28 ngày tiếp theo từ một người dùng đã hoạt động trong 28 ngày qua.

 

Hiện tại, chúng tôi chỉ hỗ trợ sự kiện purchase/ecommerce_purchasein_app_purchase cho chỉ số Xác suất mua hàng và Dự đoán doanh thu.

Mặc dù chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý sự kiện ecommerce_purchase, nhưng bạn nên sử dụng sự kiện purchase vào lúc này.

Điều kiện tiên quyết

Để huấn luyện thành công các mô hình dự đoán, bạn phải đáp ứng những tiêu chí sau của Analytics:

  1. Số lượng điểm dữ liệu phủ định và khẳng định về người mua hàng và người dùng rời bỏ phải đạt mức tối thiểu. Trong 28 ngày qua, trong khoảng thời gian 7 ngày, phải có ít nhất 1.000 người dùng cũ kích hoạt điều kiện dự đoán có liên quan (mua hàng hoặc rời bỏ) và ít nhất 1.000 người dùng cũ không kích hoạt.
  2. Bạn phải duy trì chất lượng mô hình trong một khoảng thời gian thì mới đủ điều kiện. (Tìm hiểu thêm về những việc bạn có thể làm để đảm bảo tài sản của mình có nhiều khả năng đủ điều kiện sử dụng chỉ số dự đoán nhất.)
  3. Để đủ điều kiện sử dụng cả chỉ số xác suất mua hàng và doanh thu dự đoán, một tài sản phải gửi các sự kiện purchase (nên dùng để thu thập) và/hoặc in_app_purchase (được thu thập tự động). Khi thu thập sự kiện purchase, bạn cũng cần thu thập các thông số valuecurrency cho sự kiện đó. Tìm hiểu thêm

Chỉ số dự đoán cho mỗi mô hình đủ điều kiện sẽ được tạo một lần mỗi ngày cho từng người dùng đang hoạt động. Nếu chất lượng mô hình cho tài sản của bạn giảm xuống dưới ngưỡng tối thiểu, thì Analytics sẽ ngừng cập nhật các thông tin dự đoán tương ứng và các thông tin này sẽ không xuất hiện trong Analytics.

Bạn có thể kiểm tra trạng thái đủ điều kiện của từng thông tin dự đoán bằng cách chuyển đến mục dự đoán trong mẫu đối tượng được đề xuất của trình tạo đối tượng.

Sử dụng chỉ số dự đoán

Bạn có thể xem chỉ số dự đoán trong trình tạo đối tượng và trong công cụ Khám phá.

Trình tạo đối tượng

Bạn có thể dùng chỉ số dự đoán để tạo đối tượng dự đoán trong trình tạo đối tượng.

Công cụ Khám phá

Bạn có thể dùng Xác suất mua hàngXác suất rời bỏ trong công cụ Khám phá trong kỹ thuật Giá trị vòng đời của người dùng.

Các phương pháp hay nhất

Trong mục Cài đặt cách chia sẻ dữ liệu, hãy bật chế độ cài đặt Lập mô hình cho nội dung đóng góp và thông tin chi tiết về doanh nghiệp. Bạn nên BẬT chế độ cài đặt này vì Analytics có thể sử dụng dữ liệu tổng hợp được chia sẻ để cải thiện chất lượng mô hình và thông tin dự đoán cho bạn.

Nhớ sử dụng tối đa đề xuất về sự kiện trong tài sản của bạn.

Đảm bảo rằng bạn đang thu thập sự kiện purchase và/hoặc in_app_purchase. Sự kiện in_app_purchase được tự động thu thập. Tuy nhiên, bạn phải liên kết với Google Play thông qua tài khoản Firebase để xem sự kiện in_app_purchase nếu có ứng dụng Android. Ngoài ra, xin lưu ý rằng mặc dù chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý sự kiện ecommerce_purchase, nhưng bạn nên dùng sự kiện purchase vào lúc này.

Nếu bạn xác định đối tượng tuỳ chỉnh và thêm điều kiện dự đoán để sử dụng Xác suất mua hàng trong ứng dụngXác suất mua hàng, thì chỉ những người dùng hoàn tất cả sự kiện purchasein_app_purchase mới được đưa vào đối tượng.

Việc thu thập nhiều loại hoặc số lượng lớn sự kiện được đề xuất về hành vi của người dùng sẽ hỗ trợ cải tiến mô hình và cải thiện thông tin dự đoán. Tương tự, việc giảm thiểu sự kiện không có ý nghĩa về hành vi của người dùng cũng sẽ cải thiện thông tin dự đoán.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính