[GA4] מדדים חזויים

מידע על מדדים חזויים

מערכת Google Analytics משפרת את הנתונים באופן אוטומטי. לשם כך היא נעזרת במומחיות הלמידה החישובית של Google ומשתמשת בה על מערך הנתונים שלכם כדי לחזות את ההתנהגות העתידית של המשתמשים. בעזרת מדדים חזויים תוכלו לקבל עוד מידע על הלקוחות שלכם, על-ידי איסוף נתונים מובנים של אירועים.

מדד הגדרה
הסתברות לרכישה

ההסתברות שמשתמש שהיה פעיל ב-28 הימים האחרונים ישלים אירוע המרה ספציפי במהלך 7 הימים הבאים.

הסתברות לנטישה

ההסתברות שמשתמש שהיה פעיל באפליקציה או באתר ב-7 הימים האחרונים לא יהיה פעיל ב-7 הימים הבאים.

התחזית להכנסה

ההכנסה הצפויה מכל ההמרות מסוג רכישה ב-28 הימים הבאים ממשתמש שהיה פעיל ב-28 הימים האחרונים.

 

נכון לעכשיו, המערכת תומכת רק באירועי ‏purchase/ecommerce_purchase ו-in_app_purchase במסגרת המדדים ׳הסתברות לרכישה׳ ו׳חיזוי הכנסה׳.

אף על פי שנמשיך לעבד את האירוע ecommerce_purchase, אנחנו ממליצים להשתמש מעכשיו באירוע purchase במקומו.

דרישות מוקדמות

כדי לאמן את המודלים לחיזוי ב-Analytics, הקריטריונים הבאים צריכים להתקיים:

  1. מספר מינימלי של דוגמאות חיוביות ושליליות של רוכשים ושל משתמשים שנטשו. בתקופה של שבעה ימים ב-28 הימים האחרונים, לפחות 1,000 משתמשים חוזרים הפעילו את תנאי החיזוי הרלוונטי (רכישה או נטישה) ולפחות 1,000 משתמשים חוזרים לא הפעילו אותו.
  2. כדי שהמודל יעמוד בקריטריונים, האיכות שלו צריכה להישמר לאורך תקופה מסוימת. (מידע נוסף על הפעולות שאפשר לבצע כדי לוודא שלנכס יהיה סיכוי גבוה ככל האפשר לעמוד בקריטריונים לשימוש במדדים חזויים)
  3. כדי שיוצגו לכם נתוני המדדים 'הסתברות לרכישה' ו'הכנסה צפויה' בנכס מסוים, צריכים להישלח מהנכס הזה נתונים לגב האירוע purchase (מומלץ לאיסוף) ו/או לגבי האירוע in_app_purchase (נאסף באופן אוטומטי). אם אתם אוספים נתונים לגבי האירוע purchase, עליכם להגדיר גם איסוף של הפרמטרים value ו-currency שמשויכים לאירוע הזה. מידע נוסף

המערכת תיצור את מדדי החיזוי של כל מודל שעומד בתנאים ביחס לכל משתמש פעיל פעם ביום. אם איכות המודל של הנכס נמוכה מסף המינימום, מערכת Analytics תפסיק לעדכן את החיזויים התואמים וייתכן שהם לא יהיו זמינים ב-Analytics.

כדי לבדוק את סטטוס הכשירות של כל חיזוי, עברו לקטע חיזוי בתבניות של הקהלים המוצעים בכלי ליצירת קהלים.

שימוש במדדים חזויים

המדדים החזויים זמינים בכלי ליצירת קהלים וב-כלי הניתוחים.

הכלי ליצירת קהלים

ניתן להשתמש במדדים חזויים כדי ליצור קהלים חזויים בכלי ליצירת קהלים.

כלי הניתוחים

אפשר להשתמש במדדים החזויים הסתברות לרכישה והסתברות לנטישה בכלי הניתוחים בשיטה 'כל משך החיים של משתמש'.

שיטות מומלצות

בהגדרות שיתוף הנתונים, מפעילים את ההגדרה 'הוספת נתונים ותובנות עסקיות למודלים'. כשההגדרה הזו מופעלת, מערכת Analytics יכולה להשתמש בנתונים נצברים ששותפו כדי לשפר את איכות המודל ואת החיזויים.

הקפידו לעשות שימוש רב ככל האפשר בהמלצות על אירועים בנכס שלכם.

הקפידו לאסוף את האירועים purchase ו/או in_app_purchase. אירועי in_app_purchase נאספים באופן אוטומטי. עם זאת, אם יש לכם אפליקציה ל-Android, צריך לקשר אותה ל-Google Play דרך חשבון Firebase כדי לראות את נתוני האירוע in_app_purchase. חשוב לזכור שהמערכות שלנו ימשיכו לעבד את נתוני האירוע ecommerce_purchase, אבל מומלץ להשתמש באירוע purchase במקומו.

אם מגדירים קהל בהתאמה אישית ומוסיפים תנאים חזויים כדי להשתמש בהסתברות לרכישה מתוך האפליקציה ובהסתברות לרכישה, רק משתמשים שהשלימו אירוע purchase ו-in_app_purchase ייכללו בקהל.

איסוף של מגוון או של נפח גדול יותר של אירועים מומלצים התואמים להתנהגות המשתמשים ישפר את החיזויים והמודלים שלנו. באופן דומה, כדי לשפר את החיזויים אפשר לצמצם את האירועים שיוצרים "רעש" ושאינם משמעותיים מבחינת התנהגות המשתמשים.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

תוכלו לנסות את האפשרויות הבאות:

false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי
13854681861063207142
true
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
true
true
69256