Tento článek se týká služeb Google Analytics 4. Pokud stále používáte službu Universal Analytics, která od 1. července 2023 přestane zpracovávat data, projděte si sekci Universal Analytics. (Pro služby Analytics 360 platí datum 1. října 2023.)

[GA4] Prediktivní metriky

Informace o prediktivních metrikách

Díky odbornému zázemí společnosti Google v oblasti strojového učení dodává služba Google Analytics vašim datům automaticky další rozměr a pomocí vaší datové sady předpovídá budoucí chování vašich uživatelů. Pomocí prediktivních metrik můžete získat další informace o svých zákaznících jen prostřednictvím sběru strukturovaných dat událostí.

Metrika Definice
Pravděpodobnost nákupu

Pravděpodobnost, že uživatel, který byl v posledních 28 dnech aktivní, provede během následujících 7 dní konkrétní konverzní událost.

Pravděpodobnost opuštění

Pravděpodobnost, že uživatel, který byl za posledních sedm dní ve vaší aplikaci nebo na vašem webu aktivní, nebude aktivní během příštích sedmi dní.

Odhadované tržby

Předpokládané tržby za všechny nákupní konverze v příštích 28 dnech od uživatele, který byl aktivní v posledních 28 dnech.

 

V současnosti jsou u metrik pravděpodobnosti nákupu a předpokládaných tržeb podporovány pouze události purchase/ecommerce_purchasein_app_purchase.

Událost ecommerce_purchase budeme sice i nadále zpracovávat, ale doporučujeme místo ní používat událost purchase.

Požadavky

K úspěšnému trénování prediktivních modelů vyžaduje služba Analytics splnění následujících kritérií:

  1. Určitý minimální počet pozitivních a negativních příkladů nakupujících uživatelů a uživatelů, kteří odešli. Za posledních 28 dní muselo během sedmidenního období příslušnou prediktivní podmínku (nákup nebo odchod) spustit alespoň 1000 vracejících se uživatelů a alespoň 1000 vracejících se uživatelů ji nesmělo spustit.
  2. Aby byl model způsobilý, musí se jeho kvalita udržet po určitou dobu.
  3. Aby služba splňovala podmínky pro metriky pravděpodobnosti nákupu i předpokládaných tržeb, musí odesílat událost purchase (doporučujeme pro shromažďování) nebo in_app_purchase (shromažďovaná automaticky). Pokud shromažďujete událost purchase, musíte k ní také zaznamenávat parametry valuecurrency. Další informace

Prediktivní metriky pro každý způsobilý model budou u každého aktivního uživatele generovány jednou denně. Pokud kvalita modelu pro vaši službu klesne pod minimální hranici, přestane služba Analytics aktualizovat odpovídající předpovědi a ty mohou přestat být v Analytics k dispozici.

Stav způsobilosti jednotlivých předpovědí můžete zkontrolovat v prediktivní sekci v šablonách navrhovaných publik v nástroji pro vytváření segmentů publika.

Používání prediktivních metrik

Prediktivní metriky jsou k dispozici v nástroji pro vytváření segmentů publika a v nástroji Průzkumy.

Nástroj pro vytváření segmentů publika

Pomocí prediktivních metrik můžete v nástroji pro vytváření segmentů publika vytvářet prediktivní publika.

Průzkum

Pravděpodobnost nákupupravděpodobnost opuštění můžete v nástroji Průzkumy použít v rámci techniky celkové doby existence uživatele.

Doporučené postupy

nastavení sdílení údajů povolte srovnávání. Zapnutí tohoto nastavení je pro vás prospěšné, protože služba Analytics může využívat sdílená agregovaná a anonymní data ke zlepšení kvality modelů a předpovědí.

Zajistěte, aby vaše služba co nejvíce používala doporučení událostí.

Ujistěte se, že shromažďujete události purchase nebo in_app_purchase. Události in_app_purchase se shromažďují automaticky. Pokud chcete vidět událost in_app_purchase a máte aplikaci pro Android, musíte se propojit se službou Google Play přes účet Firebase. Upozorňujeme, že i když budeme nadále zpracovávat událost ecommerce_purchase, doporučujeme místo ní nyní používat událost purchase.

Pokud definujete vlastní publikum a přidáte prediktivní podmínky k používání pravděpodobnosti nákupu v aplikacipravděpodobnosti nákupu, budou do tohoto publika zahrnuti jenom uživatelé, kteří dokončí událost purchase i událost in_app_purchase.

Shromáždění různorodějších doporučených událostí odpovídajících chování uživatelů nebo jejich většího množství pomůže vylepšit naše modely a předpovědi. Stejně tak předpovědi zlepší minimalizace množství nejasných událostí, které ve vztahu k chování uživatelů neposkytují smysluplné informace.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
69256
false
false