[GA4] Предвиждащи показатели

Всичко за предвиждащите показатели

Google Анализ автоматично обогатява данните Ви, като използва експертните умения на машинното си обучение, за да предвижда бъдещото поведение на потребителите Ви. С предвиждащите показатели научавате повече за клиентите си само като събирате структурирани данни за събития.

Показател Определение
Вероятност за покупка

Вероятността потребител, който е бил активен през последните 28 дни, да регистрира конкретно събитие, водещо до реализация, в рамките на следващите 7 дни.

Вероятност за напускане

Вероятността потребител, който е бил активен в приложението или сайта Ви през последните 7 дни, да не бъде активен през следващите 7 дни.

Предвиждани приходи

Приходите, очаквани от всички реализации от покупки в рамките на следващите 28 дни от потребител, който е бил активен през последните 28 дни.

 

Понастоящем за показателите „Вероятност за покупка“ и „Предвиждане на приходите“ се поддържат само събитията purchase/ecommerce_purchase и in_app_purchase.

Въпреки че ще продължим да обработваме събитието ecommerce_purchase, вместо него вече препоръчваме събитието purchase.

Необходими условия

За успешното обучение на предвиждащите модели Анализ изисква да бъдат изпълнени следните критерии:

  1. Минимален брой положителни и отрицателни примери за купувачи или напуснали потребители. През последните 28 дни, за период от седем дни поне 1000 завърнали се потребители трябва да са задействали съответното предвиждащо условие (покупка или напускане) и поне 1000 завърнали се потребители да не са го направили.
  2. Качеството на модела трябва да се поддържа за определен период от време. (Научете повече за действията, които можете да предприемете, за да се уверите, че собствеността Ви има най-голям шанс да отговаря на условията за предвиждащи показатели.)
  3. За да отговаря на условията за вероятност за покупка и прогнозни показатели за приходите, собствеността трябва да изпраща събитията purchase (препоръчително за събиране) и/или in_app_purchase (събирано автоматично). Когато събирате събитието purchase, трябва да събирате и параметрите value и currency за това събитие. Научете повече

Предвиждащите показатели за всеки отговарящ на условията модел ще се генерират веднъж дневно за всеки активен потребител. Ако качеството на модела за собствеността Ви спадне под минималния праг, Анализ ще спре да актуализира съответните предвиждания и те може да спрат да са налични в Анализ.

Можете да проверите доколко всяко предвиждане отговаря на условията, като отворите раздела Предвиждания в шаблоните за предложени аудитории в съставителя на аудитории.

Използване на предвиждащи показатели

Предвиждащите показатели са налице в съставителя на аудитории и в Изследвания.

Съставител на аудитории

Предвиждащите показатели могат да се използват за създаването на аудитории с предвиждане в съставителя на аудитории.

Изследвания

Можете да използвате Вероятност за покупка и Вероятност за напускане в Изследвания в рамките на техниката „За целия период за потребителя“.

Най-добри практики

В настройките за споделяне на данни активирайте настройката за моделиране на приноса и статистика за бизнеса. Ползата от активирането на тази настройка е, че Анализ може да използва споделени обобщени данни, за да подобрява качеството на моделите и предвижданията за Вас.

Възползвайте се максимално от използването на препоръки за събития в собствеността си.

Не забравяйте да събирате събитията purchase и/или in_app_purchase. Събитията in_app_purchase се събират автоматично. Трябва обаче да се свържете с Google Play посредством профила си във Firebase, за да видите събитието in_app_purchase, ако имате приложение за Android. Имайте предвид, че въпреки че ще продължим да обработваме събитието ecommerce_purchase, вместо него вече препоръчваме събитието purchase.

Ако дефинирате персонализирана аудитория и добавите предвиждащи условия, за да използвате Вероятност за покупка в приложение и Вероятност за покупка, само потребителите, които извършат и двете действия purchase и in_app_purchase, ще бъдат включени в аудиторията.

Събирането на по-голямо разнообразие или обем от препоръчани събития, съответстващи на поведението на потребителите, ще ни помогне да подобрим моделите и предвижданията си. Аналогично, намаляването до минимум на събитията, които са шум без значение за поведението на потребителите, също ще подобри предвижданията.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
69256