Ten artykuł dotyczy usługi Universal Analytics. Jeśli korzystasz z nowej wersji Google Analytics, zapoznaj się z artykułem dotyczącym usług Google Analytics 4 w Centrum pomocy.

Interpretowanie zmian zachowań użytkowników w okresach niepewności

W niepewnych czasach, gdy sytuacja na rynku zmienia się dynamicznie, a Twoja firma przechodzi przeobrażenia, musisz mieć możliwość pomiaru i interpretowania zmian zachowań klientów oraz szybkiego dostępu do ważnych informacji z firmowych baz danych. W Google Analytics dostępne są różne raporty i opcje raportowania, które pomagają mierzyć kluczowe dane biznesowe, dzięki czemu możesz podejmować natychmiastowe działania, by osiągać wyniki mające obecnie największe znaczenie.

Oto kilka przydatnych skrótów do raportów Google Analytics, dzięki którym możesz szybko wyświetlać takie dane jak natężenie ruchu w witrynie, zachowania użytkowników i przychody. Dzięki temu będziesz lepiej radzić sobie z utrudnieniami w działalności firmy i skuteczniej pomagać swoim klientom.

To nie jest pełna lista skrótów do raportów i danych, a podane na niej skróty mają zastosowanie tylko do usług internetowych.

Zakres dat

Wybierz zakres dat okresu, z którego chcesz zobaczyć dane o wydajności witryny. Ten zakres dat zostanie zastosowany do wszystkich raportów w Twoim widoku danych.

Jeśli bardzo ważne wydarzenie powoduje nagłe przeobrażenie sytuacji na rynku i może mieć wpływ na Twoją firmę, możesz przeanalizować znaczenie tych zmian dla niej, porównując działanie witryny z okresu przed wystąpieniem tego wydarzenia i po nim. Aby to zrobić, w selektorze daty zaznacz pole wyboru „Porównaj z:” i wybierz do porównania zakres dat o takiej samej liczbie dni rozpoczynający się w tym samym dniu tygodnia. Do porównywania danych w raportach najlepiej wybrać informacje z co najmniej 1–2 tygodni.

Wpływ na odbiorców

Aby zobaczyć najważniejsze zmiany pod względem liczby użytkowników, nowych użytkowników, sesji, odsłon i działań użytkowników w witrynie, otwórz sekcję Odbiorcy > Przegląd. Zwróć uwagę na zmianę procentową liczby użytkowników i sesji, by uzyskać pośredni obraz natężenia ruchu. Te dane mogą być najlepszymi wskaźnikami nagłych zmian w Twojej działalności online.

Jeśli np. prowadzisz restaurację oferującą usługę dostawy, możesz zauważyć wzrost liczby użytkowników witryny. Większa liczba użytkowników może oznaczać wyższy odsetek składanych zamówień niż do tej pory. Znajomość tych danych jest bardzo ważna, ponieważ dzięki nim możesz się upewnić, czy Twoja witryna odzwierciedla wszelkie zmiany w ofercie firmy i zaspokaja potrzeby klientów oraz czy firma poradzi sobie z nagłym wzrostem liczby zamówień.

Wpływ na przychody

Jeśli w swojej usłudze masz skonfigurowane śledzenie e-commerce, możesz w sekcji Konwersje > E-commerce > Przegląd obserwować zmiany przychodów, współczynnika konwersji e-commerce i średniej wartości zamówienia. Łatwiej dzięki temu ocenisz, czy w wybranym okresie przychody z witryny uległy znacznej zmianie.

 

Jeśli prowadzisz handel detaliczny i próbujesz zoptymalizować sprzedaż online, ten raport pomoże Ci monitorować trendy sprzedaży oraz wykrywać nagłe spadki lub wzrosty, na które trzeba zareagować. Jeśli np. nastąpi spadek współczynnika konwersji e-commerce i przychodów, przeanalizuj, czy wynika to z mniejszego natężenia ruchu w witrynie (w takim razie spróbuj wprowadzić promocję). Jeśli jednak nie było spadku natężenia ruchu, możesz zoptymalizować swoją ofertę produktów lub proces płatności, by lepiej odpowiadały oczekiwaniom klientów.

Wpływ na produkty

Aby dowiedzieć się więcej o zmianach odnotowanych w raporcie E-commerce ogółem i ustalić, co możesz zrobić, by zwiększyć lub zoptymalizować sprzedaż, otwórz sekcję Konwersje > E-commerce > Skuteczność produktu. Zobacz zmiany w przychodach według produktu i kategorii produktów. Możesz też kliknąć „Zachowania zakupowe” w eksploratorze w lewym górnym rogu raportu, by sprawdzić, jakie działania wykonywali użytkownicy na stronach produktów, np. wyświetlanie listy produktów, dodawanie pozycji do koszyka, usuwanie pozycji z koszyka i realizacja płatności. Jako wymiary możesz wybrać kod SKU produktu, kategorię produktów i markę produktu, by dokładniej przeanalizować trendy według oferty produktów i zoptymalizować witrynę z uwzględnieniem tego, z jakimi jej elementami użytkownicy wchodzą w interakcje, a z jakimi nie wchodzą.

 

Jeśli np. sprzedajesz artykuły gospodarstwa domowego i zauważasz spadek łącznych przychodów, ale po dokładniejszej analizie skuteczności produktów okaże się, że występuje wzrost przychodów z naczyń kuchennych, możesz zoptymalizować tę kategorię, wyświetlając ją na stronie głównej witryny, przeprowadzając odpowiednią promocję lub wyróżniając ją w kampanii marketingowej.

Wpływ na cele

Jeśli w usłudze w Analytics masz skonfigurowane cele, możesz obserwować zmiany ich skuteczności. Aby to zrobić, otwórz sekcję Konwersje > Cele > Przegląd i sprawdź zmiany łącznej liczby realizacji celów. Następnie możesz dokładniej przeanalizować zmiany dotyczące konkretnych celów, np. użytkownicy rzadziej korzystają z lokalizatora sklepów, ale rośnie liczba wyświetleń stron produktów i transakcji zakupu. Na podstawie tych danych możesz wywnioskować, że klienci więcej kupują przez internet niż w sklepach stacjonarnych.

 

Aby dokładniej przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy poruszają się po ścieżce zakupowej, otwórz sekcję Konwersje > Cele > Wizualizacja ścieżek. Możesz w niej sprawdzić, czy nastąpiła zauważalna zmiana liczby realizacji celów lub konwersji w witrynie. Być może liczba użytkowników odwiedzających Twoją witrynę wzrosła, ale mniej osób dociera do końca ścieżki zakupowej. Możesz ustalić, na którym jej etapie użytkownicy rezygnują z kupna i czy odsetek rezygnujących osób jest wyższy niż do tej pory.

Wpływ lokalizacji geograficznej

Aby zobaczyć zmiany aktywności uzależnione od lokalizacji geograficznej, otwórz sekcję Odbiorcy > Dane geograficzne > Lokalizacja. Dowiesz się w niej, gdzie nastąpiły nieproporcjonalnie duże ogólne zmiany natężenia ruchu lub wysokości przychodów. Możesz przy tym wybierać stopień szczegółowości danych od poziomu kraju aż do poziomu miasta. W podanym niżej przykładzie procentowa zmiana liczby użytkowników ze stanu Nowy Jork jest niemal dwukrotnie większa niż w przypadku Kalifornii. Możesz się więc zdecydować na wprowadzenie promocji dla użytkowników ze stanu Nowy Jork.

Wpływ na źródła wizyt

Aby zobaczyć zmiany w kanałach, z których użytkownicy docierają do Twojej witryny, otwórz sekcję Pozyskanie > Cały ruch > Źródło/medium. Możesz sprawdzić, który kanał marketingowy przyciąga najwięcej użytkowników do Twojej witryny, i na tej podstawie ocenić, w które kanały należałoby inwestować więcej lub mniej.

 

Jeśli np. stwierdzisz, że większość użytkowników pochodzi z wyszukiwarki i poczty e-mail, możesz przeznaczyć więcej zasobów marketingowych na reklamy w wyszukiwarce lub kampanie e-mailowe. A jeśli liczba użytkowników odwiedzających Twoją witrynę ze wszystkich kanałów spadła w porównaniu z poprzednimi okresami, możesz zainwestować w zmiany w witrynie lub wprowadzić promocję, która zwiększy natężenie ruchu i liczbę konwersji.

Analiza porównawcza z innymi firmami z Twojej branży

Aby zobaczyć trendy wydajności witryny występujące w Twojej branży lub podbranży, otwórz sekcję Odbiorcy > Analiza porównawcza > Kanały i w lewym górnym rogu raportu wybierz swoją branżę. Dzięki temu zorientujesz się, czy zachowania obserwowane w Twojej witrynie są anomalią czy powszechną tendencją, i poznasz inne przydatne informacje, np. ogólne trendy konsumenckie.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false