[GA4] Prediktiva målgrupper

Om prediktiva målgrupper

En prediktiv målgrupp är en målgrupp med minst ett villkor baserat på ett prediktivt mätvärde. Du kan till exempel skapa en målgrupp för ”sannolikt antal köpare inom sju dagar” som innefattar användare som sannolikt kommer att göra ett köp under de kommande sju dagarna.

Förutsättningar

Vilka prediktiva målgrupper som är tillgängliga beror på om underliggande prediktiva mätvärden uppfyller alla förutsättningar och är kvalificerade att användas. Om du har exporterat prediktiva målgrupper till länkade produktkonton och egendomen upphör att vara kvalificerad för det prediktiva mätvärdet, samlar målgrupperna inte på sig nya användare och det genereras inga nya förslag.

Skapa prediktiva målgrupper

När din egendom är kvalificerad för förslag kan du använda föreslagna målgruppsmallar för att skapa egna målgrupper med villkor baserade på förslagen.

 1. Klicka på Målgrupper under Datavisning i Administratör.
 2. Klicka på Ny målgrupp.
  Så här skapar du målgruppen baserat på en föreslagen målgrupp:
  1. Klicka på Prediktiva under Föreslagna målgrupper.
  2. Föreslagna prediktiva målgrupper som uppfyller förutsättningarna för modellering av förslag är märkta som Klar att användas. Klicka på en av de tillgängliga mallarna.
  3. Redigera mallen efter behov med hjälp av målgruppsverktyget.
  Så här skapar du en anpassad målgrupp med villkor baserade på prediktiva mätvärden:
  1. Börja med steg 4 i processen för att skapa målgrupper och välj ett av de prediktiva mätvärdena.

Om du vill redigera ett prediktivt villkor när du skapar en målgrupp kan du välja ett av inställningsalternativen:

 • Mest troliga … (inkluderar de N % mest lönsamma användarna)
 • Minst troliga … (inkluderar de N % minst lönsamma användarna)
 • Anpassat (ange ett procentintervall eller använd reglagen till höger för att välja ett intervall)

Om du använder ett anpassat intervall kan du flytta reglagen för att se hur många användare som ingår i målgruppen och sannolikheten för att de uppfyller det förväntade villkoret. Med ett större intervall ingår fler användare i målgruppen, men en större andel av dem är mindre benägna att uppfylla villkoret.

Standardinställd prediktiv sannolikhet för avhopp, inkluderar den 80:e till 100:e percentilen av användarna (mest lönsamma 20 % av användarna).

 

Modifierad prediktiv sannolikhet för avhopp, inkluderar den 40:e till 100:e percentilen av användare (mest lönsamma 60 % av användarna).

Använda prediktiva målgrupper

I dina annonseringsprodukter

Prediktiva målgrupper delas automatiskt med alla annonseringskonton som du har länkat till din egendom (t.ex. Google Ads, Display & Video 360 och Search Ads 360).

Som remarketingmålgrupper

Användare som står i begrepp att konvertera är lättare att övertyga att slutföra konverteringen. Det kan till exempel handla om användare som har undersökt produktinformation eller lagt varor i varukorgen. Sådana användare har gett starka signaler om att de vill ha produkterna. Analytics går ett steg längre än dessa enkla signaler och använder maskininlärning för att hitta djupa beteendemönster som är unika för din egendom och som visar att en användare sannolikt kommer att konvertera. En uppföljning från dig via en genomtänkt remarketingkampanj kan ge den avgörande knuffen i riktning mot köpet.

I kampanjer för att väcka engagemang på nytt

Användare som sannolikt kommer att hoppa av signalerar visserligen ett avtagande intresse för ditt företag, men har å andra sidan visat intresse för det tidigare. Nå dem igen med påminnelser om dina säljargument, som produktsortiment, kvalitet och pris, eller med bekväma alternativ för frakt och retur. Påminn dem om att de är viktiga för dig genom att visa specialerbjudanden.

Förslag på prediktiva målgrupper

Föreslagna målgrupper innefattar användare som överskrider gränsvärdena för prediktiva mätvärden. Användare inkluderas till exempel i målgruppen Troliga sjudagsköpare när Sannolikhet för köp > 90:e percentilen. Om modellerad data till exempel bygger på 1 000 användare inkluderar den 90:e till 100:e percentilen de 100 användarna (översta 10 %) med högst sannolikhet. Användare som överstiger eller befinner sig i den 90:e percentilen, de 100 mest sannolika användarna, inkluderas i målgruppen.

Om du lägger till andra villkor i målgruppen kan det medföra att färre användare tas med. Om du till exempel anger Ålder eller Region eller lägger till ett villkor baserat på antal händelser kanske du utesluter vissa av de 99 användare som annars skulle inkluderas.

Målgrupp Beskrivning Konfiguration
Troliga avhoppande köpare inom sju dagar Köpande användare som sannolikt inte kommer att besöka din egendom under de kommande sju dagarna

Inkludera:

(händelse)

in_app_purchase ELLER purchase ELLER ecommerce_purchase

ELLER

(mätvärde)

LTV > 0

OCH

(prediktivt mätvärde)

Sannolikhet för avhopp > 80:e percentilen

Användare som troligen hoppar av inom sju dagar Användare som sannolikt inte kommer att besöka din egendom under de kommande sju dagarna

Inkludera:

(prediktivt mätvärde)

Sannolikhet för avhopp > 80:e percentilen

Troliga sjudagsköpare Användare som troligen kommer att göra ett köp under de kommande sju dagarna

Inkludera:

(prediktivt mätvärde)

Sannolikhet för köp > 90:e percentilen

Troliga förstagångsköpare inom sju dagar Användare som troligen kommer att göra sitt första köp under de kommande sju dagarna

Inkludera:

(prediktivt mätvärde)

Sannolikhet för köp > 90:e percentilen

OCH

(mätvärde)

LTV = 0

Uteslut:

(händelse)

in_app_purchase ELLER purchase ELLER ecommerce_purchase

Förväntade toppbetalare de kommande 28 dagarna Användare som förväntas generera störst intäkter de kommande 28 dagarna

Inkludera:

(prediktivt mätvärde)

Förväntade intäkter > 95:e percentilen

 

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny