[GA4] Predpokladané publiká

Predpokladané publiká

Predpokladané publikum je publikum s aspoň jednou podmienkou na základe prediktívnej metriky. Môžete napríklad vytvoriť publikum „pravdepodobných kupujúcich počas nasledujúcich siedmich dní“ zahŕňajúce používateľov, ktorí v najbližších siedmich dňoch pravdepodobne nakúpia.

Podmienky

Dostupnosť predpokladaných publík závisí od toho, či základné prediktívne metriky spĺňajú všetky podmienky a sú tak vhodné na použitie. Ak ste predpokladané publiká exportovali do prepojených účtov služieb, tieto publiká nebudú zhromažďovať nových používateľov, ak vlastníctvo nebude vhodné pre prediktívnu metriku a nebudú sa generovať nové predpoklady.

Vytvorenie predpokladaných publík

Keď bude vlastníctvo vhodné na vytváranie predpokladov, môžete pomocou šablón navrhovaných publík vytvoriť vlastné publiká s podmienkami založenými na týchto predpokladoch.

 1. Na karte Správca kliknite v sekcii Zobrazenie údajov na Publiká.
 2. Kliknite na Nové publikum.
  Ak chcete vytvoriť publikum na základe navrhovaného publika, postupujte takto:
  1. V sekcii Navrhované publiká kliknite na Predpokladané.
  2. Navrhované predpokladané publiká, ktoré spĺňajú podmienky prediktívneho modelovania, majú označenie Pripravené na použitie. Kliknite na jednu z pripravených šablón.
  3. Pomocou nástroja na vytváranie publík upravte šablónu podľa svojich potrieb.
  Ak chcete vytvoriť vlastné publikum s podmienkami založenými na prediktívnych metrikách, postupujte takto:
  1. Začnite 4. krokom procesu vytvárania publika a vyberte jednu z prediktívnych metrík.

Ak chcete pri vytváraní publika upraviť prediktívnu podmienku, vyberte jednu z možností konfigurácie:

 • S najväčšou pravdepodobnosťou… (zahŕňa horných N % používateľov),
 • S najmenšou pravdepodobnosťou… (zahŕňa dolných N % používateľov),
 • Vlastné (zadajte percentuálny rozsah alebo vyberte rozsah pomocou posúvačov vpravo).

Ak používate vlastný rozsah, vďaka posúvačom vidíte, koľko používateľov je zahrnutých a s akou pravdepodobnosťou splnia prediktívnu podmienku. Pri väčšom rozsahu môžete vidieť, že je zahrnutých viac používateľov, ale že väčšia časť z nich splní danú podmienku s menšou pravdepodobnosťou.

Predvolená konfigurácia predpokladu pre pravdepodobnosť straty používateľov, ktorá je nastavená tak, aby zahŕňala 80. až 100. percentil používateľov (horných 20 % používateľov).

 

Upravená konfigurácia predpokladu pre pravdepodobnosť straty používateľov, ktorá je nastavená tak, aby zahŕňala 40. až 100. percentil používateľov (horných 60 % používateľov).

Používanie predpokladaných publík

Vo vašich reklamných službách

Predpokladané publiká sa automaticky zdieľajú so všetkými účtami reklamných služieb, ktoré ste prepojili so svojím vlastníctvom (napr. Google Ads, Display & Video 360, Search Ads 360).

Ako remarketingové publiká

Používateľov na hrane konverzie možno ľahšie presvedčiť, aby dokončili konverziu. Napríklad používatelia, ktorí si preštudovali podrobnosti o výrobku alebo pridali položky do košíka, tým vyslali silné signály, že tieto výrobky chcú vlastniť. Analytics nezostáva len pri týchto jednoduchých signáloch. Používa strojové učenie na hľadanie zaužívaných vzorcov správania, ktoré sú jedinečné pre vaše vlastníctvo, a na poukázanie na to, že používateľ pravdepodobne uskutoční konverziu. Ďalší presvedčivý podnet z vašej strany v podobe dobre navrhnutej remarketingovej kampane ich môže motivovať k dokončeniu procesu.

V kampaniach na opätovnú interakciu

Hoci používatelia, ktorých pravdepodobne strácate, naznačujú upadajúci záujem o vašu firmu, sú to zároveň tí, ktorí v minulosti s vašou firmou interagovali. Oslovte ich znova a pripomeňte im hodnotu, ktorú ponúkate, pokiaľ ide o sortiment, kvalitu a ceny výrobkov alebo výhodné možnosti doručenia a vrátenia tovaru. Pripomeňte im akciovými ponukami, že si ich ceníte.

Odporúčané predpokladané publiká

Navrhované publiká zahŕňajú používateľov, ktorí prekračujú prahy prediktívnych metrík. Používatelia sa napríklad zahrnú do publika Pravdepodobní kupujúci počas nasledujúcich siedmich dní, ak u nich pravdepodobnosť nákupu presiahne 90. percentil. Ak by napríklad modelované údaje vychádzali z 1 000 používateľov, 90. až 100. percentil by zahŕňal 100 používateľov (horných 10 %) s najväčšou pravdepodobnosťou nákupu. Do publika budú zahrnutí používatelia, ktorí prekročia alebo sú na 90. percentile (horných 100 používateľov).

Ak pre publikum pridáte ďalšie podmienky, môžete znížiť počet používateľov, ktorí doň budú zahrnutí. Ak napríklad pridáte Vek alebo Región, prípadne podmienku založenú na počte udalostí, môžete vylúčiť niektorých z 99 používateľov, ktorí by inak boli zahrnutí.

Publikum Popis Konfigurácia
Kupujúci, ktorí pravdepodobne prestanú s používaním počas nasledujúcich 7 dní Kupujúci používatelia, ktorí pravdepodobne nenavštívia vaše vlastníctvo počas nasledujúcich 7 dní

Zahrnúť:

(udalosť)

in_app_purchase ALEBO purchase ALEBO ecommerce_purchase

ALEBO

(metrika)

Kumulovaná hodnota > 0

A

(prediktívna metrika)

Pravdepodobnosť straty používateľov > 80. percentil

Používatelia, ktorí pravdepodobne prestanú s používaním počas nasledujúcich 7 dní Používatelia, ktorí počas nasledujúcich 7 dní pravdepodobne nenavštívia vaše vlastníctvo

Zahrnúť:

(prediktívna metrika)

Pravdepodobnosť straty používateľov > 80. percentil

Pravdepodobní kupujúci počas nasledujúcich 7 dní Používatelia, ktorí počas nasledujúcich 7 dní pravdepodobne uskutočnia nákup

Zahrnúť:

(prediktívna metrika)

Pravdepodobnosť nákupu > 90. percentil

Kupujúci, ktorí pravdepodobne uskutočnia prvý nákup počas nasledujúcich 7 dní Používatelia, ktorí počas nasledujúcich 7 dní pravdepodobne uskutočnia svoj prvý nákup

Zahrnúť:

(prediktívna metrika)

Pravdepodobnosť nákupu > 90. percentil

A

(metrika)

Kumulovaná hodnota = 0

Vylúčiť:

(udalosť)

in_app_purchase ALEBO purchase ALEBO ecommerce_purchase

Používatelia s predpokladanými najvyššími výdavkami za 28 dní Používatelia, ktorí podľa predpokladov vygenerujú počas nasledujúcich 28 dní najviac výnosov

Zahrnúť:

(prediktívna metrika)

Predpokladané výnosy > 95. percentil

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vyskúšajte tieto ďalšie kroky:

false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
10560944220914770565
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
69256