[GA4] Odbiorcy prognozowani

Informacje o odbiorcach prognozowanych

Odbiorcy prognozowani to lista odbiorców z co najmniej jednym warunkiem opartym na danych prognozowanych. Możesz np. utworzyć listę odbiorców „Użytkownicy, którzy w ciągu najbliższych 7 dni prawdopodobnie dokonają zakupu” zawierającą użytkowników, którzy z dużym prawdopodobieństwem kupią coś w ciągu najbliższych 7 dni.

Wymagania wstępne

Dostępność list odbiorców prognozowanych zależy od tego, czy leżące u ich podstaw dane prognozowane kwalifikują się do użycia, czyli spełniają wszystkie wymagania wstępne. Jeśli wyeksportujesz na połączone konta usług listy odbiorców prognozowanych, nie będą do nich dodawani nowi użytkownicy, gdy usługa przestanie się kwalifikować do korzystania z danych prognozowanych i w związku z tym skończy się generowanie nowych prognoz.

Tworzenie list odbiorców prognozowanych

Jeśli Twoja usługa może korzystać z prognoz, możesz używać sugerowanych szablonów odbiorców, aby tworzyć własne listy odbiorców z warunkami opartymi na tych prognozach.

 1. W sekcji AdministracjaWyświetlanie danych kliknij Odbiorcy.
 2. Kliknij przycisk Nowi odbiorcy.
  Aby utworzyć listę odbiorców na podstawie sugerowanej listy odbiorców:
  1. W sekcji Sugerowani odbiorcy kliknij Przewidywanie.
  2. Sugerowane listy odbiorców, które spełniają warunki wstępne modelowania prognoz, noszą oznaczenie „Gotowa do użytku”. Kliknij jeden z gotowych szablonów.
  3. Dostosuj szablon do swoich potrzeb za pomocą Kreatora listy odbiorców.
  Aby utworzyć niestandardową listę odbiorców z warunkami opartymi na danych prognozowanych:
  1. Zacznij od kroku 4 tworzenia listy odbiorców i wybierz dane prognozowane.

Aby edytować warunek prognostyczny podczas tworzenia listy odbiorców, wybierz jedną z opcji konfiguracji:

 • Największe prawdopodobieństwo… (obejmuje N% pierwszych użytkowników)
 • Najmniejsze prawdopodobieństwo… (obejmuje N% ostatnich użytkowników)
 • Niestandardowe (wpisz zakres procentowy lub wybierz go za pomocą suwaków po prawej stronie)

Jeśli używasz zakresu niestandardowego, suwaki pozwalają sprawdzić liczbę użytkowników i prawdopodobieństwo spełnienia przez nich przewidywanego warunku. Gdy zakres jest większy, uwzględnianych jest więcej użytkowników, ale większa ich część rzadziej spełnia ten warunek.

Domyślna konfiguracja prognozowania prawdopodobieństwa rezygnacji z usługi to uwzględnianie od 80 do 100 centyla użytkowników (górne 20%).

 

Zmodyfikowana konfiguracja prognozowania prawdopodobieństwa rezygnacji obejmuje od 40 do 100 centyla użytkowników (górne 60%).

Używanie list odbiorców prognozowanych

W Twoich usługach reklamowych

Listy odbiorców prognozowanych są automatycznie udostępniane wszystkim kontom reklamowym połączonym z Twoją usługą (np. Google Ads, Display & Video 360 czy Search Ads 360).

Jako list odbiorców remarketingu

Użytkowników, którzy są bardzo blisko konwersji, można łatwiej przekonać do jej dokonania. Na przykład użytkownicy, którzy zapoznali się ze szczegółami produktu lub dodali go do koszyka, wysyłają jasny sygnał, że są bardzo zainteresowani jego nabyciem. Analytics bierze pod uwagę nie tylko te proste sygnały, ale korzysta też z systemów uczących się, aby wykrywać bardziej złożone wzorce zachowań charakterystyczne dla Twojej usługi i wskazujące, że dany użytkownik jest skłonny do konwersji. Przekonująca wiadomość przekazana w ramach przemyślanej kampanii remarketingowej może być ostatecznym czynnikiem, który zachęci taką osobę do ukończenia transakcji.

W kampaniach ponownie angażujących

Chociaż użytkownicy, którzy prawdopodobnie zrezygnują z zakupu, sygnalizują słabnące zainteresowanie Twoją firmą, to jednak wcześniej wykazywali nią zainteresowanie. Dotrzyj do nich z przekazem przypominającym o atrakcyjności Twojej oferty pod względem różnorodności produktów i ich wysokiej jakości oraz przystępności cen lub wygodnych opcji dostawy i zwrotu. Przypomnij im, jacy są cenni dla Twojej firmy, proponując oferty specjalne.

Sugerowane listy odbiorców prognozowanych

Na sugerowane listy odbiorców trafiają użytkownicy, którzy przekroczyli wyznaczone wartości progowe danych prognozowanych. Na przykład do listy „Użytkownicy, którzy w ciągu najbliższych 7 dni prawdopodobnie dokonają zakupu”, zostaną dodani użytkownicy, w przypadku których „Prawdopodobieństwo zakupu > 90 percentyl”. Jeśli np. dane modelowane oparto na grupie liczącej 1000 użytkowników, 90–100 percentyl będzie obejmować 100 użytkowników (górne 10%) o najwyższym prawdopodobieństwie dokonania zakupu. Użytkownicy, którzy są na poziomie 90 percentyla lub przekraczają ten poziom, czyli 100 najlepszych użytkowników, zostaną dodani do listy odbiorców.

Jeśli do definicji listy odbiorców dodasz kolejne warunki, możesz zmniejszyć liczbę uwzględnianych użytkowników. Jeśli np. dodasz warunki związane z wiekiem, regionem lub liczbą zdarzeń, możesz wyeliminować część z 99 użytkowników, którzy mogliby trafić na tę listę.

Lista odbiorców Opis Konfiguracja
Kupujący, którzy w ciągu najbliższych 7 dni prawdopodobnie zrezygnują Kupujący, którzy w ciągu najbliższych 7 dni prawdopodobnie nie odwiedzą Twojej usługi.

Uwzględnij:

(zdarzenie)

in_app_purchase LUB purchase LUB ecommerce_purchase

LUB

(dane)

Wartość od początku śledzenia > 0

ORAZ

(dane prognozowane)

Prawdopodobieństwo rezygnacji > 80 percentyl

Użytkownicy, którzy w ciągu najbliższych 7 dni prawdopodobnie zrezygnują Użytkownicy, którzy w ciągu najbliższych 7 dni prawdopodobnie nie odwiedzą Twojej usługi.

Uwzględnij:

(dane prognozowane)

Prawdopodobieństwo rezygnacji > 80 percentyl

Użytkownicy, którzy w ciągu najbliższych 7 dni prawdopodobnie dokonają zakupu Użytkownicy, którzy w ciągu najbliższych 7 dni prawdopodobnie dokonają zakupu.

Uwzględnij:

(dane prognozowane)

Prawdopodobieństwo zakupu > 90 percentyl

Użytkownicy, którzy w ciągu najbliższych 7 dni prawdopodobnie dokonają pierwszego zakupu Użytkownicy, którzy w ciągu najbliższych 7 dni prawdopodobnie dokonają pierwszego zakupu.

Uwzględnij:

(dane prognozowane)

Prawdopodobieństwo zakupu > 90 percentyl

ORAZ

(dane)

Wartość od początku śledzenia = 0

Wyklucz:

(zdarzenie)

in_app_purchase LUB purchase LUB ecommerce_purchase

Użytkownicy najbardziej skłonni do zakupów w ciągu najbliższych 28 dni – prognoza Użytkownicy, którzy według prognozy w ciągu najbliższych 28 dni przyniosą największe przychody.

Uwzględnij:

(dane prognozowane)

Prognozowane przychody > 95 percentyl

 

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne