[GA4] Forutsigende målgrupper

Om forutsigende målgrupper

En forutsigende målgruppe er en målgruppe med minst ett vilkår basert på en forutsigende beregning. Du kan for eksempel utarbeide en målgruppe bestående av «brukere som trolig kjøper noe i løpet av de neste sju dagene».

Forutsetninger

Hvorvidt forutsigende målgrupper er tilgjengelige, avhenger av om de innfrir alle forutsetningene, slik at de underliggende forutsigende beregningene kan brukes. Hvis du har eksportert forutsigende målgrupper til tilknyttede produktkontoer, akkumuleres det ikke nye brukere i disse målgruppene hvis området ikke er kvalifisert for den forutsigende beregningen, og nye forslag blir ikke generert.

Opprett forutsigende målgrupper

Når området ditt er kvalifisert for forslag, kan du bruke de foreslåtte målgruppemalene til å opprette dine egne målgrupper med betingelser basert på de aktuelle forslagene.

 1. Klikk på Målgrupper under DatavisningAdministrator-siden.
 2. Klikk på Ny målgruppe.
  Slik kan du opprette målgrupper basert på foreslåtte målgrupper:
  1. Klikk på Forutsigende under Foreslåtte målgrupper.
  2. Foreslåtte forutsigende målgrupper som innfrir forutsetningene for forslagsmodelleringen, merkes som «Klar til bruk». Klikk på en av malene som er klare.
  3. Bruk Målgruppebyggeren til å endre malen etter behov.
  Sånn kan du opprette egendefinerte målgrupper med betingelser basert på forutsigende beregninger:
  1. Velg en av de forutsigende beregningene i det fjerde trinnet i prosessen for opprettelse av målgrupper.

Du kan endre en forutsigende betingelse når du oppretter en målgruppe, ved å velge ett av disse alternativene for konfigurasjon:

 • Mest sannsynlig … (inkluderer de øverste N % av brukerne)
 • Minst sannsynlig … (inkluderer de nederste N % av brukerne)
 • Egendefinert (angi et prosentområde, eller bruk glidebryterne til høyre for å velge ønsket område)

Hvis du bruker et egendefinert område, kan du bruke glidebryterne til å se hvor mange brukere som er tatt med, og sannsynligheten for at disse brukerne innfrir den forventede betingelsen. Jo større området er, dess flere brukere tar du med, men da blir det også flere av brukerne som ikke forventes å innfri betingelsen.

Dette er standardkonfigurasjonen for forventet sannsynlighet for frafall, som er angitt som å omfatte den 80.–100. persentilen (de øverste 20 % av brukerne).

 

Dette er en endret konfigurasjonen for forventet sannsynlighet for frafall, som er angitt som å omfatte den 40.–100. persentilen (de øverste 60 % av brukerne).

Bruk av forutsigende målgrupper

I annonseringsprodukter

Forutsigende målgrupper blir automatisk delt med alle annonseringskontoer du har knyttet sammen med området ditt (f.eks. Google Ads, Display & Video 360 og Search Ads 360).

Som remarketingmålgrupper

Brukere som står på terskelen til å konvertere, lar seg lettere overbevise om å fullføre konverteringene. Brukere som har finlest detaljert produktinformasjon eller lagt varer i handlekurven, har gitt tydelige signaler på at de virkelig vil ha disse produktene. Med Analytics tar vi et skritt videre fra disse enkle signalene og bruker maskinlæring for å identifisere dype atferdsmønstre som er unike for området ditt, og som viser at det er sannsynlig at den aktuelle brukeren kommer til å konvertere. En overbevisende oppfølging i form av en velformulert remarketingkampanje kan være det lille dyttet de trenger for å fullføre prosessen.

I kampanjer for nytt engasjement

Selv om brukere som har høy sannsynlighet for å slutte å bruke et av produktene dine, signaliserer en avtakende interesse i bedriften din, har disse brukerne samtidig hatt interaksjoner med bedriften din tidligere. Du kan gjenoppta kommunikasjonen med dem igjen ved å påminne dem om hvilken verdi du utgjør i form av produktutvalg, pris og kvalitet eller bekvemmelige frakt- og returalternativer. Med spesialtilbud kan du minne dem på akkurat hvor høyt du verdsetter dem.

Foreslåtte forutsigende målgrupper

De foreslåtte målgruppene inkluderer brukere som overskrider grensene for de forutsigende beregningene. Brukere blir for eksempel inkludert i målgruppen «Brukere som trolig kjøper noe de neste 7 dagene» når «Sannsynlighet for kjøp > 90. persentil». Hvis for eksempel de modellerte dataene var basert på 1000 brukere, inkluderer den 90.–100. persentilen de 100 brukerne (de øverste 10 %) med den høyeste sannsynligheten for kjøp. Brukere som overskrider eller er i den 90. persentilen (dvs. de øverste 100 brukerne), blir tatt med i målgruppen.

Hvis du legger til andre vilkår i målgruppen, kan du redusere antallet brukere som blir tatt med. Hvis du for eksempel inkluderer aldersgruppe eller region, eller legger til et vilkår basert på et hendelsesantall, kan du eliminere enkelte av de 99 brukerne som ellers ville ha blitt tatt med.

Målgruppe Beskrivelse Konfigurasjon
Kjøpende brukere som trolig ikke er aktive brukere de neste 7 dagene Dette er kjøpende brukere som trolig ikke kommer til å besøke området ditt i løpet av de neste sju dagene.

Inkluder:

(hendelse)

in_app_purchase ELLER purchase ELLER ecommerce_purchase

ELLER

(beregning)

LTV > 0

OG

(forutsigende beregning)

Sannsynlighet for frafall > 80. persentil

Brukere som trolig faller fra i løpet av de neste 7 dagene Dette er brukere som trolig ikke kommer til å besøke området ditt i løpet av de neste sju dagene.

Inkluder:

(forutsigende beregning)

Sannsynlighet for frafall > 80. persentil

Brukere som trolig kjøper noe de neste 7 dagene Dette er brukere som trolig kjøper noe i løpet av de neste sju dagene.

Inkluder:

(forutsigende beregning)

Sannsynlighet for kjøp > 90. persentil

Brukere som trolig kjøper noe for første gang de neste 7 dagene Dette er brukere som trolig kjøper noe for første gang i løpet av de neste sju dagene.

Inkluder:

(forutsigende beregning)

Sannsynlighet for kjøp > 90. persentil

OG

(beregning)

LTV = 0

Ekskluder:

(hendelse)

in_app_purchase ELLER purchase ELLER ecommerce_purchase

Brukerne som trolig kommer til å bruke mest penger de neste 28 dagene Brukerne som trolig vil generere mest inntekt i løpet av de neste 28 dagene.

Inkluder:

(forutsigende beregning)

Anslått inntekt > 95. persentil

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
12508924922144035878
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
69256