[GA4] Voorspellende doelgroepen

Over voorspellende doelgroepen

Een voorspellende doelgroep is een doelgroep die ten minste één voorwaarde heeft op basis van een voorspellende statistiek. U kunt bijvoorbeeld een doelgroep maken voor 'Kopers die waarschijnlijk binnen 7 dagen kopen' met gebruikers waarvoor de kans groot is dat ze in de komende 7 dagen een aankoop doen.

Vereisten

Beschikbaarheid van voorspellende doelgroepen is afhankelijk van de onderliggende voorspellende statistieken en of deze geschikt zijn voor gebruik omdat ze aan alle vereisten voldoen. Als u voorspellende doelgroepen naar gekoppelde productaccounts heeft geëxporteerd, verzamelen deze doelgroepen geen nieuwe gebruikers als de property wordt uitgesloten van de voorspellende statistiek en er geen nieuwe voorspellingen worden gegenereerd.

Voorspellende doelgroepen maken

Zodra uw property geschikt is voor voorspellingen, kunt u templates voor voorgestelde doelgroep gebruiken om uw eigen doelgroepen te maken met voorwaarden op basis van die voorspellingen.

  1. Log in bij Analytics.
  2. Ga naar de betreffende Google Analytics 4-property.
  3. Klik in het linkerdeelvenster op Doelgroepen.
  4. Klik op Nieuwe doelgroep.
  5. Klik onder Voorgestelde doelgroepen op Voorspelling.
  6. Voorgestelde voorspellende doelgroepen die voldoen aan de vereisten voor voorspellingsmodellen, hebben het label 'Klaar voor gebruik'. Klik op een van de templates die klaar zijn.
  7. Pas de template naar wens aan met het hulpprogramma voor het maken van doelgroepen. U kunt de voorspellende voorwaarde niet bewerken, maar u kunt wel niet-voorspelbare voorwaarden toevoegen.

Voorspellende doelgroepen gebruiken

In uw reclameproducten

Voorspellende doelgroepen worden automatisch gedeeld met Google Ads-accounts die u aan uw property heeft gekoppeld.

Als remarketingdoelgroepen

Gebruikers die op het punt staan te converteren, zijn er gemakkelijker toe te bewegen die conversie te voltooien. Gebruikers die productdetails hebben bekeken of artikelen hebben toegevoegd aan hun winkelwagen, geven bijvoorbeeld sterke signalen af dat ze al bezig zijn de betreffende producten aan te schaffen. Analytics gaat verder dan deze eenvoudige signalen en gebruikt machine learning om dieper liggende patronen te ontdekken die uniek zijn voor uw property en aantonen dat een gebruiker waarschijnlijk gaat converteren. Een doordachte remarketingcampagne kan ze net dat laatste zetje geven naar een daadwerkelijke aankoop.

In campagnes voor hernieuwde engagement

Gebruikers die waarschijnlijk churnen, weerspiegelen een afnemende interesse in uw bedrijf, maar hebben eerder ook betrokkenheid getoond. Benader ze opnieuw om ze te herinneren aan de waarde die u biedt op het gebied van productvariatie, kwaliteit en prijs, of handige verzend- en retouropties. Herinner klanten er met speciale aanbiedingen aan hoe waardevol ze voor u zijn.

Op dit moment kunnen voorspellende doelgroepen niet worden gebruikt met campagnes die gebruikmaken van Firebase Remote Config en Firebase Cloud Messaging. 

 

Voorgestelde voorspellende doelgroepen

De voorgestelde doelgroepen omvatten gebruikers die de drempelwaarden voor de voorspellende statistieken overschrijden. Gebruikers worden bijvoorbeeld opgenomen in de doelgroep 'Kopers die waarschijnlijk binnen 7 dagen kopen' als hun kans op aankoop hoger is dan het 90e percentiel. Als de gemodelleerde gegevens bijvoorbeeld op 1000 gebruikers zijn gebaseerd, bevat het 90e percentiel de 100 gebruikers (de top 10%) waarvoor de kans op aankoop het hoogst is. Gebruikers die het 90e percentiel overschrijden, de hoogste 99 gebruikers, worden in de doelgroep opgenomen.

Als u andere voorwaarden toevoegt aan de doelgroep, kunt u het aantal gebruikers dat wordt opgenomen, verminderen. Als u bijvoorbeeld Leeftijd of Regio toevoegt, of een voorwaarde op basis van een gebeurtenisaantal, kunt u een paar van de 99 gebruikers verwijderen die anders zouden worden opgenomen.

Doelgroep Beschrijving Configuratie
Kopers die waarschijnlijk binnen 7 dagen churnen Kopende gebruikers die in de komende 7 dagen waarschijnlijk niet uw property bezoeken.

Opnemen:

(gebeurtenis)

in_app_aankoop OR aankoop OR e-commerce-aankoop

OR

(statistiek)

LTV > 0

AND

(voorspellende statistiek)

Kans op churnen > 80e percentiel

Gebruikers die waarschijnlijk binnen 7 dagen churnen Gebruikers die in de komende 7 dagen waarschijnlijk niet uw property bezoeken.

Opnemen:

(voorspellende statistiek) 

Kans op churnen > 80e percentiel

Kopers die waarschijnlijk binnen 7 dagen kopen Gebruikers die in de komende 7 dagen waarschijnlijk een aankoop doen.

Opnemen:

(voorspellende statistiek)

Kans op aankoop > 90e percentiel

Kopers die waarschijnlijk binnen 7 dagen hun eerste aankoop doen Gebruikers die in de komende 7 dagen waarschijnlijk hun eerste aankoop doen.

Opnemen:

(voorspellende statistiek)

Kans op aankoop > 90e percentiel

AND

(statistiek)

LTV = 0

Uitsluiten:

(gebeurtenis)

aankoop

OR

e-commerce-purchase

Gebruikers die in de komende 28 dagen naar verwachting het meest uitgeven Gebruikers die in de komende 28 dagen naar verwachting de meeste opbrengst genereren.

Opnemen:

(voorspellende statistiek)

Voorspelde opbrengst > 95e percentiel

     

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?