Тази статия се отнася за собственостите в Google Анализ 4. Прегледайте секцията за Universal Analytics, ако все още използвате собственост в Universal Analytics, която ще спре да обработва данни на 1 юли 2023 г. (1 октомври 2023 г. за собственостите в Анализ 360).

[GA4] Аудитории с предвиждане

Всичко за аудиториите с предвиждане

Аудиториите с предвиждане представляват аудитории с поне едно условие, базирано на предвиждащ показател. Можете например да създадете аудитория за „вероятни купувачи за 7 дни“, включваща потребители, които е вероятно да извършат покупка през следващите 7 дни.

Необходими условия

Наличността на аудиториите с предвиждане зависи от това дали основните предвиждащи показатели отговарят на условията за използване. Ако сте експортирали аудитории с предвиждане към свързани продуктови профили, те няма да натрупват нови потребители, ако собствеността не отговаря на условията за предвиждащия показател и не се генерират нови предвиждания.

Създаване на аудитории с предвиждане

След като собствеността Ви започне да отговаря на условията за предвиждания, можете да използвате предложени шаблони за аудитории, за да създадете собствени аудитории с условия, базирани на предвижданията.

 1. Вляво кликнете върху Конфигуриране > Аудитории.
 2. Кликнете върху Нова аудитория.

  За да създадете аудиторията въз основа на предложена аудитория:
  1. Под Предложени аудитории кликнете върху С предвиждане.
  2. Аудиториите с предвиждане, които отговарят на необходимите условия за моделиране въз основа на предвиждания, са обозначени като „Готови за използване“. Кликнете върху някой от готовите шаблони.
  3. Променете шаблона според нуждите си чрез съставителя на аудитории.
  За да създадете персонализирана аудитория с условия въз основа на предвиждащи показатели:
  1. Започнете със стъпка 4 от процеса на създаване на аудитория и изберете един от предвиждащите показатели.

За да редактирате предвиждащото условие, докато създавате аудитория, изберете една от опциите за конфигуриране:

 • Най-вероятно… (включва водещите N процента от потребителите)
 • Най-малко вероятно… (включва последните N процента от потребителите)
 • Персонализирано (въведете процентов диапазон или използвайте плъзгачите отдясно, за да изберете диапазон).

Ако използвате персонализиран диапазон, плъзгачите Ви дават възможност да виждате колко потребители са включени и каква е вероятността да изпълнят предвиденото условие. При по-голям диапазон може да бъдат включени повече потребители, но за по-голяма част от тях да е по-малко вероятно да отговарят на условието.

Стандартна конфигурация за предвиждане на вероятността за напускане, зададена така, че да включва от 80-ия до 100-тния процентил от потребителите (водещите 20% от потребителите).

 

Модифицирана конфигурация за предвиждане на вероятността за напускане, зададена така, че да включва от 40-ия до 100-тния процентил от потребителите (водещите 60% от потребителите).

Използване на аудитории с предвиждане

В рекламни продукти

Аудиториите с предвиждане се споделят автоматично с всички профили за рекламиране, които сте свързали към собствеността си (напр. Google Ads, Display & Video 360, Search Ads 360).

Като аудитории за ремаркетинг

Потребителите, които са на прага на осъществяване на реализация, биват убеждавани по-лесно да извършат съответните реализации. Например хората, които са разучавали детайли за продукта или са добавили артикули в кошниците си, изпращат силни сигнали, че вече са готови да притежават тези продукти. Google Анализ използва не само тези сигнали, но и машинно обучение, за да открива дълбоки поведенчески модели, които са уникални за собствеността Ви, и да показва, че даден потребител има вероятност да осъществи реализация. Убедително последващо действие от Ваша страна чрез умело организирана кампания за ремаркетинг може да бъде последният тласък, нужен, за да завършат процеса.

В кампании за повторно ангажиране

Въпреки че потребителите, които е вероятно да напуснат, изпращат сигнал за затихващ интерес към бизнеса Ви, те в същото време са демонстрирали ангажираност с него преди това. Изпратете им напомняния за стойността, която предлагате с разнообразието си от продукти, качеството и цената им или удобните опции за доставка и връщане. Напомнете на тези потребители, че и те са важни за Вас, със специални оферти.

 

Предложени аудитории с предвиждане

Предложените аудитории включват потребители, които надхвърлят праговете за предвиждащите показатели. Например потребителите са включени в аудиторията „Вероятни купувачи в рамките на 7 дни“, когато вероятността за покупка е по-висока от 90-и процентил. Ако например моделираните данни се основават на 1000 потребители, интервалът от 90-ия до 100-тния процентил ще включва 100-те потребители (водещите 10%) с най-голяма вероятност за покупка. Потребителите, които надхвърлят или се равняват на 90-ия процентил (водещите 100 потребители), ще бъдат включени в аудиторията.

Ако добавите други условия към аудиторията, можете да намалите броя на включените потребители. Ако например включите „Възраст“ или „Регион“ или добавите условие въз основа на броя събития, може да премахнете някои от водещите 99 потребители, които иначе ще бъдат включени.

Аудитория Описание Конфигуриране
Вероятни напускащи купувачи в рамките на 7 дни Купуващи потребители, които вероятно няма да посетят собствеността Ви през следващите 7 дни.

Включване на:

(събитие)

in_app_purchase ИЛИ purchase ИЛИ ecommerce_purchase

ИЛИ

(показател)

LTV > 0

И

(предвиждащ показател)

Вероятност за напускане > 80-и процентил

Вероятни напускащи потребители в рамките на 7 дни Потребители, които вероятно няма да посетят собствеността Ви през следващите 7 дни.

Включване на:

(предвиждащ показател)

Вероятност за напускане > 80-и процентил

Вероятни купувачи в рамките на 7 дни Потребители, които вероятно ще извършат покупка през следващите 7 дни.

Включване на:

(предвиждащ показател)

Вероятност за покупка > 90-и процентил

Вероятни купувачи за първи път в рамките на 7 дни Потребители, които вероятно ще извършат първата си покупка през следващите 7 дни.

Включване на:

(предвиждащ показател)

Вероятност за покупка > 90-и процентил

И

(показател)

LTV = 0

Изключване на:

(събитие)

in_app_purchase ИЛИ purchase ИЛИ ecommerce_purchase

Предвиждани водещи купувачи за 28 дни Потребителите, за които се предвижда да генерират най-много приходи през следващите 28 дни.

Включване на:

(предвиждащ показател)

Прогнозни приходи > 95-и процентил

     

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false
false