Frissítés az Alkalmazás + internetes tulajdonra

Alkalmazás + internetes tulajdon beállítása Universal Analytics- („internetes”) tulajdonok mellé

Ez a cikk egy új Google Analytics-tulajdon, az Alkalmazás + internetes tulajdon beállításának folyamatát ismerteti.

Mielőtt elkezdené

A cikk feltételezi, hogy Ön már rendelkezik Universal Analytics- („internetes”) tulajdonnal. A frissítés elvégzése után:

 • Új, működőképes Alkalmazás + internetes tulajdonnal fog rendelkezni.

 • A meglévő Universal Analytics- („internetes”) tulajdon változatlan marad, és továbbra is gyűjt adatokat.

Az új Alkalmazás + internetes tulajdonnal közvetlenül szerezhet további információt az Alkalmazás + internet jelentésekről.

Az Alkalmazás + internetes tulajdonok nem támogatják az internetes tulajdonok összes funkcióját. A meglévő Universal Analytics-tulajdont továbbra is használhatja.

A frissítés lépései

Frissítés: 

Alkalmazás + internetes tulajdon és adatfolyam létrehozása

Alkalmazás + internetes tulajdon létrehozása előtt olvassa el Az Analytics-fiók felépítése az Alkalmazás + internetes tulajdonok körül című útmutatót.

Ha készen áll az Alkalmazás + internetes tulajdon létrehozására:

 1. Jelentkezzen be az Analytics szolgáltatásba.
 2. Kattintson az Adminisztráció lapra.
 3. A Fiók oszlopban válassza ki azt a fiókot, amelyben létre kívánja hozni a tulajdont. (Ha csak egy Google Analytics-fiókja van, akkor azt fogja látni kiválasztottként. Ha azonban egynél több Google Analytics-fiókja van, ellenőrizze, hogy a kívánt fiók van-e kiválasztva.)
 4. A Tulajdon oszlopban kattintson a Tulajdon létrehozása lehetőségre.
 5. Válassza az „Alkalmazás és internet BETA” lehetőséget, majd kattintson a Folytatás lehetőségre.
 6. Írja be a tulajdon nevét, például: „Példa Rt. (Alkalmazás + internetes tulajdon)”.
 7. Válassza ki az iparági besorolást. A Google ezeket az adatokat fogja használni, amikor Ön összehasonlítási adatokat oszt meg.
 8. Válassza ki a jelentés időzónáját. Az Analytics – az adatok származási helyétől függetlenül – ezt használja a jelentések napjainak elválasztására.
 9. Válassza ki a jelentéskészítéshez használni kívánt pénznemet. A jelentésekben a pénzbeli értékeket tartalmazó mutatók a kiválasztott pénznemben fognak megjelenni.
 10. Kattintson a Létrehozás elemre.
 11. Most már beállíthatja az adatfolyamot. Válassza ki az „Internet” platformot. Később más platformok adatfolyamait is hozzáadhatja.
 12. Írja be a webhely URL-címét, például „pelda.hu”, az adatfolyam nevét, például „Példa Rt. (internetes adatfolyam)”.
 13. Engedélyezheti, illetve letilthatja a továbbfejlesztett mérést. A továbbfejlesztett mérés automatikusan nyomon követi a görgetéseket, illetve gyűjti az oldalmegtekintéseket, a kimenő linkekre leadott kattintásokat, a webhelyről indított kereséseket és más eseményeket. Az adatfolyam létrehozása után bármikor visszatérhet, és egyenként letilthatja azokat a továbbfejlesztett mérési eseményeket, amelyeket nem szeretne gyűjteni. Ezért azt javasoljuk, hogy most engedélyezze a továbbfejlesztett mérést.
 14. Kattintson az Adatfolyam létrehozása elemre.

Adatgyűjtés engedélyezése

Miután beállította az Alkalmazás + internetes tulajdont, illetve az (internetes) adatfolyamot, be kell állítania a címkézést a webhelyen.A címkézés teszi lehetővé az Alkalmazás + internetes jelentések adatokkal történő feltöltését. Ez a művelet nem cseréli le a Universal Analytics-tulajdonhoz már használt címkéket; az új címkéket a rendszer a meglévők mellé veszi fel. Ez azt jelenti, hogy az adatok a Universal Analytics-tulajdonban és az új Alkalmazás + internetes tulajdonban egyaránt rendelkezésre állnak majd.

Az utasítások a Universal Analytics-tulajdonhoz használt címkézési módtól függően eltérnek.

Ha a Google Címkekezelőt használja a Universal Analytics-tulajdonhoz

Az alapvető adatgyűjtés engedélyezése

Ha engedélyezni szeretné az eseményekre vonatkozó alapvető adatgyűjtést (többek között az oldalmegtekintések és az automatikus és továbbfejlesztett mérési események gyűjtését) egy webes adatfolyam számára, az összes mérni kívánt oldalon telepítenie kell a Google Analytics: Alkalmazás + internet típusú konfigurációs címkét. A címke inicializálja a Google Analytics szolgáltatást az Alkalmazás + internetes tulajdonhoz, beállítja a Google Analytics cookie-jait, illetve elküldi az automatikus és a továbbfejlesztett mérési eseményeket (beleértve az oldalmegtekintéseket is).

Az Alkalmazás + internet típusú konfigurációs címke létrehozása:

 1. Kattintson a Címkék majd Új elemre.
 2. Kattintson a Címke konfigurálása lehetőségre.
 3. Válassza a Google Analytics: alkalmazás- és internetes konfiguráció lehetőséget.
 4. Adja meg a mérési azonosítót.
 5. Nem kötelező: A Beállítandó mezők területen adjon meg minden olyan paramétert, amelyet konfigurálni szeretne. A legjobb eredmény eléréséhez használja a javasolt eseményparaméter-neveket.
 6. Nem kötelező: A Felhasználói tulajdonságok területen adja meg az összes olyan egyéni felhasználói tulajdonságot, amelyet konfigurálni szeretne. Megjegyzés: Az Analytics néhány felhasználói tulajdonságot automatikusan naplóz. Minden alkalmazás- és internetes tulajdonhoz legfeljebb 25 további felhasználói tulajdonságot adhat meg.
 7. Nem kötelező: A Speciális beállítások között konfigurálja a Címkeaktiválási prioritás beállítást, vagy használja a Címkék sorbarendezése beállítást. Így biztosíthatja, hogy a konfigurációs címke aktiválódjon az olyan eseménycímkék előtt, amelyeknek szükségük van rá.
 8. Kattintson az Aktiválás elemre, és válassza ki azokat az eseményeket, amelyeknek aktiválniuk kell a címkét (a „Minden oldal” használata esetén például a konfigurációs címke a webhely minden oldalán aktiválódik).
 9. Mentse a címkekonfigurációt, és tegye közzé a tárolót.

Az alapvető adatgyűjtés – a page_view eseményeken, az automatikusan gyűjtött eseményeken és a továbbfejlesztett mérésen keresztül – számos mérési funkciót biztosít. Előfordulhat azonban, hogy a Universal Analytics-tulajdonhoz olyan további mérési képesség is rendelkezésre áll, amelyet le kell fordítani az új Alkalmazás + internetes tulajdon számára.Az automatikus és továbbfejlesztett mérési események mellett olyan javasolt és egyéni eseményeket is hozzáadhat, amelyekkel további műveleteket követhet nyomon (például az adott gombokra vagy linkekre leadott kattintásokat, a felhasználók regisztráció vagy fiók létrehozása során megtett útvonalát vagy a navigációs elemek használatát).

Események megcímkézése

A gtag.js kódrészlettel („UA-XXXXXXXX”) implementált Universal Analytics-tulajdonokban a rendszer különböző lekérési típusként, az Eseménykategória, a Művelet és a Címke dimenzió, valamint az Eseményérték mutató használatával implementálja az eseményeket. Ha gyűjt ilyen eseményeket, akkor a jelentésekben megtekintheti őket. A különböző események, dimenziók és mutatóértékek száma nincs korlátozva.

Az Alkalmazás + internetes tulajdonokban minden „lekérés” egy „esemény”, vagyis a rendszer már nem különbözteti meg a lekéréstípusokat.

Az Alkalmazás + internetes tulajdonok eseménytípusai

Az Alkalmazás + internetes tulajdonok eseményei négy csoportba sorolhatók: automatikusan gyűjtött események, továbbfejlesztett méréssel gyűjtött események, javasolt események és egyéni események.

 1. Az automatikusan gyűjtött eseményeket automatikusan, az alapszintű adadatgyűjtés során gyűjti a rendszer.
 2. A továbbfejlesztett méréssel olyan események gyűjthetők, amelyek be- vagy kikapcsolhatók az Alkalmazás + internetes tulajdonok Adminisztrálás felületén. A továbbfejlesztett méréssel gyűjtött események esetében NEM SZÜKSÉGES kódot hozzáadni a webhelyhez vagy az alkalmazáshoz, illetve módosítani az ott lévő kódot.
  • Ne feledje, hogy ha bizonyos eseményeket egyéni eseményként implementál, majd a továbbfejlesztett méréssel is gyűjti őket, akkor az adott eseményeket kétszer naplózza majd a rendszer.
  • Technikai megjegyzés: A továbbfejlesztett mérés nem HTML-azonosítókon vagy osztályokon alapul. Ez eltér például az olyan esetektől, amikor a Google Címkekezelővel HTML-azonosítókat vagy osztályokat használ aktiválási szabályként vagy változóként az eseményekhez (például linkekre leadott kattintásokhoz vagy letöltésekhez).

 1. A javasolt események olyan események, amelyeket manuálisan kell implementálni, de a Google által előre meghatározott nevekkel és paraméterekkel rendelkeznek. A javasolt eseményekkel olyan meglévő és a jövőben bevezetendő jelentéskészítési funkciók biztosíthatók, amelyek egyéni (Ön által elnevezett) eseményekhez nem használhatók. A következő megoldásokhoz használhatók javasolt események:
 1. Az egyéni események olyan események, amelyeket Ön nevezhet el, illetve implementálhat.
 

Az események implementálásának bevált módszerei

 1. Ha megoldható, az események manuális implementálása helyett célszerű automatikusan gyűjtött és továbbfejlesztett mérési eseményeket használni.
 2. Ha a kívánt eseményt a rendszer nem gyűjti automatikusan, és az esemény továbbfejlesztett méréssel sem gyűjthető, használjon javasolt eseményt.
 3. Csak akkor használjon egyéni eseményt, ha a fent említett megoldások egyike sem felel meg az igényeinek.

Vegye számba a Universal Analytics-tulajdonban használt eseményeket, és mérje fel, hogy az automatikusan gyűjtött és a továbbfejlesztett mérési események kielégítik-e az Alkalmazás + internetes tulajdonhoz kapcsolódó igényeit.Ezeket az eseményeket NEM kell manuálisan kódolni az áttelepítéshez, ezért először rájuk összpontosítson.

Manuálisan implementált események (vagyis javasolt és egyéni események)

Az Alkalmazás + internetes tulajdonok és a Universal Analytics-tulajdonok eseményeinek adatstruktúrája eltér.

 • A Universal Analytics-tulajdonok eseményei az „Eseménykategória”, az „Eseményművelet”, az „Eseménycímke” és az „Eseményérték” mezőket tartalmazzák, ezenkívül pedig egyéni dimenziókat is hozzájuk lehet adni.
 • Az Alkalmazás + internetes tulajdonok manuálisan implementált eseményei az „Eseménynév” mezőt, az automatikusan gyűjtött paramétereket, valamint a manuálisan megadott paramétereket tartalmazzák. Ezek a manuálisan megadott paraméterek felülírják a Universal Analytics-tulajdonokból származó eseménymezőket, és a használatukkal az eseményre vonatkozó további információk is megadhatók.

Javasolt események, egyéni események és egyéni paraméterek hozzáadása

Ha a továbbfejlesztett méréssel automatikusan gyűjthető események gyűjtéséhez Universal Analytics-címkéket használ, akkor az események manuális mérése helyett használjon továbbfejlesztett mérési eseményeket.Ha a továbbfejlesztett mérési események nem felelnek meg az igényeinek, az alábbi lépésekkel állítson be Alkalmazás + internet típusú eseménycímkéket.

Az Alkalmazás + internet típusú eseménycímkével az automatikusan vagy a továbbfejlesztett mérésen keresztül küldött események mellett egyéni események is küldhetők az Analytics szolgáltatásba. Ha például a görgetési mélységre vonatkozóan a továbbfejlesztett mérés által biztosítottnál részletesebb adatokat szeretne gyűjteni, akkor beállíthatja, hogy egy Alkalmazás + internet típusú eseménycímke a Címkekezelő görgetési mélységre vonatkozó aktiválási szabálya alapján aktiválódjon.

Az Alkalmazás + internet típusú eseménycímke létrehozása:

 1. Kattintson a Címkék majd Új elemre.
 2. Kattintson a Címke konfigurálása lehetőségre.
 3. Válassza a Google Analytics: alkalmazás- és internetes esemény lehetőséget.
 4. A Konfigurációs címke beállításnál válassza ki a korábban létrehozott konfigurációs címkét.
 5. Az Esemény neve beállításnál adja meg az esemény nevét. A legjobb eredmény eléréséhez használja a javasolt eseményneveket.
 6. Nem kötelező: Adja meg az eseményparamétereket. A legjobb eredmény eléréséhez használja a javasolt eseményparaméter-neveket.
  1. Kattintson a Sor hozzáadása lehetőségre.
  2. Töltse ki a Paraméter neve mezőt.
  3. Töltse ki az Érték mezőt.
  4. Ismételje ezt a lépést addig, amíg meg nem adta az összes kívánt paramétert.
 7. Nem kötelező: A Felhasználói tulajdonságok területen adja meg az összes olyan egyéni felhasználói tulajdonságot, amelyet konfigurálni szeretne. Megjegyzés: Az Analytics néhány felhasználói tulajdonságot automatikusan naplóz. Minden alkalmazás- és internetes tulajdonhoz legfeljebb 25 további felhasználói tulajdonságot adhat meg.
 8. Nem kötelező: A Speciális beállítások között konfigurálja a Címkeaktiválási prioritás beállítást, vagy használhatja a Címkék sorbarendezése beállítást annak érdekében, hogy a konfigurációs címke minden más olyan eseménycímke előtt aktiválódjon, amelynek szüksége van rá.
 9. Kattintson a Aktiválás lehetőségre, és válassza ki azokat az eseményeket, amelyeknek aktiválniuk kell a címkét.
 10. Mentse el a címkekonfigurációt, és tegye közzé a tárolót.

Az eseménycímke konfigurációját bemutató példa:

 • Esemény neve: scroll
 • Paraméter neve: percent_scrolled
 • Paraméter értéke: {{Scroll Depth Threshold}} (egy beépített változó tölti ki)
A Speciális beállítások majd Címkék sorbarendezése beállítással adja meg, hogy egy adott eseménycímkének egy adott konfigurációs címke után kell-e aktiválódnia.

Ha megoldható, az esemény- és paraméternevek megadásakor a javasolt eseménysémát kövesse. A séma példája az alábbi részen látható. A teljes séma itt tekinthető meg.

Esemény Aktiválási szabály Paraméterek
login Akkor aktiválódik, amikor egy felhasználó bejelentkezik. method
purchase Akkor aktiválódik, amikor a felhasználó befejezi a vásárlást. transactions_id, value, currency, tax, shipping, items és coupon
refund Akkor aktiválódik, amikor egy felhasználó visszatérítést kap. transactions_id, value, currency, tax, shipping és items
search Akkor aktiválódik, amikor egy felhasználó rákeres az Ön tartalmára. search_term
select_content Akkor aktiválódik, amikor a felhasználó kiválasztotta a tartalmat. content_type és item_id
share Akkor aktiválódik, amikor egy felhasználó megosztott tartalommal rendelkezik. content_type és item_id
sign_up

Akkor aktiválódik, amikor egy felhasználó regisztrált.

Lehetővé teszi annak megtekintését, hogy mely regisztrációs módszerek (például Google-fiók, e-mail-cím stb.) a legnépszerűbbek

method

További implementálási útmutató

Címketípusok

A Universal Analytics csak egy címketípussal rendelkezik, az Alkalmazás + internet viszont kettővel: az Alkalmazás + internet típusú konfigurációs címkével és az Alkalmazás + internet típusú eseménycímkével.

 • Az Alkalmazás + internet típusú eseménycímke a konfigurációs címkére hivatkozik, ezért a konfigurációs címke beállításától függ.
 • A futási idő során a konfigurációs címkének az eseménycímke előtt kell aktiválódnia.

Ennek biztosításához rendeljen hozzá egy olyan, a konfigurációs címkéhez tartozó aktiválási szabályt, amely mindenképpen az eseménycímke aktiválási szabálya előtt lép működésbe.

Átfedés automatikusan gyűjtött paraméterekkel

Az Alkalmazás + internetes tulajdon eseményei alapértelmezés szerint minden eseménynél számos eseményparamétert automatikusan gyűjtenek. Ezek közé tartoznak az alábbiak:

 • language
 • page_location
 • page_referrer
 • page_title
 • screen_resolution

Emellett az automatikusan gyűjtött események számos automatikusan gyűjtött saját paramétert is tartalmaznak. Előfordulhat, hogy néhány ilyen paramétert egyéni dimenzióként gyűjt a Universal Analytics-tulajdonban. Az Alkalmazás + internetes tulajdon esetén azonban ezeket nem szabad manuálisan megadni paraméterként, mivel a rendszer automatikusan gyűjti őket.

Egyéni dimenziók és mutatók

A Universal Analytics egyéni dimenzióit és mutatóit a rendszer az Alkalmazás + internet típusú eseményparaméterekhez vagy felhasználói tulajdonokhoz társítja (a hatókörtől függően). Az egyéni dimenziók és mutatók az alábbi módon vihetők át a Universal Analytics-címkékből az Alkalmazás + internet típusú címkékbe:

 • A hatókör a lekérés → rendelje hozzá eseményként vagy eseményparaméterként az Alkalmazás + internet típusú eseménycímkéhez
 • A hatókör a munkamenet → az Alkalmazás + internetes tulajdonban nincs szükség arra, hogy a munkamenet legyen a hatókör, mert a dimenziók és a mutatók értékét a rendszer többnyire társítja a felhasználói tulajdonságokhoz, az eseményekhez vagy a paraméterekhez.
 • A hatókör a felhasználó → rendelje hozzá felhasználói tulajdonságként az Alkalmazás + internet típusú konfigurációs címkéhez, hogy hozzárendelhesse az Alkalmazás + internet eseménycímkéhez úgy, hogy a „Beállítandó mezők” területen a „user_properties” paramétert adja meg.
 • A hatókör a termék → társítsa e-kereskedelmi paraméterekhez

Beállítások megőrzése a különböző eseményekben

A Universal Analytics a „Google Analytics-beállítások” változó használatával őrzi meg az olyan címkebeállításokat (például a követőazonosítót, a cookie domainjét, illetve a hirdetési funkciók letiltását), amelyeknek egységesnek kell lenniük a Universal Analytics-címkékben. Az Alkalmazás + internet típusú eseménycímkék beállításai – az Alkalmazás + internet típusú konfigurációs címke használatával – ugyancsak megőrizhetők. Az Alkalmazás + internet típusú eseménycímkék az összekapcsolt Alkalmazás + internet típusú konfigurációs címke paramétereit és felhasználói tulajdonságait öröklik.

Interakció az oldalon lévő gtag.js kód és a Címkekezelő Alkalmazás + internet típusú címkéi között

Ha egy adott oldalon a gtag.js kódot és a Címkekezelő Alkalmazás + internet típusú címkéjét is implementálja, akkor az oldalon lévő gtag.js kód hatással lehet a Címkekezelő Alkalmazás + internet címkéire.

 • A Címkekezelővel telepített Alkalmazás + internetes tulajdon gyűjteni fogja az oldalon lévő, a gtag.js kód gtag('event', eventName, eventParams) parancsával, „send_to” paraméter nélkül aktivált eseményeket.
 • Egyes beállításparaméterek (például a „cookie_prefix” vagy az „allow_ad_personalization_signals”) az oldalon lévő gtag('set', paramName, paramValue) paranccsal továbbítják a paramétereket a Címkekezelőből aktivált Alkalmazás + internet címkéknek.
Ha a gtag.js kódot használja a Universal Analytics-tulajdonhoz

 

Ha csak el szeretné helyezni az alapvető oldalcímkét a webhelyen, hogy adatokkal töltse fel az Alkalmazás + internet jelentéseket, olvassa el ezeket az utasításokat. Ha azt is szeretné tudni, hogyan történik a Universal Analytics-tulajdonok gtag.js kódjának az Alkalmazás + internetes tulajdonokhoz történő társítása, illetve részletes implementálási útmutatóra van szüksége, olvassa el az alábbi részt.

 

A gtag.js kódrészlet és a tulajdonazonosítók

A Universal Analytics-tulajdonok és az Alkalmazás + internetes tulajdonok gtag.js kódrészletei alapvetően megegyeznek. Mindkét kódrészlet szerkezete a következő:

01: <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=<Some Property ID A>"></script>

02: <script>

03:   window.dataLayer = window.dataLayer || [];

04:   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

05:   gtag('js', new Date());

06: 

07:   gtag('config', '<Some Property ID A>');

08:   

09:   gtag('config', '<Some Property ID B>');

10: 

11:   gtag('event', 'sign_up', { 'method': 'email' });

12: 

13:   gtag('event', 'view_video', { 'send_to': '<Some Property ID B>' });

14: 

15: </script>

1. sor: Ha a Universal Analytics-tulajdont a gtag.js kódrészlettel implementálta, akkor ez a kódsor már valószínűleg megtalálható a webhelyen. A <Some Property ID A> rész helyett az „UA-” karakterlánc és néhány szám jelenik meg. Ha a gtag.js kódrészletet a Google Ads rendszerhez vagy a Google Marketing Platform másik termékéhez implementálta, akkor ez a kódsor is szerepelhet a webhelyen, de ilyenkor a <Some Property ID A> az „AW-” vagy a „DC-” karakterekkel kezdődik.

Ezt a gtag.js kódrészletet a <Some Property ID A> által jelzett tulajdonazonosító (Alkalmazás + internetes tulajdonok esetében mérési azonosító) „vezérli”.Ez az alábbiak miatt fontos:

 1. Ha a sor már jelen van, nem kell másodszor is implementálni. Ekkor csak egy „config” sort kell hozzáadnia az Alkalmazás + internetes tulajdon mérési azonosítójának meghatározásához.
 2. A sorban lévő tulajdonazonosító a gtag.js kódrészlet „vezérlője”. Ha a címkét Universal Analytics-tulajdonazonosító („UA-XXXXXXXX”) vezérli, akkor Ön úgy is tud mérési adatokat küldeni az összekapcsolt webhelycímkékkel az Alkalmazás + internetes tulajdonoknak, hogy nem vesz fel új kódot az oldalra.

7. sor: A gtag „config” utasítása teszi lehetővé az adatgyűjtést a <Some Property ID A> azonosítóhoz társított tulajdon számára. Ha például egy Alkalmazás + internetes tulajdonhoz felveszi ezt az utasítást egy mérési azonosítóval, akkor a rendszer elküldi a page_view eseményeket az adott tulajdonnak.

A tulajdonazonosító mérési megoldásokat jelezhet a különböző Google-termékek esetén – például a Universal Analytics-tulajdonoknál („UA-XXXXXXXX”), az Alkalmazás + internetes tulajdonoknál („G-XXXXXXXX”), a Google Ads („AW-XXXXXXXX”) vagy a Floodlight („DC-XXXXXXXX”) szolgáltatásnál.

11. sor: A gtag „event” utasítása elküld egy eseményt. Az olyan kódrészletekben, amelyekben több tulajdonhoz több „config” utasítás tartozik, a rendszer az összes tulajdonnak elküldi az eseményt.

Ebben a példában a „sign_up” paraméter az esemény neve. Az utolsó paraméter az eseményparaméterek készletét tartalmazó objektum. Ebben az esetben a „method” paraméter értéke „email”.

13. sor: Az itt lévő eseményben a „send_to” szerepel paraméterként. Ez olyan, különleges paraméter, amely a társított eseményt egy adott tulajdonhoz „irányítja át”. Más szóval: ezt az eseményt csak a <Some Property ID B> jelzéssel ellátott tulajdonnak küldi el a rendszer.

A gtag kód „config” utasítása attól függetlenül lehetővé teszi az alapszintű mérést, hogy Ön Alkalmazás + internetes tulajdont vagy Universal Analytics-tulajdont használ-e.

 • Universal Analytics-tulajdon esetén a Universal Analytics-tulajdonazonosítóval ellátott „config” utasítás oldalmegtekintési lekérést küld.
 • Alkalmazás + internetes tulajdon esetén a tulajdon mérési azonosítóját tartalmazó „config” utasítás (automatikusan gyűjtött eseményként) lehetővé teszi a „page_view” események gyűjtését, amikor betöltődik az oldalon.

Tulajdonazonosítók

A Universal Analytics-tulajdonazonosítók formátuma a következő: „UA-XXXXXXXX”. Ezt az azonosítót követőazonosítónak is szokták nevezni. Ebben az útmutatóban UA-tulajdonazonosítóként hivatkozunk rá.

Az Alkalmazás + internetes tulajdon internetes adatfolyamai mérési azonosítót használnak. Az azonosító formátuma: „G-XXXXXXXX”.

Bizonyos példakódok és dokumentumok a „GA_Measurement_ID” elnevezést használják.

Az alapvető adatgyűjtés engedélyezése

Ha az Alkalmazás + internetes tulajdonhoz engedélyezi az alapvető adatgyűjtést, a rendszer a következőket gyűjti majd:

A jelen útmutatóban az „alapvető adatgyűjtés” az említett három eseménycsoport engedélyezését jelenti. A „Speciális implementáció” konkrét események manuális implementációját jeleni.

Ha egy adott Universal Analytics-tulajdon gtag.js kódot használ az implementációhoz, akkor az alábbi módon engedélyezheti az alapvető adatgyűjtést az Alkalmazás + internetes tulajdon számára:

 • 1. lehetőség: Új „config” utasítást vesz fel a megfelelő Alkalmazás + internetes tulajdon mérési azonosítójával
  VAGY
 • 2. lehetőség: Bekapcsolja az összekapcsolt webhelycímkéket (ha a gtag.js kódhoz használt implementáció lehetővé teszi)

A választott megoldás nincs hatással a meglévő Universal Analytics-tulajdonra, amely továbbra is folytatja az adatgyűjtést.

1. lehetőség: Új „config” utasítás hozzáadása

Ha az oldalon már van gtag.js kód, elég hozzáadni egy, a megfelelő Alkalmazás + internetes tulajdon mérési azonosítóját tartalmazó „config” utasítást. Az alábbi példában a 8. sort adtuk hozzá a meglévő gtag.js-implementációhoz. A sor az Alkalmazás + internetes tulajdon mérési azonosítójára hivatkozik. Ez page_view eseményeket küld az adott Alkalmazás + internetes tulajdonnak. Ezenkívül engedélyezi az automatikusan gyűjtött eseményeket és a továbbfejlesztett mérési eseményeket (ha Ön engedélyezte a továbbfejlesztett mérést) az adott Alkalmazás + internetes tulajdonban.
 

1: <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=<Some Property ID A>"></script>

2: <script>

3:   window.dataLayer = window.dataLayer || [];

4:   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

5:   gtag('js', new Date());

6:    

7:   gtag('config', '<Some Property ID A>');

8:   gtag('config', 'G-XXXXXXXX');

9: </script>

2. lehetőség: Az összekapcsolt webhelycímkék bekapcsolása

Összekapcsolt webhelycímkét a következő esetekben használhat:

 • Annak az oldalnak, amelyen mérni szeretné a felhasználói tevékenységeket, egy Universal Analytics-tulajdon „vezérli” a meglévő gtag.js kódrészletét (azaz a gtag.js kódrészlet következő sorában hivatkozott azonosító az „UA-” karakterlánccal kezdődik):

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=<Some Property ID A>"></script>

(Az összekapcsolt webhelycímkék akkor is működnek, ha a meglévő gtag.js kódrészletet Alkalmazás + internetes tulajdon vezérli. Ez azonban csak akkor fordul elő, ha már implementált Alkalmazás + internetes tulajdont.)

 • ÉS adminisztrátori hozzáféréssel rendelkezik a kódrészletben szereplő azonosító által hivatkozott Universal Analytics-tulajdonhoz.

Ha mindkét fenti követelménynek megfelel, kövesse ezeket az utasításokat.

A gtag.js konfigurációs beállításai

Az alapvető gtag.js kódrészlet konfigurálásával adhatja meg az adatgyűjtési beállításokat (például az IP-cím anonimizálását, a cookie testreszabásait és a Google-jeleket). Ezt a gtag.js „config” vagy „set” utasításával teheti meg.

A Universal Analytics-tulajdon („UA-XXXXXXXX”) és az Alkalmazás + internetes tulajdon („G-XXXXXXXX”) egyaránt támogatja a konfigurációs beállítások gtag.js kódrészlettel való megadását. Ezek a beállítások azonban néhány ponton eltérnek a Universal Analytics- és az Alkalmazás + internetes tulajdonok esetében. A következőkre ügyeljen.

 • Az Alkalmazás + internetes tulajdonokban az IP-cím anonimizálásának standardizált értéke „true”; a beállítás nem módosítható. Ennek megfelelően a rendszer automatikusan maszkolja az IP-címet a normál eseménnyel az Alkalmazás + internetes tulajdonra („G-XXXXXXXX”).
 • Ha az összes konfigurált tulajdon esetében globális beállításokat kell használni, akkor a „set” paranccsal kell alkalmazni az összes mérési azonosítót és/vagy tulajdonazonosítót (az összekapcsolt webhelycímkékkel implementáltakat is).
 • Fordítson különös figyelmet a hirdetések személyre szabásának letiltására szolgáló funkciókra, amelyeket általában egy „config” sorban szoktak implementálni.
 • Csatlakoztatott webhelycímkék használata esetén: A gtag.js kódban a „config” utasítással megadott beállítások kizárólag az adott kódsorban lévő mérési azonosítóhoz társított tulajdonra vonatkoznak, és a rendszer nem küldi el őket automatikusan az összekapcsolt Alkalmazás + internetes tulajdonnak.Ha a beállítást szeretné alkalmazni az összekapcsolt Alkalmazás + internetes tulajdonra:
  • Hozzon létre külön „config” utasítást, és a mérési azonosítóra való hivatkozással alkalmazza a megfelelő Alkalmazás + internetes tulajdonra
   VAGY
  • A „set” utasítással adja meg a beállítást. Ebben az esetben a beállítás az összes konfigurált tulajdonra érvényes lesz.

Konfigurációs példák

Az alapvető adatgyűjtés engedélyezése; a User-ID-beállítása

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {

  'user_id': 'USER_ID'

});

 

A cookie-beállítások konfigurálása

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {

  'cookie_prefix': 'MyCookie',

  'cookie_domain': 'blog.example.com',

  'cookie_expires': 28 * 24 * 60 * 60  // 28 nap, másodpercekben

});

  

A page_view események letiltása

Ha nem szeretne page_view eseményt küldeni a konfigurációs kód betöltésekor (ha például iframe-betöltést használ), akkor a konfigurációs beállítások között letilthatja a page_view eseményt. Vegyünk példaként egy olyan helyzetet, amikor a rendszer page_view eseményt küld, majd egy felhasználó bejelentkezik a webhelyre. A bejelentkezési művelethez egy „config” utasítással beállítja a User-ID-t, de nem szeretne másik page_view eseményt küldeni. A következő kód azt mutatja be, hogyan lehet megakadályozni a page_view esemény elküldését.

gtag('config', 'MEASUREMENT_ID', {

  'user_id': 'USER_ID',

  'send_page_view': false

});

 

Speciális implementáció

Az alapvető adatgyűjtés – a page_view eseményeken, az automatikusan gyűjtött eseményeken és a továbbfejlesztett mérésen keresztül – számos mérési funkciót biztosít. Előfordulhat azonban, hogy a Universal Analytics-tulajdonhoz olyan további mérési képesség is rendelkezésre áll, amelyet le kell fordítani az új Alkalmazás + internetes tulajdon számára.

Események megcímkézése

A gtag.js kódrészlettel („UA-XXXXXXXX”) implementált Universal Analytics-tulajdonokban a rendszer különböző lekérési típusokként, az Eseménykategória, a Művelet és a Címke dimenzió, valamint az Eseményérték mutató használatával implementálja az eseményeket. Ha gyűjt ilyen eseményeket, akkor a jelentésekben megtekintheti őket. A különböző események, dimenziók és mutatóértékek száma nincs korlátozva.

Az Alkalmazás + internetes tulajdonokban minden „lekérés” egy „esemény”, vagyis a rendszer már nem különbözteti meg a lekéréstípusokat.

Az Alkalmazás + internetes tulajdonok eseménytípusai

Az Alkalmazás + internetes tulajdonok eseményei négy csoportba sorolhatók: automatikusan gyűjtött események, továbbfejlesztett méréssel gyűjtött események, javasolt események és egyéni események.

 1. Az automatikusan gyűjtött eseményeket automatikusan, alapszintű adatgyűjtéssel gyűjti a rendszer. Az automatikusan gyűjtött események esetében NEM SZÜKSÉGES kódot hozzáadni a webhelyhez vagy az alkalmazáshoz, illetve módosítani az ott lévő kódot.
 2. A továbbfejlesztett méréssel olyan események gyűjthetők, amelyek be- vagy kikapcsolhatók az Alkalmazás + internetes tulajdonok Adminisztrálás felületén. A továbbfejlesztett méréssel gyűjtött események esetében NEM SZÜKSÉGES kódot hozzáadni a webhelyhez vagy az alkalmazáshoz, illetve módosítani az ott lévő kódot.
  • Ne feledje, hogy ha bizonyos eseményeket egyéni eseményként implementál, majd a továbbfejlesztett méréssel is gyűjti őket, akkor az adott eseményeket kétszer naplózza majd a rendszer. Ha egy eseményt a Universal Analytics-tulajdonnak és az Alkalmazás + internetes tulajdonnak egyaránt elküld, akkor a releváns UA-tulajdonazonosító meghatározására szolgáló „send_to” paramétert kell hozzáadnia az eseményhez. Ekkor az eseményt csak a Universal Analytics-tulajdon kapja meg, az Alkalmazás + internetes tulajdon nem.
  • Technikai megjegyzés: A továbbfejlesztett mérés nem HTML-azonosítókon vagy osztályokon alapul. Ez eltér például az olyan esetektől, amikor a Google Címkekezelővel HTML-azonosítókat vagy osztályokat használ aktiválási szabályként vagy változóként az eseményekhez (például linkekre leadott kattintásokhoz vagy letöltésekhez).

 1. A javasolt események olyan események, amelyeket manuálisan kell implementálni, de a Google által előre meghatározott nevekkel és paraméterekkel rendelkeznek. A javasolt eseményekkel olyan meglévő és a jövőben bevezetendő jelentéskészítési funkciók biztosíthatók, amelyek egyéni (Ön által elnevezett) eseményekhez nem használhatók. A következő megoldásokhoz használhatók javasolt események:
 1. Az egyéni események olyan események, amelyeket Ön nevezhet el, illetve implementálhat.
 

Az események implementálásának bevált módszerei

 1. Ha megoldható, az események manuális implementálása helyett célszerű automatikusan gyűjtött és továbbfejlesztett mérési eseményeket használni.
 2. Ha a kívánt eseményt a rendszer nem gyűjti automatikusan, és az esemény továbbfejlesztett méréssel sem gyűjthető, használjon javasolt eseményt.
 3. Csak akkor használjon egyéni eseményt, ha a fent említett megoldások egyike sem felel meg az igényeinek.

Vegye számba a Universal Analytics-tulajdonban használt eseményeket, és mérje fel, hogy az automatikusan gyűjtött és a továbbfejlesztett mérési események kielégítik-e az Alkalmazás + internetes tulajdonhoz kapcsolódó igényeit.Ezeket az eseményeket NEM kell manuálisan kódolni az áttelepítéshez, ezért először rájuk összpontosítson.

Manuálisan implementált események (vagyis javasolt és egyéni események)

Az Alkalmazás + internetes tulajdonok és a Universal Analytics-tulajdonok eseményeinek adatstruktúrája eltér.

 • A Universal Analytics-tulajdonok eseményei az „Eseménykategória”, az „Eseményművelet”, az „Eseménycímke” és az „Eseményérték” mezőket tartalmazzák, ezenkívül pedig egyéni dimenziókat is hozzájuk lehet adni.
 • Az Alkalmazás + internetes tulajdonok manuálisan implementált eseményei az „Eseménynév” mezőt, az automatikusan gyűjtött paramétereket, valamint a manuálisan megadott paramétereket tartalmazzák. Ezek a manuálisan megadott paraméterek felülírják a Universal Analytics-tulajdonokból származó eseménymezőket, és a használatukkal az eseményre vonatkozó további információk is megadhatók.

Ha a Universal Analytics-tulajdont a gtag.js kódrészlettel („UA-XXXXXXXX”) implementálja, és nem adott meg konkrét „send_to” parancsot, akkor a rendszer automatikusan lefordítja az eseményeket az Alkalmazás + internetes tulajdon („G-XXXXXXXX”) számára akkor, ha a beállítások között hivatkozás történik az Alkalmazás + internetes tulajdon mérési azonosítójára, illetve ha Ön összekapcsolt webhelycímkét használ.

A fordítás a következőképpen működik:

 • Az eseményműveletből eseménynév lesz az Alkalmazás + internetes tulajdonban.
 • Az eseménykategória, az eseménycímke és az eseményérték paraméter lesz az Alkalmazás + internetes tulajdonban. Ha azt szeretné, hogy ezek a paraméterek megjelenjenek az Alkalmazás + internet típusú jelentésekben, regisztrálnia kell őket. Ezenkívül bizonyos – az alábbiakban részletezett – korlátozások is érvényben vannak.

A következő, Universal Analytics-tulajdonban lévő esemény implementálása a gtag.js kódrészlettel történik:

1: gtag('event', <action>, {

2:   'event_category': <category>,

3:   'event_label': <label>,

4:   'value': <value>

5: });

 

A rendszer lefordította az Alkalmazás + internetes tulajdon számára, és a következő általánosított eseményaláírást használja:

1: gtag('event', <event_name>, {

2:   <parameter_1>: <parameter_1_value>,

3:   <parameter_2>: <parameter_2_value>,

4:   <parameter_3>: <parameter_3_value>,

5:   ...

6: });

Vagyis a Universal Analytics-tulajdon <action> elemét az Alkalmazás + internetes tulajdon <event_name> eleméhez társítja a rendszer. Az „event_category”, az „event_label”, a „value” és a hozzájuk tartozó értékek társítása az értékekkel rendelkező paraméterekhez történik.

 

A manuálisan implementált események elnevezése

Ha az „Eseménynév” nem automatikusan gyűjtött esemény neve és nem a továbbfejlesztett méréssel gyűjtött esemény neve, akkor az esemény manuálisan gyűjtött eseménynek számít.


Legfeljebb 500 különböző „Eseménynév” használható.Lehetőleg javasolt eseményneveket használjon, így ugyanis kihasználhatja az Alkalmazás + internetes tulajdonok jelentéskészítési, illetve a jövőben bevezetendő funkcióit.

Eseményparaméterek

Ha az eseménnyel az automatikusan gyűjtött paraméterek által elküldötteken kívül más adatokat is el szeretne küldeni, használhat paramétereket. Az összegyűjtött paraméterek használhatók a közönségdefiníciókhoz, illetve a BigQuery rendszerben. A jelentéskészítési kezelőfelületen csak akkor lesznek láthatók, ha regisztrálja őket.Ha regisztrálja ezeket a paramétereket, akkor rendelkezésre állnak majd esemény-hatókörű egyéni dimenzióként vagy esemény-hatókörű egyéni mutatóként a jelentésekben.

 

A paraméterek viselkedése

A paraméterek korlátlan számú egyedi értéket tartalmazhatnak. Vannak azonban olyan fontos korlátozások és viselkedések, amelyeket figyelembe kell vennie, ha a Universal Analytics-tulajdon mellett Alkalmazás + internetes tulajdont is beállít.

 • Eseményenként legfeljebb 25 egyéni paraméter küldhető, és az egyes paraméterértékek legfeljebb 100 karakter hosszúak lehetnek. További információt az „Eseménygyűjtés korlátozásai” című részen talál.
 • Tulajdononként összesen 50 egyéni szöveges és 50 numerikus paraméter regisztrálható.

Példa

A webhely videóihoz tartozó Letöltés linkekre leadott kattintásokat szeretné mérni. A Universal Analytics-tulajdonokban a következőképpen néz ki a címkézési struktúra:

 • event_category: "Videók"
 • action: "Letöltés"
 • event_label: "Elfújta a szél"
   

Ha a Universal Analytics-tulajdont a gtag.js kódrészlettel valósította meg, akkor az eseményt a rendszer a következő logikát követve fordítja le az Alkalmazás + internetes tulajdonok számára:

 • A „Letöltés” lesz az esemény neve.
 • Az „event_category” egyéni paraméter lesz. Ha fel szeretné venni a jelentésekbe, regisztrálnia kell paraméterként.
 • Az „event_label” egyéni paraméter lesz. Ha fel szeretné venni a jelentésekbe, regisztrálnia kell paraméterként.

Az általánosabb eseménystruktúra a következőképpen néz ki:

 • event_category: [resourceType]
 • action: [interactonType]
 • event_label: [resourceName]
A gtag.js kódrészlettel való implementálás esetén az „action” lesz az Eseménynév. Ha Ön 10 interakciótípussal rendelkezik, a rendszer 10 különböző eseménynevet hoz létre a fordítás során.  

A paraméterek Universal Analytics-tulajdonból Alkalmazás + internetes tulajdonba történő fordítása során hasonló formátumot használ a rendszer: minden új „action” eseményhez hozzáadja az „event_category” és az „event_label” paramétert.

 

Ha az eseménystruktúra a fenti példához hasonló:

 1. Kezdje meg az adatok gyűjtését. Még ne regisztrálja a paramétereket. Tekintse át az eseményadatokat a Big Query szolgáltatásban.
 2. Nézze át, hogy a meglévő események közül melyek automatikusan gyűjtött események és továbbfejlesztett mérési események. Az ilyen események elküldéséhez csak a Universal Analytics-tulajdonok implementációja esetében adjon hozzá „send_to” parancsot, az Alkalmazás + és internetes tulajdonok implementációjánál ne.
 3. He lehetséges, javasolt eseményeket implementáljon.
 4. Szükség szerint regisztrálja a paramétereket.

Egyéni dimenziók és mutatók

Az egyéni dimenziók és mutatók az információk bővítésére, illetve az offline adatok (például ügyfélkezelési rendszerekből történő) importálására használhatók. A Universal Analytics-tulajdonokban („UA-XXXXXXXX” ) az egyéni dimenziókat és mutatókat a kezelőfelületen kell létrehozni, és az implementálásuk vagy importálásuk előtt azonosítót kell hozzájuk rendelni. 4 különböző hatókörrel hozhatók létre: lekérés, munkamenet, felhasználó, termék.

Az Alkalmazás + internetes tulajdonokban („G-XXXXXXXX”) az egyéni dimenziók és mutatók használati esetét másképpen kell implementálni. A gtag.js kódrészlettel mért egyéni dimenziókat és mutatókat a rendszer automatikusan lefordítja a paraméterekre, ha Ön összekapcsolt webhelycímkéket vagy Alkalmazás + internetes tulajdont („G-XXXXXXXX”) használ.

A Universal Analytics-tulajdonok esetében a következőképpen lehet egyéni dimenziót implementálni a gtag.js kódrészlettel:

 

1: gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {

2:   'custom_map': {'dimension<Index>': 'dimension_name'}

3: });

4:

5: gtag('event', 'event_name', {'dimension_name': dimension_value});

 

2. sor: Egy, a kezelőfelületen regisztrált egyéni dimenziót társít egy indexhez. Az adott indexet egyéni társítással rendeli a dimenziónévhez a rendszer.

5. sor: A dimenzió nevét egy „event” gtag-utasítás részeként, társított értékkel határozza meg.

 

Az Alkalmazás + internetes tulajdonok nem támogatják az egyéni társításokat. Az „event” utasításban megadott dimenziónév és dimenzióérték az ismert gtag.js-eseményaláírást használja:

 

1: gtag('event', <event_name>, {

2:   <parameter_1>: <parameter_1_value>,

3:   <parameter_2>: <parameter_2_value>,

4:   <parameter_3>: <parameter_3_value>,

5:   ...

6: });

 

Ennek megfelelően a gtag.js kódrészlettel implementált Universal Analytics-tulajdonból származó dimenzióneveket a rendszer lefordítja az Alkalmazás + internetes tulajdon paramétereire.

Két kikötés van:

 1. A paraméterek csak akkor jelennek meg a jelentésekben, ha regisztrálja őket a kezelőfelületen. A folyamat hasonló az egyéni dimenziók Universal Analytics rendszerben történő regisztrálásához (bizonyos korlátozások érvényben vannak). Ha csak megtekinti az exportált adatokat, vagy ha csak közönség aktiválásához szeretné használni a paramétert, nem kell regisztrálnia a paramétereket.
 2. Az egyéni paraméterek hatóköre (hasonlóan a lekérések hatóköréhez) mindig eseményszintű. Ez az eredeti egyéni dimenzió hatókörének beállításaitól függetlenül azokra az egyéni dimenziókra is vonatkozik, amelyeket a rendszer automatikusan paraméterekre fordít le (a gtag.js „UA-XXXXXXXX” implementációi során).

Az egyéni mutatóknál ugyanez a társítás használatos, illetve ugyanezek a szempontok érvényesek – annyi különbséggel, hogy a jelentéskészítéshez történő regisztráció során az ilyen mutatók a numerikus paraméterekre vonatkozó korlátozásokba számítanak bele, nem a szöveges paraméterekre vonatkozókba.

A Universal Analytics-tulajdonok különféle hatókörű egyéni dimenzióit és mutatóit fogalmilag a következőképpen társítja a rendszer az Alkalmazás + internetes tulajdonokhoz:
 • Lekérés-hatókörű egyéni dimenzió: paraméter (az adatgyűjtés során eseményenként összesen legfeljebb 25 paramétert naplóz; a jelentéskészítéshez legfeljebb 50 karakterláncot/50 számot regisztrál a kezelőfelületen)
  Ügyeljen rá, hogy a rendszer olyan használati esetekben, amelyeknél korábban lekérés-hatókörű egyéni dimenziókat használt volna, automatikusan gyűjtött eseményeket és paramétereket alkalmazhat.
 • Felhasználó-hatókörű egyéni dimenzió: felhasználói tulajdonságok (a jelentéskészítéshez legfeljebb 25 regisztrálható a kezelőfelületen). Az automatikusan gyűjtött felhasználói tulajdonságok nem számítanak bele ebbe a korlátba.
 • Munkamenet-hatókörű egyéni dimenzió: nincs megfelelője az Alkalmazás + internetes tulajdonokban. Használjon helyettük egyéni paramétereket vagy felhasználói tulajdonságokat.

A felhasználói tulajdonságok használatának bevált módszerei

A felhasználói tulajdonságok hasonlóak a felhasználó-hatókörű egyéni dimenziókhoz. Ugyanúgy kapcsolódnak egy adott felhasználóhoz a különböző platformokon (pl. az összes adatfolyam-típus esetében), ezért csak akkor érdemes használni őket, ha az adatokat a felhasználó szintjén kell alkalmazni.

A felhasználói tulajdonságok nem használhatók munkamenet- vagy eszközszintű adatokhoz (például képernyőmérethez).

 

Alkalmazás + internetes tulajdon, példa

gtag('set', 'user_properties', {

  favorite_composer: 'Mahler',

  favorite_instrument: 'double bass',

  season_ticketholder: 'true'

});

 

Ha az analytics.js megoldást használja a Universal Analytics-tulajdonhoz

 

Ha csak el szeretné helyezni az alapvető oldalcímkét a webhelyen, hogy adatokkal töltse fel az Alkalmazás + internet jelentéseket, olvassa el ezeket az utasításokat. Ha azt is meg szeretné érteni, hogyan történik a Universal Analytics-tulajdonok analytics.js kódjának az Alkalmazás + internetes tulajdonokhoz történő társítása, illetve részletes implementálási útmutatóra van szüksége, olvassa el az alábbi részt.

A gtag. jskódrészlet

Ha az analytics.js kódot használja a Universal Analytics-tulajdonhoz, akkor hozzá kell adnia a gtag.js kódrészletet az új Alkalmazás + internetes tulajdonhoz.A gtag.js kódrészlet szerkezete a következő:

 

01: <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=<Some Property ID A>"></script>

02: <script>

03:   window.dataLayer = window.dataLayer || [];

04:   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

05:   gtag('js', new Date());

06: 

07:   gtag('config', '<Some Property ID A>');

08:   

09:   gtag('config', '<Some Property ID B>');

10: 

11:   gtag('event', 'sign_up', { 'method': 'email' });

12: 

13:   gtag('event', 'view_video', { 'send_to': '<Some Property ID B>' });

14: 

15: </script>

 

7. sor: A gtag „config” utasítása teszi lehetővé az adatgyűjtést az <Some Property ID A> azonosítóhoz társított tulajdon számára. Ha például egy Alkalmazás + internetes tulajdonhoz felveszi ezt az utasítást egy mérési azonosítóval, akkor a rendszer az elküldi a page_view eseményeket az adott tulajdonnak.

A tulajdonazonosító különféle Google-termékeket jelezhet, például UA-tulajdont („UA-XXXXXXXX”), Alkalmazás + internetes tulajdont („G-XXXXXXXX”), a Google Ads („AW-XXXXXXXX”) vagy a Floodlight („DC-XXXXXXXX”) rendszert.

11. sor: A gtag „event” utasítása elküld egy eseményt. Az olyan kódrészletekben, amelyekben több tulajdonhoz több „config” utasítás tartozik, a rendszer az összes tulajdonnak elküldi az eseményt.

Ebben a példában a „sign_up” paraméter az esemény neve. Az utolsó paraméter az eseményparaméterek készletét tartalmazó objektum. Ebben az esetben a „method” paraméter értéke „email”.

13. sor: Az itt lévő eseményben a „send_to” szerepel paraméterként. Ez olyan, különleges paraméter, amely a társított eseményt egy adott tulajdonhoz „irányítja át”. Más szóval: ezt az eseményt csak a <Some Property ID B> jelzéssel ellátott tulajdonnak küldi el a rendszer.

Az Alkalmazás + internetes tulajdonhoz tartozó alapvető adatgyűjtés a gtag „config” utasításával engedélyezhető, lehetővé teszi a „page_view” események automatikusan gyűjtött eseményként történő gyűjtését, amikor betöltődik az oldalon.

Az oldalmegtekintési lekérés és a page_view esemény adott paraméterekkel módosítható vagy tiltható le.

Tulajdonazonosítók

A Universal Analytics-tulajdonazonosítók formátuma a következő: „UA-XXXXXXXX”. Ezt az azonosítót követőazonosítónak is szokták nevezni. Ebben az útmutatóban UA-tulajdonazonosítóként hivatkozunk rá.

Az Alkalmazás + internetes tulajdon internetes adatfolyamai mérési azonosítót használnak. Az azonosító formátuma: „G-XXXXXXXX”.

Bizonyos példakódok és dokumentumok a „GA_Measurement_ID” elnevezést használják.

Az alapvető adatgyűjtés engedélyezése

Ha az Alkalmazás + internetes tulajdonhoz engedélyezi az alapvető adatgyűjtést, a rendszer a következőket gyűjti majd:

Ebben az útmutatóban az „alapvető adatgyűjtés” az alábbi három eseménycsoport mérését jelenti. Ezzel szemben a „speciális implementáció” bizonyos események manuális implementálására utal.

Az Alkalmazás + internetes tulajdon alapvető adatgyűjtésének engedélyezéséhez vegye fel a gtag.js kódrészletet (a globális webhelycímkét) az egyes oldalak <head> szakaszába.(A globális webhelycímke megkeresésére vonatkozó utasítások megtekintéséhez bontsa ki ennek a cikknek „A mérési azonosító megkeresése (Alkalmazás + internetes tulajdonok)” szakaszát.) A meglévő Universal Analytics-tulajdon változatlan marad, és továbbra is gyűjti az adatokat.

A gtag.js kódrészlet és az analytics.js kódrészlet összehasonlítása

A gtag.js kódrészlet hasonló szerepet játszik az Alkalmazás + internetes tulajdonok esetében, mint az analytics.js a Universal Analytics-tulajdonoknál.

A két kódrészlet közötti legnagyobb különbség az, hogy az analytics.js külön „oldalmegtekintés küldése” kódot küld, a gtag.js kód pedig nem. A gtag.js kódban az oldalmegtekintés egy olyan, automatikusan gyűjtött esemény, amelyet a „config” utasítással együtt küld el.

 

Universal Analytics-tulajdon (analytics.js)

<script>

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

ga('create', 'MEASUREMENT_ID', 'auto');

ga('send', 'pageview');

</script>

 

Alkalmazás + internetes tulajdon (gtag.js)

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=MEASUREMENT_ID"></script>

<script>

  window.dataLayer = window.dataLayer || [];

  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

  gtag('js', new Date());

 

  gtag('config', 'MEASUREMENT_ID');

</script>

A gtag.js konfigurációs beállításai

Akárcsak az analytics.js esetében, az alapvető gtag.js kódrészlet konfigurálásával felügyelheti az adatgyűjtési beállításokat (például az IP-cím anonimizálását, a cookie testreszabásait és a Google-jeleket). Ezt a gtag.js „config” vagy „set” utasításával teheti meg (az analytics.js kódban erre a „set”, a „create” és a „require” utasítás szolgál).

Az Alkalmazás + internetes („G-XXXXXXXX”) tulajdonok támogatják a hasonló konfigurációs beállítások gtag.js kódrészlettel való implementálását. A Universal Analytics- és az Alkalmazás + internetes tulajdonok ezen beállításai különböznek. A következőkre ügyeljen:

 • Az Alkalmazás + internetes tulajdonokban az IP-cím anonimizálásának standardizált értéke „true”; a beállítás nem módosítható. Ennek megfelelően a rendszer a normál eseménnyel automatikusan maszkolja az IP-címet az Alkalmazás + internetes tulajdonra („G-XXXXXXXX”).
 • Ha az összes konfigurált tulajdonra globális beállításokat kell alkalmazni, akkor a gtag.js „set” parancsával kell alkalmazni az összes mérési azonosítót és/vagy tulajdonazonosítót.
 • Fordítson különös figyelmet az olyan hirdetési funkciókra, illetve hirdetések személyre szabására szolgáló funkciókra, amelyek használhatók az analytics.js kódrészletben, és amelyeket általában „set” sorban szoktak implementálni.

Ha az analytics.js aktuális implementációjában „set”, „create” vagy „require” utasítást használ, ellenőrizze, hogy melyik utasításokat állítja be a rendszer automatikusan az Alkalmazás + internetes tulajdonokban, és melyeket kell meghatározni Alkalmazás + internetes tulajdon kódjában (paraméter társításával).

Az alábbi részen az analytics.js (UA-tulajdonokhoz) és a gtag.js (Alkalmazás + internetes tulajdonokhoz) néhány példabeállítása, illetve a hozzájuk tartozó kódminták láthatók:

Az alapvető adatgyűjtés engedélyezése; a User-ID-beállítása

analytics.js

ga('create', 'GA_MEASUREMENT_ID', 'auto', {

  userId: USER_ID

});

ga('send', 'pageview');

 

gtag.js

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {

  'user_id': 'USER_ID'

});

 

A cookie-beállítások konfigurálása

analytics.js

ga('create', 'GA_MEASUREMENT_ID', {

  'cookieName': 'gaCookie',

  'cookieDomain': 'blog.example.co.uk',

  'cookieExpires': 60 * 60 * 24 * 28  // Time in seconds.

});

 

gtag.js

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {

  'cookie_prefix': 'MyCookie',

  'cookie_domain': 'blog.example.com',

  'cookie_expires': 28 * 24 * 60 * 60  // 28 nap, másodpercekben

});

A page_view események letiltása

Ha nem szeretne page_view eseményt küldeni a konfigurációs kód betöltésekor (ha például iframe-betöltést használ), akkor a konfigurációs beállítások között letilthatja a page_view eseményt.Vegyünk példaként egy olyan helyzetet, amikor a rendszer page_view eseményt küld, majd egy felhasználó bejelentkezik a webhelyre. A bejelentkezési művelet során Ön „config” utasítással állítaná be a User-ID-t, de nem szeretne másik page_view eseményt küldeni. A következő kód azt mutatja be, hogyan lehet megakadályozni a page_view esemény elküldését.

gtag('config', 'MEASUREMENT_ID', {

  'user_id': 'USER_ID',

  'send_page_view': false

});

Címkenevek

Ha az analytics.js kódrészletben több Universal Analytics-tulajdonnak szeretne adatokat küldeni, akkor címkeneveket (más néven „követőket”) kell használni. Az analytics.js kódrészletben a követők határozzák meg, hogy melyik tulajdonnak szeretné elküldeni az adatokat. A kezdeti „create” lekérés után következő lekérések esetében elég megadni a követő nevét; a Universal Analytics-tulajdonazonosítót már nem kell.

A gtag.js kódrészletben sem Alkalmazás + internetes tulajdonokhoz, sem Universal Analytics-tulajdonokhoz nem használhatók követők. Ha több tulajdonnak is (Alkalmazás + internetes tulajdon esetében különböző adatfolyamoknak) szeretne elküldeni az összes lekérést, akkor a „config” sorban az összes mérési vagy tulajdonazonosítót meg kell adnia.

Speciális implementáció

Az alapvető adatgyűjtés – a page_view eseményeken, az automatikusan gyűjtött eseményeken és a továbbfejlesztett mérésen keresztül – számos mérési funkciót biztosít. Előfordulhat azonban, hogy a Universal Analytics-tulajdonhoz olyan további mérési képesség is rendelkezésre áll, amelyet le kell fordítani az új Alkalmazás + internetes tulajdon számára.

Események megcímkézése

A gtag.js kódrészlettel („UA-XXXXXXXX”) implementált Universal Analytics-tulajdonokban a rendszer különböző lekérési típusokként, az Eseménykategória, a Művelet és a Címke dimenzió, valamint az Eseményérték mutató használatával implementálja az eseményeket. Ha gyűjt ilyen eseményeket, akkor a jelentésekben megtekintheti őket. A különböző események, dimenziók és mutatóértékek száma nincs korlátozva.

Az Alkalmazás + internetes tulajdonokban minden „lekérés” egy „esemény”, vagyis a rendszer már nem különbözteti meg a lekéréstípusokat.

Az Alkalmazás + internetes tulajdonok eseménytípusai

Az Alkalmazás + internetes tulajdonok eseményei négy csoportba sorolhatók: automatikusan gyűjtött események, továbbfejlesztett méréssel gyűjtött események, javasolt események és egyéni események.

 1. Az automatikusan gyűjtött eseményeket automatikusan, alapszintű adatgyűjtéssel gyűjti a rendszer. Az automatikusan gyűjtött események esetében NEM SZÜKSÉGES kódot hozzáadni a webhelyhez vagy az alkalmazáshoz, illetve módosítani az ott lévő kódot.
 2. A továbbfejlesztett méréssel olyan események gyűjthetők, amelyek be- vagy kikapcsolhatók az Alkalmazás + internetes tulajdonok Adminisztrálás felületén. A továbbfejlesztett méréssel gyűjtött események esetében NEM SZÜKSÉGES kódot hozzáadni a webhelyhez vagy az alkalmazáshoz, illetve módosítani az ott lévő kódot.
  • Ne feledje, hogy ha bizonyos eseményeket egyéni eseményként implementál, majd ugyanezeket az eseményeket a továbbfejlesztett méréssel is gyűjti, akkor kétszer naplózza majd őket a rendszer. Ha egy eseményt a Universal Analytics-tulajdonnak és az Alkalmazás + internetes tulajdonnak egyaránt elküld, akkor a releváns UA-tulajdonazonosító meghatározására szolgáló „send_to” paramétert kell hozzáadnia az eseményhez. Ekkor az eseményt csak a Universal Analytics-tulajdon kapja meg, az Alkalmazás + internetes tulajdon nem.
  • Technikai megjegyzés: A továbbfejlesztett mérés nem HTML-azonosítókon vagy osztályokon alapul. Ez eltér például az olyan esetektől, amikor a Google Címkekezelővel HTML-azonosítókat vagy osztályokat használ aktiválási szabályként vagy változóként az eseményekhez (például linkekre leadott kattintásokhoz vagy letöltésekhez).

 1. A javasolt események olyan események, amelyeket manuálisan kell implementálni, de előre meghatározott nevekkel és paraméterekkel rendelkeznek. A javasolt eseményekkel olyan meglévő és a jövőben bevezetendő jelentéskészítési funkciók biztosíthatók, amelyek egyéni (Ön által elnevezett) eseményekhez nem használhatók. A következő megoldásokhoz használhatók javasolt események:
 1. Az egyéni események olyan események, amelyeket Ön nevezhet el, illetve implementálhat.
 

Az események implementálásának bevált módszerei

 1. Ha megoldható, az események manuális implementálása helyett célszerű automatikusan gyűjtött és továbbfejlesztett mérési eseményeket használni.
 2. Ha a kívánt eseményt a rendszer nem gyűjti automatikusan, és az esemény továbbfejlesztett méréssel sem gyűjthető, használjon javasolt eseményt.
 3. Csak akkor használjon egyéni eseményt, ha a fent említett megoldások egyike sem felel meg az igényeinek.

Vegye számba a Universal Analytics-tulajdonban használt eseményeket, és mérje fel, hogy az automatikusan gyűjtött és a továbbfejlesztett mérési események kielégítik-e az Alkalmazás + internetes tulajdonhoz kapcsolódó igényeit.Ezeket az eseményeket NEM kell manuálisan kódolni az áttelepítéshez, ezért először rájuk összpontosítson.

Manuálisan implementált események (vagyis javasolt és egyéni események)

Az Alkalmazás + internetes tulajdonok és a Universal Analytics-tulajdonok eseményeinek adatstruktúrája eltér.

 • A Universal Analytics-tulajdonok eseményei az „Eseménykategória”, az „Eseményművelet”, az „Eseménycímke” és az „Eseményérték” mezőket tartalmazzák, ezenkívül pedig egyéni dimenziókat is hozzájuk lehet adni.
 • Az Alkalmazás + internetes tulajdonok manuálisan implementált eseményei az „Eseménynév” mezőt, az automatikusan gyűjtött paramétereket, valamint a manuálisan megadott paramétereket tartalmazzák. Ezek a manuálisan megadott paraméterek felülírják a Universal Analytics-tulajdonokból származó eseménymezőket, és a használatukkal az eseményre vonatkozó további információk is megadhatók.

A Universal Analytics-tulajdonok (analytics.js kódrészletben implementált) eseményeinek Alkalmazás + internetes tulajdon eseményeire történő érvényes és közvetlen fordítása a következőképpen nézhet ki:

UA-tulajdon eseménye (az analytics.js használatával)

ga('send', 'event', 'Videos', 'play', 'Fall Campaign');

VAGY

ga('send', {

  hitType: 'event',

  eventCategory: 'Videos',

  eventAction: 'play',

  eventLabel: 'Fall Campaign'

});

Alkalmazás + internetes tulajdon eseménye (a gtag.js használatával)

gtag('event', 'play', {

  'eventCategory': 'Videos',

  'eventLabel': "'Fall Campaign'

});

 

A manuálisan implementált események elnevezése

Ha az „Eseménynév” nem szerepel az automatikusan gyűjtött események neveit tartalmazó listában, illetve nem továbbfejlesztett méréssel gyűjtött esemény neve, akkor az esemény manuálisan gyűjtött eseménynek számít.


Legfeljebb 500 különböző „Eseménynév” használható.Lehetőleg javasolt eseményneveket használjon, ezek a nevek ugyanis kompatibilisek az Alkalmazás + internetes tulajdonok további, az ilyen elnevezési szabályokon alapuló jelentéskészítési, illetve jövőbeli funkcióival.

Eseményparaméterek

Ha az eseménnyel az automatikusan gyűjtött paraméterek által elküldötteken kívül más adatokat is el szeretne küldeni, használhat paramétereket. Az összegyűjtött paraméterek használhatók a közönségdefiníciókhoz, illetve a BigQuery rendszerben. A jelentéskészítési kezelőfelületen csak akkor lesznek láthatók, ha regisztrálja őket.Ha regisztrálja ezeket a paramétereket, akkor rendelkezésre állnak majd esemény-hatókörű egyéni dimenzióként vagy esemény-hatókörű egyéni mutatóként a jelentésekben.

A paraméterek viselkedése

A paraméterek korlátlan számú egyedi értéket tartalmazhatnak. Vannak azonban olyan fontos korlátozások és viselkedések, amelyeket figyelembe kell vennie, ha a Universal Analytics-tulajdon mellett Alkalmazás + internetes tulajdont is beállít.

 • Eseményenként legfeljebb 25 egyéni paraméter küldhető, és az egyes paraméterértékek legfeljebb 100 karakter hosszúak lehetnek. További információt az „Eseménygyűjtés korlátozásai” című részen talál.
 • Tulajdononként összesen 50 egyéni szöveges és 50 numerikus paraméter regisztrálható.
 

Javaslatok

 1. Kezdje meg az adatok gyűjtését. Még ne regisztrálja a paramétereket. Tekintse át az eseményadatokat a Big Query szolgáltatásban.
 2. Nézze át, hogy a meglévő események közül melyek automatikusan gyűjtött események és továbbfejlesztett mérési események
 3. He lehetséges, javasolt eseményeket implementáljon.
 4. Szükség szerint regisztrálja a paramétereket.

Egyéni dimenziók és mutatók

Az egyéni dimenziók és mutatók további információkkal bővítik ki a webhelyen végzett méréssel és az offline adatok (például ügyfélkezelési rendszerekből történő) importálásával összeállított adatkészletet. A Universal Analytics-tulajdonokban („UA-XXXXXXXX” ) az egyéni dimenziók és mutatók a kezelőfelületen hozhatók létre. Az implementálásuk vagy importálásuk előtt azonosítót kell hozzájuk rendelni. Négy különböző hatókörrel hozhatók létre: lekérés, munkamenet, felhasználó, termék.

Az Alkalmazás + internetes tulajdonokban („G-XXXXXXXX”) az egyéni dimenziók és mutatók használati esetét másképpen kell implementálni. Az UA-tulajdonban az analytics.js kódrészlettel implementált egyéni dimenziók és mutatók mérését az Alkalmazás + internetes tulajdonban újra kell implementálni.
 

A Universal Analytics-tulajdonok egyéni dimenziója a következőképpen implementálható az analytics.js kódrészlettel:

ga('send', 'event', 'category_value', 'action_name', {'dimension5': 'custom data'   

  });

VAGY

ga('set', 'dimension5', 'custom data');

 

Ezeket az egyéni dimenziókat a következőképpen fordíthatja le az Alkalmazás + internetes tulajdonok számára a gtag.js segítségével:

gtag('event', 'action_name', {'eventCategory': 'category_value',   

'dimension5': 'custom data'

    });

VAGY

gtag('set', {'dimension5': 'custom data'});

Két kikötés van:

 1. A paraméterek csak akkor jelennek meg a jelentésekben, ha regisztrálja őket a kezelőfelületen. A folyamat hasonló az egyéni dimenziók Universal Analytics rendszerben történő regisztrálásához (bizonyos korlátozások érvényben vannak). Ha csak megtekinti az exportált adatokat, vagy ha csak közönség aktiválásához szeretné használni a paramétert, nem kell regisztrálnia a paramétereket.
 2. Az egyéni paraméterek hatóköre (hasonlóan a lekérések hatóköréhez) mindig eseményszintű. Ez az eredeti egyéni dimenzió hatókörének beállításaitól függetlenül azokra az egyéni dimenziókra is vonatkozik, amelyeket a rendszer automatikusan paraméterekre fordít le (a gtag.js „UA-XXXXXXXX” implementációi során).

Az egyéni mutatóknál ugyanez a társítás használatos, illetve ugyanezek a szempontok érvényesek – annyi különbséggel, hogy a jelentéskészítéshez történő regisztráció során az ilyen mutatók a numerikus paraméterekre vonatkozó korlátozásokba számítanak bele, nem a szöveges paraméterekre vonatkozókba.

A Universal Analytics-tulajdonok különféle hatókörű egyéni dimenzióit és mutatóit fogalmilag a következőképpen társítja a rendszer az Alkalmazás + internetes tulajdonokhoz:

 • Lekérés-hatókörű egyéni dimenzió: paraméter (a rendszer az adatgyűjtés során eseményenként összesen legfeljebb 25 paraméter naplózható; a jelentéskészítéshez legfeljebb 50 karakterlánc/50 numerikus érték regisztrálható a kezelőfelületen)
  Ügyeljen rá, hogy a rendszer bizonyos olyan használati esetekben, amelyekben korábban lekérés-hatókörű egyéni dimenziókat használt volna, automatikusan gyűjtött eseményeket és paramétereket alkalmazhat.
 • Felhasználó-hatókörű egyéni dimenzió: felhasználói tulajdonságok (a jelentéskészítéshez legfeljebb 25 regisztrálható a kezelőfelületen). Az automatikusan gyűjtött felhasználói tulajdonságok nem számítanak bele ebbe a korlátba.
 • Munkamenet-hatókörű egyéni dimenzió: nincs megfelelője az Alkalmazás + internetes tulajdonokban. Használjon helyettük egyéni paramétereket vagy felhasználói tulajdonságokat.

A felhasználói tulajdonságok használatának bevált módszerei

A felhasználói tulajdonságok hasonlóak a felhasználó-hatókörű egyéni dimenziókhoz. Ugyanúgy kapcsolódnak egy adott felhasználóhoz a különböző platformokon (pl. az összes adatfolyam-típus esetében), ezért csak akkor érdemes használni őket, ha az adatokat a felhasználó szintjén kell alkalmazni.

A felhasználói tulajdonságok nem használhatók munkamenet- vagy eszközszintű adatokhoz (például képernyőmérethez).

Alkalmazás + internetes tulajdon – példa

gtag('set', 'user_properties', {

  favorite_composer: 'Mahler',

  favorite_instrument: 'double bass',

  season_ticketholder: 'true'

});

 

A konverziós események engedélyezése

Ahol korábban létrehozta a célokat, most ott engedélyezheti az eseményeket konverzióként.

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?

További segítségre van szüksége?

Jelentkezzen be a további támogatási lehetőségek igénybevételéhez, hogy gyorsabban megoldhassa a problémát