[GA4] Google Ad Manager-integratie

Als u uw Ad Manager-netwerk aan een Google Analytics 4-property koppelt, komen de app- en webgegevens van Analytics voor die property beschikbaar in uw Ad Manager-rapporten.

Als u Ad Manager en Google Analytics 4 koppelt, begint Analytics automatisch de volgende gebeurtenissen te verzamelen:

 • ad_click
 • ad_impression
 • ad_query

Met de Ad Manager-integratie verzamelt Analytics elk van deze gebeurtenissen voor elke advertentie op een pagina, waardoor het aantal factureerbare gebeurtenissen voor 360-property's kan toenemen.

Met de verzameling van deze gebeurtenissen voor elke advertentie elimineert Google Analytics 4 de verschillen in rapportage tussen Analytics en Ad Manager die eerder te zien waren met de integratie tussen Universal Analytics en Ad Manager.

In dit artikel:

Vereisten

Check of is voldaan aan de volgende vereisten voordat u Google Ad Manager-integratie instelt voor Google Analytics 4.

Rechten

Als u in GA4 Ad Manager-koppelingen wilt instellen of verwijderen, moet u de rol Beheerder in Ad Manager hebben en de rol Bewerker in Analytics.

Tags

Uw website moet gegevens verzamelen via de Google-tag. Als u Google Ad Manager-rapporten wilt bekijken in Analytics, moet de meerderheid van uw tags Google-uitgeverstags zijn.

Andere productinstellingen

Als u wilt rapporteren over app-gegevens, moet uw app de SDK voor mobiele advertenties van Google voor Google Ad Manager gebruiken.

Google Ad Manager-integratie instellen voor GA4

Uw Google Analytics 4-property's koppelen aan Ad Manager

Nadat u de koppeling heeft gemaakt, klikt u in Beheerder onder Productkoppelingen op Ad Manager-koppelingen.

Hoe integratie van Google Ad Manager-/GA4-rapportage werkt

De GA4-integratie met Google Ad Manager berust op verschillende kernprocessen, onder andere op gedeelde ID's en samenvoeging van gegevens. Hieronder leest u meer informatie over hoe het werkt.

Gedeelde ID's

Voor een effectieve werking van de Ad Manager-integratie communiceren GA4- en Ad Manager-tags met elkaar via gedeelde ID's. Hiermee wordt elke advertentievertoning gekoppeld aan de bijbehorende GA4-gebeurtenis. GA4 en Ad Manager gebruiken tags in elke app of op elke webpagina om unieke ID's te versturen voor elke gebeurtenis of advertentievertoning. In webproperty's wordt dit de query_id genoemd. In app-property's wordt dit de ad_event_id genoemd.

De communicatie tussen de tags zorgt ervoor dat de vastgelegde ID's voor GA4 en Ad Manager identiek zijn voor een gebeurtenis en de bijbehorende advertentievertoning. De communicatie tussen de tags vindt synchroon plaats terwijl gebeurtenissen worden gestuurd en advertenties worden weergegeven. ID's die worden vastgelegd als Ad Manager en GA4 niet gekoppeld zijn of als een van beide systemen niet beschikbaar is, worden niet gedeeld via deze integratie.

Opmerking: In webproperty's kan het HTML-element <iframe> de communicatie tussen tags verstoren en voorkomen dat ID's worden gedeeld. Als Ad Manager-tags in een <iframe> worden gebruikt, worden ze van de rest van de pagina gescheiden. Passback-tags worden meestal in een <iframe> toegepast en kunnen daarom geen gegevens doorsturen naar GA4.

Automatisch verzamelde gebeurtenissen

Als de Ad Manager-integratie actief is, worden de volgende gebeurtenissen automatisch verzameld voor web- en app-property's.

 • Webproperty's: ad_impression en ad_click
 • App-property's: ad_impression, ad_click, ad_query, ad_exposure en adunit_exposure

Aan deze gebeurtenissen wordt een eigen query_id en ad_event_id toegewezen.

Gegevens samenvoegen

GA4 voegt Ad Manager-logbestanden samen met de eigen gegevens door gebruik te maken van de gedeelde ID's waarmee Ad Manager-gegevens aan Analytics-gegevens worden gekoppeld. Deze integratie werkt met de informatie en configuratie-instellingen die beschikbaar zijn bij elke afzonderlijke gebeurtenis die plaatsvindt. Wijzigingen in het tariefveld in Ad Manager, in tagginginstellingen of in paginadimensies in GA4 hebben geen invloed op de gegevens in GA4-rapportages voor historische gegevens. Ook het proces voor facturering en afstemming in Ad Manager heeft geen invloed op de gerapporteerde opbrengst in GA4.

De opbrengst wordt bijvoorbeeld berekend op basis van de waarde die in Ad Manager aanwezig was toen de gebeurtenis werd vastgelegd. Als de waarde wordt gewijzigd nadat de advertentiegebeurtenis heeft plaatsgevonden, heeft dat geen invloed op de opbrengstgegevens die in GA4 voor de gebeurtenis worden getoond.

Opmerking: De waarde van het tariefveld in Ad Manager wordt gebruikt om de opbrengst te berekenen in GA4.

Google Ad Manager-gegevens bekijken in GA4

Als u de integratie voor Ad Manager-rapportage instelt, kunt u uw Ad Manager-gegevens bekijken in GA4. Uw Ad Manager-opbrengstgegevens zijn beschikbaar in de rapporten onder Inkomsten genereren > Advertenties van uitgever en in het hoofdmenu Verkenningen in uw Google Analytics 4-property.

Ad Manager-dimensies en -statistieken

Nadat u uw Ad Manager-netwerk aan uw Google Analytics 4-property heeft gekoppeld, vindt u Google Ad Manager-verkeer terug in de volgende dimensies en statistieken in uw Analytics-rapporten:

Dimensies

 • Advertentie-indeling (gebruikt de waarde van de Ad Manager-dimensie Voorraadindeling)
 • Advertentiebron (gebruikt de netwerknaam en -ID van Ad Manager)

 • Advertentieblok (gebruikt de waarde van de Ad Manager-dimensie Advertentieblok (alle niveaus))

 • Paginapad + querytekenreeks en schermklasse (gebruikt de plaatsing van Ad Manager-advertentieblokken)

Statistieken

 • Advertentieblokbereik (hoelang een gebruiker advertenties heeft gezien)

 • Advertentieklikken van uitgever (Ad Manager-klikken)

 • Advertentievertoningen van uitgever (Ad Manager-vertoningen)

 • Totale advertentieopbrengst (de som van alle advertentieopbrengsten, dus Ad Manager-opbrengst plus overige advertentieopbrengst)

Doelgroepexport

Als u doelgroepen uit Analytics wilt exporteren, doet u het volgende:

Als Google-signalen geactiveerd zijn en gepersonaliseerd adverteren aanstaat in de koppelingsinstellingen, worden doelgroepen automatisch geëxporteerd naar Ad Manager.

Opmerking: De schakelaar Aanzetten voor advertentiepersonalisatie moet in eerste instantie worden ingesteld tijdens het koppelingsproces in Ad Manager. Nadat u de instelling heeft aangezet, kan die worden gewijzigd in Ad Manager of Google Analytics.

Doelgroepen die demografische gegevens of interessegegevens bevatten, worden niet geëxporteerd.

Als u doelgroepen exporteert met de functie voor doorlopend doelgroepen delen, verschijnen ze in het gekoppelde Ad Manager-account. U kunt de doelgroepen ongewijzigd gebruiken voor targeting of deze combineren met andere doelgroepen. U kunt ze ook analyseren.

Gegevenskwaliteit en -verschillen

Implementatieproblemen kunnen leiden tot verschillen tussen Ad Manager- en Google Analytics-gegevens. Als u gegevensverschillen vaststelt, controleert u het volgende.

U kunt de meeste taggingproblemen in 3 stappen oplossen:

 1. Gebruik de Google-tag.
 2. Gebruik Google-uitgeverstags (Google Publisher Tags, GPT's).
 3. Plaats Ad Manager-tags niet in een <iframe>. Houd voor ogen dat passbacks meestal worden vertoond in een <iframe> en daarom niet in de integratie worden opgenomen.

Zo zorgt u ervoor dat rapporten overeenkomen:

 1. Ga na of u in Ad Manager alleen gebeurtenissen ophaalt voor display-advertenties.
 2. Zorg ervoor dat u alleen Ad Manager-gegevens opneemt voor pagina's/apps die worden gemeten door de gekoppelde GA4-property.

Deze integratie toont alleen Ad Manager-gegevens over gebeurtenissen in de GA4-property die aan het Ad Manager-netwerk gekoppeld is.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu