[GA4] „Google Ad Manager“ integravimas

Susiejus „Ad Manager“ tinklą su „Google Analytics 4“ nuosavybe, „Analytics“ programos ir žiniatinklio duomenys iš tos nuosavybės taps pasiekiami „Ad Manager“ ataskaitose.

Kai susiejate „Ad Manager“ ir „Google Analytics 4“, „Analytics“ pradeda automatiškai rinkti toliau nurodytų įvykių duomenis.

 • ad_click
 • ad_impression
 • ad_query

Integravus „Ad Manager“, sistemoje „Analytics“ renkami visų puslapio skelbimų kiekvieno įvykio duomenys, todėl gali padidėti 360 nuosavybių apmokestinamų įvykių skaičius.

Rinkdama šiuos kiekvieno skelbimo įvykius, „Google Analytics 4“ pašalina „Analytics“ ir „Ad Manager“ ataskaitų teikimo neatitikimus, kurie anksčiau buvo matomi integravus „Universal Analytics“ ir „Ad Manager“.

Šiame straipsnyje

Būtinosios sąlygos

Prieš nustatydami „Google Ad Manager“ integravimą sistemoje „Google Analytics 4“, patikrinkite, ar laikomasi toliau nurodytų būtinų sąlygų.

Leidimai

Jei norite sukurti arba ištrinti „Ad Manager“ nuorodas GA4 nuosavybėse, turite būti administratorius sistemoje „Ad Manager“ ir turėti redaktoriaus vaidmenį sistemoje „Analytics“.

Žymos

Svetainėje turi būti renkami duomenys naudojant „Google“ žymą. Kad sistemoje „Analytics“ galėtumėte peržiūrėti „Google Ad Manager“ ataskaitas, dauguma žymų turi būti „Google“ leidėjo žymos.

Kitos produkto konfigūracijos

Jei norite teikti programos duomenų ataskaitas, programoje turi būti „Google Ad Manager“ GMA SDK.

GA4 integravimo į „Google Ad Manager“ nustatymas

Susiekite „Google Analytics 4“ nuosavybę su „Ad Manager“.

Nustatę susiejimą, skiltyje Administratorius, skiltyje Produktų susiejimai, spustelėkite „Ad Manager“ susiejimai.

Kaip veikia „Google Ad Manager“ ir GA4 ataskaitų teikimo integravimas

GA4 integravimas į „Google Ad Manager“ pagrįstas keliais pagrindiniais procesais, įskaitant bendrinamus ID ir duomenų sujungimą. Toliau pateikiama išsami informacija apie jų veikimą.

Bendrinami ID

Kad „Ad Manager“ integravimas veiktų efektyviai, GA4 ir „Ad Manager“ žymos bendrauja tarpusavyje naudodamos bendrinamus ID, kad atitiktų kiekvieną skelbimo parodymą su atitinkamu GA4 įvykiu. GA4 ir „Ad Manager“ naudoja žymas kiekvienoje programoje arba tinklalapyje, kad sukurtų unikalius kiekvieno įvykio ar skelbimo parodymo ID. Žiniatinklio nuosavybėse tai vadinama „query_id“. Programų nuosavybėse tai vadinama „ad_event_id“.

Ryšiai tarp žymų užtikrina, kad vieno įvykio ir atitinkamo skelbimo parodymo ID4 sistemose GA4 ir „Ad Manager“ būtų vienodos. Ryšys tarp žymų vyksta sinchroniškai, kai siunčiami įvykiai ir teikiami skelbimai. ID, kurie užregistruojami, kai „Ad Manager“ ir GA4 yra nesusietos arba kai kuri nors sistema nepasiekiama, atliekant šį integravimą nebus bendrinami.

Pastaba: žiniatinklio nuosavybėse HTML elementas <iframe> gali trikdyti tarpusavio ryšį ir neleisti bendrinti ID. Kai „Ad Manager“ žymos pateikiamos <iframe>, jos atskiriamos nuo likusių puslapio dalių. Atšaukto kainos pasiūlymo parodymo žymos paprastai pateikiamos <iframe>, todėl jų negalima perduoti į GA4.

Automatiškai renkami įvykiai

Įgalinus „Ad Manager“ integravimą, automatiškai renkami toliau nurodyti įvykiai žiniatinklio ir programų nuosavybėse.

 • žiniatinklio nuosavybės – „ad_impression“ ir „ad_click“.
 • programos nuosavybės – „ad_impression“, „ad_click“, „ad_query“, „ad_exposure“ ir „adunit_exposure“.

Šiems įvykiams priskiriami jų „query_id“ ir „ad_event_ids“.

Duomenų sujungimas

GA4 sujungia duomenis su „Ad Manager“ žurnalo failais naudodama bendrinamus ID, kurie atitinka „Ad Manager“ duomenis su „Analytics“ duomenimis. Atliekant šį integravimą naudojami informacijos ir konfigūracijos nustatymai, pasiekiami kaskart įvykus kiekvienam įvykiui. Sistemoje „Ad Manager“ esančio įkainio lauko, konfigūracijų žymėjimo ar puslapio aspektų sistemoje GA4 pakeitimai neturės įtakos ankstesnių laikotarpių duomenims, rodomiems GA4 ataskaitose. Be to, „Ad Manager“ atsiskaitymo ir suderinimo procesas neturės įtakos sistemoje GA4 pateikiamiems pajamų skaičiams.

Pavyzdžiui, pajamos apskaičiuojamos atsižvelgiant į vertę, kuri buvo nurodyta sistemoje „Ad Manager“, kai įvykis buvo užregistruotas. Pakeitus vertę po skelbimo įvykio, tai neturės įtakos GA4 rodomiems įvykio pajamų duomenims.

Pastaba: „Ad Manager“ lauko „Įkainis“ vertė naudojama pajamoms GA4 apskaičiuoti.

„Google Ad Manager“ duomenų peržiūra GA4 nuosavybėse

Nustatę „Ad Manager“ ataskaitų teikimo integravimą galėsite peržiūrėti „Ad Manager“ duomenis sistemoje GA4. „Ad Manager“ pajamų duomenys bus pasiekiami ataskaitose Pajamų gavimas > Leidėjų skelbimai ir „Google Analytics 4“ nuosavybės pagrindiniame meniu „Tyrinėjimai“.

„Ad Manager“ aspektai ir metrika

Susiejus „Ad Manager“ tinklą su „Google Analytics 4“ nuosavybe, „Google Ad Manager“ srautas bus pateikiamas toliau nurodytuose „Analytics“ ataskaitų aspektuose ir metrikoje.

Matmenys

 • Skelbimo formatas (naudojama „Ad Manager“ aspekto Skelbimų vietų formatas vertė)
 • Skelbimų šaltinis (naudojamas „Ad Manager“ tinklo pavadinimas ir ID)

 • Skelbimų rinkinys (naudojama „Ad Manager“ aspekto Skelbimų rinkinys (visi lygiai) vertė)

 • Puslapio kelias ir užklausos eilutė bei ekrano klasė (naudojama „Ad Manager“ skelbimų rinkinių paskirties vieta)

Metrika

 • Skelbimų rinkinio parodymas (kiek laiko naudotojui rodomi skelbimai)

 • Leidėjo skelbimo paspaudimai („Ad Manager“ paspaudimai)

 • Leidėjo skelbimo parodymai („Ad Manager“ parodymai)

 • Bendros pajamos iš skelbimų (visų pajamų iš reklamavimo, t. y. „Ad Manager“ pajamų ir kitų pajamų iš skelbimų, suma)

Auditorijos eksportavimas

Jei norite eksportuoti auditorijas iš „Analytics“, atlikite nurodytus veiksmus.

Kai susiejimo nustatymuose suaktyvinama „Google Signals“ ir įgalinamas suasmenintas reklamavimas, auditorijos automatiškai eksportuojamos į „Ad Manager“.

Pastaba: per „Ad Manager“ susiejimo procesą iš pradžių reikia nustatyti jungiklį Įgalinti skelbimų suasmeninimą. Įgalinus šį nustatymą, jį galima pakeisti „Ad Manager“ arba „Google Analytics“.

Auditorijos, kuriose yra demografinių rodiklių arba pomėgių duomenų, neeksportuojamos.

Kai eksportuojate auditorijas naudodami nuolatinio auditorijų bendrinimo funkciją, jos rodomos susietoje „Ad Manager“ paskyroje. Taikyti galite pagal esamas auditorijas arba galite derinti jas su kitomis auditorijomis. Taip pat galite atlikti jų analizę.

Duomenų kokybė ir neatitikimai

Diegimo problemos gali lemti „Ad Manager“ ir „Google Analytics“ duomenų neatitikimus. Jei pastebite duomenų neatitikimų, toliau nurodyta, ką turėtumėte patikrinti.

Daugumą žymėjimo problemų galite išspręsti atlikę šiuos tris veiksmus:

 1. Naudokite „Google“ žymą.
 2. Naudokite „Google“ leidėjo žymas (GLŽ).
 3. Užtikrinkite, kad „Ad Manager“ žymos nebūtų teikiamos parametre <iframe>. Atminkite, kad atšaukto kainos pasiūlymo parodymo nustatymai paprastai pateikiami naudojant <iframe>, todėl vykdant integravimą jie neįtraukiami.

Tam, kad užtikrintumėte atitinkančių ataskaitų teikimą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Įsitikinkite, kad gaunate tik „Ad Manager“ vaizdinių skelbimų įvykius.
 2. Įsitikinkite, kad puslapiams ir (arba) programoms, kurie vertinami pagal jūsų susietą GA4 nuosavybę, įtraukiate tik „Ad Manager“ duomenis.

Atlikus šį integravimą „Ad Manager“ duomenys bus rodomi tik iš GA4 nuosavybės įvykių, susietų su „Ad Manager“ tinklu.

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?
false
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu