[GA4] Integrace Google Ad Manager

Když svoji síť Ad Manager propojíte se službou v Google Analytics 4, budou data aplikací a webů z této služby dostupná v přehledech Ad Manager.

Když propojíte služby Ad Manager a Google Analytics 4, začne služba Analytics automaticky shromažďovat tyto události:

 • ad_click
 • ad_impression
 • ad_query

Díky integraci se službou Google Ad Manager shromažďuje služba Analytics všechny tyto události u každé reklamy na stránce. To může zvýšit počet fakturovatelných událostí ve službách 360.

Tímto způsobem eliminuje Google Analytics 4 nesrovnalosti v přehledech služeb Analytics a Ad Manager, ke kterým docházelo dříve při integraci mezi službami Universal Analytics a Ad Manager.

Obsah tohoto článku:

Předpoklady

Před nastavením integrace služby Google Ad Manager pro Google Analytics 4 zkontrolujte, zda byly splněny následující požadavky.

Oprávnění

Pokud chcete vytvořit nebo smazat propojení Ad Manager v GA4, musíte být administrátorem ve službě Ad Manager a mít roli editora v Analytics.

Štítky

Váš web musí shromažďovat data prostřednictvím značky Google. Pokud chcete v Analytics zobrazit přehledy ze služby Google Ad Manager, musí většina vašich značek pocházet z knihovny značek Google Publisher Tag.

Další konfigurace služeb

Pokud chcete vytvářet přehledy dat aplikace, musí aplikace obsahovat sadu GMA SDK služby Google Ad Manager.

Nastavení integrace služby Google Ad Manager pro GA4

Propojení služeb v Google Analytics 4 se službou Ad Manager

Jakmile propojení vytvoříte, bude uvedeno ve službě Analytics v části Správce > sloupec Služba > PROPOJENÍ SLUŽEB > Propojení s nástrojem Ad Manager.

Jak funguje integrace přehledů Google Ad Manager/GA4

Integrace služby GA4 se službou Google Ad Manager závisí na několika klíčových procesech, včetně sdílených ID a propojování dat. Zde se dočtete, jak tyto věci fungují.

Sdílená ID

Aby integrace služby Ad Manager fungovala efektivně, komunikují spolu značky GA4 a Ad Manager pomocí sdílených ID a díky tomu je každé zobrazení reklamy přiřazeno odpovídající události GA4. GA4 a Ad Manager používají značky v jednotlivých aplikacích nebo na webových stránkách k vygenerování jedinečných ID pro každou událost nebo zobrazení reklamy. Ve webových službách se tento parametr nazývá query_id. Ve službách aplikací se tento parametr nazývá ad_event_id.

Komunikace mezi značkami zajišťuje, že se protokolovaná ID pro GA4 a Ad Manager u události a odpovídajícího zobrazení reklamy budou shodovat. Komunikace mezi značkami probíhá synchronně, když se reklamy zobrazují a události odesílají. ID, která se zaznamenávají, když služby Ad Manager a GA4 nejsou propojeny nebo některý ze systémů není k dispozici, nebudou v této integraci sdílena.

Poznámka: Ve webových službách může prvek HTML <iframe> rušit komunikaci mezi značkami a zabránit sdílení ID. Když se značky služby Ad Manager zobrazí v prvku <iframe>, jsou odděleny od zbytku stránky. Značky passback se obvykle vykreslují v prvku <iframe>, a proto nemohou předávat data do GA4.

Automaticky shromažďované události

Když je povolena integrace služby Ad Manager, shromažďuje tato služba automaticky následující události pro webové služby a služby aplikací:

 • webové služby – ad_impression a ad_click,
 • služby aplikací – ad_impression, ad_click, ad_query, ad_exposure, adunit_exposure.

Těmto událostem jsou přidělována vlastní query_id a ad_event_id.

Propojování dat

Služba GA4 propojuje svá data se soubory protokolu Ad Manager. Používá přitom sdílená ID, která přiřazují data Ad Manager požadavkům služby Analytics. Tato integrace používá informace a nastavení konfigurace, která jsou dostupná, když dojde k dané události. Pokud změníte pole sazby ve službě Ad Manager nebo konfiguraci značkování či dimenze stránek ve službě GA4, neovlivní to minulá data zobrazená v přehledech GA4. Podobně nemá na příjmy uváděné v přehledech GA4 vliv proces fakturace a odsouhlasení ve službě Ad Manager.

Například tržby se počítají na základě hodnoty, která byla uvedena ve službě Ad Manager, když byla zaregistrována událost. Změna hodnoty, která nastane poté, co dojde k události reklamy, neovlivní data o tržbách zobrazená pro událost v GA4.

Poznámka: Hodnota pole Sazba ve službě Ad Manager se používá k výpočtu tržeb v GA4.

Zobrazení dat služby Google Ad Manager v GA4

Až nastavíte integraci přehledů Ad Manager, uvidíte data ze služby Ad Manager v GA4. Údaje o tržbách ve službě Ad Manager najdete v přehledech Zpeněžení > Reklamy majitele obsahu a v pracovním prostoru Průzkumy ve službě Google Analytics 4.

Dimenze a metriky služby Ad Manager

Po propojení sítě Ad Manager se službou v Google Analytics 4 se v přehledech Analytics zobrazí níže uvedené dimenze a metriky reprezentující návštěvnost z Google Ad Manager.

Rozměry

 • Formát reklamy (používá hodnotu dimenze Formát inventáře služby Ad Manager)
 • Zdroj reklamy (používá název a ID sítě Ad Manager)

 • Reklamní jednotka (používá hodnotu dimenze Reklamní jednotka (všechny úrovně) služba Ad Manager)

 • Trasa stránky + řetězec dotazu a třída obrazovky (používá umístění reklamních jednotek služby Ad Manager)

Metriky

 • Pokrytí reklamní jednotky (množství času, kdy byl uživatel reklamám vystaven)

 • Kliknutí na reklamu majitele stránek (kliknutí ve službě Ad Manager)

 • Zobrazení reklam majitele stránek (zobrazení ve službě Ad Manager)

 • Celkové tržby z reklam (součet všech tržeb z reklam, tj. tržby ze služby Ad Manager + další tržby z reklam)

Export publika

Když chcete exportovat publika z Analytics:

Pokud jsou v nastavení odkazů aktivovány signály Google a povolena personalizovaná reklama, budou publika automaticky exportována do služby Ad Manager.

Poznámka: Během procesu propojování ve službě Ad Manager musíte nastavit přepínač Povolit personalizaci reklam do polohy zapnuto. Toto nastavení lze pak kdykoli změnit ve službě Ad Manager nebo Google Analytics.

Publika, která obsahují demografické údaje nebo údaje o zájmech, exportována nebudou.

Když exportujete publika prostřednictvím nepřetržitého sdílení publik, zobrazí se v propojeném účtu Ad Manager. Publika můžete použít k cílení tak, jak jsou, nebo je můžete spojit s jinými publiky. Můžete na nich také provádět analýzy.

Kvalita dat a nesrovnalosti v datech

Problémy s implementací mohou vést k nesrovnalostem mezi daty služeb Ad Manager a Google Analytics. Pokud se s takovými nesrovnalostmi potýkáte, zkontrolujte tyto položky.

Většinu problémů se značkami lze vyřešit ve třech krocích:

 1. Používejte značku Google.
 2. Používejte značky Google Publisher Tag (GPT).
 3. Nepoužívejte značky Ad Manager v prvku <iframe>. Značky passback se obvykle vykreslují v prvku <iframe>, a proto nebudou do integrace zahrnuty.

Pokud chcete zajistit, aby v přehledech nebyly nesrovnalosti:

 1. Ověřte, zda ve službě Ad Manager načítáte pouze události pro obsahové reklamy.
 2. Postarejte se, aby byla ze služby Ad Manager zahrnuta pouze data o stránkách/aplikacích měřených službou v GA4, kterou jste propojili.

Integrace bude načítat pouze data ze služby Ad Manager, která jsou asociována s událostmi ve službě v GA4 propojené se sítí Ad Manager.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
69256