[GA4] Google Ad Manager entegrasyonu

Ad Manager ağınızı bir Google Analytics 4 mülküne bağladığınızda ilgili mülke ait Analytics uygulama ve web verileriniz Ad Manager raporlarınızda kullanılabilir hale gelir.

Ad Manager ile Google Analytics 4 arasında bağlantı oluşturduğunuzda Analytics aşağıdaki etkinlikleri otomatik olarak toplamaya başlar:

 • ad_click
 • ad_impression
 • ad_query

Ad Manager entegrasyonuyla Analytics, sayfadaki her reklam için bu etkinliklerin her birini toplar. Bu da 360 mülkleri için faturalandırılabilir etkinliklerin sayısında artışa neden olabilir.

Google Analytics 4, her bir reklam için bu etkinliklerin toplanması sayesinde, Analytics ve Ad Manager arasındaki raporlama tutarsızlıklarını ortadan kaldırır. Bu tutarsızlıklar daha önce Universal Analytics ve Ad Manager arasındaki entegrasyonda görülüyordu.

Bu makalede ele alınan konular:

Ön koşullar

Google Analytics 4 için Google Ad Manager entegrasyonunu ayarlamadan önce aşağıdaki ön koşulların karşılanıp karşılanmadığını kontrol edin.

İzinler

GA4'te Ad Manager bağlantıları oluşturmak veya mevcut bağlantıları silmek için Ad Manager'da Yönetici, Analytics'te ise Düzenleyici rolüne sahip olmalısınız.

Etiketler

Web sitenizin, Google etiketi aracılığıyla veri toplaması gerekir. Analytics'te Google Ad Manager raporlarını görmek için etiketlerinizin büyük kısmının Google Yayıncı Etiketleri olması gerekir.

Diğer ürün yapılandırmaları

Uygulama verilerini raporlamak için uygulamanızın Google Ad Manager GMA SDK'sını içermesi gerekir.

GA4 için Google Ad Manager entegrasyonunu ayarlama

Google Analytics 4 mülkünüzü Ad Manager'a bağlayın.

Bağlantıyı oluşturduktan sonra, Yönetici bölümündeki Ürün bağlantıları altında Ad Manager bağlantıları'nı tıklayın.

Google Ad Manager/GA4 raporlama entegrasyonunun işleyiş şekli

GA4'ün Google Ad Manager ile entegrasyonu, paylaşılan kimlikler ve veri birleştirme gibi birkaç temel işlemden yararlanır. Aşağıda bunların işleyiş şekliyle ilgili ayrıntılar verilmiştir.

Paylaşılan kimlikler

Ad Manager entegrasyonunun etkili bir şekilde çalışması için GA4 ve Ad Manager etiketleri, her bir reklam gösterimini ilgili GA4 etkinliğiyle eşleştirmek için paylaşılan kimlikleri kullanarak birbirleriyle iletişim kurar. GA4 ve Ad Manager, her etkinlik veya reklam gösterimi için benzersiz kimlikler oluşturmak üzere her bir uygulama ya da web sayfasındaki etiketleri kullanır. Web mülklerinde buna query_id denir. Uygulama mülklerinde ise buna ad_event_id denir.

Etiketler arası iletişim, tek bir etkinlik ve buna karşılık gelen reklam gösterimi için günlüğe kaydedilen kimliklerin GA4 ile Ad Manager arasında aynı olmasını sağlar. Etkinlikler arası iletişim, etkinlikler gönderilirken ve reklamlar yayınlanırken eşzamanlı olarak gerçekleştirilir. Ad Manager ile GA4 bağlanmadığında veya iki sistem de kullanılabilir olmadığında günlüğe kaydedilen kimlikler bu entegrasyonda paylaşılmaz.

Not: Web mülklerinde <iframe> HTML öğesi, etiketler arası iletişimi etkileyebilir ve kimlik paylaşımını engelleyebilir. Ad Manager etiketleri bir <iframe> içinde sunulduğunda sayfanın geri kalanından ayrılır. Geri verilen gösterim etiketleri genellikle <iframe> içinde oluşturulur ve bu nedenle GA4'e veri iletemez.

Otomatik olarak toplanan etkinlikler

Ad Manager entegrasyonu etkinleştirildiğinde, web ve uygulama mülkleri için aşağıdaki etkinlikleri otomatik olarak toplar.

 • Web mülkleri: ad_impression ve ad_click
 • Uygulama mülkleri: ad_impression, ad_click, ad_query, ad_exposure, adunit_exposure

Bu etkinliklere kendi query_id ve ad_event_id değerleri atanır.

Veri birleştirme

GA4, Ad Manager verilerini Analytics verileriyle eşleştiren paylaşılan kimlikleri kullanarak verilerini Ad Manager günlük dosyalarıyla birleştirir. Bu entegrasyonda, her bir bağımsız etkinlik gerçekleştiğinde mevcut olan bilgiler ve yapılandırma ayarları kullanılır. Ad Manager'daki ücret alanında, GA4'teki sayfa boyutlarında veya etiketleme yapılandırmalarında değişiklik yapmak, geçmiş veriler için GA4 raporlarında gösterilen verileri etkilemez. Benzer şekilde, Ad Manager'daki faturalandırma ve mutabakat işlemi GA4'te raporlanan gelir rakamlarını etkilemez.

Örneğin gelir, etkinlik kaydedildiğinde Ad Manager'da bulunan değere göre hesaplanır. Reklam etkinliği gerçekleştikten sonra değerin değiştirilmesi GA4'te etkinlik için gösterilen gelir verilerini etkilemez.

Not: GA4'te geliri hesaplamak için Ad Manager'daki "Ücret" alanının değeri kullanılır.

Google Ad Manager verilerini GA4'te görüntüleme

Ad Manager raporlama entegrasyonunu ayarladıktan sonra, Ad Manager verilerinizi GA4'te görebilirsiniz. Ad Manager gelir verilerinizi, Google Analytics 4 mülkünüzdeki Para Kazanma > Yayıncı reklamları raporlarında ve Explorations ana menüsünde bulabilirsiniz.

Ad Manager boyutları ve metrikleri

Ad Manager ağınızı Google Analytics 4 mülkünüze bağladıktan sonra Google Ad Manager trafiği, Analytics raporlarınızda aşağıdaki boyut ve metriklerde gösterilir.

Boyutlar

 • Reklam biçimi (Ad Manager Envanter Biçimi boyutunun değerini kullanır)
 • Reklam kaynağı (Ad Manager ağının adını ve kimliğini kullanır)

 • Reklam birimi (Ad Manager Reklam birimi (tüm seviyeler) boyutunun değerini kullanır)

 • Sayfa yolu + sorgu dizesi ve ekran sınıfı (Ad Manager reklam birimlerinin yerleşimini kullanır)

Metrikler

 • Reklam biriminin gösterildiği süre (Reklamın kullanıcılara gösterilme süresi)

 • Yayıncı reklam tıklaması sayısı (Ad Manager tıklama sayısı)

 • Yayıncı reklam gösterimi sayısı (Ad Manager gösterim sayısı)

 • Toplam reklam geliri (tüm reklam gelirlerinin toplamı, ör. Ad Manager geliri + diğer reklam gelirleri)

Kitle dışa aktarma

Kitleleri Analytics'ten dışa aktarmak için:

Hem Google sinyalleri hem bağlantı ayarlarındaki kişiselleştirilmiş reklamcılık etkinleştirildiğinde kitleler otomatik olarak Ad Manager'a aktarılır.

Not: Reklam Kişiselleştirme için etkinleştir açma/kapatma düğmesi ilk olarak Ad Manager'daki bağlantı oluşturma süreci sırasında ayarlanmalıdır. Bu ayar etkinleştirildikten sonra Ad Manager veya Google Analytics'te değiştirilebilir.

Demografi veya ilgi alanı verileri içeren kitleler dışa aktarılmaz.

Sürekli kitle paylaşımı özelliği üzerinden dışa aktardığınız kitleler, bağlı Ad Manager hesabında görünür. Bu kitleleri hedefleme için olduğu gibi kullanabilir veya diğer kitlelerle birleştirebilirsiniz. Ayrıca, kitleler üzerinde analizler de yapabilirsiniz.

Veri kalitesi ve tutarsızlıklar

Uygulama sorunları, Ad Manager ile Google Analytics verileri arasında tutarsızlıklara neden olabilir. Veri tutarsızlıkları yaşıyorsanız kontrol etmeniz gereken bazı noktalar aşağıda verilmiştir.

Çoğu etiketleme sorununu üç adımda çözebilirsiniz:

 1. Google etiketini kullanın.
 2. Google Yayıncı Etiketleri'ni (GPT) kullanın.
 3. Ad Manager etiketlerini <iframe> içinde yayınlamaktan kaçının. Geri verilen gösterimlerin genellikle <iframe> içinde oluşturulduğunu ve bu nedenle entegrasyona dahil edilmeyeceğini unutmayın.

Raporların eşleştiğinden emin olmak için:

 1. Ad Manager'da yalnızca görüntülü reklamlara ait etkinlikleri aldığınızı doğrulayın.
 2. Yalnızca bağladığınız GA4 mülkü tarafından ölçülen sayfalar/uygulamalar için Ad Manager verilerini dahil ettiğinizden emin olun.

Bu entegrasyon yalnızca Ad Manager ağına bağlı GA4 mülkündeki etkinliklere ait Ad Manager verilerini gösterir.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
false
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü