Правила срещу уникални кодове и локално споделени обекти

Следните правила се отнасят за всички сайтове и/или приложения, използващи Google Анализ и/или Google Анализ за Firebase:

Във връзка с Google Анализ се забранява използването на уникални кодове на устройства или локално споделени обекти (напр. „бисквитки“ във Flash, помощни обекти за браузъра, локално хранилище на HTML5), различни от HTTP „бисквитки“, или идентификатори на устройства, които могат да бъдат нулирани от потребителя, предназначени за използване при измерване или рекламиране.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?