[GA4] Cấu trúc tài khoản Google Analytics

Xem các ví dụ về cách thiết lập tài khoản và tài sản Google Analytics, đồng thời tìm hiểu các nguyên tắc sắp xếp tài khoản và tài sản

Trong Universal Analytics, bạn sử dụng các chế độ xem để phân tách dữ liệu thành các nhóm riêng biệt, chẳng hạn như phân tách dữ liệu theo địa lý, ngành nghề kinh doanh, v.v. Trong GA4, không có chế độ xem nào và bạn thực hiện việc phân tách dữ liệu này theo cách khác. Mức độ chi tiết khi phân tách dữ liệu cũng như cách kiểm soát quyền truy cập vào dữ liệu phụ thuộc vào nhu cầu của bạn và việc bạn sử dụng Google Analytics chuẩn hay Google Analytics 360.

Mục lục:

Ví dụ về cách thiết lập tài khoản Google Analytics

Doanh nghiệp có một trang web

 

Doanh nghiệp này có một trang web và một tài khoản Google Ads. Doanh nghiệp này không cần phải phân tách dữ liệu theo khu vực hoặc ngành nghề kinh doanh. 

Cấu trúc của tài khoản Google Analytics chuẩn

 • Tài khoản: Một tài khoản. Dữ liệu do một pháp nhân duy nhất sở hữu.
 • Tài sản: Một tài sản cho trang web
 • Luồng dữ liệu: Một luồng dữ liệu. Nếu doanh nghiệp này cũng có một ứng dụng, một luồng dữ liệu riêng cho ứng dụng đó.

Các nguyên tắc được áp dụng

Cấu trúc Lý do

Một tài khoản Analytics.

Nếu đã có sẵn tài khoản Analytics, thì bạn không cần phải tạo tài khoản mới.

Dữ liệu do một pháp nhân ở một vị trí sở hữu.

Một thuộc tính Google Analytics 4 với một luồng dữ liệu (web).

Một thuộc tính duy nhất tạo dữ liệu cho từng thành phần của trang web có sẵn ở một vị trí.

Đội ngũ tiếp thị có thể tạo đối tượng từ bất kỳ phần nào của dữ liệu trang web.

Các nhà phân tích có thể hiểu cách sử dụng trên nhiều thiết bị và liệu có cần một ứng dụng hoặc trang web dành cho thiết bị di động hay không.

Một tài khoản Google Ads được liên kết với thuộc tính Google Analytics 4.

Đội ngũ tiếp thị có thể xuất đối tượng sang Google Ads cho hoạt động tái tiếp thị và xác định khách hàng tiềm năng.

 

Tổ chức/doanh nghiệp giáo dục

 

Tổ chức này có một trang web và một tài khoản Google Ads.

Yêu cầu đối với doanh nghiệp

Cấu trúc tài khoản cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Sinh viên xem xét khóa học, đăng ký khóa học, học và quản lý việc tham gia khóa học trực tuyến.
 • Đội ngũ tiếp thị cần phải có khả năng tạo đối tượng cho hoạt động tái tiếp thị và xác định khách hàng tiềm năng.
 • Các nhà phân tích muốn tìm hiểu cách sử dụng trên nhiều thiết bị và liệu có cần một ứng dụng hoặc trang web dành cho thiết bị di động hay không.

Cấu trúc của tài khoản Google Analytics chuẩn

 • Tài khoản: Một tài khoản. Dữ liệu do một pháp nhân duy nhất sở hữu.
 • Thuộc tính: Một thuộc tính cho từng cơ sở người dùng được xác định theo tính logic (trang web của tổ chức).
 • Luồng dữ liệu: Một luồng dữ liệu cho trang web của tổ chức.

Các nguyên tắc được áp dụng

Cấu trúc Lý do

Một tài khoản Analytics.

Nếu đã có sẵn tài khoản Analytics, thì bạn không cần phải tạo tài khoản mới.

Dữ liệu do một pháp nhân ở một vị trí sở hữu.

Một thuộc tính Google Analytics 4 với một luồng dữ liệu (web).

Một thuộc tính duy nhất tạo dữ liệu cho từng thành phần của trang web có sẵn ở một vị trí.

Đội ngũ tiếp thị có thể tạo đối tượng từ bất kỳ phần nào của dữ liệu trang web.

Các nhà phân tích có thể hiểu cách sử dụng trên nhiều thiết bị và liệu có cần một ứng dụng hoặc trang web dành cho thiết bị di động hay không.

Một tài khoản Google Ads được liên kết với thuộc tính Google Analytics 4.

Đội ngũ tiếp thị có thể xuất đối tượng sang Google Ads cho hoạt động tái tiếp thị và xác định khách hàng tiềm năng.

 

Nhà bán lẻ thương mại điện tử theo khu vực địa lý bán các sản phẩm qua trang web và ứng dụng

 

Công ty mẹ này hoạt động ở nhiều khu vực địa lý và mỗi khu vực có một công ty con riêng. Mỗi khu vực đều có trang web, đội ngũ tiếp thị và tài khoản Google Ads riêng. Công ty mẹ này cũng có một ứng dụng (dành cho iOS và Android).

Yêu cầu đối với doanh nghiệp

Cấu trúc tài khoản cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Công ty mẹ cần xem được dữ liệu trên phạm vi toàn cầu từ tất cả các công ty con.
 • Mỗi công ty con không cần phải có quyền sở hữu hợp pháp đối với dữ liệu.
 • Mỗi công ty con cần tìm hiểu hành trình của người dùng trên trang web cũng như ứng dụng.
 • Mỗi công ty con cần phân chia dữ liệu theo khu vực.
 • Nhóm tiếp thị của từng công ty con dựa vào mối liên kết giữa Google Ads và Analytics để tạo cũng như chia sẻ đối tượng, sau đó sử dụng đối tượng đó để đặt giá thầu trong Google Ads.

Cấu trúc của tài khoản Google Analytics chuẩn

 • Tài khoản: Một tài khoản. Dữ liệu do một pháp nhân duy nhất sở hữu.
 • Tài sản: Một tài sản cho một cơ sở người dùng được xác định theo logic
 • Luồng dữ liệu: Một luồng dữ liệu cho trang web. Một luồng dữ liệu cho mỗi phiên bản của ứng dụng.

Cấu trúc của tài khoản Google Analytics 360

 • Tài khoản: Một tài khoản. Dữ liệu do một pháp nhân duy nhất sở hữu.
 • Tài sản: Một tài sản cho một cơ sở người dùng được xác định theo logic
 • Tài sản phụ: Một tài sản phụ cho mỗi công ty con cần phân tách dữ liệu theo khu vực
 • Luồng dữ liệu: Một luồng dữ liệu cho trang web. Một luồng dữ liệu cho mỗi phiên bản của ứng dụng.

Các nguyên tắc được áp dụng

Cấu trúc Lý do

Một tài khoản Analytics.

Nếu đã có sẵn tài khoản Analytics, thì bạn không cần phải tạo tài khoản mới.

Công ty mẹ có quyền sở hữu hợp pháp đối với dữ liệu của tất cả công ty con.

Một tài sản Google Analytics 4.

Một thuộc tính duy nhất có luồng dữ liệu cho từng phương thức triển khai trang web và ứng dụng sẽ cung cấp dữ liệu cho các báo cáo. Bạn có thể kết hợp dữ liệu của các trang web và ứng dụng (nếu cần) để xem hành trình của người dùng trên trang web và ứng dụng. Công ty mẹ có chế độ xem hợp nhất về tất cả dữ liệu và có thể so sánh dữ liệu của nhiều công ty con.

Một tài sản phụ cho mỗi nhóm theo khu vực (360)

Mỗi công ty con theo khu vực có một tài sản phụ riêng có chứa dữ liệu được chia nhỏ. Công ty mẹ có chế độ xem hợp nhất về tất cả dữ liệu trong tài sản nguồn và có thể so sánh dữ liệu của nhiều công ty con.

Một luồng dữ liệu kết hợp tất cả các trang web của công ty con theo khu vực.

Sử dụng một luồng dữ liệu web cho nhiều miền.

Một dự án Firebase để triển khai ứng dụng dành cho Android và iOS. Dự án Firebase được liên kết với tài sản Google Analytics 4.

Một luồng dữ liệu cho từng phiên bản dành cho iOS và Android của ứng dụng (nghĩa là có hai luồng dữ liệu).

Một luồng dữ liệu riêng cho từng quy trình triển khai ứng dụng, giúp bạn tách riêng dữ liệu iOS với dữ liệu Android.

 

Mỗi tài khoản Google Ads đều được liên kết với tài sản (chuẩn)

Khi mỗi tài khoản Google Ads được liên kết với một tài sản duy nhất, bạn có thể sử dụng đối tượng của tài sản đó cho từng tài khoản Google Ads để đặt giá thầu.

Không bắt buộc: Mỗi tài khoản Google Ads được liên kết với tài sản phụ thích hợp (360)

Khi mỗi tài khoản Google Ads được liên kết với tài sản phụ thích hợp, bạn có thể sử dụng đối tượng của tài sản đó cho từng tài khoản Google Ads để đặt giá thầu.

 

Nhà phát triển trò chơi toàn cầu có nhiều trò chơi trong Cửa hàng Play và App Store

 

Doanh nghiệp này có một trang web thương hiệu toàn cầu và một trang web tiếp thị riêng cho từng trò chơi. Doanh nghiệp này bán nhiều tựa trò chơi trong Cửa hàng Play và App Store.

Yêu cầu đối với doanh nghiệp

Cấu trúc tài khoản cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Thu thập dữ liệu của bên thứ nhất từ các trang web và ứng dụng để tạo đối tượng và chọn khoảng không quảng cáo trực tuyến cần mua.
 • Một môi trường riêng biệt để phát triển, chạy thử và sản xuất từng trò chơi.

Cấu trúc của tài khoản Google Analytics chuẩn

 • Tài khoản: Một tài khoản. Dữ liệu do một pháp nhân duy nhất sở hữu.
 • Tài sản: Một tài sản cho từng cơ sở người dùng được xác định theo logic (trang web thương hiệu toàn cầu; trang web và ứng dụng tiếp thị của từng tựa trò chơi).
 • Luồng dữ liệu: Một luồng dữ liệu cho trang web thương hiệu toàn cầu. Một luồng dữ liệu cho từng trang web tiếp thị và một luồng dữ liệu cho từng phiên bản tương ứng của ứng dụng.

Cấu trúc của tài khoản Google Analytics 360

 • Tài khoản: Một tài khoản. Dữ liệu do một pháp nhân duy nhất sở hữu.
 • Tài sản: Một tài sản cho từng cơ sở người dùng được xác định theo logic (trang web thương hiệu toàn cầu; trang web và ứng dụng tiếp thị của từng tựa trò chơi).
 • Tài sản cuộn lên: Một tài sản cuộn lên kết hợp dữ liệu từ tất cả các tài sản nguồn riêng biệt để có một chế độ xem toàn diện
 • Luồng dữ liệu: Một luồng dữ liệu cho trang web thương hiệu toàn cầu. Một luồng dữ liệu cho từng trang web tiếp thị và một luồng dữ liệu cho từng phiên bản tương ứng của ứng dụng.

Các nguyên tắc được áp dụng

Cấu trúc Lý do

Một tài khoản Analytics.

Nếu đã có sẵn tài khoản Analytics, thì bạn không cần phải tạo tài khoản mới.

Hợp nhất các thuộc tính trong một tài khoản do một pháp nhân sở hữu.

Một thuộc tính Google Analytics 4 cho trang web thương hiệu toàn cầu với một luồng dữ liệu (web).

Phương pháp đo lường riêng cho trang web thương hiệu toàn cầu.

Một thuộc tính Google Analytics 4 cho ứng dụng và trang web tiếp thị của từng tựa trò chơi. Mỗi thuộc tính đều có một luồng dữ liệu (web), một luồng dữ liệu (ứng dụng) iOS và một luồng dữ liệu (ứng dụng) Android.

Hệ thống sẽ thu thập dữ liệu từ mỗi trang web tiếp thị và ứng dụng liên quan trong cùng một thuộc tính.

Dữ liệu ứng dụng và trang web liên quan được dùng để tạo đối tượng và chọn khoảng không quảng cáo trực tuyến cần mua.

Một dự án Firebase cho mỗi trò chơi. Mỗi dự án đều được liên kết với thuộc tính liên quan. Mỗi dự án Firebase bao gồm các phiên bản phát triển, thử nghiệm và chính thức của trò chơi.

Một dự án Firebase riêng cho từng trò chơi sẽ tạo môi trường riêng biệt cho việc phát triển, thử nghiệm và ra mắt chính thức từng trò chơi.

Không bắt buộc: Một dự án Firebase riêng cho từng phiên bản của trò chơi hoặc cho một số tổ hợp các phiên bản (ví dụ: một dự án cho phiên bản phát triển và một dự án khác cho phiên bản thử nghiệm và phiên bản chính thức).

Bạn có thể chia nhỏ các môi trường trò chơi riêng lẻ theo dự án. Tuy nhiên, việc này sẽ cần nhiều tài sản hơn nếu bạn muốn đo lường phiên bản trò chơi được kết hợp với dự án đó.

Không bắt buộc: Tài sản cuộn lên. Mỗi tài sản nguồn cấp dữ liệu cho một tài sản cuộn lên để cung cấp chế độ xem toàn diện trên web và ứng dụng.

Bạn có thể chia nhỏ các môi trường trò chơi riêng lẻ theo dự án. Tuy nhiên, việc này sẽ cần nhiều tài sản hơn nếu bạn muốn đo lường phiên bản trò chơi được kết hợp với dự án đó.

 

Công ty bảo hiểm quốc gia có nhiều đơn vị trực thuộc độc lập (bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm dành cho chủ nhà, bảo hiểm ô tô)

 

Doanh nghiệp này có một trang web công ty để cung cấp thông tin cho khách hàng và để tạo khách hàng tiềm năng yêu cầu tương tác ngoài đời thực để chốt hợp đồng (ví dụ: điện thoại, thư, điểm bán hàng). Mỗi đơn vị trực thuộc đều có trang web, đội ngũ tiếp thị và tài khoản Google Ads riêng.

Một đơn vị trực thuộc (ô tô) cũng có một ứng dụng.

Yêu cầu đối với doanh nghiệp

Cấu trúc tài khoản cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Dữ liệu do một pháp nhân doanh nghiệp ở một vị trí sở hữu.
 • Trang web công ty cần có sẵn dữ liệu cho việc phân tích để cải thiện hoạt động tạo khách hàng tiềm năng và tối ưu hóa nội dung.
 • Mỗi công ty con cần phải phân tách dữ liệu theo khu vực để nhóm tiếp thị liên quan tạo đối tượng và theo dõi các lượt chuyển đổi được liên kết bằng một tài khoản Google Ads duy nhất.

Cấu trúc của tài khoản Google Analytics chuẩn

 • Tài khoản: Một tài khoản. Dữ liệu do một pháp nhân duy nhất sở hữu.
 • Thuộc tính: Một thuộc tính cho từng cơ sở người dùng được xác định theo tính logic (trang web công ty; ứng dụng và trang web của từng đơn vị trực thuộc).
 • Luồng dữ liệu: Một luồng dữ liệu cho trang web công ty mẹ. Một luồng dữ liệu cho từng trang web của công ty con và một luồng dữ liệu cho từng phiên bản tương ứng của ứng dụng.

Cấu trúc của tài khoản Google Analytics 360

 • Tài khoản: Một tài khoản. Dữ liệu do một pháp nhân duy nhất sở hữu.
 • Tài sản: Một tài sản cho tất cả trang web và ứng dụng (trang web của công ty mẹ; trang web và ứng dụng của từng công ty con).
 • Tài sản phụ: Một tài sản phụ cho từng cơ sở người dùng được xác định theo logic (trang web của công ty mẹ; trang web và ứng dụng của từng công ty con).
 • Luồng dữ liệu: Một luồng dữ liệu cho trang web công ty mẹ. Một luồng dữ liệu cho từng trang web của công ty con và một luồng dữ liệu cho từng phiên bản tương ứng của ứng dụng.

Các nguyên tắc được áp dụng

Cấu trúc Lý do

Một tài khoản Analytics.

Nếu đã có sẵn tài khoản Analytics, thì bạn không cần phải tạo tài khoản mới.

Dữ liệu do một pháp nhân doanh nghiệp ở một vị trí sở hữu.

Một tài sản Google Analytics 4 với một luồng dữ liệu (web) cho trang web công ty mẹ (tài khoản chuẩn)

Một tài sản và luồng dữ liệu duy nhất cho trang web của công ty mẹ cung cấp dữ liệu cho việc phân tích nhằm cải thiện hoạt động tạo khách hàng tiềm năng và tối ưu hoá nội dung.

Đối với mỗi trang web của công ty con: (tài khoản chuẩn)

Một tài sản Google Analytics 4 với một luồng dữ liệu (web).

Thuộc tính của đơn vị trực thuộc bảo hiểm ô tô cũng cần một luồng dữ liệu (ứng dụng dành cho Android).

Một thuộc tính và luồng dữ liệu duy nhất cho từng trang web của đơn vị trực thuộc sẽ giữ cho dữ liệu của từng trang web tách biệt với nhau.

Dữ liệu web và ứng dụng của công ty con về bảo hiểm ô tô sẽ có sẵn trong cùng một tài sản.

Một tài sản Google Analytics 4 với một luồng dữ liệu (web) cho tất cả trang web của công ty mẹ và công ty con. (360)

Một tài sản nguồn và luồng dữ liệu duy nhất cho tất cả các trang web sẽ tạo sẵn dữ liệu để phân tích nhằm cải thiện hoạt động tạo khách hàng tiềm năng và tối ưu hóa nội dung. Lựa chọn này cũng cho phép tạo tài sản phụ từ tài sản nguồn.

Tài sản phụ cho từng trang web của công ty con và công ty mẹ

Bạn có thể tạo một tài sản phụ để lọc từng tổ hợp logic của dữ liệu (trang web của công ty mẹ hoặc trang web của công ty con) theo chế độ xem dữ liệu riêng.

Một dự án Firebase cho ứng dụng Android của công ty con về bảo hiểm ô tô.

Dự án Firebase được liên kết với tài sản của công ty con bảo hiểm ô tô (tài khoản chuẩn) hoặc tài sản nguồn (tài khoản 360).

Dự án Firebase cho ứng dụng bảo hiểm ô tô sẽ tạo môi trường riêng cho hoạt động phát triển ứng dụng.

Khi liên kết dự án Firebase với tài sản bảo hiểm ô tô, dữ liệu web và ứng dụng sẽ được tạo sẵn trong cùng một tài sản (tương tự như cho tài sản nguồn trong các tài khoản 360).

Tài khoản Google Ads và tài sản của các công ty con (tài khoản thông thường) hoặc tài sản phụ (tài khoản 360) tương ứng sẽ được liên kết.

Khi bạn liên kết tài khoản Google Ads cho từng công ty con với tài sản tương ứng, đối tượng trong các tài sản đó sẽ dùng được trong những tài khoản Google Ads liên quan, và dữ liệu chuyển đổi trong những tài khoản Google Ads đó sẽ dùng được trong tài sản Google Analytics 4 phù hợp.

 

Công ty du lịch có nhiều thương hiệu hoạt động ở nhiều quốc gia

 

Công ty này có nhiều thương hiệu, mỗi thương hiệu đều có trang web dành cho máy tính, trang web dành cho thiết bị di động và ứng dụng. Mỗi thương hiệu đều có đội ngũ tiếp thị và tài khoản quảng cáo riêng.

Yêu cầu đối với doanh nghiệp

Cấu trúc tài khoản cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Dữ liệu cần được phân tích theo quốc gia.
 • Mỗi nhóm tiếp thị cần tạo đối tượng riêng và phân bổ lượt chuyển đổi cho các tài khoản quảng cáo được liên kết.

Cấu trúc của tài khoản Google Analytics chuẩn

 • Tài khoản: Một tài khoản. Dữ liệu do một pháp nhân duy nhất sở hữu.
 • Tài sản: Một tài sản cho từng cơ sở người dùng được xác định theo tính logic (trang web công ty mẹ; ứng dụng hoặc trang web của từng thương hiệu).
 • Luồng dữ liệu: Một luồng dữ liệu cho trang web công ty mẹ. Một luồng dữ liệu cho từng trang web thương hiệu và một luồng dữ liệu cho từng phiên bản tương ứng của ứng dụng.

Cấu trúc của tài khoản Google Analytics 360

 • Tài khoản: Một tài khoản. Dữ liệu do một pháp nhân duy nhất sở hữu.
 • Tài sản: Một tài sản cho từng cơ sở người dùng được xác định theo tính logic (trang web công ty mẹ; ứng dụng hoặc trang web của từng thương hiệu).
 • Tài sản tổng hợp: Một tài sản tổng hợp để xem tất cả các tập dữ liệu của công ty con và tập dữ liệu theo địa lý cùng nhau.
 • Luồng dữ liệu: Một luồng dữ liệu cho trang web công ty mẹ. Một luồng dữ liệu cho từng trang web thương hiệu và một luồng dữ liệu cho từng phiên bản tương ứng của ứng dụng.

Các nguyên tắc được áp dụng

Cấu trúc Lý do

Một tài khoản Analytics.

Nếu đã có sẵn tài khoản Analytics, thì bạn không cần phải tạo tài khoản mới.

Dữ liệu thuộc sở hữu của một pháp nhân công ty duy nhất.

Một thuộc tính Google Analytics 4 cho mỗi thương hiệu, trong đó mỗi thương hiệu có:

 • Một luồng dữ liệu (web) cho trang web của thương hiệu đó
 • Một luồng dữ liệu (ứng dụng) cho từng phiên bản ứng dụng của thương hiệu (Android, iOS)

Một thuộc tính cho mỗi thương hiệu cho phép:

 • Phân tích theo thương hiệu và quốc gia
 • Xây dựng đối tượng từ cơ sở người dùng theo từng quốc gia và thương hiệu cụ thể
 • Phân bổ lượt chuyển đổi cho các tài khoản quảng cáo được liên kết

Việc có từng luồng dữ liệu cho mỗi nền tảng giúp bạn phân tích dữ liệu một cách toàn diện, tương đối hoặc riêng biệt và tạo đối tượng tập trung vào nền tảng.

Một tài sản cuộn lên tập hợp tất cả các tài sản thương hiệu ở cùng một nơi (tài khoản 360)

Một tài sản cuộn lên duy nhất có tất cả tài sản nguồn đi kèm cho phép xem toàn bộ dữ liệu ở cấp tổ chức.

Các tài khoản Google Ads, Display & Video 360 và Search Ads 360 cho từng thương hiệu cụ thể đều được liên kết với các tài sản liên quan.

Mỗi nhóm tiếp thị cần tạo đối tượng riêng và phân bổ lượt chuyển đổi cho các tài khoản Google Ads được liên kết.

 

Khái niệm và định nghĩa

Nếu bạn đang tìm hiểu về tài sản Google Analytics 4, các bài viết và video sau đây có thể giúp ích cho bạn:

 • Tài khoản: Tập hợp những tài sản chứa dữ liệu do một pháp nhân sở hữu và chịu sự điều chỉnh của điều khoản dịch vụ (TOS) theo từng khu vực.
  Dữ liệu từ mỗi khu vực có cần phải do một pháp nhân riêng trong khu vực đó sở hữu không?
  • : Hãy tạo nhiều tài khoản, mỗi tài khoản cho một khu vực.
  • Không: Tạo một tài khoản ở khu vực mà bạn đặt trụ sở công ty.
 • Tài sản: Nằm trong một tài khoản và thể hiện dữ liệu cho một cơ sở người dùng. Dữ liệu phải nằm trong một tài sản nếu chúng thường được phân tích cùng với nhau (dòng sản phẩm, thương hiệu, ứng dụng) (có thể đóng vai trò là tài sản nguồn nếu bạn có Google Analytics 360).
  Dữ liệu mà bạn thu thập có liên quan đến một cơ sở người dùng được xác định theo tính logic không? Khi liên kết Analytics với các sản phẩm khác, bạn có muốn chia sẻ toàn bộ dữ liệu đó với từng sản phẩm không?
  • : Hãy tạo một tài sản.
  • Không: Hãy tạo một tài sản hoặc tài sản phụ riêng cho từng cơ sở người dùng được xác định theo tính logic.
 • Luồng dữ liệu: Nằm trong một tài sản nguồn và là nguồn dữ liệu từ ứng dụng hoặc trang web. Tốt nhất là bạn nên sử dụng tối đa 3 luồng dữ liệu cho mỗi tài sản: 1 luồng dữ liệu web duy nhất để đo lường hành trình của người dùng trên web, 1 luồng dữ liệu ứng dụng cho iOS và 1 luồng dữ liệu ứng dụng cho Android.
  • Luồng dữ liệu ứng dụng: Mỗi tổ hợp nền tảng và tên gói ứng dụng có thể có một luồng dữ liệu.
  • Luồng dữ liệu web: Trong hầu hết các trường hợp, bạn nên sử dụng một luồng dữ liệu web duy nhất để đo lường hành trình của người dùng web. Để đảm bảo tính nhất quán cho báo cáo về phiên và người dùng trong những hành trình duyệt web trên các miền, hãy dùng một luồng dữ liệu web duy nhất cùng với tính năng đo lường trên nhiều miền.

Các phương pháp hay nhất

Các đề xuất và phương pháp hay nhất sau đây dành cho nhiều kiểu người dùng và trường hợp sử dụng. Có thể có những trường hợp đặc biệt mà hướng dẫn này không áp dụng hoặc cần được điều chỉnh cho phù hợp với các trường hợp cụ thể.

Nhìn chung, bạn nên thiết lập một tài khoản cho mỗi công ty và một tài sản cho mỗi thương hiệu hoặc đơn vị kinh doanh (giả sử các thương hiệu và đơn vị kinh doanh của bạn là các pháp nhân hoạt động riêng biệt/tách biệt với các bên liên quan/nhóm nhà phân tích riêng).

Ví dụ A

 • Công ty mẹ A: 1 tài khoản 
  • Thương hiệu X (ô tô): 1 tài sản
  • Thương hiệu Y (hàng gia dụng): 1 tài sản
  • Thương hiệu Z (hàng điện tử gia dụng): 1 tài sản

Trong trường hợp này, công ty mẹ có 1 tài khoản và 3 tài sản riêng biệt, mỗi tài sản chỉ chứa dữ liệu liên quan đến thương hiệu/đơn vị kinh doanh đó. 

Ví dụ B

 • Doanh nghiệp B: 1 tài khoản
  • Dòng sản phẩm D (bảo hiểm nhà ở): 1 tài sản
  • Dòng sản phẩm E (bảo hiểm ô tô): cùng tài sản với D
  • Dòng sản phẩm F (bảo hiểm nhân thọ): cùng tài sản với D và E

Trong trường hợp này, doanh nghiệp đã chọn để tất cả các ngành nghề kinh doanh gửi dữ liệu của chúng vào một tài sản duy nhất. Họ có thể có những khách hàng thường xuyên sử dụng nhiều sản phẩm, hoặc họ thường sử dụng chiến dịch bán thêm hoặc bán kèm các sản phẩm với nhau. Vì vậy, việc xem tất cả các dữ liệu đó ở cùng một nơi là quyết định hợp lý. Tài sản này có thể đóng vai trò là tài sản nguồn cho tài sản phụ để phân tích từng dòng sản phẩm (xem bên dưới).  

Ví dụ C

 • Doanh nghiệp nhỏ C (ví dụ: Joe’s deli): 1 tài khoản
  • Tất cả sản phẩm (thịt nguội, bánh mì kẹp, đồ uống, v.v.): 1 tài sản

Trong ví dụ này, Joe's deli là một doanh nghiệp nhỏ và không cần nhiều tài sản. Họ phân tích tất cả dữ liệu cho dịch vụ giao hàng thịt nguội trực tuyến của mình cùng nhau vì không có ngành nghề kinh doanh riêng biệt và khách hàng thường mua nhiều sản phẩm. Một tài sản duy nhất cho tất cả dữ liệu của họ là lựa chọn hợp lý.

Luồng dữ liệu

Mỗi tài sản nguồn có các luồng dữ liệu từ một ứng dụng và/hoặc trang web cung cấp dữ liệu đến. Do đó, luồng dữ liệu chỉ đơn giản là một trang web hoặc ứng dụng gửi dữ liệu đến một tài sản GA4 cụ thể.

Đề xuất:

 • 1 luồng dữ liệu web cho mỗi tài sản
 • 1 luồng dữ liệu iOS cho mỗi tài sản
 • 1 luồng dữ liệu Android cho mỗi tài sản
Bạn chỉ có thể liên kết mỗi luồng dữ liệu ứng dụng với một tài sản GA4. Vì vậy, hãy cân nhắc điều này khi lựa chọn luồng để liên kết với một tài sản.
Luồng dữ liệu không tương đương với chế độ xem trong Universal Analytics và không nên dùng để phân tách dữ liệu. Làm như vậy sẽ hạn chế khả năng phân tích người dùng trên các luồng dữ liệu, vì mỗi luồng là một nguồn thu thập dữ liệu riêng biệt. Việc này có thể tạo ra quá nhiều dữ liệu vì những người dùng trùng lặp có thể vẫn chưa được loại bỏ, tuỳ thuộc vào cách bạn sử dụng Tín hiệu của Google hoặc trạng thái đã đăng nhập/mã nhận dạng người dùng của mình.

Tích hợp Search Console

Bạn có thể liên kết một tài sản GA4 với Search Console. Sau khi liên kết, Google Analytics sẽ nhận được những dữ liệu mới và phong phú, chẳng hạn như Cụm từ tìm kiếm không phải trả tiền trên Google và các phương diện để báo cáo (như Trang đích).

Bạn cần quyết định tài sản nguồn nào sẽ được liên kết với tài sản nào trong Search Console. Nếu đang sử dụng tài sản phụ và tài sản tổng hợp, thì bạn cần lựa chọn liên kết với tài sản nguồn, tài sản phụ hay tài sản tổng hợp.

Bạn có thể liên kết tài sản GA4 với tài sản Search Console một cách nhanh chóng và dễ dàng trên trang Quản trị của GA4. Xin lưu ý rằng bạn phải là quản trị viên trang web đã được xác minh đối với tài sản Search Console và có vai trò Quản trị viên đối với tài sản Google Analytics 4 thì mới có thể liên kết.

Tuỳ chỉnh các báo cáo có thể hiển thị

Tài sản Google Analytics 4 cho phép bạn có toàn quyền kiểm soát những báo cáo sẽ hiển thị, các chỉ số và phương diện có trong những báo cáo đó cũng như các biểu đồ trong báo cáo. Bạn có thể thiết lập cả tuyển tập báo cáo chỉ liên quan đến một nhóm nhất định, chẳng hạn như Nhóm tiếp thị (nhưng lưu ý rằng bạn không thể hạn chế quyền truy cập vào những tuyển tập này; tất cả người dùng trên tài sản đều có thể xem chúng). Nhờ đó, bạn có thể tuỳ chỉnh GA4 sao cho những báo cáo phù hợp nhất xuất hiện trước tiên hoặc dễ truy cập nhất và bạn không phải xem qua những báo cáo không cần thiết.

Ví dụ về tuyển tập báo cáo của Nhóm tiếp thị:

Ví dụ về tuyển tập báo cáo của nhóm tiếp thị

Bạn có thể tuỳ chỉnh báo cáo cụ thể trong từng tuyển tập. Ví dụ: Hầu hết các báo cáo dạng bảng đều có chỉ số "Tổng doanh thu" xuất hiện trong cấu hình báo cáo chuẩn. Điều này rất phù hợp với doanh nghiệp thương mại điện tử muốn gửi dữ liệu doanh thu và muốn các nhóm trong doanh nghiệp có thể phân tích dữ liệu này. Tuy nhiên, nếu bạn không có dữ liệu doanh thu để báo cáo trong Google Analytics, thì cột này sẽ hiển thị giá trị 0 đô la cho mỗi hàng. Bạn có thể xoá những chỉ số không liên quan đến đơn vị kinh doanh của mình để báo cáo trông gọn gàng hơn.

Báo cáo sự kiện có chỉ số Tổng doanh thu:

Báo cáo sự kiện có chỉ số Tổng doanh thu

Chỉnh sửa giao diện (nhấp vào dấu “X” bên cạnh chỉ số cần xoá):

Giao diện chỉnh sửa sự kiện – nhấp vào dấu X bên cạnh chỉ số để loại bỏ

Áp dụng và lưu mà không có chỉ số "Tổng doanh thu":

Sự kiện được lưu mà không có chỉ số "Tổng doanh thu"

Giờ đây, báo cáo này ngắn gọn hơn rất nhiều đối với doanh nghiệp không có (hoặc không muốn hiển thị) dữ liệu doanh thu trong Google Analytics.

Các phương pháp hay nhất về hoạt động làm sạch dữ liệu

Ngoài việc lọc các báo cáo để thêm hoặc loại trừ một số dữ liệu nhất định, bạn cũng cần chú ý kỹ đến hoạt động làm sạch dữ liệu, bao gồm các biện pháp như loại trừ lưu lượng truy cập IP nội bộ, loại trừ lượt giới thiệu không mong muốn và đảm bảo tính năng đo lường trên nhiều miền được thiết lập đúng cách.

Loại trừ lưu lượng truy cập IP nội bộ

Việc loại bỏ lưu lượng truy cập từ IP nội bộ khỏi tập dữ liệu có thể là một bước thiết lập quan trọng đối với nhiều doanh nghiệp mà phần lớn lưu lượng truy cập vào trang web của họ đến từ nhân viên. Ví dụ: một kỹ thuật viên hỗ trợ thường tham khảo các bài viết trong trung tâm trợ giúp trên trang web của công ty trong khi làm việc với khách hàng. Điều này đảm bảo rằng nhân viên của công ty (người dùng nội bộ) không làm sai lệch dữ liệu phân tích dùng để báo cáo về trường hợp sử dụng của khách hàng bên ngoài. Đây hiện là một bộ lọc đặt trước trong GA4:

Giao diện tạo quy tắc lưu lượng truy cập bên ngoài

Loại bỏ lượt giới thiệu không mong muốn

Ngoài ra, bạn cũng nên loại trừ lưu lượng truy cập giới thiệu không mong muốn trong hoạt động làm sạch dữ liệu. Nhờ đó, bạn có thể tách dữ liệu từ một số nguồn giới thiệu nhất định khỏi dữ liệu chính thức bằng cách chỉ giữ lại sự kiện và bỏ qua lượt giới thiệu để không làm ảnh hưởng đến hoạt động phân bổ lưu lượng truy cập. Xin nhắc lại rằng đây hiện là một cấu hình định sẵn trong GA4:

Giao diện liệt kê lượt giới thiệu không mong muốn

Thiết lập tính năng theo dõi trên nhiều miền

Cuối cùng, một vấn đề mà người dùng Google Analytics thường gặp là xử lý lưu lượng truy cập trên nhiều miền. Trước đây, bạn sẽ phải thiết lập tính năng theo dõi trên nhiều miền thông qua Trình quản lý thẻ của Google hoặc TMS của bạn hoặc bằng cách mã hoá cứng tính năng này trên trang web. Điều này thường khiến người dùng Google Analytics tốn thêm công sức nhưng không phải lúc nào cũng thành công, thường dẫn đến những vấn đề dọn dẹp dữ liệu, hiển thị số lượng phiên mới hoặc số lượng phiên nhiều quá mức, cũng như lượt giới thiệu từ miền mà bạn sở hữu. Google Analytics 4 giúp bạn dễ dàng thiết lập tính năng này trong giao diện người dùng để dọn dẹp dữ liệu hiệu quả hơn:

Giao diện định cấu hình miền

Chuyển đổi dữ liệu

Trong Universal Analytics, việc chuyển đổi dữ liệu được xử lý trong quá trình cấu hình bộ lọc. Ví dụ: buộc tất cả các giá trị cho một phương diện nhất định, chẳng hạn như utm_campaign, thành viết thường. Giờ đây, bạn có thể xử lý việc này bằng cách tạo và sửa đổi sự kiện trong tài sản Google Analytics 4.

Ví dụ: giả sử bạn phát hiện thấy một sự kiện nhất định đã được gửi đến tài sản GA4 của bạn 2 lần, nhưng theo 2 cách khác nhau. Có thể sự kiện "start_now" dẫn đến một hành động chính trên trang web của bạn đang được gửi đến GA4 theo nhiều cách ("start_now" và "startNow"), vì sự kiện này xuất hiện ở một số vị trí khác nhau trên trang web của bạn. Hơn nữa, trang web đó là do nhiều nhóm phát triển và họ đã vô tình lập trình trang web theo những cách khác nhau. Đây là một tình huống phổ biến có thể ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu. Tuy nhiên, bạn hiện có thể khắc phục vấn đề này bằng cách tạo và sửa đổi sự kiện trong giao diện người dùng.

Giao diện sự kiện

Để khắc phục vấn đề này, hãy nhấp vào Sửa đổi sự kiện trong mục Định cấu hình của tài sản GA4.

Nút sửa đổi sự kiện trong mục Định cấu hình

Bạn sẽ được chuyển đến màn hình này để chỉ định những thay đổi mà bạn muốn thực hiện. Trong trường hợp này, bạn sẽ chọn sự kiện Start Now mà mình muốn giữ lại và chọn sửa đổi sự kiện còn lại cho phù hợp. Ví dụ bên dưới cho thấy rằng mọi sự kiện có tên “startNow” sẽ được sửa đổi để có tên sự kiện là “start_now”. Việc này sẽ kết hợp 2 tên sự kiện này thành một tên duy nhất; báo cáo sẽ trông gọn gàng hơn nhiều với một hàng duy nhất cho sự kiện này.

Giao diện sửa đổi sự kiện

Quyền và vai trò của người dùng

Tài sản Google Analytics 4 giới thiệu các vai trò cũng như chức năng hạn chế tinh giản và thông minh hơn. Vai trò chuẩn hiện bao gồm những vai trò sau:

 • Quản trị viên: người có toàn quyền kiểm soát tài khoản
 • Người chỉnh sửa: người có toàn quyền chỉnh sửa dữ liệu và chế độ cài đặt nhưng không thể quản lý người dùng
 • Người phân tích: người có thể tạo và chỉnh sửa phần tử dùng chung ngoài khả năng xem dữ liệu và cấu hình
 • Người xem: người có thể xem dữ liệu báo cáo và chế độ cài đặt cấu hình

Ngoài ra, tài sản GA4 còn có khả năng ẩn dữ liệu chi phí và doanh thu trong giao diện báo cáo dựa trên vai trò đã chỉ định đối với việc hạn chế dữ liệu là "Không xem chỉ số về chi phí" hoặc "Không xem chỉ số về doanh thu". Sự bổ sung hữu ích này cho quyền của người dùng giúp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của doanh nghiệp mà vẫn cho phép một số đối tượng nhất định truy cập vào trang web và dữ liệu hành vi.

Lưu ý về các hạn chế liên quan đến chi phí và doanh thu: Bộ lọc chỉ số sẽ không hoạt động trên đối tượng hiển thị dữ liệu doanh thu. Ngoài ra, người dùng có những hạn chế này vẫn có thể xem số lượng sự kiện mua hàng. Vì vậy, nếu lo ngại về khả năng xem số lượng sự kiện cho dữ liệu giao dịch mua, bạn sẽ cần cân nhắc sử dụng một tài sản phụ trong trường hợp sử dụng này.

Giao diện hạn chế dữ liệu và vai trò trực tiếp

Các tính năng dành riêng cho 360: tài sản phụ và tài sản cuộn lên

Tài sản phụ

Tài sản phụ là một loại tài sản Google Analytics 4 mới dành cho tài khoản Google Analytics 360. Những tài sản này cho phép bạn tạo một nhóm nhỏ dữ liệu trong tài sản nguồn. Khi sử dụng tài sản phụ, bạn sẽ không cần đến chế độ xem nữa. Ví dụ: Bạn có thể tạo một tài sản phụ có một số dữ liệu trong tài sản nguồn, và chỉ cấp quyền truy cập vào tài sản phụ đó cho những người dùng nhất định. Ngoài ra, tài sản phụ cung cấp khả năng dọn dẹp dữ liệu, quản lý dữ liệu, quản lý người dùng và quản lý tính năng giúp tăng đáng kể lợi ích của việc sử dụng GA4 cho các doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh lớn hơn.

Bạn có thể tạo tài sản phụ từ mọi tài sản nguồn, nhưng không thể tạo tài sản phụ từ tài sản tổng hợp. Một tài sản phụ tương ứng với một tài sản nguồn.

Tài sản phụ phải chịu thêm chi phí đối với khách hàng 360. Hãy xem mục Yếu tố cần cân nhắc về chi phí dưới đây để biết thêm thông tin.

Quản lý dữ liệu

Một trong những trường hợp sử dụng lớn nhất đối với tài sản phụ là quản lý dữ liệu – kiểm soát dữ liệu được đưa vào hoặc bị loại trừ khỏi tài sản. Tài sản phụ cho phép bạn lọc dữ liệu đến hoặc đi để tạo ra nhóm dữ liệu cần thiết cho một đối tượng hoặc trường hợp sử dụng cụ thể. Nhờ đó, bạn có thể sắp xếp dữ liệu hiệu quả hơn để có thể tiếp cận một số đối tượng nhất định dễ dàng hơn.

Đây là trường hợp sử dụng chế độ xem phổ biến trong Universal Analytics, chẳng hạn như tạo một chế độ xem chỉ cho lưu lượng truy cập ở Bắc Mỹ hoặc tạo một chế độ xem chỉ cho dữ liệu trang web Tiếp thị. Nhờ khả năng lọc chi tiết hơn một chút trong tài sản nguồn, việc tách các tập dữ liệu này cho phép mỗi nhóm truy cập vào thông tin của nhóm nhanh hơn và dễ dàng hơn, ngay cả khi chúng có thể đã đạt được cùng một kết quả. Tài sản phụ giúp bạn đạt được điều này bằng các bộ lọc nhập và xuất từ tài sản nguồn đến tài sản phụ cho những loại trường hợp sử dụng này.

Bạn có thể lọc dữ liệu vào một tài sản phụ bằng cách sử dụng bất kỳ sự kiện hoặc phương diện tuỳ chỉnh nào được thu thập trong tài sản nguồn.

Quản lý người dùng

Một trường hợp sử dụng khác cho tài sản phụ là nhu cầu quản lý người dùng. Ví dụ: Nếu công ty có các chính sách nghiêm ngặt nêu rõ rằng người dùng ở một khu vực (ví dụ: Bắc Mỹ) có thể xem một số dữ liệu nhất định liên quan đến khu vực của họ, còn người dùng ở một khu vực khác (ví dụ: Nam Mỹ) không có quyền xem dữ liệu đó. Khi sử dụng tài sản phụ, bạn có thể giới hạn dữ liệu cho từng khu vực trong tài sản riêng nhằm đảm bảo người dùng ở ngoài khu vực thích hợp không có quyền xem dữ liệu đó.

Nếu công ty của bạn không muốn các nhóm xem được dữ liệu của nhau vì một số lý do, thì bạn cũng có thể áp dụng điều này cho những ngành nghề kinh doanh cần phân tách dữ liệu theo nhu cầu hoạt động riêng, hoặc phân tách dữ liệu giữa trang web tiếp thị và trải nghiệm trong sản phẩm.

Xin lưu ý rằng nếu bạn không cần giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu mà chỉ cần đưa một nhóm nhỏ người dùng nhất định đến một số tập dữ liệu nhất định, hãy sử dụng tính năng tuỳ chỉnh báo cáotuyển tập báo cáo vì chúng có thể là giải pháp phù hợp hơn. Ví dụ: Bạn có thể tạo một tuyển tập báo cáo dành riêng cho nhóm tiếp thị để họ có thể dễ dàng xem dữ liệu liên quan đến mình. Những tính năng này giúp sắp xếp dữ liệu ở định dạng dễ truy cập cho những đối tượng cụ thể và không mất thêm phí.

Tài sản cuộn lên

Tài sản cuộn lên chứa dữ liệu từ 2 hoặc nhiều tài sản. Một tài sản cuộn lên có thể bao gồm dữ liệu từ tài sản thông thường và tài sản phụ, nhưng không bao gồm dữ liệu từ tài sản cuộn lên khác. Tài sản tổng hợp cung cấp thông tin đầy đủ hơn về các sản phẩm, thương hiệu hoặc khu vực kinh doanh của một doanh nghiệp nhờ tổng hợp dữ liệu từ nhiều tài sản trong cùng một tài khoản. Tài sản tổng hợp trong GA4 và UA hỗ trợ các trường hợp sử dụng tương tự.

Tài sản cuộn lên hoạt động giống như mọi tài sản khác. Mỗi tài sản tổng hợp đều có hạn mức riêng cho phương diện tuỳ chỉnh, chỉ số tuỳ chỉnh, thuộc tính người dùng, v.v. Mọi chế độ cài đặt đều được kiểm soát trong tài sản tổng hợp (tài sản tổng hợp không kế thừa chế độ cài đặt từ tài sản nguồn) và dành riêng cho nhu cầu của tài sản tổng hợp cũng như cơ sở người dùng của tài sản này.

Tài sản cuộn lên phải chịu thêm chi phí đối với khách hàng 360. Hãy xem mục Yếu tố cần cân nhắc về chi phí dưới đây để biết thêm thông tin.

Yếu tố về chi phí cần cân nhắc

Mỗi sự kiện được gửi đến tài sản phụ hoặc tài sản tổng hợp đều được xử lý lại, nên tài khoản 360 sẽ tốn thêm chi phí. Chi phí của mỗi lượt truy cập sự kiện bổ sung sẽ bằng một nửa chi phí của lượt truy cập sự kiện ban đầu. Nói cách khác, mỗi lượt truy cập vào tài sản phụ hoặc tài sản cuộn lên có giá bằng một nửa giá của lượt truy cập sự kiện.

Để hiểu rõ hơn về mức độ ảnh hưởng của chế độ thiết lập đến hoạt động thanh toán, bạn có thể sử dụng tính năng mới có tên là "Xem trước hoá đơn". Tính năng này dành cho Đối tác được Google Analytics chứng nhận, giúp khách hàng của họ hiểu rõ hơn về những khoản chi phí có thể phát sinh trong GA4 360.

Ví dụ về tài sản phụ và tài sản tổng hợp

Nếu xem lại một số ví dụ trong phần đầu của hướng dẫn này, chúng ta có thể thấy những trường hợp này sẽ như thế nào từ góc độ thiết lập.

Doanh nghiệp có một số ngành nghề kinh doanh bổ sung

 • Doanh nghiệp B: 1 tài khoản
  • Dòng sản phẩm D (bảo hiểm nhà ở): 1 tài sản
  • Dòng sản phẩm E (bảo hiểm ô tô): cùng tài sản với D
  • Dòng sản phẩm F (bảo hiểm nhân thọ): cùng tài sản với D và E

Trong trường hợp này, doanh nghiệp có 1 tài khoản với 1 tài sản nguồn. Nhiều ngành nghề kinh doanh có thể cần phân tích dữ liệu riêng biệt, nhưng các sản phẩm lại bổ sung cho nhau và doanh nghiệp thường phải phân tích nhiều sản phẩm cùng nhau. Do đó, họ đã quyết định gửi tất cả dữ liệu sản phẩm vào cùng một tài sản nguồn. Tuy nhiên, các nhóm sản phẩm cụ thể cần phải có khả năng phân tích dữ liệu riêng biệt. Do tài sản chung có lưu lượng truy cập lớn, nên họ đã quyết định tạo tài sản phụ cho mỗi ngành nghề kinh doanh.

Sơ đồ về một tài sản nguồn có 3 tài sản phụ

 

Công ty mẹ có một số thương hiệu

 • Công ty mẹ: 1 tài khoản
  • Thương hiệu X (ô tô): 1 tài sản
  • Thương hiệu Y (hàng gia dụng): 1 tài sản
  • Thương hiệu Z (hàng điện tử gia dụng): 1 tài sản

Trong trường hợp này, công ty mẹ có 1 tài khoản và 3 tài sản nguồn, mỗi tài sản nguồn dành cho 1 thương hiệu. Mỗi thương hiệu lại hoạt động riêng biệt và cần phân tích riêng dữ liệu nên mỗi thương hiệu đều có tài sản nguồn riêng. Tuy nhiên, công ty mẹ muốn xem tất cả các thương hiệu của họ được tổng hợp trong một tài sản duy nhất để hiểu rõ về tổng số người dùng, tổng doanh thu và các thông tin khác. Trong trường hợp này, công ty mẹ sẽ tạo một tài sản tổng hợp và lấy cả 3 tài sản thương hiệu làm nguồn dữ liệu tổng hợp. Việc này sẽ cung cấp cho họ thông tin tổng quan mà họ cần, đồng thời giúp các thương hiệu luôn độc lập với nhau.

Sơ đồ về một công ty mẹ có 3 thương hiệu

 

Hãy phân tích ví dụ này. Công ty mẹ này có chương trình trao thưởng cho khách hàng thân thiết, áp dụng cho tất cả các thương hiệu của họ. Khi tham gia chương trình khách hàng thân thiết này, người dùng sẽ có một mã phần thưởng riêng biệt mà chúng ta có thể liên kết với người dùng đó dưới dạng một thuộc tính người dùng và/hoặc thông số trong mọi sự kiện.

Nhóm chuyên trách chương trình trao thưởng làm việc với tư cách của công ty mẹ nên cần xem được dữ liệu về những người tham gia chương trình khách hàng thân thiết ở tất cả các thương hiệu trong cùng một tài sản. Chúng ta có thể đáp ứng nhu cầu này bằng cách sử dụng kết hợp tài sản phụ và tài sản tổng hợp. Nhờ đó, nhóm chuyên trách chương trình trao thưởng có tập dữ liệu riêng để xử lý. Mỗi tài sản nguồn sẽ tạo một tài sản phụ có dữ liệu chỉ dành cho người tham gia phần thưởng. Sau đó, cả 3 tài sản phụ sẽ được đẩy vào tài sản cuộn lên dành cho dữ liệu phần thưởng.

Sơ đồ minh họa 2 tài sản cuộn lên

 

Doanh nghiệp toàn cầu với các khu vực và tiểu khu vực

Trong trường hợp này, tài khoản doanh nghiệp toàn cầu có 3 tài sản phụ cuộn lên theo khu vực, trong đó mỗi tài sản cuộn lên theo khu vực lại có 2 tài sản nguồn phụ. 

Sơ đồ minh hoạ tài sản cuộn lên chung với 3 tài sản cuộn lên theo khu vực

Liên kết: Google Ads, SA360 và DV360

Tài sản Google Analytics 4 đã được nâng cấp tính năng liên kết với Google Ads. Tuy nhiên, những yếu tố cơ bản vẫn được giữ nguyên như cũ. Bạn có thể liên kết tài khoản Google Ads với tài sản Google Analytics 4 để chia sẻ đối tượng và số liệu thống kê về trang web với Google Ads, đồng thời tận hưởng lợi ích từ dữ liệu báo cáo của Google Ads trong tài sản GA4. Bạn cần liên kết tài khoản Google Ads ở cấp tài sản Google Analytics. Bạn có thể liên kết một tài sản nguồn, một tài sản phụ hoặc một tài sản cuộn lên.

Xin lưu ý một thay đổi quan trọng từ Universal Analytics sang Google Analytics 4: Trong Universal Analytics, bạn phải chọn từng tài khoản Google Ads để xuất một đối tượng (tối đa 10 tài khoản). Trong tài sản GA4, bạn chia sẻ một đối tượng riêng lẻ với tất cả các tài khoản được liên kết. Với thay đổi này, việc chia sẻ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, bạn phải chia sẻ tất cả các đối tượng hoặc không chia sẻ đối tượng nào. Vì vậy, hãy lưu ý điều này khi bạn phát triển các đối tượng Google Analytics 4.

Khi liên kết tài sản GA4 với tài khoản Google Ads, bạn có thể xem số liệu thống kê về trang web trong Google Ads. Tính năng này sẽ xuất dữ liệu tương tác hành vi từ Google Analytics sang thẳng giao diện người dùng Google Ads. Mặc dù có thể liên kết với bất kỳ loại tài sản nào, nhưng bạn chỉ nên liên kết với một tài sản nguồn hoặc tài sản phụ. Bạn không được liên kết với cả hai để tránh bị tính 2 lần.

Bạn có thể chia sẻ đối tượng từ bất kỳ tài sản GA4 nào (tức là tài sản thông thường, tài sản phụ hoặc tài sản tổng hợp) với Google Ads. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng đối tượng từ một tài sản phụ hoặc tài sản tổng hợp sẽ có dữ liệu khác với tài sản nguồn (tài sản thông thường) do tính năng lọc hoặc do có nhiều tập dữ liệu. Bạn cần lưu ý điều này khi sử dụng tính năng nhắm mục tiêu theo đối tượng trong Google Ads.

Tương tự, các lượt chuyển đổi phụ thuộc vào loại tài sản được liên kết. Nếu bạn không muốn nhập cùng một loại chuyển đổi từ tài sản nguồn, tài sản phụ và tài sản tổng hợp, thì bạn nên liên kết tài sản nguồn GA với Google Ads và chỉ xuất lượt chuyển đổi từ tài sản nguồn. Tuy nhiên, nếu có tài khoản Google Ads theo khu vực cụ thể thì bạn cần phải liên kết ở cấp tài sản phụ. Đây là một trường hợp ngoại lệ.

Dữ liệu được đưa từ Google Ads sang tài sản Google Analytics 4 tại thời điểm truy vấn. Điều này đảm bảo rằng bạn luôn xem xét dữ liệu mới nhất và tránh nhân bản hoặc tổng hợp dữ liệu trên các tài sản phụ và tài sản cuộn lên.

Search Ads 360

Trong bản phát hành ban đầu, tính năng tích hợp SA360 sẽ cho phép kế thừa dữ liệu từ tài sản nguồn sang tài sản phụ hoặc tài sản cuộn lên. Tức là nếu đã thiết lập liên kết trên tài sản nguồn, thì tài sản phụ hoặc tài sản cuộn lên sẽ nhận dữ liệu từ SA360, nhưng tài sản phụ hoặc tài sản cuộn lên không thể kiểm soát hoặc thiết lập chính liên kết đó.

Một thay đổi quan trọng từ Universal Analytics sang Google Analytics 4 cần lưu ý: Trong Universal Analytics, bạn phải chọn từng tài khoản để xuất một đối tượng sang (tối đa 10 tài khoản). Trong tài sản Google Analytics 4, bạn chia sẻ từng đối tượng với tất cả tài khoản được liên kết. Với thay đổi này, việc chia sẻ trở nên dễ dàng hơn nhiều, nhưng bạn phải chia sẻ tất cả đối tượng hoặc không đối tượng nào. Hãy lưu ý điều này khi bạn phát triển các đối tượng Google Analytics 4.

Display & Video 360

Trong bản phát hành ban đầu, tính năng tích hợp DV360 sẽ cho phép kế thừa dữ liệu từ tài sản nguồn sang tài sản phụ hoặc tài sản cuộn lên. Tức là nếu đã thiết lập liên kết trên tài sản nguồn, thì tài sản phụ hoặc tài sản cuộn lên sẽ nhận dữ liệu từ DV360, nhưng tài sản phụ hoặc tài sản cuộn lên không thể kiểm soát hoặc thiết lập chính liên kết đó.

Một thay đổi quan trọng từ Universal Analytics sang Google Analytics 4 cần lưu ý: Trong Universal Analytics, bạn phải chọn từng tài khoản để xuất một đối tượng sang (tối đa 10 tài khoản). Trong tài sản Google Analytics 4, bạn chia sẻ đối tượng riêng lẻ với tất cả các tài khoản được liên kết. Với thay đổi này, việc chia sẻ trở nên dễ dàng hơn nhiều, nhưng bạn phải chia sẻ tất cả đối tượng hoặc không đối tượng nào. Hãy lưu ý điều này khi bạn phát triển các đối tượng Google Analytics 4.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
69256
false
false