[GA4] Google Analytics hesap yapısı

Google Analytics hesap ve mülk kurulumu örneklerini inceleyerek hesap ve mülklerinizi organize etmeye yönelik ilkeleri öğrenin

Universal Analytics'te görünümleri, coğrafi ayırmalar ve iş kolu ayırmaları gibi ayrı veri koleksiyonları oluşturmak için kullanırsınız. Google Analytics 4'te ayrı görünümler olmadığından bu tür veri ayırma işlemlerini farklı şekillerde gerçekleştirirsiniz. Verilerinizi ayıracağınız ayrıntı düzeyi ve verilere erişimi kontrol etme şekliniz, (1) ihtiyaçlarınıza ve (2) standart Google Analytics'i mi yoksa Google Analytics 360'ı mı kullandığınıza bağlıdır.

Bu makale, büyük işletme hesaplarının yapılandırılması için hazırlanmıştır. Küçük veya orta ölçekli bir işletmenin hesabını yönetiyorsanız hesap yapınızı dikkate almanız gerekmeyebilir.

Örnek Google Analytics hesabı kurulumları

Tek web sitesi olan işletme

 

Bu işletmenin bir web sitesi ve bir Google Ads hesabı var. İşletmenin, verileri bölgeye veya iş koluna göre ayırması gerekmiyor. 

Google Analytics standart hesap yapısı

 • Hesap: Bir hesap. Veriler, tek bir tüzel kişiye aittir.
 • Mülk: Web sitesi için bir mülk.
 • Veri akışları: Bir veri akışı. İşletmenin bir uygulaması da varsa uygulama için ayrı bir veri akışı sağlanır.

Uygulanan ilkeler

Yapı Gerekçe

Bir Analytics hesabı.

Analytics hesabınız varsa yeni bir hesap oluşturmanız gerekmez.

Veriler, tek bir konumdaki tek bir tüzel kişiye aittir.

Bir (web) veri akışı içeren bir Google Analytics 4 mülkü.

Tek bir mülkün bulunması, sitenin her yönüyle ilgili verilere tek noktadan ulaşılmasını sağlar.

Pazarlama ekibi, site verilerinin herhangi bir bölümünü kullanarak kitle oluşturabilir.

Analiz uzmanları, cihazlar arası kullanım hakkında bilgi edinebilir ve mobil siteye veya uygulamaya ihtiyaç olup olmadığını anlayabilir.

Google Analytics 4 mülküne bağlı bir Google Ads hesabı.

Pazarlama ekibi, yeniden pazarlama ve potansiyel müşteri bulma faaliyetleri için kitleleri Google Ads'e aktarabilir.

 

Eğitim kurumu/işletmesi

 

Bu kuruluşun bir web sitesi ve bir Google Ads hesabı var.

İşletme şartları

Hesap yapısının aşağıdaki şartları karşılaması gerekir:

 • Öğrenciler internet üzerinden dersleri inceler, kurslara kaydolur ve derslerini takip edip yönetir.
 • Pazarlama ekibinin yeniden pazarlama ve potansiyel müşteri bulma faaliyetleri için kitleler oluşturabilmesi gerekir.
 • Analiz uzmanları, cihazlar arası kullanım hakkında bilgi edinmek ve mobil siteye veya uygulamaya ihtiyaç olup olmadığını anlamak ister.

Google Analytics standart hesap yapısı

 • Hesap: Bir hesap. Veriler, tek bir tüzel kişiye aittir.
 • Mülk: Her bir mantıksal kullanıcı tabanı (kurumsal site) için bir mülk.
 • Veri akışları: Kurumsal web sitesi için bir veri akışı.

Uygulanan ilkeler

Yapı Gerekçe

Bir Analytics hesabı.

Analytics hesabınız varsa yeni bir hesap oluşturmanız gerekmez.

Veriler, tek bir konumdaki tek bir tüzel kişiye aittir.

Bir (web) veri akışı içeren bir Google Analytics 4 mülkü.

Tek bir mülkün bulunması, sitenin her yönüyle ilgili verilere tek noktadan ulaşılmasını sağlar.

Pazarlama ekibi, site verilerinin herhangi bir bölümünü kullanarak kitle oluşturabilir.

Analiz uzmanları, cihazlar arası kullanım hakkında bilgi edinebilir ve mobil siteye veya uygulamaya ihtiyaç olup olmadığını anlayabilir.

Google Analytics 4 mülküne bağlı bir Google Ads hesabı.

Pazarlama ekibi, yeniden pazarlama ve potansiyel müşteri bulma faaliyetleri için kitleleri Google Ads'e aktarabilir.

 

Web ve uygulama üzerinden ürün satan, farklı coğrafi bölgelere dağılmış e-ticaret perakendecisi

 

Bu çatı şirket birden fazla coğrafi bölgede faaliyet göstermektedir ve her bölge başlı başına bir işletme niteliğindedir. Her bölgenin kendi web sitesi, pazarlama ekibi ve Google Ads hesabı vardır. Çatı şirketin iOS ve Android uyumlu bir uygulaması da vardır.

İşletme şartları

Hesap yapısının aşağıdaki şartları karşılaması gerekir:

 • Çatı şirket, bağlı tüm işletmelerin verilerini görebilmelidir.
 • Bağlı işletmelerin, kendi verilerinin yasal sahibi olmasına gerek yoktur.
 • Bağlı işletmelerin her biri, web sitesi ve uygulama genelindeki kullanıcı yolculuğunu anlamak istemektedir.
 • Bağlı işletmelerin, verilerini sınıflandırması gerekir.
 • Bağlı işletmelerin pazarlama ekipleri, kitle oluşturup paylaşmak için Google Ads - Analytics bağlantısını kullanır ve Google Ads'de teklif verirken kitlelerden yararlanır.

Google Analytics standart hesap yapısı

 • Hesap: Bir hesap. Veriler, tek bir tüzel kişiye aittir.
 • Mülk: Tek bir mantıksal kullanıcı tabanı için bir mülk.
 • Veri akışları: Web sitesi için bir veri akışı. Uygulamanın her sürümü için bir veri akışı.

Google Analytics 360 hesap yapısı

 • Hesap: Bir hesap. Veriler, tek bir tüzel kişiye aittir.
 • Mülk: Tek bir mantıksal kullanıcı tabanı için bir mülk.
 • Alt mülkler: Verileri bölümlere ayırması gereken her bağlı işletme için bir alt mülk.
 • Veri akışları: Web sitesi için bir veri akışı. Uygulamanın her sürümü için bir veri akışı.

Uygulanan ilkeler

Yapı Gerekçe

Bir Analytics hesabı.

Analytics hesabınız varsa yeni bir hesap oluşturmanız gerekmez.

Çatı şirket, tüm bağlı işletmelerin verilerinin yasal sahibidir.

Bir Google Analytics 4 mülkü.

Tüm verilerin aynı rapora dahil edilmesi için web ve uygulama veri akışlarına sahip olan tek bir mülk.

Gerektiğinde sitelerin ve uygulamaların verilerini birleştirerek kullanıcıların bu ikisi arasında nasıl yolculuk yaptığını görebilirsiniz. Çatı şirket tüm verileri bir arada görebilir ve farklı işletmelerin verilerini karşılaştırabilir.

Her bölgesel ekip için bir alt mülk (360)

Her bölgesel varlığın, bölümlere ayrılmış veriler içeren kendi alt mülkü vardır. Çatı şirket kaynak mülkteki tüm verileri bir arada görebilir ve farklı işletmelerin verilerini karşılaştırabilir.

Tüm bölgesel bağlı işletme web sitelerini bir araya getiren tek bir veri akışı.

Birden fazla alan için tek bir web veri akışı kullanın.

Uygulamanın Android ve iOS sürümleri için tek bir Firebase projesi. Firebase projesi Google Analytics 4 mülküne bağlıdır.

Uygulamanın iOS ve Android sürümleri için birer veri akışı (yani iki veri akışı).

Her uygulama sürümü için ayrı bir veri akışı olması, iOS ve Android verilerini ayırmayı mümkün kılar.

 

Her Google Ads hesabı mülke bağlıdır (standart).

Her Google Ads hesabının tek bir mülke bağlı olması, tüm Google Ads hesaplarının teklif verirken mülkteki kitlelerden yararlanabilmesini sağlar.

İsteğe bağlı: Her Google Ads hesabı ilgili alt mülke bağlıdır (360).

Her Google Ads hesabının ilgili alt mülküne bağlı olması, tüm Google Ads hesaplarının teklif verirken mülkteki kitlelerden yararlanabilmesini sağlar.

 

Play Store ve App Store'da birden fazla oyunu bulunan küresel bir oyun geliştiricisi

 

Bu işletmenin, global markası için bir web sitesi ve her oyun için ayrı bir pazarlama sitesi var. Play Store ve App Store'da sattığı birden fazla oyun bulunuyor.

İşletme şartları

Hesap yapısının aşağıdaki şartları karşılaması gerekir:

 • Kitle oluşturmak ve medya satın alma süreçlerini buna göre planlamak için web sitelerinden ve uygulamalardan birinci taraf verileri toplamak.
 • Her oyunun geliştirilmesi, hazırlanması ve üretilmesi için ayrı bir ortam.

Google Analytics standart hesap yapısı

 • Hesap: Bir hesap. Veriler, tek bir tüzel kişiye aittir.
 • Mülk: Her mantıksal kullanıcı tabanı (global marka sitesi, her oyunun pazarlama sitesi ve uygulaması) için bir mülk.
 • Veri akışları: Global markanın web sitesi için bir veri akışı. Her pazarlama sitesi ve karşılık gelen her uygulama sürümü için birer veri akışı.

Google Analytics 360 hesap yapısı

 • Hesap: Bir hesap. Veriler, tek bir tüzel kişiye aittir.
 • Mülk: Her mantıksal kullanıcı tabanı (global marka sitesi, her oyunun pazarlama sitesi ve uygulaması) için bir mülk.
 • Toplayıcı mülk: Bütünsel görünüm için ayrı tüm kaynak mülklerinden veri toplayan bir toplayıcı mülk.
 • Veri akışları: Global markanın web sitesi için bir veri akışı. Her pazarlama sitesi ve karşılık gelen her uygulama sürümü için birer veri akışı.

Uygulanan ilkeler

Yapı Gerekçe

Bir Analytics hesabı.

Analytics hesabınız varsa yeni bir hesap oluşturmanız gerekmez.

Mülkleri, tek bir tüzel kişiye ait tek bir hesap altında birleştirir.

Global marka sitesi için bir (web) veri akışı içeren bir Google Analytics 4 mülkü.

Global marka sitesinin ayrı ölçümü.

Her bir oyunun pazarlama sitesi ve uygulaması için bir Google Analytics 4 mülkü. Her mülkte bir (web) veri akışı, bir iOS (uygulama) veri akışı ve bir Android (uygulama) veri akışı bulunur.

Tüm pazarlama sitelerinden ve ilgili uygulamalardan gelen veriler aynı mülkte toplanır.

İlgili site ve uygulama verileri, kitle oluşturmak ve medya satın alma süreçlerini buna göre planlamak için kullanılır.

Her oyun için bir Firebase projesi. Her proje, ilgili mülke bağlıdır. Her Firebase projesi oyunun geliştirme, hazırlık ve üretim sürümlerini içerir.

Her oyun için ayrı bir Firebase projesi olması, her oyunun geliştirme, hazırlık ve üretimi için ayrı bir ortam sunar.

İsteğe bağlı: Oyunun her sürümü veya birkaç sürüm kombinasyonu için ayrı bir Firebase projesi oluşturulabilir. Örneğin, geliştirme sürümü için bir proje, hazırlık ve üretim sürümleri için başka bir ortak proje oluşturabilirsiniz.

Her bir oyun ortamını projeye göre alt bölümlere ayırabilirsiniz. Ancak bu durumda, bu projeyle ilişkili oyun sürümüyle ilgili ölçüm yapmak isterseniz daha fazla mülk gerekecektir.

İsteğe bağlı: Toplayıcı mülk. Her kaynak mülk, web ve uygulamada bütünsel görünüm sağlayan bir toplayıcı mülke veri sağlar.

Her bir oyun ortamını projeye göre alt bölümlere ayırabilirsiniz. Ancak bu durumda, bu projeyle ilişkili oyun sürümüyle ilgili ölçüm yapmak isterseniz daha fazla mülk gerekecektir.

 

Birden fazla bağımsız yan kuruluşu (hayat, sağlık, konut, kasko) olan ulusal sigorta şirketi

 

Bu işletmenin, müşterilere bilgi sağlamak ve potansiyel müşteriler oluşturmak için bir şirket web sitesi vardır. Burada elde edilen potansiyel müşterilerle sözleşme yapılması için çevrimdışı etkileşim (ör. telefon, posta, satış noktası) gereklidir. Her yan kuruluşun kendi web sitesi, ayrı bir pazarlama ekibi ve kendi Google Ads hesabı vardır.

Bir yan kuruluşun (kasko) uygulaması da vardır.

İşletme şartları

Hesap yapısının aşağıdaki şartları karşılaması gerekir:

 • Veriler tek bir konumdaki tek bir bağlı işletmeye ait olmalıdır.
 • Şirket sitesindeki veriler, potansiyel müşterileri belirlemeye ve içerik optimizasyonunu geliştirmeye yönelik analizler için kullanılabilmelidir.
 • Her yan kuruluşun, ilgili pazarlama ekibinin kitle oluşturması için verilerini sınıflandırabilmesi ve tek bir Google Ads hesabıyla ilişkili dönüşümleri izleyebilmesi gerekir.

Google Analytics standart hesap yapısı

 • Hesap: Bir hesap. Veriler, tek bir tüzel kişiye aittir.
 • Mülk: Her mantıksal kullanıcı tabanı (şirket sitesi, tüm yan kuruluş siteleri ve uygulamaları) için bir mülk.
 • Veri akışları: Şirket web sitesi için bir veri akışı. Her yan kuruluş sitesi ve karşılık gelen her uygulama sürümü için birer veri akışı.

Google Analytics 360 hesap yapısı

 • Hesap: Bir hesap. Veriler, tek bir tüzel kişiye aittir.
 • Mülk: Tüm siteler ve uygulamalar için tek bir mülk (şirket sitesi, tüm yan kuruluş siteleri ve uygulamaları).
 • Alt mülkler: Her mantıksal kullanıcı tabanı (şirket sitesi, tüm yan kuruluş siteleri ve uygulamaları) için bir alt mülk.
 • Veri akışları: Şirket web sitesi için bir veri akışı. Her yan kuruluş sitesi ve karşılık gelen her uygulama sürümü için birer veri akışı.

Uygulanan ilkeler

Yapı Gerekçe

Bir Analytics hesabı.

Analytics hesabınız varsa yeni bir hesap oluşturmanız gerekmez.

Veriler tek bir konumdaki tek bir bağlı işletmeye ait olmalıdır.

Şirket web sitesi için bir (web) veri akışı içeren bir Google Analytics 4 mülkü (standart hesap)

Şirket web sitesi için tek bir mülk ve veri akışı olması; verilerin, olası satış yaratmayı ve içerik optimizasyonunu geliştirmeye yönelik analizler için kullanılabilmesini sağlar.

Her yan kuruluş web sitesi için: (standart hesap)

Bir (web) veri akışı içeren bir Google Analytics 4 mülkü.

Kasko yan kuruluşunun mülkü (Android uygulaması) için de bir veri akışı gereklidir.

Her bir yan kuruluş sitesinin tek bir mülk ve veri akışının olması, her bir sitenin verilerini diğerlerinden ayrı tutar.

Kasko yan kuruluşunun uygulamasına ve web verilerine aynı mülkten ulaşılabilir.

Tüm web siteleri (şirket ve yan kuruluş) için bir (web) veri akışı içeren bir Google Analytics 4 mülkü. (360)

Tüm web siteleri için tek bir kaynak ve veri akışı olması; verilerin, olası satış yaratmayı ve içerik optimizasyonunu geliştirmeye yönelik analizler için kullanılabilmesini sağlar. Bu, aynı zamanda alt mülklerin kaynak mülkten oluşturulmasına da olanak tanır.

Her yan kuruluş ve şirket web sitesi için alt mülkler

Her mantıksal veri kombinasyonunu (şirket web sitesi veya yan kuruluş sitesi) kendi veri görünümünde filtrelemek için bir alt mülk oluşturulabilir.

Kasko yan kuruluşunun Android uygulaması için bir Firebase projesi.

Firebase projesi, kasko yan kuruluşunun mülküne (standart hesap) veya kaynak mülke (360 hesabı) bağlıdır.

Kasko uygulamasına ait bir Firebase projesi olması, uygulamanın geliştirilmesi için ayrı bir ortam sağlar.

Firebase projesinin kasko mülküne bağlanması, uygulama ve web verilerine aynı mülkten ulaşılabilmesini sağlar (360 hesaplarında kaynak mülk için de aynı durum geçerlidir).

İlgili Google Ads hesapları ve yan kuruluşlara ait mülkler (standart hesaplar) veya alt mülkler (360 hesapları) birbirine bağlıdır.

Her yan kuruluşun Google Ads hesabının ilgili mülke bağlanması, ilgili Google Ads hesaplarının mülklerindeki kitlelere ve Google Ads hesaplarındaki dönüşüm verilerine ilgili Google Analytics 4 mülklerinden erişilebilmesini sağlar.

 

Çok sayıda markayla birden fazla ülkede faaliyet gösteren bir seyahat şirketi

 

Bu şirketin birden fazla markası ve bu markaların her birinin kendi masaüstü web sitesi, mobil sitesi ve uygulaması vardır. Ayrıca her markanın kendi pazarlama ekibi ve reklam hesapları bulunmaktadır.

İşletme şartları

Hesap yapısının aşağıdaki şartları karşılaması gerekir:

 • Verilerin ülkeye göre analiz edilmesi gerekir.
 • Her pazarlama ekibinin kendi kitlelerini oluşturması ve dönüşümleri bağlı reklam hesaplarıyla ilişkilendirmesi gerekir.

Google Analytics standart hesap yapısı

 • Hesap: Bir hesap. Veriler, tek bir tüzel kişiye aittir.
 • Mülk: Her mantıksal kullanıcı tabanı (şirket sitesi, tüm marka siteleri ve uygulamaları) için bir mülk.
 • Veri akışları: Şirket web sitesi için bir veri akışı. Her marka sitesi ve karşılık gelen her uygulama sürümü için birer veri akışı.

Google Analytics 360 hesap yapısı

 • Hesap: Bir hesap. Veriler, tek bir tüzel kişiye aittir.
 • Mülk: Her mantıksal kullanıcı tabanı (şirket sitesi, tüm marka siteleri ve uygulamaları) için bir mülk.
 • Toplayıcı mülk: Tüm varlık ve coğrafi veri kümelerini birlikte görüntülemek için bir toplayıcı mülk.
 • Veri akışları: Şirket web sitesi için bir veri akışı. Her marka sitesi ve karşılık gelen her uygulama sürümü için birer veri akışı.

Uygulanan ilkeler

Yapı Gerekçe

Bir Analytics hesabı.

Analytics hesabınız varsa yeni bir hesap oluşturmanız gerekmez.

Veriler, tek bir tüzel kişiye aittir.

Her marka için aşağıdakileri içeren bir Google Analytics 4 mülkü:

 • Markanın web sitesi için bir (web) veri akışı
 • Marka uygulamasının (Android, iOS) her sürümü için bir (uygulama) veri akışı

Her marka için bir mülk olması aşağıdakileri sağlar:

 • Marka ve ülkeye göre analiz
 • Markaya ve ülkeye özgü bir kullanıcı tabanından kitle oluşturma
 • Dönüşümleri bağlı reklam hesaplarıyla ilişkilendirme

Her platform için ayrı bir veri akışı olması; verilerin tam kapsamlı, karşılaştırmalı veya bağımsız şekilde analiz edilmesine ve platform merkezli kitleler oluşturulmasına olanak tanır.

Tüm marka mülklerini tek bir yerde toplayan bir toplayıcı mülk (360 hesapları)

Tüm kaynak mülklerinin dahil olduğu tek bir toplayıcı mülk, verilerin kurum düzeyinde bütünsel bir görünümünün elde edilmesine olanak tanır.

Markaya özgü Google Ads, Display & Video 360 ve Search Ads 360 hesapları, ilgili mülklere bağlıdır.

Her pazarlama ekibinin kendi kitlelerini oluşturması ve dönüşümleri bağlı reklam hesaplarıyla ilişkilendirmesi gerekir.

 

Genişletilmiş rehber ve referans

Bu rehberin geri kalan bölümünde, ihtiyaçları yukarıdaki bölümde verilen örneklerin ötesinde olan işletmeler için ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Bu genişletilmiş rehber özellikle Google Analytics 360 müşterisiyseniz geçerlidir.

İçindekiler:

Kavramlar ve tanımlar

Google Analytics 4 mülkleriyle ilgili bilgi edinme sürecindeyseniz bu makaleler ve videolar sizin için faydalı olabilir:

 • Hesap: Verileri tek bir tüzel kişiye ait olan ve bölgeye özgü hizmet şartlarına (TOS) tabi mülklerden oluşan bir koleksiyon.
  Bir bölgeden alınan verilerin söz konusu bölgedeki farklı tüzel kişilere ait olması önemli midir?
  • Evet: Her bölge için bir hesap olacak şekilde, birden fazla hesap oluşturun.
  • Hayır: Şirket merkezinizin bulunduğu bölgede bir hesap oluşturun.
 • Mülk: Bir hesap kapsamında yer alır ve tek bir kullanıcı tabanına ait verileri temsil eder. Verilerin genellikle birlikte analiz edilmesi gerekiyorsa (ürün serisi, marka, uygulama) veriler tek bir mülkte (Google Analytics 360'ınız varsa kaynak mülk olarak işlev görebilir) bulunmalıdır.
  Topladığınız veriler tek bir mantıksal kullanıcı tabanıyla mı ilgili? Analytics'i diğer ürünlere bağladığınızda tüm verileri her ürünle paylaşmak ister misiniz?
  • Evet: Bir mülk oluşturun.
  • Hayır: Her mantıksal kullanıcı tabanı için ayrı bir mülk veya alt mülk oluşturun.
 • Veri akışı: Bir mülk kapsamında yer alan ve bir uygulamadan veya web sitesinden gelen veri kaynağıdır. En iyi uygulama, mülk başına maksimum 3 veri akışı kullanmaktır: web kullanıcı yolculuğunu ölçmek için 1 web veri akışı, iOS ve Android içinse birer tane olmak üzere 1 uygulama veri akışı.
  • Uygulama veri akışı: Uygulama paketi adı ve platform kombinasyonlarının her biri için ayrı bir veri akışınız olabilir.
  • Web veri akışı: Çoğu durumda web kullanıcı yolculuğunu ölçmek için tek bir web veri akışı kullanmanız gerekir. Alanlara yayılan web yolculuklarına ait kullanıcı ve oturum raporlamasının tutarlı olmasını sağlamak için web alanları arası ölçümle birlikte tek bir web veri akışı kullanın.

En iyi uygulamalar

Aşağıdaki en iyi uygulamaların ve önerilerin çok çeşitli kullanıcılar ile kullanım alanlarını kapsaması amaçlanmıştır. Bu kılavuzun geçerli olmadığı veya belirli koşullara göre uyarlanması gereken nadir durumlar olabilir.

Genel olarak, şirket başına bir hesap ve marka veya işletme birimi başına bir mülk oluşturmanız gerekir (markalarınızın ve işletme birimlerinizin, ayrı paydaşlar/analiz grupları içeren benzersiz/farklı işletme varlıkları olduğu varsayılır).

Örnek A

 • Ana Şirket A: 1 hesap 
  • X Markası (otomotiv): 1 mülk
  • Y Markası (ev ürünleri): 1 mülk
  • Z Markası (tüketici elektroniği): 1 mülk

Bu durumda ana şirketin bir hesabı ve üç ayrı mülkü vardır. Bu mülklerin her biri yalnızca ilgili markayla/işletmeyle ilgili verileri içermektedir. 

Örnek B

 • Kurumsal şirket B: 1 hesap
  • Ürün serisi D (ev sigortası): 1 mülk
  • Ürün serisi E (otomobil sigortası): D ile aynı mülk
  • Ürün serisi F (yaşam sigortası): D ve E ile aynı mülk

Bu durumda şirket, tüm iş kollarının, verilerini tek bir mülke göndermesini seçmiştir. Bu iş kolları, düzenli olarak birden fazla ürün kullanan müşterilere sahip olabilir veya ürünler arasında sıklıkla upsell ya da çapraz satış kampanyaları kullanabilir. Bu nedenle, tüm bu verileri bir arada görmek mantıklı olacaktır. Bu özellik, bağımsız ürün serisi analizi için alt mülklere yönelik bir kaynak mülk işlevi görebilir (aşağıya bakın).  

Örnek C

 • Küçük işletme C (ör. Ali'nin şarküterisi): 1 hesap
  • Tüm ürünler (ör. şarküteri, sandviç, içecek): 1 mülk

Bu örnekte, Ali'nin şarküterisi küçük bir işletmedir ve birden fazla mülke ihtiyaç duymuyor. Ali'nin şarküterisi, farklı iş kollarına sahip olmadığından ve müşterileri genellikle birden fazla ürün satın aldığından, online şarküteri teslimat işletmesine ait tüm verilerini birlikte analiz eder. Dolayısıyla tüm verileri için tek bir mülk olması mantıklıdır.

Veri akışları

Her kaynak mülkte, veri gelişini sağlayan bir uygulama ve/veya web sitesinden gönderilen veri akışları bulunur. Dolayısıyla veri akışı, belirli bir GA4 mülküne veri gönderen bir web sitesi veya uygulamadır.

Önerilerimiz:

 • Mülk başına 1 web veri akışı
 • Mülk başına 1 iOS veri akışı
 • Mülk başına 1 Android veri akışı
Her bir uygulama veri akışı yalnızca bir GA4 mülküne bağlanabilir. Dolayısıyla, hangi akışların bir mülke bağlanacağına karar verirken bu durumu göz önünde bulundurun.
Veri akışları, Universal Analytics'teki görüntülemelerin eşdeğeri değildir ve verileri ayırmak için kullanılmamalıdır. Her veri akışı ayrı bir veri kaynağı koleksiyonu olduğundan bunun yapılması, kullanıcıları veri akışları arasında bağlama kapasitenizi sınırlar. Google Sinyallerini veya giriş yapmış durum/kullanıcı kimliğinizi kullanmanıza bağlı olarak kullanıcıların tekilleştirilmesi mümkün olmayabileceğinden bu durum, verilerde şişirmeye yol açabilir.

Search Console entegrasyonu

GA4 mülklerini Search Console'a bağlayabilirsiniz. Bu sayede, Organik Google Arama'dan gelen Arama Sorguları gibi yeni ve zengin verilerin yanı sıra Açılış Sayfası gibi raporlamaya yönelik boyutları Google Analytics'e dahil edebilirsiniz.

Hangi mülkün hangi Search Console mülküne bağlanması gerektiğine karar vermelisiniz. Alt mülkler ve toplayıcı mülkler kullanıyorsanız mülkünüzü kaynak mülke mi, alt mülke mi yoksa toplayıcı mülke mi bağlayacağınızı seçmeniz gerekir.

GA4 mülkünüz ile Search Console mülkünüz arasında bağlantı oluşturma işlemi, GA4 Yönetici sayfasında hızlı ve basit bir şekilde yapılabilir. Bağlantıyı oluşturmak için Search Console mülkünde doğrulanmış site yöneticisi olmanız ve Google Analytics 4 mülkünde yönetici rolüne sahip olmanız gerektiğini unutmayın.

Hangi raporların görüneceğini özelleştirme

Google Analytics 4 mülkleri, gösterilecek raporlar, bu raporlara dahil edilecek metrikler ile boyutlar ve raporlarınızdaki grafikler üzerinde tam kontrole sahip olmanızı sağlar. Yalnızca belirli bir grupla (ör. Pazarlama ekibi) alakalı rapor koleksiyonu oluşturabilirsiniz. Ancak bu koleksiyonlara erişimi kısıtlayamayacağınızı ve tüm mülk kullanıcılarının bunları görebileceğini unutmayın. Böylece, ihtiyacınız olmayabilecek raporlar üzerinden geçmeye gerek kalmadan, en alakalı raporları önce görür veya bunlara en kolay şekilde erişecek biçimde GA4'ü özelleştirebilirsiniz.

Pazarlama ekibi rapor koleksiyonu örneği:

Pazarlama ekibi rapor koleksiyonu örneği

Her koleksiyonda belirli raporları özelleştirebilirsiniz. Örneğin, çoğu tablo raporu, standart rapor yapılandırmasında gösterilen bir "Toplam Gelir" metriğine sahiptir. Bu, gelir verileri gönderen bir e-ticaret işletmesiyseniz ve ekiplerinizin bunu analiz edebilmesini istiyorsanız oldukça faydalıdır. Ancak Google Analytics'te raporlanacak gelir verileriniz yoksa bu sütunda her satır için 0,00 TL değeri gösterilir. İşletmeniz için alakalı bir metrik değilse metriklerinizi düzenli hale getirmek için bu metriği kaldırabilirsiniz.

Toplam Gelir metriğine sahip etkinlikler raporu:

Toplam Gelir metriğini içeren Etkinlikler raporu

Arayüzü düzenleyin (kaldırılacak metriğin yanındaki "X" işaretini tıklayın):

Etkinlik düzenleme arayüzü: Kaldırılacak metriğin yanındaki X işaretini tıklayın

"Toplam Gelir" metriği olmadan uygulayın ve kaydedin:

Etkinlik, "Toplam Gelir" metriği olmadan kaydedildi

Bu rapor, artık Google Analytics'te gelir verisi olmayan (veya bunları göstermek istemeyen) bir işletme için çok daha anlaşılır hale getirilmiştir.

Veri hijyeni en iyi uygulamaları

Belirli verileri dahil edecek veya hariç tutacak şekilde raporlarınızı filtrelemenin yanı sıra, dahili IP trafiğinin hariç tutulması, istenmeyen yönlendirmelerin hariç tutulması ve web alanları arası ölçümün düzgün şekilde ayarlanması gibi uygulamaları kapsayan veri hijyeninin sağlanmasına özellikle dikkat edin.

Dahili IP trafiğini hariç tutma

Dahili IP trafiğini veri kümelerinizden kaldırmak, web sitelerindeki çalışan trafiğinin yoğun olabildiği (ör. müşterilerle çalışırken sık sık şirketlerinin web sitesindeki yardım merkezi makalelerine atıfta bulunan bir teknik destek uzmanı nedeniyle) birçok işletme için önemli bir kurulum adımı olabilir. Bu sayede şirket çalışanlarınızın (dahili kullanıcılar), harici müşteri kullanım alanları hakkında rapor sağlamaya yönelik verilerinizde sapmaya yol açmayacağından emin olabilirsiniz. Bu, artık GA4'te bir hazır ayar filtresidir:

Harici trafik kuralı oluşturma arayüzü

İstenmeyen yönlendirmeleri kaldırma

Veri hijyeni ile ilgili en iyi uygulamaların bir başka yönü de istenmeyen yönlendirme trafiğini hariç tutmaktır. Bu özellik, etkinliği tutarak ancak trafik ilişkilendirmesinin etkilenmemesi için yönlendiren kişiyi yoksayarak, belirli yönlendirme kaynaklarından gelen verileri üretim verilerinizin dışında tutmanıza olanak tanır. Aynı şekilde bu özellik de artık, GA4'te önceden tanımlanmış bir yapılandırmadır:

İstenmeyen yönlendirmeleri listeleme arayüzü

Web alanları arası izlemeyi ayarlama

Son olarak, Google Analytics kullanıcılarının her zaman yaygın biçimde karşılaştığı sorunlardan biri, web alanları arası trafikle başa çıkmaktır. Daha önce, web alanları arası izlemeyi Google Etiket Yöneticisi veya TMS'niz aracılığıyla ya da sitenize sabit bir şekilde kodlayarak ayarlamanız gerekiyordu. Bu durum, Google Analytics kullanıcıları için her zaman sonuç vermeyen ek çaba gerektiriyordu ve dolayısıyla, sahibi olduğunuz alan adlarından yeni veya şişirilmiş oturum sayısının ve yönlendirmelerin gösterilmesi gibi veri hijyeni sorunlarına yol açıyordu. Google Analytics 4, veri hijyeninizin iyileştirilmesine yardımcı olmak için kullanıcı arayüzünde bunu kolayca ayarlamanızı sağlar:

Alanlarınızın arayüzünü yapılandırın

Veri dönüşümleri

Universal Analytics'te veri dönüşümleri, filtre yapılandırmasının bir parçası olarak işlenir. Örneğin, utm_campaign gibi belirli bir boyut için tüm değerleri küçük harfe zorlama. Artık bu işlem, Google Analytics 4 mülklerindeki etkinlik oluşturma ve değiştirme yoluyla gerçekleştirilebilir.

Örneğin, belirli bir etkinliğin GA4 mülkünüze iki kez, iki farklı şekilde gönderildiğini varsayalım. Web sitenizde temel bir işleme yol açan "start_now" etkinliği, web sitenizde farkında olmadan değişik şekilde kodlama yapan ayrı ekipler tarafından geliştirilmiş birkaç farklı yerde göründüğünden, GA4'e birden fazla şekilde ("start_now" ve "startNow") gönderiliyor olabilir. Bu durum, veri kalitesini etkileyebilecek yaygın bir senaryodur. Ancak artık kullanıcı arayüzünde etkinlik oluşturup değiştirerek bu sorunu düzeltebilirsiniz.

Etkinlik arayüzü

Bu sorunu düzeltmek için GA4 mülkünüzün Yapılandır bölümündeki Etkinliği değiştir'i tıklayın.

Yapılandırma bölümündeki etkinliği değiştirme düğmesi

Yapmak istediğiniz değişiklikleri belirtebileceğiniz bu ekrana gidersiniz. Bu durumda, tutmak istediğiniz "Start Now" etkinliğini seçin ve diğer etkinliği, bu etkinlikle eşleşecek şekilde değiştirmeyi seçin. Aşağıdaki örnekte, “startNow” adlı tüm etkinliklerin adının “start_now” olarak değiştirileceği gösterilmektedir. Bu işlem, bundan sonra ilgili iki etkinlik adını tek bir ad altında birleştirir. Böylece raporlarınız, bu etkinlik için tek bir satırla çok daha anlaşılır bir görünüme kavuşur.

Etkinlik arayüzünü değiştir

Kullanıcı izinleri ve kullanıcı rolleri

Google Analytics 4 mülkleri basitleştirilmiş ve daha akıllı roller ile kısıtlama işlevleri sunar. Standart roller artık şunları içerir:

 • Yönetici: Hesabın tam kontrolüne sahip kullanıcı
 • Düzenleyici: Verilere ve ayarlara tam düzenleme erişimi olan ancak kullanıcıları yönetemeyen kullanıcı
 • Analist: Verileri ve yapılandırmaları görüntülemenin yanı sıra paylaşılan öğeler oluşturabilen ve bunları düzenleyebilen kullanıcı
 • Görüntüleyen: Rapor verilerini ve yapılandırma ayarlarını görebilen kullanıcı

Ayrıca GA4 mülkleri, raporlama arayüzünde "Maliyet Metrikleri Yok" veya "Gelir Metrikleri Yok" şeklinde atanan veri kısıtlama rolüne göre maliyet ve gelir verilerini gizleme özelliği ekler. Kullanıcı izinlerine yapılan bu ekleme, belirli kitleler için site ve davranış verilerine erişim sağlarken hassas iş verilerinin korunmasına yardımcı olan oldukça faydalı bir eklemedir.

Maliyet ve gelir kısıtlamalarıyla ilgili not: Metrik filtreleri, gelir verilerini gösteren kitleler üzerinde çalışmaz. Ayrıca, bu kısıtlamalara sahip kullanıcılar satın alma etkinliği sayılarını görmeye devam edebilir. Dolayısıyla, satın alma verilerinin etkinlik sayılarının görülmesi konusunda endişeniz varsa, bu kullanım alanı için bir alt mülk kullanmayı düşünmeniz gerekir.

Doğrudan roller ve veri kısıtlamaları arayüzü

360'a özgü özellikler: alt mülkler ve toplayıcı mülkler

Alt mülkler

Alt mülkler, Google Analytics 360 hesaplarında kullanılabilen yeni bir Google Analytics 4 mülkü türüdür. Alt mülkler, kaynak mülkte yer alan verilerin bir alt kümesini oluşturmanıza olanak tanır. Alt mülkler, görüntüleme ihtiyacının yerini aldı. Örneğin, kaynak mülkünüzdeki verilerin bir alt kümesini içeren bir alt mülk oluşturabilir ve belirli kullanıcılara yalnızca bu alt mülke erişim sağlayabilirsiniz. Ek olarak, alt mülkler; veri hijyeni, veri yönetimi, kullanıcı yönetimi ve özellik yönetimiyle ilgili imkanlar sunar. Bunlar, büyük işletmeler ve kuruluşlar için GA4 kullanmanın faydasını önemli ölçüde artırır.

Herhangi bir kaynak mülkten alt mülk oluşturabilirsiniz, ancak toplayıcı mülkten alt mülk oluşturamazsınız. Alt mülklerin, kaynak mülkle bire-bir ilişkisi vardır.

Alt mülkler 360 müşterileri için ek ücrete tabidir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Maliyet hakkında dikkat edilmesi gereken noktalar bölümünü inceleyin.

Veri yönetimi

Alt mülklerin en büyük kullanım alanlarından biri, bir mülke dahil edilecek veya mülkten hariç tutulacak verileri kontrol eden veri yönetimidir. Alt özellikler, belirli bir kitle veya kullanım alanı için gereken veri kümesini oluşturmak üzere verileri filtrelemenize veya dışa aktarmanıza olanak tanır. Böylece, verilerinizi daha düzenli hale getirerek belirli kitlelerin verilere erişimini kolaylaştırabilirsiniz.

Bu, Universal Analytics'teki görünümlerin yaygın bir kullanımıydı (örneğin, yalnızca Kuzey Amerika trafiği için görünüm oluşturma veya yalnızca Pazarlama web sitesi verileri için görünüm oluşturma). Bu veri kümelerini ayırmak, kaynak mülkte biraz daha filtreleme işlemi ile aynı sonuç elde edilebilecek olsa dahi, her grubun kendi bilgisine daha hızlı ve kolay şekilde erişmesini sağlar. Alt mülkler, bu tür kullanım alanları için filtreleri bir kaynak mülkten alt mülke içe ve dışa aktarma yoluyla bunu yapabilmenizi mümkün kılar.

Veriler, kaynak mülkte toplanan herhangi bir etkinlik veya özel boyut kullanılarak bir alt mülke filtrelenebilir.

Kullanıcı yönetimi

Alt mülklerin bir başka kullanım alanı da kullanıcı yönetimi gereksinimleridir. Bir bölgenin (ör. Kuzey Amerika), kendi bölgesiyle ilgili verilerin belirli bir alt kümesini görebileceğini ancak başka bir bölgenin (ör. Güney Amerika) bu verilere erişimi olmaması gerektiğini belirten katı şirket politikalarına sahip olmanız buna örnek olarak verilebilir. Alt mülkleri kullanarak, her bölgeye ait verileri ilgili bölge dışında erişim olmamasını sağlayacak şekilde kendi mülkü dahilinde kısıtlayabilirsiniz.

Aynı anlayış, kendi işletme gereksinimleri için verilerini ayrı tutması veya verileri pazarlama sitesi ile ürün deneyimi arasında ayırması gereken (şirketin, bir ekibin başka bir ekibin verilerini görmemesi gerektiğine dair nedenleri olması halinde) iş kolları de geçerlidir.

Verilere erişimi kısıtlamanız gerekmiyor olup yalnızca belirli bir kullanıcı alt kümesini belirli veri kümelerine yönlendirmeniz gerekiyorsa rapor özelleştirme ve rapor koleksiyonları daha iyi bir çözüm olabilir. Örneğin, kendileri ile alakalı verilere daha kolay ulaşabilmeleri için pazarlama ekibine özel olarak uyarlanmış bir rapor koleksiyonu oluşturabilirsiniz. Bu özellikler, ek ücret gerektirmeden belirli kitleler için verileri kolay erişilen biçimde düzenlemeye yardımcı olur.

Toplayıcı mülkler

Toplayıcı mülk, iki veya daha fazla mülke ait veriler içerir. Toplayıcı mülkler, normal mülklere ve alt mülklere ait veriler içerebilir, ancak diğer toplayıcı mülklere ait veriler içeremez. Bu mülkler, birden fazla mülke ait verileri aynı hesapta bir araya getirerek işletmelerin ürünler, markalar veya bölgeler arasında daha kapsamlı bir görünümünü sağlar. GA4 ve UA'daki toplayıcı mülkler, benzer kullanım alanlarını destekler.

Toplayıcı mülklerin işleyişi, diğer mülklerle hemen hemen aynıdır. Her toplayıcı mülkün özel boyutlar, özel metrikler, kullanıcı özellikleri ve diğer unsurlar ile ilgili kendi kotası vardır. Tüm ayarlar toplayıcı mülk içinden kontrol edilir (toplayıcı mülkler, ayarları kaynak mülklerinden devralmaz) ve toplayıcı mülk ile kullanıcı tabanının ihtiyaçlarına özeldir.

Toplayıcı mülkler 360 müşterileri için ek bir ücrete tabidir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Maliyet hakkında dikkat edilmesi gereken noktalar bölümünü inceleyin.

Maliyet hakkında dikkat edilmesi gereken noktalar

Bir alt mülke veya toplayıcı mülke gönderilen her etkinlik tekrar işlenir. Bu işlem için 360 hesabından ek ücret alınır. Her ilave etkinlik isabeti, ilk etkinlik isabetinin yarısı kadar ücretlendirilir. Diğer bir deyişle, her bir alt mülk veya toplayıcı mülk isabetinin maliyeti, bir etkinlik isabetinin 0,5'idir.

Ayarlarınızın faturalandırmanızı nasıl etkileyebileceğini daha iyi anlamak isterseniz müşterilerinin potansiyel GA4 360 maliyetlerini daha iyi anlamalarını sağlamak üzere Google Analytics sertifikalı iş ortaklarının kullanımına sunulan "Fatura Önizleme" adlı yeni özelliği kullanabilirsiniz.

Alt mülkler ve toplayıcı mülklerle ilgili örnekler

Bu kılavuzun başından itibaren verilen örneklerden bazılarını tekrar gözden geçirirsek söz konusu senaryoların kurulum açısından nasıl göründüğünü anlayabiliriz.

Bazı tamamlayıcı iş kollarına sahip kurumsal şirket

 • Kurumsal şirket B: 1 hesap
  • Ürün serisi D (ev sigortası): 1 mülk
  • Ürün serisi E (otomobil sigortası): D ile aynı mülk
  • Ürün serisi F (yaşam sigortası): D ve E ile aynı mülk

Bu durumda, kurumsal şirketin 1 kaynak mülke sahip 1 hesabı vardır. Verileri ayrı ayrı analiz etmesi gerekebilecek farklı iş kolları olsa da ürünler tamamlayıcı niteliktedir ve genellikle birden çok ürünün birlikte analiz edilmesi gerekir. Bu nedenle ilgili kurumsal şirket, tüm ürün verilerini aynı kaynak mülke göndermeye karar vermiştir. Ancak belirli ürün ekiplerinin, verilerini ayrı olarak analiz edebilmeleri gerekir. Genel mülkteki trafiğin hacminin yüksek olması nedeniyle, her iş kolu için alt mülkler oluşturmayı tercih ettiler.

3 alt mülkü olan bir kaynak mülkün şeması

 

Birkaç markası olan ana şirket

 • Ana şirket: 1 hesap
  • X Markası (otomotiv): 1 mülk
  • Y Markası (ev ürünleri): 1 mülk
  • Z Markası (tüketici elektroniği): 1 mülk

Bu durumda ana şirket, her marka için bir adet olmak üzere 3 kaynak mülk içeren 1 hesaba sahiptir. Her marka ayrı ayrı faaliyet gösterir ve verilerini ayrı şekilde analiz etmelidir. Dolayısıyla, her birinin kendi kaynak mülkü vardır. Ancak ana şirket; toplam kullanıcı sayısını, toplam geliri ve diğer verileri iyi bir şekilde anlayabilmek için tüm markalarını tek bir mülkte toplamak istiyor. Bu durumda ana şirket, toplayıcı kaynağı olarak 3 marka mülkünün de yer aldığı bir toplayıcı mülk oluşturur. Bu, markaların birbirlerinden bağımsız olarak kalmasını mümkün kılarken, ihtiyaç duydukları bütüncül görünümü de sağlar.

3 markaya sahip bir ana şirketin şeması

 

Şimdi, aşağıdaki örneği ayrıntılarıyla inceleyelim: Bu ana şirketin, ayrı ayrı tüm markalarını kapsayan bir bağlılık ödül programı vardır. Bir kullanıcı bu bağlılık programına katıldığında, benzersiz bir ödül kimliğine sahip olur. Bu kimliği, her etkinlikte kullanıcı mülkü ve/veya parametre olarak kullanıcıyla ilişkilendirebiliriz.

Ödül ekibi, ana şirket düzeyinde çalışır ve tüm markalardaki bağlılık programı katılımcılarının verilerini aynı mülkte bir arada görmesi gerekir. Bunu başarmak için alt mülkler ve toplayıcı mülklerin bir kombinasyonu kullanılır. Böylece ödül ekibi, kendi veri kümesi ile çalışabilir. Her kaynak mülk, yalnızca ödül katılımcıları ile ilgili verilere sahip bir alt mülk oluşturur ve ardından üç alt mülkün tamamı, ödül verileri ile ilgili bir toplayıcı mülke taşınır.

İki toplayıcı mülkün gösterildiği şema

 

Bölgeleri ve alt bölgeleri olan küresel kuruluş

Bu durumda, global kurumsal hesapta her biri 2 kaynak alt mülkü olan 3 bölgesel toplayıcı alt mülk bulunur. 

3 bölgesel toplayıcı mülke sahip global toplayıcı mülkün gösterildiği şema

Bağlantı: Google Ads, SA360 ve DV360

Google Analytics 4 mülklerinde, Ads bağlantı oluşturma süreciyle ilgili birkaç iyileştirme mevcuttur ancak prensip aynıdır. Kitleleri ve site istatistiklerini Google Ads ile paylaşmak ve Google Analytics 4 mülkünüzdeki Google Ads raporlama verilerinden yararlanmak için Google Ads hesabınızı GA4 mülkünüze bağlayabilirsiniz. Ads hesabına bağlantı oluşturma işlemi, Google Analytics mülk düzeyinde gerçekleştirilir. Kaynak mülk, alt mülk veya toplayıcı mülk bağlayabilirsiniz.

Universal Analytics'ten Google Analytics 4'e geçişte yapılan önemli bir değişiklik şudur: Universal Analytics'te, en fazla 10 adet olmak üzere, bir kitleyi dışa aktaracağınız her bir Ads hesabını seçmeniz gerekir. GA4 mülklerinde, bir kitleyi bağlı tüm hesaplarla paylaşırsınız. Bu değişiklik sayesinde paylaşım çok daha kolay hale gelir. Ancak tüm kitleleri paylaşmanız veya hiçbirini paylaşmamanız gerekir. Bu nedenle, Google Analytics 4 kitlelerinizi geliştirirken bu noktayı göz önünde bulundurun.

GA4 mülkünüzü ve Google Ads hesabınızı bağladığınızda site istatistiklerini Google Ads'de görebilirsiniz. Bu özellik, davranışla ilgili etkileşim verilerini Google Analytics'ten doğrudan Google Ads kullanıcı arayüzüne aktarır. Herhangi bir mülk türüne bağlantı oluşturabilirsiniz ancak yalnızca kaynak mülke veya alt mülke (ikisine birden değil) bağlantı vermenizi öneririz. Böylece, hem kaynak mülke hem de alt mülke bağlantı oluşturmanız halinde meydana gelecek iki kez sayma durumunu önlemiş olursunuz.

Kitleler herhangi bir GA4 mülkünden (ör. normal mülk, alt mülk veya toplayıcı mülk) Google Ads'le paylaşılabilir ancak bir alt mülkten veya toplayıcı mülkten gelen kitlenin, filtreleme veya birden fazla veri kümesi nedeniyle kaynak (sıradan) mülkten farklı verilere sahip olacağını unutmayın. Google Ads'de kitle hedeflemeyi kullanırken bunu göz önünde bulundurmak önemlidir.

Benzer şekilde, dönüşümler bağlı mülk türüne bağımlıdır. Aynı dönüşüm türünü bir kaynak mülk, alt mülk ve toplayıcı mülkten içe aktarmak istemezsiniz. Bu nedenle en iyi uygulama, kaynak GA mülkünü Google Ads'e bağlayıp dönüşümlerinizi yalnızca kaynaktan dışa aktarmaktır. Bunun istisnası, alt mülk seviyesinde bağlamanız gereken, bölgeye özgü Google Ads hesaplarınızın olması olabilir.

Google Ads'den Google Analytics 4 mülküne veri aktarma işlemi, sorgu anında yapılır. Bu, her zaman en güncel verileri görmenizi sağlar. Ayrıca alt mülklerde ve toplayıcı mülklerde tekrarlamayı veya toplamayı önler.

Search Ads 360

İlk kullanıma sunulduğunda SA360 entegrasyonu, kaynak mülkten alt mülk veya toplayıcı mülke veri devralmayı destekleyecektir. Bu, bağlantı kaynak mülkte oluşturulmuşsa alt mülkün veya toplayıcı mülkün SA360'tan veri alacağı, ancak alt mülkün veya toplayıcının bağlantıyı kontrol edemeyeceği ya da ayarlayamayacağı anlamına gelir.

Universal Analytics'ten Google Analytics 4 mülklerine geçişte yapılan önemli bir değişiklik şudur: Universal Analytics'te, en fazla 10 adet olmak üzere, bir kitleyi dışa aktaracağınız her bir hesabı seçmeniz gerekir. Google Analytics 4 mülklerinde, bir kitleyi bağlı tüm hesaplarla paylaşırsınız. Bu değişiklik sayesinde paylaşım çok daha kolay hale gelir. Ancak tüm kitleleri paylaşmanız veya hiçbirini paylaşmamanız gerekir. Google Analytics 4 kitlelerinizi geliştirirken bu noktayı göz önünde bulundurun.

Display & Video 360

İlk kullanıma sunulduğunda DV360 entegrasyonu, kaynak mülkten alt mülk veya toplayıcı mülke veri devralmayı destekleyecektir. Bu, bağlantı kaynak mülkte oluşturulmuşsa alt mülkün veya toplayıcı mülkün DV360'tan veri alacağı, ancak alt mülkün veya toplayıcının bağlantıyı kontrol edemeyeceği ya da ayarlayamayacağı anlamına gelir.

Universal Analytics'ten Google Analytics 4 mülklerine geçişte yapılan önemli bir değişiklik şudur: Universal Analytics'te, en fazla 10 adet olmak üzere, bir kitleyi dışa aktaracağınız her bir hesabı seçmeniz gerekir. Google Analytics 4 mülklerinde, bir kitleyi bağlı tüm hesaplarla paylaşırsınız. Bu değişiklik sayesinde paylaşım çok daha kolay hale gelir. Ancak tüm kitleleri paylaşmanız veya hiçbirini paylaşmamanız gerekir. Google Analytics 4 kitlelerinizi geliştirirken bu noktayı göz önünde bulundurun.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
false
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü