[GA4] Google Analytics-kontons struktur

Se exempel på hur du kan ställa in ditt Google Analytics-konto och dina Google Analytics-egendomar och lär dig principerna för hur du strukturerar dem.

I Universal Analytics används vyer för att skapa separata samlingar av data, till exempel för olika geografiska platser eller verksamhetstyper. I Google Analytics 4 finns inga vyer och du åstadkommer den här typen av dataavgränsning på andra sätt. På vilken detaljnivå du vill avgränsa din data och hur du styr åtkomsten till informationen beror (1 )på dina behov och (2 )på om du använder standardversionen av Google Analytics eller Google Analytics 360.

Den här artikeln beskriver hur du strukturerar konton för stora företag. Om du hanterar ett konto för ett litet eller medelstort företag behöver du kanske inte strukturera kontot i samma utsträckning.

Exempel på Google Analytics-kontostrukturer

Företag med en enstaka webbplats

 

Det här företaget har en webbplats och ett Google Ads-konto. Företaget behöver inte dela upp sin data efter region eller verksamhetsområde. 

Google Analytics-kontons standardstruktur

 • Konto: ett konto. Data ägs av en enda juridisk person.
 • Egendom: en egendom för webbplatsen.
 • Dataflöden: ett dataflöde. Om företaget även har en app används ett separat dataflöde för appen.

Tillämpade principer

Struktur Förklaring

Ett Analytics-konto.

Om det finns ett befintligt Analytics-konto behöver du inte skapa ett nytt.

Data ägs av en enda juridisk person på en plats.

En Google Analytics 4-egendom med ett (webb)dataflöde.

En enstaka egendom gör att data för varje aspekt av webbplatsen är tillgänglig på en och samma plats.

Marknadsföringsteamet kan skapa målgrupper utifrån ett valfritt urval av webbplatsdata.

Analytiker kan ta reda på användningen på olika typer av enheter och om det finns behov av en mobilwebbplats eller app.

Ett Google Ads-konto som är länkat till Google Analytics 4-egendomen.

Marknadsföringsteamet kan exportera målgrupper till Google Ads för remarketing och identifiering av tilltänkta kunder.

 

Utbildningsinstitution/företag

 

Denna organisation har en webbplats och ett Google Ads-konto.

Verksamhetskrav

Kontostrukturen måste uppfylla följande krav:

 • Eleverna får information om kurserbjudanden, registrerar sig för kurser och utför och hanterar kursarbete online.
 • Marknadsföringsteamet behöver kunna skapa målgrupper för remarketing och för att hitta tilltänkta kunder.
 • Analytics-analytiker vill ta reda på användningen över flera enheter och om det finns behov av en mobilwebbplats eller app.

Google Analytics-kontons standardstruktur

 • Konto: ett konto. Data ägs av en enda juridisk person.
 • Egendom: en egendom för varje logisk användarbas (institutionens webbplats)
 • Dataflöden: ett dataflöde för institutionens webbplats

Tillämpade principer

Struktur Förklaring

Ett Analytics-konto.

Om det finns ett befintligt Analytics-konto behöver du inte skapa ett nytt.

Data ägs av en enda juridisk person på en plats.

En Google Analytics 4-egendom med ett (webb)dataflöde.

En enstaka egendom gör att data för varje aspekt av webbplatsen är tillgänglig på en och samma plats.

Marknadsföringsteamet kan skapa målgrupper utifrån ett valfritt urval av webbplatsdata.

Analytiker kan ta reda på användningen på olika typer av enheter och om det finns behov av en mobilwebbplats eller app.

Ett Google Ads-konto som är länkat till Google Analytics 4-egendomen.

Marknadsföringsteamet kan exportera målgrupper till Google Ads för remarketing och identifiering av tilltänkta kunder.

 

Detaljhandlare med e-handel och geografiskt utspridda platser som säljer produkter via webb och app

 

Detta paraplyföretag har flera geografiska regioner där varje region är en egen affärsenhet. Varje region har en egen webbplats, ett eget marknadsföringsteam och ett eget Google Ads-konto. Paraplyföretaget har även en app (för iOS och Android).

Verksamhetskrav

Kontostrukturen måste uppfylla följande krav:

 • Paraplyföretaget måste ha global insyn i alla affärsenheter.
 • Varje affärsenhet behöver inte äga sin data i juridisk mening.
 • Varje affärsenhet vill veta hur användarnas väg på webbplatsen och i appen ser ut.
 • Varje affärsenhet måste dela upp sin data i kategorier.
 • Marknadsföringsteamet för varje affärsenhet använder länken mellan Google Ads och Analytics för att skapa och dela målgrupper, och använder målgrupperna för budgivning i Google Ads.

Google Analytics-kontons standardstruktur

 • Konto: ett konto. Data ägs av en enda juridisk person.
 • Egendom: en egendom för en enstaka logisk användarbas.
 • Dataflöden: ett dataflöde för webbplatsen. Ett dataflöde för varje version av appen.

Google Analytics 360-kontons struktur

 • Konto: ett konto. Data ägs av en enda juridisk person.
 • Egendom: en egendom för en enstaka logisk användarbas.
 • Underordnade egendomar: En underordnad egendom för varje affärsenhet som behöver dela upp data i kategorier.
 • Dataflöden: ett dataflöde för webbplatsen. Ett dataflöde för varje version av appen.

Tillämpade principer

Struktur Förklaring

Ett Analytics-konto.

Om det finns ett befintligt Analytics-konto behöver du inte skapa ett nytt.

Paraplyföretaget är juridisk ägare av all data från alla affärsenheter.

En Google Analytics 4-egendom

En enda egendom med dataflöden för webb och app för att göra all data tillgänglig att använda i samma rapporter.

Du kan kombinera data för webbplatser och appar efter behov och se hur användarna navigerar mellan dem. Paraplyföretaget har en samlad vy över all data och kan jämföra data mellan olika affärsenheter.

En underordnad egendom för varje regionalt team (360)

Varje regional enhet har en egen underordnad egendom med uppdelad data. Paraplyföretaget har en samlad vy över all data i källegendomen och kan jämföra data mellan olika affärsenheter.

Ett dataflöde som kombinerar webbplatser för alla regionala affärsenheter.

Använd ett enda webbdataflöde för flera domäner.

Ett Firebase-projekt för Android- och iOS-implementeringen av appen. Firebase-projektet är länkat till Google Analytics 4-egendomen.

Ett dataflöde vardera för iOS- och Android-versionen av appen (det vill säga två dataflöden).

Ett separat dataflöde för varje appimplementering gör det möjligt att isolera iOS- eller Android-data.

 

Varje Google Ads-konto är länkat till egendomen (standard).

När varje Google Ads-konto är länkat till en och samma egendom blir målgrupper från egendomen tillgängliga för varje Google Ads-konto för budgivning.

Valfritt: Varje Google Ads-konto är länkat till lämplig underordnad egendom (360).

När varje Google Ads-konto är länkat till lämplig underordnad egendom blir målgrupper från egendomen tillgängliga för varje Google Ads-konto för budgivning.

 

Global spelutvecklare med flera spel i Play Butik och App Store

 

Detta företag har en global varumärkeswebbplats och en separat marknadsföringswebbplats för varje spel. Företaget säljer flera spel i Play Butik och App Store.

Verksamhetskrav

Kontostrukturen måste uppfylla följande krav:

 • Samla förstapartsdata från webbplatser och appar för att skapa målgrupper och få beslutsunderlag inför medieköp.
 • En separat miljö för utveckling, lansering i flera etapper och produktion av varje spel.

Google Analytics-kontons standardstruktur

 • Konto: ett konto. Data ägs av en enda juridisk person.
 • Egendom: en egendom för varje logisk användarbas (global varumärkeswebbplats, marknadsföringswebbplats och app för varje spel).
 • Dataflöden: ett dataflöde för webbplatsen för det globala varumärket. Ett dataflöde för varje marknadsföringswebbplats och ett för varje motsvarande version av appen.

Google Analytics 360-kontons struktur

 • Konto: ett konto. Data ägs av en enda juridisk person.
 • Egendom: en egendom för varje logisk användarbas (global varumärkeswebbplats, marknadsföringswebbplats och app för varje spel).
 • Egendom för samlad visning: En egendom för samlad visning som samlar data från alla separata källegendomar i en helhetsvy
 • Dataflöden: ett dataflöde för webbplatsen för det globala varumärket. Ett dataflöde för varje marknadsföringswebbplats och ett för varje motsvarande version av appen.

Tillämpade principer

Struktur Förklaring

Ett Analytics-konto.

Om det finns ett befintligt Analytics-konto behöver du inte skapa ett nytt.

Samlar egendomar under ett enda konto som ägs av en enda juridisk person.

En Google Analytics 4-egendom för webbplatsen för det globala varumärket med ett (webb)dataflöde.

Separat mätning av webbplatsen för det globala varumärket.

En Google Analytics 4-egendom för marknadsföringswebbplatsen och appen för varje spel. Varje egendom har ett (webb)dataflöde, ett iOS-(app)dataflöde och ett Android-(app)dataflöde.

Data från varje marknadsföringswebbplats och relaterade app samlas i samma egendom.

Relaterad webbplats- och appdata används för att skapa målgrupper och använda som beslutsunderlag inför medieköp.

Ett Firebase-projekt för varje spel. Varje projekt är länkat till den relaterade egendomen. Varje Firebase-projekt innehåller utvecklings-, etapplanserings- och produktionsversioner av spelet.

Ett separat Firebase-projekt för varje spel skapar en separat miljö för utveckling, lansering i flera etapper och produktion av varje spel.

Valfritt: Ett separat Firebase-projekt för varje version av spelet eller för en kombination av versioner, till exempel ett projekt för utvecklingsversionen och ett annat för etapplanserings- och produktionsversionerna.

Du kan dela upp enskilda spelmiljöer ytterligare efter projekt, men detta kräver fler egendomar om du vill mäta den spelversion som är kopplad till projektet.

Valfritt: Egendom för samlad visning. Varje källegendom samlas i en egendom för samlad visning som ger en helhetsvy över webben och appen.

Du kan dela upp enskilda spelmiljöer ytterligare efter projekt, men detta kräver fler egendomar om du vill mäta den spelversion som är kopplad till projektet.

 

Nationellt försäkringsbolag med flera oberoende dotterbolag (liv, hälsa, husägare, bil)

 

Detta företag har en företagswebbplats som används för att ge information till kunder och generera potentiella kunder som kräver offlineinteraktion för att slutföra avtal (till exempel via telefon, post, fysiskt kontor). Varje dotterbolag har en egen webbplats, ett eget marknadsföringsteam och ett eget Google Ads-konto.

Ett dotterbolag (bilförsäkringar) har också en app.

Verksamhetskrav

Kontostrukturen måste uppfylla följande krav:

 • Data ägs av en enda affärsenhet på en plats.
 • Data från företagswebbplatsen måste vara tillgänglig för analys i syfte att förbättra generering av potentiella kunder och innehållsoptimering.
 • Varje dotterbolag måste dela upp data i kategorier så att relevant marknadsföringsteam kan skapa målgrupper och spåra konverteringar som är kopplade till ett visst Google Ads-konto.

Google Analytics-kontons standardstruktur

 • Konto: ett konto. Data ägs av en enda juridisk person.
 • Egendom: en egendom för varje logisk användarbas (företagswebbplats; webbplats och app för varje dotterbolag).
 • Dataflöden: ett dataflöde för företagswebbplatsen. Ett dataflöde för varje dotterbolags webbplats och ett för varje motsvarande appversion.

Google Analytics 360-kontons struktur

 • Konto: ett konto. Data ägs av en enda juridisk person.
 • Egendom: en egendom för alla webbplatser och appar (företagswebbplats, webbplats och app för varje dotterbolag).
 • Underordnade egendomar: En underordnad egendom för varje logisk användarbas (företagswebbplats, webbplats och app för varje dotterbolag).
 • Dataflöden: ett dataflöde för företagswebbplatsen. Ett dataflöde för varje dotterbolags webbplats och ett för varje motsvarande appversion.

Tillämpade principer

Struktur Förklaring

Ett Analytics-konto.

Om det finns ett befintligt Analytics-konto behöver du inte skapa ett nytt.

Data ägs av en enda affärsenhet på en plats.

En Google Analytics 4-egendom med ett (webb)dataflöde för företagswebbplatsen (standardkonto)

En enda egendom och ett enda dataflöde för företagswebbplatsen gör att data blir tillgänglig för analys i syfte att förbättra generering av potentiella kunder och innehållsoptimering.

För varje dotterbolags webbplats: (standardkonto)

En Google Analytics 4-egendom med ett (webb)dataflöde

Bilförsäkringsbolagets egendom måste dessutom ha ett (Android-app)dataflöde.

En enda egendom och ett enda dataflöde för varje dotterbolags webbplats medför att data för varje webbplats hålls åtskild från varandra.

Bilförsäkringsbolagets app- och webbdata blir tillgänglig i samma egendom.

En Google Analytics 4-egendom med ett (webb)dataflöde för alla webbplatser (företag och dotterbolag) (360)

En källegendom och ett dataflöde för alla webbplatser gör informationen tillgänglig för analys i syfte att förbättra generering av potentiella kunder och optimera innehållet. Det gör det också möjligt att skapa underordnade egendomar utifrån källegendomen.

Underordnade egendomar för varje dotterbolag och företagswebbplats

Det är möjligt att skapa en underordnad egendom för att filtrera varje logisk kombination av data (företagswebbplats eller dotterbolagets webbplats) i en egen datavy.

Ett Firebase-projekt för bilförsäkringsbolagets Android-app

Firebase-projektet är länkat till bilförsäkringsbolagets egendom (standardkonto) eller källegendom (360-konto).

Ett Firebase-projekt för bilförsäkringsbolagets app skapar en separat miljö för apputveckling.

När Firebase-projektet länkas till bilförsäkringsegendomen blir app- och webbdata tillgänglig i samma egendom (precis som när det gäller källegendomen för 360-konton).

Motsvarande Google Ads-konton och dotterbolagets egendomar (standardkonton) eller underordnade egendomar (360-konton) är länkade.

När Google Ads-kontot för varje dotterbolag är länkat till motsvarande egendom blir målgrupper från egendomarna tillgängliga i relevanta Google Ads-konton. Konverteringsdata från Google Ads-kontona blir tillgänglig i relevanta Google Analytics 4-egendomar.

 

Resebolag med flera varumärken och verksamhet i flera länder

 

Detta företag har flera varumärken som alla har en datorwebbplats, en mobilwebbplats och en app. Varje varumärke har ett eget marknadsföringsteam och ett eget annonseringskonto.

Verksamhetskrav

Kontostrukturen måste uppfylla följande krav:

 • Data måste analyseras per land.
 • Varje marknadsföringsteam måste skapa egna målgrupper och tillskriva sina länkade annonseringskonton konverteringar.

Google Analytics-kontons standardstruktur

 • Konto: ett konto. Data ägs av en enda juridisk person.
 • Egendom: en egendom för varje logisk användarbas (företagswebbplats; webbplats och app för varje varumärke).
 • Dataflöden: ett dataflöde för företagswebbplatsen. Ett dataflöde för varje varumärkeswebbplats och ett för varje motsvarande appversion.

Google Analytics 360-kontons struktur

 • Konto: ett konto. Data ägs av en enda juridisk person.
 • Egendom: en egendom för varje logisk användarbas (företagswebbplats; webbplats och app för varje varumärke).
 • Egendom för samlad visning: En egendom för samlad visning som samlar alla affärsenheters dataset och geografiska dataset på ett ställe.
 • Dataflöden: ett dataflöde för företagswebbplatsen. Ett dataflöde för varje varumärkeswebbplats och ett för varje motsvarande appversion.

Tillämpade principer

Struktur Förklaring

Ett Analytics-konto.

Om det finns ett befintligt Analytics-konto behöver du inte skapa ett nytt.

Data ägs av en enda affärsenhet.

En Google Analytics 4-egendom per varumärke med vardera

 • ett (webb)dataflöde för varumärkets webbplats
 • ett (app)dataflöde för varje version av varumärkets app (Android, iOS)

En egendom per varumärke ger möjlighet att

 • analysera utifrån varumärke och land
 • skapa målgrupper från en varumärkes- och landsspecifik användarbas
 • tillskriva de länkade annonskontona konverteringar.

Enskilda dataflöden för varje plattform möjliggör komplett, jämförande eller enskild analys av data och att skapa plattformsinriktade målgrupper.

En egendom för samlad visning som samlar alla varumärkesegendomar på ett ställe (360-konton)

En egendom för samlad visning som innehåller alla källegendomar ger en helhetsvy över data på institutionsnivå.

Varumärkesspecifika Google Ads-, Display & Video 360- och Search Ads 360-konton är länkade till relevanta egendomar.

Varje marknadsföringsteam måste skapa egna målgrupper och tillskriva länkade annonser konverteringar.

 

Utökad guide och referens

Resten av den här guiden innehåller detaljerad information för företag vars behov sträcker sig utöver exemplen i avsnittet ovan. Den här utökade guiden är särskilt relevant om du är Google Analytics 360-kund.

Innehållsförteckning:

Begrepp och definitioner

Om du just har börjat använda Google Analytics 4-egendomar hittar du användbar information i följande artiklar och videor:

 • Konto: En uppsättning egendomar vars data ägs av en enda juridisk person och som omfattas av regionspecifika användarvillkor.
  Är det viktigt att data från varje region ägs av en specifik juridisk person i regionen?
  • Ja: Skapa flera konton, ett för varje region.
  • Nej: Skapa ett enda konto i regionen där företagets huvudkontor ligger.
 • Egendom: Finns i ett konto och representerar data för en användarbas. Data som i allmänhet ska analyseras tillsammans (en produktlinje, ett varumärke, en app) ska finnas i en enda egendom (som kan fungera som källegendom om du använder Google Analytics 360).
  Är den data du samlar in relaterad till en enstaka logisk användarbas? Vill du dela all denna data med varje produkt när du länkar Analytics till andra produkter?
  • Ja: Skapa en egendom.
  • Nej: Skapa en separat egendom eller underordnad egendom för varje logisk användarbas.
 • Dataflöde: Finns i en egendom och är källan till data från en app eller webbplats. Vi rekommenderar att du använder som mest tre dataflöden per egendom: ett webbdataflöde för att mäta kundresan och ett appdataflöde för iOS respektive Android.
  • Appdataflöde: Du kan ha ett dataflöde för varje kombination av app-paketnamn och plattform.
  • Webbdataflöde: I de flesta fall bör du använda ett enstaka webbdataflöde för att mäta kundresan. För att säkerställa enhetlig rapportering av användare och sessioner för kundresor som spänner över flera domäner bör du använda ett enstaka webbdataflöde kombinerat med mätning över flera domäner.

Rekommenderade metoder

Följande metodtips och rekommendationer är avsedda att täcka behoven hos en mängd olika användare och användningsfall. Det kan finnas undantagsfall då vägledningen nedan inte gäller eller behöver anpassas till specifika omständigheter.

I allmänhet bör du skapa ett konto per företag och en egendom per varumärke eller affärsenhet (förutsatt att dina varumärken och affärsenheter är unika/separata enheter med separata intressenter/analytiker).

Exempel A

 • Moderbolag A: ett konto 
  • Varumärke X (fordon): en egendom
  • Varumärke Y (hushållsvaror): en egendom
  • Varumärke Z (konsumentelektronik): en egendom

I det här fallet har moderbolaget ett konto och tre separata egendomar, där varje egendom innehåller data som endast är relaterad till respektive varumärke/företag. 

Exempel B

 • Storföretag B: ett konto
  • Produktlinje D (hemförsäkring): en egendom
  • Produktlinje E (bilförsäkring): samma egendom som D
  • Produktlinje F (livförsäkring): samma egendom som D och E

I det här fallet har företaget valt att låta alla verksamhetsområden skicka sin data till en enda egendom. De har kanske kunder som vanligen använder flera produkter eller använder ofta mer- eller korsförsäljningskampanjer mellan produkter och behöver därför kunna se all data tillsammans. Den här egendomen kan fungera som källegendom till underordnade egendomar för analys av enskilda produktlinjer (se nedan).  

Exempel C

 • Småföretag C (till exempel Johans delikatesser): ett konto
  • Alla produkter (kallskuret, smörgåsar, drycker och så vidare): en egendom

I det här fallet är Johans delikatesser ett småföretag som inte behöver flera egendomar. All data om hemleverans av delikatesser analyseras tillsammans eftersom kunder ofta köper mer än en produkt och företaget inte har flera olika verksamhetsområden. Det är logiskt att använda en enda egendom för all data.

Dataflöden

Varje källegendom har dataflöden som levererar inkommande data från en app och/eller en webbplats. Ett dataflöde är helt enkelt en webbplats eller app som skickar data till en specifik GA4-egendom.

Därför rekommenderar vi följande:

 • ett webbdataflöde per egendom
 • ett iOS-dataflöde per egendom
 • ett Android-dataflöde per egendom
Varje appdataflöde kan länkas till en enda GA4-egendom, vilket är bra att ha i åtanke när du bestämmer vilka flöden du vill länka till en egendom.
Dataflöden är inte samma sak som vyer i Universal Analytics och ska inte användas för att separera data. Om du gör det begränsas dina möjligheter att länka användare mellan olika dataflöden, eftersom varje flöde är en separat datainsamlingskälla. Detta kan leda till datainflation eftersom användare kanske inte dedupliceras, beroende på hur du använder Google-signaler eller egen information om inloggningsstatus eller användar-id.

Integrering med Search Console

Du kan länka en GA4-egendom till Search Console. Detta ger omfattande ny data till Google Analytics, till exempel sökfrågor från organisk sökning på Google samt nya dimensioner för rapportering, som målsida.

Du måste bestämma vilken egendom som ska länkas till vilken Search Console-egendom. Om du använder underordnade egendomar och egendomar för samlad visning måste du välja om du vill länka till källegendomen, den underordnade egendomen eller egendomen för samlad visning.

Det går snabbt och enkelt att skapa länken mellan GA4-egendomen och Search Console-egendomen. Du kan göra det på administratörssidan i GA4. Tänk på att du måste vara verifierad webbplatsadministratör för egendomen på Search Console och ha rollen Administratör i Google Analytics 4-egendomen för att kunna konfigurera länken.

Anpassa vilka rapporter som visas

Med Google Analytics 4-egendomar får du fullständig kontroll över vilka rapporter som visas, vilka mätvärden och dimensioner som ingår i rapporterna samt diagrammen i rapporterna. Du kan skapa en hel rapportsamling som är relevant för en enda specifik grupp, till exempel marknadsföringsteamet. Tänk dock på att du inte kan begränsa åtkomsten till enbart dessa samlingar, utan alla egendomsanvändare kan se dem. På så sätt kan du anpassa GA4 så att du ser de mest relevanta rapporterna först och kommer åt dem enklast, utan behöva gå igenom en mängd rapporter som du kanske inte behöver.

Exempel på insamling av rapporter från marknadsföringsteamet

Exempel på insamling av rapporter från marknadsföringsteamet

Du kan anpassa de specifika rapporterna i varje samling. De flesta tabellrapporter innehåller till exempel mätvärdet Total intäkt som visas i standardrapportkonfigurationen. Det här är praktiskt om du har ett e-handelsföretag som skickar intäktsdata och du vill att dina team ska kunna analysera denna. Om du inte har någon intäktsdata att rapportera från Google Analytics visas ett värde på 0,00 kronor för varje rad. Om det inte är ett relevant mätvärde för din verksamhet kan du ta bort det för att göra rapporterna mer överskådliga.

Händelserapport med mätvärdet Total intäkt

Händelserapport med mätvärdet Total intäkt

Redigeringsgränssnitt (klicka på krysset bredvid det mätvärde du vill ta bort):

Gränssnitt för att redigera händelse – klicka på X bredvid mätvärdet för att ta bort det

Tillämpa och spara utan mätvärdet Total intäkt:

Händelsen har sparats utan mätvärdet Total intäkt

Rapporten är nu mer överskådlig för ett företag som inte har (eller inte vill visa) intäktsdata i Google Analytics.

Rekommenderade metoder för datahygien

Utöver att filtrera rapporterna så att de innehåller eller utesluter viss data bör du också tänka på att ha god datahygien. Det kan handla om sådant som att utesluta trafik från interna IP-adresser, utesluta oönskade hänvisningar och se till att mätning över flera domäner är korrekt inställd.

Utesluta trafik från interna IP-adresser

Att utesluta trafik från interna IP-adresser från dina dataset kan vara ett viktigt steg för många företag som har mycket trafik från anställda på sin webbplats, till exempel supporttekniker som ofta läser artiklar i hjälpcentret på företagets webbplats när de arbetar med kunder. Detta säkerställer att företagets anställda (interna användare) inte orsakar snedvriden analysdata, som ju egentligen är till för att rapportera användning från externa kunder. Detta är nu ett förinställt filter i GA4:

Gränssnitt för att skapa extern trafikregel

Ta bort oönskade hänvisningar

En annan aspekt av rekommenderade metoder för datahygien är att utesluta oönskad hänvisningstrafik. Genom att behålla händelsen men ignorera hänvisningsadressen kan du se till att data från vissa hänvisningskällor inte blandas samman med produktionsdata så att attributionen av trafiken inte påverkas. Detta finns nu i en fördefinierad konfiguration i GA4:

Gränssnitt för Ange oönskade hänvisningar

Ställa in spårning över flera domäner

Ett vanligt problem för Google Analytics-användare har alltid varit att hantera trafik på flera domäner. Tidigare var man tvungen att ställa in spårning över flera domäner via Google Taggstyrning eller ett tagghanteringssystem eller genom att hårdkoda den på webbplatsen. Det krävde extra insatser som inte alltid var realistiska för Google Analytics-användare, vilket i sin tur ofta ledde till problem med datahygien och att sessioner och hänvisningar från egna domäner ledde till felaktig rapportering. I Google Analytics 4 är detta enkelt att ställa in i användargränssnittet för att få bättre datahygien.

Konfigurera gränssnitt för domäner

Dataomvandlingar

I Universal Analytics hanteras dataomvandlingar som en del av filterinställningarna. Till exempel måste alla värden för en viss dimension, som utm_campaign, anges med små bokstäver. Detta kan du nu hantera där du modifierar och skapar händelser i Google Analytics 4-egendomar.

Anta att du upptäcker att en viss händelse har skickats till din GA4-egendom två gånger, men på två olika sätt. Kanske skickas händelsen start_now som leder till en viktig åtgärd på din webbplats till GA4 på flera sätt. Kanske har olika team utvecklat olika delar av webbplatsen och oavsiktligt kodat den på olika sätt (till exempel start_now och startNow). Det här är ett vanligt scenario som kan påverka kvaliteten på din data. Nu kan du åtgärda detta genom att skapa och modifiera händelser i användargränssnittet.

Gränssnitt för händelse

Åtgärda problemet genom att klicka på Redigera händelse i avsnittet Konfigurera i GA4-egendomen.

Ändra händelseknappen i avsnittet Konfigurera

Sedan kan du ange vilka ändringar du vill göra. I det här fallet väljer du vilken Start Now-händelse du vill behålla och ändrar den andra så att de matchar. I exemplet nedan kan du se att alla händelser med namnet startNow ändras till händelsenamnet start_now. Då samlas de två händelsenamnen under ett enda namn framöver och rapporterna blir mer överskådliga med en enda rad för händelsen.

Gränssnitt för att ändra händelse

Användarbehörigheter och användarroller

Google Analytics 4-egendomar innehåller smarta och enhetliga funktioner för roller och begränsningar. Standardroller omfattar nu följande:

 • Administratör: personer som har fullständig kontroll över kontot
 • Redigerare: personer som har fullständig redigeringsåtkomst till data och inställningar men som inte kan hantera användare
 • Analytiker: personer som kan skapa och redigera delade tillgångar utöver att se data och konfigurationer
 • Läsbehörig: personer som kan se rapportdata och konfigurationsinställningar

Med GA4-egendomar kan du dessutom dölja kostnads- och intäktsdata i rapportgränssnittet utifrån den tilldelade databegränsningsrollen Inga kostnadsmätvärden eller Inga intäktsmätvärden. Detta är ett användbart tillägg till användarbehörigheter som skyddar känslig företagsinformation samtidigt som det ger åtkomst till webbplats- och beteendedata för särskilda målgrupper.

Anmärkning om kostnads- och intäktsbegränsningar: Mätvärdesfilter fungerar inte för målgrupper som visar intäktsdata. Användare som omfattas av dessa begränsningar kan dessutom fortfarande se antalet köphändelser. Om du vill förhindra detta bör du överväga att använda en underordnad egendom för sådana situationer.

Gränssnitt för direkta roller och databegränsningar

360-specifika funktioner: underordnade egendomar och egendomar för samlad visning

Underordnade egendomar

Underordnade egendomar är en ny typ av Google Analytics 4-egendom som är tillgänglig för Google Analytics 360-konton. Med dem kan du skapa en delmängd av den data som finns i en källegendom​. Underordnade egendomar ersätter vyer. Du kan till exempel skapa en underordnad egendom som innehåller en delmängd av den data som finns i källegendomen och ge vissa användare åtkomst enbart till den underordnade egendomen. Dessutom ger underordnade egendomar funktioner för datahygien, datastyrning, användarstyrning och funktionsstyrning som gör det mycket mer fördelaktigt för stora och medelstora företag att använda GA4.

Du kan skapa en underordnad egendom från valfri källegendom, men du kan inte skapa en underordnad egendom från en egendom för samlad visning. Underordnade egendomar har en en-till-en-relation med en källegendom.

Underordnade egendomar medför ytterligare kostnader för 360-kunder. Läs mer i Kostnadsöverväganden nedan.

Datastyrning

En av de viktigaste tillämpningarna av underordnade egendomar är datastyrning – att styra vilken data som ska inkluderas i eller uteslutas från en egendom. Med underordnade egendomar kan du filtrera fram eller bort data för att skapa den uppsättning data som behövs för en specifik målgrupp eller ett specifikt användningsfall. Detta gör det lättare att strukturera informationen så att den blir mer lättillgänglig för vissa målgrupper.

Detta var ett vanligt sätt att använda vyer i Universal Analytics, till exempel för att skapa en vy enbart för trafik i Sverige eller enbart för data från marknadsföringswebbplatsen. Genom att hålla isär dessa dataset kan varje grupp få åtkomst till sin data snabbare och enklare, även om de hade kunnat åstadkomma samma sak med lite mer filtrering i källegendomen. Med underordnade egendomar kan du göra detta med hjälp av import- och exportfilter från en källegendom till en underordnad egendom för den här typen av användningsfall.

Data kan filtreras till en underordnad egendom med en händelse eller en anpassad dimension som samlas in i källegendomen.

Användarstyrning

Ett annat användningsområde för underordnade egendomar är situationer då det finns behov av användarstyrning. Ett exempel kan vara om du har strikta företagspolicyer där en region (till exempel Europa ) får se en viss delmängd av data relaterad till sin region, men en annan region (till exempel Nordamerika) inte ska ha åtkomst till denna data. Med underordnade egendomar kan du begränsa data för varje region inom en egen egendom så att ingen utanför respektive region har åtkomst till denna data.

Samma metod kan tillämpas för olika affärsområden som behöver dela upp data av verksamhetsmässiga skäl, eller som vill dela upp data mellan marknadsföringswebbplatsen och upplevelsen i produkten om ditt företag inte vill att de olika teamen ska ha åtkomst till varandras data.

Om du inte behöver begränsa åtkomsten till data utan bara vill kunna rikta en viss undergrupp av användarna mot särskilda dataset kan rapportanpassning och rapportsamlingar vara bättre lösningar. Du kan till exempel skapa en samling skräddarsydda rapporter för marknadsföringsteamet, så att de enklare kan navigera till den data som är relevant för dem. Med dessa funktioner kan du strukturera informationen i ett lättåtkomligt format för specifika målgrupper och utan extra kostnad.

Egendomar för samlad visning

En egendom för samlad visning innehåller data från två eller fler egendomar. Egendomar för samlad visning kan innehålla data från vanliga egendomar och underordnade egendomar, men inte data från andra egendomar för samlad visning. Dessa egendomar ger en mer omfattande bild av ett företag och dess olika produkter, varumärken och regioner genom att samla data från flera egendomar i samma konto. Egendomar för samlad visning i GA4 och UA kan användas för liknande ändamål.

Egendomar för samlad visning fungerar på ungefär samma sätt som andra egendomar. Varje egendom för samlad visning har en egen kvot för bland annat anpassade dimensioner, anpassade mätvärden och användarattribut. Alla inställningar styrs från egendomen för samlad visning och är specifika för behoven hos egendomen för samlad visning och användarbasen för samlad visning. Egendomar för samlad visning ärver inte inställningar från källegendomarna.

Egendomar för samlad visning medför ytterligare kostnader för 360-kunder. Läs mer i Kostnadsöverväganden nedan.

Kostnadsöverväganden

Alla händelser som skickas till en underordnad egendom eller en egendom för samlad visning behandlas igen, vilket leder till en extra kostnad för 360-kontot. Varje ytterligare händelseträff debiteras till 50 % av priset för den första händelseträffen. Med andra ord kostar varje underordnad egendom eller egendom för samlad visning hälften av en händelseträff.

För att du ska få en bättre förståelse för hur inställningarna kan påverka dina fakturor kan du använda den nya funktionen för förhandsgranskning av fakturor. Den är tillgänglig för Google Analytics-certifierade partner och ger kunder en tydligare bild av potentiella GA4 360-kostnader.

Exempel med underordnade egendomar och egendomar för samlad visning

Om vi går tillbaka till några av exemplen i början av den här guiden kan vi se hur dessa scenarier ser ut ur ett inställningsperspektiv.

Företag med flera kompletterande verksamhetsområden

 • Storföretag B: ett konto
  • Produktlinje D (hemförsäkring): en egendom
  • Produktlinje E (bilförsäkring): samma egendom som D
  • Produktlinje F (livförsäkring): samma egendom som D och E

I det här fallet har företaget ett konto med en källegendom. Trots att det har olika verksamhetsområden vars data kan behöva analyseras separat, kompletterar produkterna varandra och det finns ofta behov av att analysera flera produkter tillsammans. Därför har företaget beslutat att skicka all produktdata till samma källegendom. De specifika produktteamen måste dock kunna analysera sin data separat. Eftersom egendomen i stort får hög trafik har företaget valt att skapa underordnade egendomar för varje verksamhetsområde.

Diagram över en källegendom med tre underordnade egendomar

 

Moderbolag med flera varumärken

 • Moderbolag: ett konto
  • Varumärke X (fordon): en egendom
  • Varumärke Y (hushållsvaror): en egendom
  • Varumärke Z (konsumentelektronik): en egendom

I det här fallet har moderbolaget ett konto med tre källegendomar, ett för varje varumärke. Varje enskilt varumärke drivs separat och måste kunna analysera sin data separat. Därför har varje varumärke sin egen källegendom. Moderbolaget vill dock att alla deras varumärken samlas i en egendom så att de kan få en bra överblick över bland annat totalt antal användare och total intäkt. I det här fallet skapar moderbolaget en egendom för samlad visning med alla tre varumärkesegendomar som källor till egendomen med samlad visning. Det ger dem den helhetsbild som de behöver samtidigt som varumärkena kan vara oberoende av varandra.

Diagram över moderbolag med tre varumärken

 

Låt oss titta närmare på det här exemplet. Moderbolaget har ett bonusprogram som innefattar alla enskilda varumärken. När användare deltar i bonusprogrammet får de ett unikt premie-id som kan kopplas till användaren som ett användarattribut och/eller som en parameter för varje händelse.

Teamet som ansvarar för premierna arbetar på moderbolagsnivå och behöver kunna se data om deltagare i bonusprogrammet för alla varumärken i samma egendom. Vi kan åstadkomma detta genom att använda en kombination av underordnade egendomar och egendomar för samlad visning så att teamet får ett eget dataset att arbeta med. Varje källegendom skapar en underordnad egendom med data enbart för deltagarna i bonusprogrammet. Sedan överförs alla tre underordnade egendomar till en egendom för samlad visning för data om premier.

Diagram som visar två egendomar för samlad visning

 

Globalt företag med regioner och underregioner

I det här fallet har det globala företagskontot tre underordnade egendomar med samlad visning och två underordnade källegendomar vardera. 

Diagram som visar en global egendom för samlad visning med tre regionala egendomar för samlad visning

Länkning: Google Ads, SA360 och DV360

Vi har gjort ett antal förbättringar i Google Analytics 4-egendomar när det gäller Google Ads-länkning, men grunden är densamma. Du kan länka ditt Google Ads-konto till din Google Analytics 4-egendom för att dela målgrupper och webbplatsstatistik med Google Ads och använda Google Ads-rapportdata i din Google Analytics 4-egendom. Du länkar till ett Google Ads-konto på Google Analytics-egendomsnivå. Du kan länka en källegendom, en underordnad egendom eller en egendom för samlad visning.

En viktig ändring att ha i åtanke när du jämför Universal Analytics med Google Analytics 4 är att du i Universal Analytics måste välja alla Google Ads-konton som du vill exportera en målgrupp till. Som mest kan du välja tio stycken. I GA4-egendomar delar du en enskild målgrupp med alla länkade konton. Den här ändringen gör det mycket enklare att dela data. Tänk dock på att du måste dela alla målgrupper eller ingen alls. Detta kan vara bra att komma ihåg när du utvecklar dina Google Analytics 4-målgrupper.

När du länkar din GA4-egendom till ditt Google Ads-konto kan du se webbplatsstatistik i Google Ads. Med denna funktion exporteras beteendedata från Google Analytics direkt till Google Ads-gränssnittet. Du kan skapa en länk till alla egendomstyper, men vi rekommenderar att du bara länkar till antingen källegendomen eller den underordnade egendomen (inte till båda). På så sätt undviker du att data räknas dubbelt, vilket kan hända om du länkar till både en källegendom och en underordnad egendom.

Målgrupper kan delas med Google Ads från alla GA4-egendomstyper (vanliga egendomar, underordnade egendomar och egendomar för samlad visning). Tänk dock på att en målgrupp från en underordnad egendom eller egendom för samlad visning har annan data än källegendomen (den vanliga egendomen) på grund av filtrering eller flera dataset. Detta är viktigt att tänka på när du använder målgruppsinriktning i Google Ads.

På samma sätt påverkas konverteringar av typen av länkad egendom. Det är inte lämpligt att importera samma konverteringstyp från en källegendom, en underordnad egendom och en egendom för samlad visning. I stället rekommenderar vi att du länkar källegendomen i Google Analytics till Google Ads och endast exporterar konverteringarna från källan. Ett undantag är om du har regionspecifika Google Ads-konton som du i stället kan behöva länka på underordnad egendomsnivå.

Data som kommer från Google Ads till en Google Analytics 4-egendom överförs vid tidpunkten för sökfrågan. På så sätt kan vi se till att du alltid har aktuell data och förhindra dubbletter eller sammanställningar mellan underordnade egendomar och egendomar för samlad visning.

Search Ads 360

Vid lanseringen har SA360-integreringen stöd för att ärva data från källegendomen till en underordnad egendom eller en egendom för samlad visning. Det innebär att om du skapar länken i källegendomen tar den underordnade egendomen eller egendomen för samlad visning emot data från SA360, men den underordnade egendomen eller egendomen för samlad visning kan inte styra eller skapa länken.

En viktig ändring när du jämför Universal Analytics med Google Analytics 4-egendomar är att du i Universal Analytics måste välja alla konton som du vill exportera en målgrupp till. Som mest kan du välja tio stycken. I Google Analytics 4-egendomar delar du en enskild målgrupp med alla länkade konton. Den här ändringen gör det mycket enklare att dela data. Tänk dock på att du måste dela alla målgrupper eller ingen alls. Tänk på det när du utvecklar dina Google Analytics 4-målgrupper.

Display & Video 360

Vid lanseringen har DV360-integreringen stöd för att ärva data från källegendomen till en underordnad egendom eller en egendom för samlad visning. Det innebär att om du skapar länken i källegendomen tar den underordnade egendomen eller egendomen för samlad visning emot data från DV360, men den underordnade egendomen eller egendomen för samlad visning kan inte styra eller skapa länken.

En viktig ändring när du jämför Universal Analytics med Google Analytics 4-egendomar är att du i Universal Analytics måste välja alla konton som du vill exportera en målgrupp till. Som mest kan du välja tio stycken. I Google Analytics 4-egendomar delar du en enskild målgrupp med alla länkade konton. Den här ändringen gör det mycket enklare att dela data. Tänk dock på att du måste dela alla målgrupper eller ingen alls. Tänk på det när du utvecklar dina Google Analytics 4-målgrupper.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
9251540694280649900
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
69256