[GA4] Struktura računa Google Analytics

Oglejte si primere nastavitev računa in znamke Google Analytics ter spoznajte načela za organiziranje računa in znamk.

V storitvi Universal Analytics na podlagi pogledov ustvarite ločene zbirke podatkov, kot so ločevanje glede na geografska območja, ločevanje glede na poslovno dejavnost itd. V storitvi GA4 ni pogledov, tovrstno ločevanje podatkov pa izvedete na drugačen način. Raven podrobnosti pri ločevanju podatkov ter nadzor dostopa do njih sta odvisna od (1) vaših potreb in od (2) tega, ali uporabljate standardno različico storitve Google Analytics ali različico Google Analytics 360.

Kazalo vsebine:

Primeri nastavitev računa Google Analytics

Podjetje z enim spletnim mestom

 

To podjetje ima eno spletno mesto in en račun Google Ads. Podjetju ni treba ločevati podatkov glede na regijo ali poslovno dejavnost. 

Struktura računa standardne storitve Google Analytics

 • Račun: En račun. Podatki so v lasti enega samega pravnega subjekta.
 • Znamka: Ena znamka za spletno mesto.
 • Podatkovni tokovi: En podatkovni tok. Če ima podjetje tudi aplikacijo: Ločen podatkovni tok za aplikacijo.

Uporabljena načela

Struktura Utemeljitev

En račun Analytics.

Če račun Analytics že obstaja, ni treba ustvariti novega.

Podatki so v lasti enega subjekta na eni lokaciji.

Ena znamka za Google Analytics 4 z enim (spletnim) podatkovnim tokom.

Z eno znamko so na enem mestu na voljo podatki za vse vidike spletnega mesta.

Skupina za trženje lahko ustvari ciljne skupine iz katerega koli preseka podatkov o spletnem mestu.

Analitiki lahko razumejo uporabo med napravami in ali je prisotna potreba po spletnem mestu za mobilne naprave oziroma aplikaciji.

En račun Google Ads, povezan z znamko Google Analytics 4.

Skupina za trženje lahko izvozi ciljne skupine v Google Ads za ponovno trženje in pridobivanje potencialnih strank.

 

Izobraževalna ustanova/podjetje

 

Ta organizacija ima eno spletno mesto in en račun Google Ads.

Zahteve podjetja

Struktura računa mora ustrezati naslednjim zahtevam:

 • Študenti pregledujejo ponudbe predmetov, se prijavijo za predmete ter v spletu izvajajo in upravljajo delo v okviru predmetov.
 • Skupina za trženje mora imeti možnost ustvariti ciljne skupine za ponovno trženje in pridobivanje potencialnih strank.
 • Analitiki želijo razumeti uporabo med napravami in ali je prisotna potreba po spletnem mestu za mobilne naprave oziroma aplikaciji.

Struktura računa standardne storitve Google Analytics

 • Račun: En račun. Podatki so v lasti enega samega pravnega subjekta.
 • Znamka: Po ena znamka za vsako logično bazo uporabnikov (spletno mesto ustanove).
 • Podatkovni tokovi: En podatkovni tok za spletno mesto ustanove.

Uporabljena načela

Struktura Utemeljitev

En račun Analytics.

Če račun Analytics že obstaja, ni treba ustvariti novega.

Podatki so v lasti enega subjekta na eni lokaciji.

Ena znamka za Google Analytics 4 z enim (spletnim) podatkovnim tokom.

Z eno znamko so na enem mestu na voljo podatki za vse vidike spletnega mesta.

Skupina za trženje lahko ustvari ciljne skupine iz katerega koli preseka podatkov o spletnem mestu.

Analitiki lahko razumejo uporabo med napravami in ali je prisotna potreba po spletnem mestu za mobilne naprave oziroma aplikaciji.

En račun Google Ads, povezan z znamko Google Analytics 4.

Skupina za trženje lahko izvozi ciljne skupine v Google Ads za ponovno trženje in pridobivanje potencialnih strank.

 

Prodajalec z e-trgovino, ki pokriva veliko geografsko območje ter prodaja izdelke prek spleta in aplikacije

 

Ta krovna družba ima več geografskih regij in vsako regijo predstavlja ločen poslovni subjekt. Vsaka regija ima svoje spletno mesto, skupino za trženje in račun Google Ads. Krovna družba ima tudi aplikacijo (na voljo za iOS in Android).

Zahteve podjetja

Struktura računa mora ustrezati naslednjim zahtevam:

 • Krovna družba mora imeti globalen pregled nad podatki vseh poslovnih subjektov.
 • Za posamezne poslovne subjekte ni nujno, da imajo pravno lastništvo podatkov.
 • Vsak poslovni subjekt želi razumeti, kako poteka pot uporabnikov po spletnem mestu in aplikaciji.
 • Vsak poslovni subjekt mora razvrstiti svoje podatke.
 • Skupine za trženje posameznih poslovnih subjektov uporabljajo povezavo Googla Ads in storitve Analytics za ustvarjanje ter skupno rabo ciljnih skupin, pri čemer na podlagi teh ciljnih skupin določajo ponudbe v Googlu Ads.

Struktura računa standardne storitve Google Analytics

 • Račun: En račun. Podatki so v lasti enega samega pravnega subjekta.
 • Znamka: Ena znamka za eno logično bazo uporabnikov.
 • Podatkovni tokovi: En podatkovni tok za spletno mesto. Po en podatkovni tok za vsako različico aplikacije.

Struktura računa Google Analytics 360

 • Račun: En račun. Podatki so v lasti enega samega pravnega subjekta.
 • Znamka: Ena znamka za eno logično bazo uporabnikov.
 • Podznamke: Ena podznamka za vsak poslovni subjekt, ki mora razvrstiti podatke.
 • Podatkovni tokovi: En podatkovni tok za spletno mesto. Po en podatkovni tok za vsako različico aplikacije.

Uporabljena načela

Struktura Utemeljitev

En račun Analytics.

Če račun Analytics že obstaja, ni treba ustvariti novega.

Krovna družba ima pravno lastništvo nad podatki vseh poslovnih subjektov.

Ena znamka Google Analytics 4.

Z eno znamko s podatkovnimi tokovi za vsako implementacijo spletnega mesta in aplikacije so vsi podatki na voljo za vključitev v ista poročila. Podatke za spletna mesta in aplikacije lahko po potrebi združite in si ogledate, kako uporabniki potujejo med obema. Krovna družba ima na voljo združeni pogled vseh podatkov in lahko primerja podatke različnih poslovnih subjektov.

Podznamka za vsako regionalno skupino (360)

Vsak regionalni subjekt ima svojo podznamko z razvrščenimi podatki. Krovna družba ima na voljo združeni pogled vseh podatkov v izvorni znamki in lahko primerja podatke različnih poslovnih subjektov.

En podatkovni tok, ki združuje vsa spletna mesta regionalnih poslovnih subjektov.

Uporabite en spletni podatkovni tok za več domen.

En projekt Firebase za implementacije aplikacije za Android in iOS. Projekt Firebase je povezan z znamko Google Analytics 4.

Po en podatkovni tok za vsako različico aplikacije za iOS in Android (t.j. dva podatkovna tokova).

Ločen podatkovni tok za vsako implementacijo aplikacije omogoča ločevanje med podatki s platforme iOS in podatki s platforme Android.

 

Vsak račun Google Ads je povezan z znamko (standardno).

Ker je vsak račun Google Ads povezan z eno samo znamko, so ciljne skupine iz znamke na voljo vsakemu računu Google Ads, ki jih lahko uporabi za določanje ponudb.

Izbirno: Vsak račun Google Ads je povezan z ustrezno podznamko (360).

Ker je vsak račun Google Ads povezan z ustrezno podznamko, so ciljne skupine iz znamke na voljo vsakemu računu Google Ads, ki jih lahko uporabi za določanje ponudb.

 

Globalni razvijalec iger z več igrami v Trgovini Play in trgovini App Store

 

To podjetje ima eno globalno spletno mesto blagovne znamke in ločena spletna mesta za trženje posameznih iger. Prodaja več iger v Trgovini Play in trgovini z aplikacijami.

Zahteve podjetja

Struktura računa mora ustrezati naslednjim zahtevam:

 • Zbiranje podatkov strank in obiskovalcev s spletnih mest ter iz aplikacij, da se ustvarijo ciljne skupine in pridobivajo informacije za medijski zakup.
 • Ločeno okolje za razvoj, pripravo in produkcijo posamezne igre.

Struktura računa standardne storitve Google Analytics

 • Račun: En račun. Podatki so v lasti enega samega pravnega subjekta.
 • Znamka: Po ena znamka za vsako logično bazo uporabnikov (globalno spletno mesto blagovne znamke; spletno mesto za trženje in aplikacija za vsako igro).
 • Podatkovni tokovi: En podatkovni tok za globalno spletno mesto blagovne znamke. Po en podatkovni tok za vsako spletno mesto za trženje in po en za vsako ustrezno različico aplikacije.

Struktura računa Google Analytics 360

 • Račun: En račun. Podatki so v lasti enega samega pravnega subjekta.
 • Znamka: Po ena znamka za vsako logično bazo uporabnikov (globalno spletno mesto blagovne znamke; spletno mesto za trženje in aplikacija za vsako igro).
 • Skupna znamka: Ena skupna znamka, ki za celovit pogled združi podatke iz vseh ločenih izvornih znamk.
 • Podatkovni tokovi: En podatkovni tok za globalno spletno mesto blagovne znamke. Po en podatkovni tok za vsako spletno mesto za trženje in po en za vsako ustrezno različico aplikacije.

Uporabljena načela

Struktura Utemeljitev

En račun Analytics.

Če račun Analytics že obstaja, ni treba ustvariti novega.

Združuje znamke v enem računu, ki je v lasti enega pravnega subjekta.

Ena znamka Google Analytics 4 za globalno spletno mesto blagovne znamke z enim (spletnim) podatkovnim tokom.

Ločeno merjenje globalnega spletnega mesta blagovne znamke.

Po ena znamka Google Analytics 4 za vsako spletno mesto za trženje posameznih iger in vsako aplikacijo. Vsaka znamka ima en (spletni) podatkovni tok, en podatkovni tok (aplikacije) za iOS ter en podatkovni tok (aplikacije) za Android.

Podatki s posameznega spletnega mesta za trženje in iz povezane aplikacije se zbirajo v isti znamki.

Povezani podatki spletnega mesta in aplikacije se uporabljajo za ustvarjanje ciljnih skupin in pridobivanje informacij za medijski zakup.

Po en projekt Firebase za vsako igro. Vsak projekt je povezan s sorodno znamko. Vsak projekt Firebase vključuje razvojne, pripravljalne in produkcijske različice igre.

Ločen projekt Firebase za vsako igro ustvari ločeno okolje za razvoj, pripravo in produkcijo posamezne igre.

Izbirno: Ločen projekt Firebase za vsako različico igre ali neko kombinacijo različic; na primer en projekt za razvojno različico ter drug projekt za pripravljalno in produkcijsko različico.

Posamezna okolja za igre lahko dodatno razdelite glede na projekt, vendar to zahteva več znamk, če želite meriti različico igre, povezano s tem projektom.

Izbirno: Skupna znamka. Vsaka izvorna znamka posreduje podatke v skupno znamko, ta pa zagotovi celovit pogled za splet in aplikacijo.

Posamezna okolja za igre lahko dodatno razdelite glede na projekt, vendar to zahteva več znamk, če želite meriti različico igre, povezano s tem projektom.

 

Nacionalna zavarovalnica z več neodvisnimi podružnicami (življenjsko, zdravstveno, premoženjsko, avtomobilsko zavarovanje)

 

To podjetje ima eno spletno mesto podjetja, namenjeno zagotavljanju informacij in pridobivanju potencialnih strank, ki za sklenitev pogodb potrebujejo interakcijo zunaj spleta (npr. po telefonu, pošti, na prodajnem mestu). Vsaka podružnica ima lastno spletno mesto, ločeno skupino za trženje in svoj račun Google Ads.

Ena podružnica (avtomobilska zavarovanja) ima tudi aplikacijo.

Zahteve podjetja

Struktura računa mora ustrezati naslednjim zahtevam:

 • Podatki so v lasti enega poslovnega subjekta na eni lokaciji.
 • Podatki s spletnega mesta podjetja morajo biti na voljo za analizo z namenom izboljšanja pridobivanja potencialnih strank in optimizacije vsebine.
 • Vsaka podružnica mora svoje podatke razvrstiti, da lahko povezana skupina za trženje ustvari ciljne skupine in sledi konverzijam, ki so povezane s posameznim računom Google Ads.

Struktura računa standardne storitve Google Analytics

 • Račun: En račun. Podatki so v lasti enega samega pravnega subjekta.
 • Znamka: Po ena znamka za vsako logično bazo uporabnikov (spletno mesto podjetja; spletna mesta in aplikacije posameznih podružnic).
 • Podatkovni tokovi: En podatkovni tok za spletno mesto podjetja. Po en podatkovni tok za vsako spletno mesto podružnice in po en za vsako ustrezno različico aplikacije.

Struktura računa Google Analytics 360

 • Račun: En račun. Podatki so v lasti enega samega pravnega subjekta.
 • Znamka: Po ena znamka za vsa spletna mesta in aplikacije (spletno mesto podjetja; spletna mesta in aplikacije posameznih podružnic).
 • Podznamke: Ena podznamka za vsako logično bazo uporabnikov (spletno mesto podjetja; spletna mesta in aplikacije posameznih podružnic).
 • Podatkovni tokovi: En podatkovni tok za spletno mesto podjetja. Po en podatkovni tok za vsako spletno mesto podružnice in po en za vsako ustrezno različico aplikacije.

Uporabljena načela

Struktura Utemeljitev

En račun Analytics.

Če račun Analytics že obstaja, ni treba ustvariti novega.

Podatki so v lasti enega poslovnega subjekta na eni lokaciji.

Ena znamka Google Analytics 4 z enim (spletnim) podatkovnim tokom za spletno mesto podjetja (standardni račun).

Ena znamka in podatkovni tok za spletno mesto podjetja zagotavljata, da so ti podatki na voljo za analizo z namenom izboljšanja pridobivanja potencialnih strank in optimizacije vsebine.

Za spletno mesto posamezne podružnice: (standardni račun)

Ena znamka za Google Analytics 4 z enim (spletnim) podatkovnim tokom.

Znamka podružnice za avtomobilska zavarovanja potrebuje tudi podatkovni tok aplikacije za Android.

Po ena znamka in podatkovni tok za spletna mesta posameznih podružnic zagotavljata, da so podatki posameznih spletnih mest ločeni od drugih.

Podatki za aplikacijo in splet podružnice za avtomobilska zavarovanja bodo na voljo v isti znamki.

Ena znamka Google Analytics 4 z enim (spletnim) podatkovnim tokom za vsa spletna mesta (podjetja in podružnice). (360)

Zaradi ene izvorne znamke in podatkovnega toka za vsa spletna mesta so ti podatki na voljo za analizo z namenom izboljšanja pridobivanja potencialnih strank ter optimizacije vsebine. To omogoča tudi ustvarjanje podznamk na podlagi izvorne znamke.

Podznamke za posamezno podružnico in spletno mesto podjetja

Ustvarite lahko podznamko za filtriranje posamezne logične kombinacije podatkov (spletnega mesta podjetja ali podružnice) v lasten pogled podatkov.

En projekt Firebase za aplikacijo za Android podružnice za avtomobilska zavarovanja.

Projekt Firebase je povezan z znamko podružnice za avtomobilska zavarovanja (standardni račun) ali izvorno znamko (račun 360).

Projekt Firebase za aplikacijo za avtomobilska zavarovanja ustvari ločeno okolje za razvoj aplikacije.

S povezavo projekta Firebase z znamko za avtomobilska zavarovanja so podatki za aplikacijo in splet na voljo v isti znamki (enako tudi za izvorno znamko za račune 360).

Ustrezni računi Google Ads in znamke (standardni računi) ali podznamke (računi 360) podružnic so povezani.

Če je račun Google Ads posamezne podružnice povezan z ustrezno znamko, so ciljne skupine iz znamk na voljo v ustreznih računih Google Ads, podatki o konverzijah iz računov Google Ads pa so na voljo v ustreznih znamkah Google Analytics 4.

 

Turistična agencija z več blagovnimi znamkami, ki deluje v več državah

 

To podjetje ima več blagovnih znamk, od katerih ima vsaka spletno mesto za namizne računalnike, spletno mesto za mobilne naprave in aplikacijo. Vsaka blagovna znamka ima svojo skupino za trženje in svoje oglaševalske račune.

Zahteve podjetja

Struktura računa mora ustrezati naslednjim zahtevam:

 • Podatke je treba analizirati glede na državo.
 • Vsaka skupina za trženje mora ustvariti svoje ciljne skupine in konverzije dodeljevati povezanim oglaševalskim računom.

Struktura računa standardne storitve Google Analytics

 • Račun: En račun. Podatki so v lasti enega samega pravnega subjekta.
 • Znamka: Po ena znamka za vsako logično bazo uporabnikov (spletno mesto podjetja; spletna mesta in aplikacije posameznih blagovnih znamk).
 • Podatkovni tokovi: En podatkovni tok za spletno mesto podjetja. Po en podatkovni tok za vsako spletno mesto posamezne blagovne znamke in po en za vsako ustrezno različico aplikacije.

Struktura računa Google Analytics 360

 • Račun: En račun. Podatki so v lasti enega samega pravnega subjekta.
 • Znamka: Po ena znamka za vsako logično bazo uporabnikov (spletno mesto podjetja; spletna mesta in aplikacije posameznih blagovnih znamk).
 • Skupna znamka: Ena skupna znamka za združen prikaz vseh naborov podatkov za subjekte in geografska območja.
 • Podatkovni tokovi: En podatkovni tok za spletno mesto podjetja. Po en podatkovni tok za vsako spletno mesto posamezne blagovne znamke in po en za vsako ustrezno različico aplikacije.

Uporabljena načela

Struktura Utemeljitev

En račun Analytics.

Če račun Analytics že obstaja, ni treba ustvariti novega.

Podatki so v lasti enega poslovnega subjekta.

Po ena znamka Google Analytics 4 na blagovno znamko s:

 • po enim (spletnim) podatkovnim tokom za spletno mesto blagovne znamke,
 • po enim podatkovnim tokom (aplikacije) za vsako različico aplikacije blagovne znamke (Android, iOS).

Po ena znamka na blagovno znamko omogoča:

 • analizo glede na blagovno znamko in državo,
 • ustvarjanje ciljnih skupin na podlagi baze uporabnikov, značilne za blagovno znamko in državo,
 • dodeljevanje konverzij povezanim oglaševalskim računom.

Posamezni podatkovni tokovi za vsako platformo omogočajo vsestransko, primerjalno ali posamezno analizo podatkov in ustvarjanje ciljnih skupin, usmerjenih na platformo.

Ena skupna znamka, ki združuje vse znamke blagovne znamke na enem mestu (računi 360)

Ena sama skupna znamka z vsemi izvornimi znamkami omogoča celovit pregled nad podatki na ravni ustanove.

Računi Google Ads, Display & Video 360 in Search Ads 360 za posamezne blagovne znamke so povezani z ustreznimi znamkami.

Vsaka skupina za trženje mora ustvariti lastne ciljne skupine in konverzije dodeliti povezanim oglaševalskim računom.

 

Koncepti in definicije

Če želite izvedeti več o znamkah Google Analytics 4, vam bodo morda v pomoč ti članki in videoposnetki:

 • Račun: Zbirka znamk, katerih podatki so v lasti enega pravnega subjekta in za katere veljajo pogoji storitve za posamezno regijo.
  Ali je pomembno, da so podatki iz posamezne regije v lasti točno določenega pravnega subjekta znotraj te regije?
  • Da: Ustvarite več računov, po enega za vsako regijo.
  • Ne: Ustvarite en račun v regiji, kjer je sedež vašega podjetja.
 • Znamka: Na voljo je v računu in predstavlja podatke za eno bazo uporabnikov. Če je treba neke podatke na splošno analizirati skupaj (linija izdelkov, blagovna znamka, aplikacija), take podatke umestite v eno znamko (ki lahko deluje kot izvorna znamka, če uporabljate Google Analytics 360).
  Ali so podatki, ki jih zbirate, povezani z eno samo logično bazo uporabnikov? Ali želite pri povezavi storitve Analytics z drugimi izdelki z vsakim izdelkom deliti vse te podatke?
  • Da: Ustvarite eno znamko.
  • Ne: Za vsako logično bazo uporabnikov ustvarite ločeno znamko ali podznamko.
 • Podatkovni tok: Na voljo je v znamki in je vir podatkov iz aplikacije ali s spletnega mesta. Najboljši postopek je, da za posamezno znamko uporabite do 3 podatkovne tokove: 1 podatkovni tok spletnega mesta za merjenje spletnih uporabniških poti ter po 1 podatkovni tok za aplikacije za iOS in Android.
  • Podatkovni tok aplikacije: Uporabljate lahko po en podatkovni tok za vsako kombinacijo imena paketa aplikacije in platforme.
  • Podatkovni tok spletnega mesta: V večini primerov je za merjenje spletne poti uporabnikov najbolje uporabiti en sam spletni podatkovni tok. Zaradi zagotavljanja doslednega poročanja o uporabnikih in sejah za spletne poti, ki zajemajo več domen, uporabite en sam podatkovni tok spletnega mesta v kombinaciji z merjenjem med domenami.

Najboljši postopki

Naslednji najboljši postopki in priporočila pokrivajo širok nabor uporabnikov ter primerov uporabe. V nekaterih izjemnih primerih ta navodila ne veljajo ali jih je treba prilagoditi določenim okoliščinam.

Na splošno je treba ustvariti en račun za posamezno podjetje in eno znamko za posamezno blagovno znamko ali poslovno enoto (ob predpostavki, da so vaše blagovne znamke ter poslovne enote edinstvene/različne operativne entitete z ločenimi deležniki/analitičnimi skupinami).

Primer A

 • Matična družba A: 1 račun 
  • Blagovna znamka X (avtomobilizem): 1 znamka
  • Blagovna znamka Y (izdelki za dom): 1 znamka
  • Blagovna znamka Z (potrošniška elektronika): 1 znamka

V tem primeru ima matična družba en račun in tri različne znamke, pri čemer vsaka znamka vsebuje podatke, povezane samo s to blagovno znamko/podjetjem. 

Primer B

 • Podjetje B: 1 račun
  • Linija izdelkov D (zavarovanje nepremičnin): 1 znamka
  • Linija izdelkov E (avtomobilsko zavarovanje): ista znamka kot D
  • Linija izdelkov F (življenjsko zavarovanje): Ista znamka kot D in E

V tem primeru se je podjetje odločilo, da se za vsa področja poslovanja podatki pošiljajo v eno samo znamko. Morda imajo v podjetju stranke, ki redno uporabljajo več izdelkov, ali pa pogosto uporabljajo oglaševalske akcije za nadgradnjo prodaje ali navzkrižno prodajo izdelkov, zato je smiselno, da vse te podatke vidijo skupaj. Ta znamka lahko deluje kot izvorna znamka za podznamke pri analizi posameznih linij izdelkov (glejte spodaj).  

Primer C

 • Malo podjetje C (npr. Janezova delikatesa): 1 račun
  • Vsi izdelki (mesni izdelki, sendviči, pijače itd.): 1 znamka

V tem primeru je Janezova delikatesa malo podjetje, ki ne potrebuje več znamk. Vse podatke za spletno trgovino delikatese z dostavo analizirajo skupaj, saj stranke pogosto kupijo več kot en izdelek, pri čemer nimajo različnih področij poslovanja. Uporaba ene znamke za vse podatke je smiselna.

Podatkovni tokovi

Vsaka izvorna znamka ima tokove podatkov iz aplikacije in/ali s spletnega mesta, ki zagotavljajo dohodne podatke. Podatkovni tok je torej preprosto spletno mesto ali aplikacija, ki pošilja podatke v določeno znamko GA4.

Priporočamo:

 • 1 podatkovni tok spletnega mesta na znamko,
 • 1 podatkovni tok za iOS na znamko,
 • 1 podatkovni tok za Android na znamko.
Vsak podatkovni tok aplikacije je mogoče povezati samo z eno znamko GA4, zato to upoštevajte pri odločanju, katere tokove želite povezati z znamko.
Podatkovni tokovi niso enakovredni pogledom v storitvi Universal Analytics, zato jih ne uporabljajte za ločevanje podatkov. S tem omejite zmožnost povezovanja uporabnikov med podatkovnimi tokovi, saj je vsak tok ločen vir zbiranja podatkov. Zaradi tega se lahko poveča obseg podatkov, saj se za uporabnike morda ne bodo odstranili podvojeni podatki, kar je odvisno od vaše uporabe signalov iz Googla ali lastnih podatkov o stanju prijave oz. podatkov, zbranih s funkcijo User-ID.

Integracija s storitvijo Search Console

Znamko GA4 lahko povežete s storitvijo Search Console. Tako lahko zagotovite nove bogate podatke za Google Analytics, kot so iskalne poizvedbe iz neplačanega iskanja v Googlu in razsežnosti za poročanje, kot je ciljna stran.

Odločiti se morate, katera znamka bo povezana s katero znamko Search Console. Če uporabljate podznamke in skupne znamke, boste morali izbrati, ali želite vzpostaviti povezavo z izvorno znamko, podznamko ali skupno znamko.

Nastavitev povezave med znamko GA4 in znamko Search Console je hiter ter preprost postopek, ki ga lahko izvedete na strani za skrbnike v storitvi GA4. Za nastavitev povezave morate biti preverjen skrbnik spletnega mesta za znamko Search Console in imeti vlogo skrbnika za znamko Google Analytics 4.

Prilagajanje, katera poročila so vidna

Znamke Google Analytics 4 vam omogočajo popoln nadzor nad tem, katera poročila bodo prikazana, katere meritve in razsežnosti bodo vključene v ta poročila ter kateri grafi bodo prikazani v poročilih. Nastavite lahko celotno zbirko poročil, ki je ustrezna samo za neko skupino, na primer ekipo za trženje (pri čemer ne morete omejiti dostopa do teh zbirk; videli jih bodo lahko vsi uporabniki znamke). Na podlagi tega lahko GA4 prilagodite, tako da so najpomembnejša poročila prikazana prva oziroma lahko do njih najlažje dostopate, ne da bi se morali prebijati skozi poročila, ki jih morda ne potrebujete.

Primer zbirke poročil za ekipo za trženje:

Primer zbirke poročil za ekipo za trženje

Poročila v posamezni zbirki lahko prilagodite. Večina poročil s tabelo ima na primer meritev »Skupni prihodek«, ki je prikazana v standardni konfiguraciji poročil. To je koristno, če imate podjetje z e-trgovino, ki pošilja podatke o prihodku, in želite svojim ekipam omogočiti, da jih analizirajo. Če pa v storitvi Google Analytics nimate podatkov za poročanje o prihodku, bo v tem stolpcu za vsako vrstico prikazana vrednost 0,00 EUR. Če to ni ustrezna meritev za vaše podjetje, jo lahko odstranite in si tako zagotovite poročila brez odvečnih podatkov.

Poročilo o dogodkih z meritvijo »Skupni prihodek«:

Poročilo o dogodkih z meritvijo »Skupni prihodek«

Vmesnik za urejanje (kliknite »X« poleg meritve, ki jo želite odstraniti):

Vmesnik za urejanje dogodka – kliknite X poleg meritve, ki jo želite odstraniti.

Uporabite in shranite brez meritve »Skupni prihodek«:

Dogodek je shranjen brez meritve »Skupni prihodek«.

To poročilo je zdaj veliko preglednejše za podjetje, ki nima oziroma ne želi prikazovati podatkov o prihodku v storitvi Google Analytics.

Najboljši postopki za higieno podatkov

Poleg filtriranja poročil za vključitev ali izključitev nekaterih podatkov je treba pozornost posvetiti tudi dobri higieni podatkov, kar med drugim zajema izključevanje prometa z internih naslovov IP, izključevanje neželenih napotitev in zagotavljanje ustrezne nastavitve meritev med domenami.

Izključevanje prometa z internih naslovov IP

Odstranjevanje prometa z internih naslovov IP iz nabora podatkov je lahko pomemben korak pri nastavitvi za številna podjetja, ki na spletnem mestu zabeležijo veliko prometa zaposlenih, kot so tehniki iz oddelka za podporo, ki pri delu s strankami pogosto uporabljajo članke centra za pomoč na spletnem mestu podjetja. S tem zagotovite, da zaposleni v vašem podjetju (interni uporabniki) ne popačijo podatkov analitike, namenjenih spremljanju primerov uporabe zunanjih strank. To je zdaj prednastavljen filter v storitvi GA4:

Vmesnik za ustvarjanje pravila za interni promet

Odstranjevanje neželenih napotitev

Še en vidik najboljših postopkov higiene podatkov, ki ga je treba upoštevati, je izključitev prometa prek neželenih napotiteljev. Tako lahko podatke iz nekaterih virov napotitev izločite iz produkcijskih podatkov, pri čemer se dogodek ohrani, napotitelj pa prezre, tako da to ne vpliva na dodeljevanje prometa. Tudi to je zdaj vnaprej določena konfiguracija v storitvi GA4:

Vmesnik za seznam neželenih napotitev

Nastavitev sledenja med domenami

Nenazadnje so se uporabniki storitve Google Analytics vseskozi spopadali s težavami glede prometa med domenami. Prej ste morali sledenje med domenami nastaviti prek Google Upravitelja oznak ali sistema TMS oziroma ste ga vkodirali na spletnem mestu. To je zahtevalo dodaten trud in uporabnikom storitve Google Analytics ni vedno uspelo. Zaradi tega je pogosto prihajalo do težav s higieno podatkov, v okviru katerih je bilo prikazano novo ali napihnjeno število sej in napotitve iz domen, ki so v vaši lasti. Google Analytics 4 omogoča, da to preprosto nastavite v uporabniškem vmesniku za boljšo higieno podatkov:

Vmesnik za konfiguriranje domen

Pretvorbe podatkov

V storitvi Universal Analytics se pretvorbe podatkov obravnavajo v okviru konfiguracije filtrov. Vsem vrednostim za neko razsežnost, kot je »utm_campaign«, lahko denimo vsilite zapis z malimi črkami. To lahko zdaj upravljate z ustvarjanjem in spreminjanjem dogodkov v znamkah Google Analytics 4.

Denimo, da odkrijete, da je bil neki dogodek v znamko GA4 poslan dvakrat, vendar na dva različna načina. Morda se dogodek »start_now«, ki vodi do ključnega dejanja na vašem spletnem mestu, pošilja v GA4 na več načinov (»start_now« in »startNow«), ker se pojavi na več različnih mestih na vašem spletnem mestu, ki so jih razvile različne ekipe, pri čemer so nevede uporabile drugačno kodiranje. To je pogost scenarij, ki lahko vpliva na kakovost podatkov, vendar lahko to težavo zdaj odpravite tako, da ustvarite in spremenite dogodke v uporabniškem vmesniku.

Vmesnik za dogodke

Če želite odpraviti to težavo, kliknite Spremeni dogodek v razdelku za konfiguracijo znamke GA4.

Gumb za spreminjanje dogodka v razdelku za konfiguriranje

Odpre se ta zaslon, na katerem lahko določite spremembe, ki jih želite izvesti. V tem primeru izberete, kateri dogodek »Start Now« želite obdržati, in nato spremenite drugega, da se bo ujemal z njim. Spodnji primer prikazuje, da bodo vsi dogodki z imenom »startNow« spremenjeni tako, da bodo imeli ime dogodka »start_now«. S tem bosta ti imeni dogodkov v prihodnje usklajeni, poročila pa bodo veliko bolj pregledna z eno vrstico za ta dogodek.

Vmesnik za spreminjanje dogodka

Uporabniška dovoljenja in vloge

Znamke Google Analytics 4 uvajajo poenostavljeno in pametnejše delovanje vlog ter omejitev. Standardne vloge zdaj vključujejo naslednje:

 • Skrbnik: Uporabnik s polnim nadzorom nad računom.
 • Urednik: Uporabnik, ki ima poln dostop za urejanje podatkov in nastavitev, ne more pa upravljati uporabnikov.
 • Analitik: Uporabnik, ki lahko ustvarja in ureja deljene elemente ter si ogleduje podatke in konfiguracije.
 • Gledalec: Uporabnik, ki si lahko ogleda podatke poročil in nastavitve konfiguracije.

Poleg tega je v znamke GA4 dodana možnost skrivanja podatkov o stroških in prihodku v vmesniku za poročanje na podlagi dodeljene vloge z omejitvijo podatkov »Brez meritev stroškov« ali »Brez meritev prihodka«. To je koristen dodatek k uporabniškim dovoljenjem, ki omogoča zaščito občutljivih poslovnih podatkov, hkrati pa nekaterim ciljnim skupinam zagotavlja dostop do podatkov o spletnih mestih in vedenju.

Opomba glede omejitev podatkov o stroških in prihodku: Filtri za meritve ne bodo delovali za ciljno skupino, za katero so prikazani podatki o prihodku. Poleg tega si bodo uporabniki s temi omejitvami še vedno lahko ogledali število dogodkov nakupa. Če vas torej skrbi prikaz števila dogodkov za podatke o nakupih, za ta primer uporabe razmislite o uporabi podznamke.

Vmesnik za neposredne vloge in omejitve podatkov

Funkcije, specifične za 360: Podznamke in skupne znamke

Podznamke

Podznamke so nova vrsta znamk Google Analytics 4, ki so na voljo za račune Google Analytics 360. Omogočajo ustvarjanje podnabora podatkov, ki so v izvorni znamki. Podznamke nadomeščajo potrebo po pogledih. Ustvarite lahko na primer podznamko s podnaborom podatkov iz izvorne znamke in nekaterim uporabnikom omogočite dostop samo do te podznamke. Poleg tega podznamke zagotavljajo možnosti, povezane s higieno podatkov, upravljanjem podatkov, upravljanjem uporabnikov in upravljanjem funkcij, ki znatno povečajo prednost uporabe storitve GA4 za večja podjetja.

Podznamko lahko ustvarite iz katere koli izvorne znamke, ne pa tudi skupne znamke. Podznamke so z izvorno znamko v razmerju »eden z enim«.

Uporabniki različice 360 morajo za podznamke plačati dodatne stroške. Če želite več informacij, preberite spodnji razdelek Stroškovni vidiki.

Upravljanje podatkov

Eden najpomembnejših primerov uporabe podznamk je upravljanje podatkov – nadzor nad tem, kateri podatki so vključeni v znamko ali izključeni iz nje. Podznamke omogočajo filtriranje za vključitev ali izključitev podatkov, s čimer se ustvari nabor podatkov za neko ciljno skupino ali primer uporabe. S tem lahko bolje uredite podatke in nekaterim ciljnim skupinam omogočite lažje dostopanje do njih.

To je bila pogosta uporaba pogledov v storitvi Universal Analytics, na primer ustvarjanje pogleda za promet samo v Severni Ameriki ali pogleda samo za podatke o spletnem mestu za trženje. Z ločevanjem teh naborov podatkov lahko vsaka skupina hitreje in preprosteje dostopa do ustreznih informacij, tudi če bi bilo mogoče isti učinek doseči z nekoliko več filtriranja v izvorni znamki. V tovrstnih primerih uporabe je to mogoče doseči s podznamkami s filtri za uvoz in izvoz podatkov iz izvorne znamke v podznamko.

Za umestitev podatkov v podznamko je mogoče uporabiti filtriranje na podlagi poljubnega dogodka ali razsežnosti po meri, ki se zbira v izvorni znamki.

Upravljanje uporabnikov

Drug primer uporabe podznamk je za potrebe upravljanja uporabnikov. Uporabite jih lahko denimo, če imate stroge pravilnike podjetja, v skladu s katerimi lahko ena regija (na primer Severna Amerika) vidi neki podnabor podatkov, povezanih to regijo, druga regija (na primer Južna Amerika) pa ne sme imeti dostopa do teh podatkov. Z uporabo podznamk lahko omejite podatke za posamezno regijo znotraj znamke, tako da uporabniki zunaj ustrezne regije ne morejo dostopati do njih.

Takšno razmišljanje se podobno uporabi v primeru več področij poslovanja, za katera morajo biti podatki ločeni za lastne potrebe obdelave, ali pri ločevanju podatkov za trženjsko spletno mesto in izkušnjo v izdelku, če v podjetju obstajajo razlogi, da neka skupina ne sme videti podatkov druge skupine.

Če vam ni treba omejiti dostopa do podatkov, temveč želite neki podnabor uporabnikov samo usmeriti na ustrezne nabore podatkov, so lahko prilagoditve poročil in zbirke poročil boljša rešitev. Ustvarite lahko na primer posebno zbirko poročil, prilagojeno skupini za trženje, tako da bodo člani skupine lažje dostopali do podatkov, ki so ustrezni zanje. S temi funkcijami lahko brez dodatnih stroškov lažje uredite podatke tako, da lahko določene ciljne skupine preprosto dostopajo do njih.

Skupne znamke

Skupna znamka vsebuje podatke iz dveh ali več znamk. Skupna znamka lahko vključuje podatke iz navadnih znamk in podznamk, ne pa tudi drugih skupnih znamk. Skupne znamke omogočajo širši vpogled v poslovanje za več izdelkov, blagovnih znamk ali regij tako, da združijo podatke iz več znamk v istem računu. Skupne znamke v storitvah GA4 in UA podpirajo podobne primere uporabe.

Skupne znamke delujejo na zelo podoben način kot druge znamke. Vsaka skupna znamka ima svojo omejitev števila razsežnosti po meri, meritev po meri, lastnosti uporabnikov in drugega. Vse nastavitve se upravljajo v okviru skupne znamke (skupne znamke ne podedujejo nastavitev iz izvornih znamk) ter so specifične za potrebe skupne znamke in njene baze uporabnikov.

Uporabniki različice 360 morajo za skupne znamke plačati dodatne stroške. Če želite več informacij, preberite spodnji razdelek Stroškovni vidiki.

Stroškovni vidiki

Vsak dogodek, ki je poslan v podznamko ali skupno znamko, se znova obdela, zaradi česar v računih 360 pride do dodatnih stroškov. Vsak dodatni zadetek dogodka se zaračuna po polovični ceni prvotnega zadetka dogodka. Z drugimi besedami, vsak zadetek v podznamki ali skupni znamki stane 0,5 zadetka dogodka.

Za boljše razumevanje, kako lahko nastavitev vpliva na obračunavanje, lahko uporabite novo funkcijo za predogled obračuna, ki je na voljo certificiranim partnerjem storitve Google Analytics in s katero lahko njihove stranke bolje razumejo potencialne stroške storitve GA4 360.

Primeri s podznamkami in skupnimi znamkami

Če nekaj primerov z začetka tega vodnika uporabimo znova, si lahko ogledamo, kako so ti scenariji videti z vidika nastavitve.

Podjetje z več dopolnjujočimi se področji poslovanja

 • Podjetje B: 1 račun
  • Linija izdelkov D (zavarovanje nepremičnin): 1 znamka
  • Linija izdelkov E (avtomobilsko zavarovanje): ista znamka kot D
  • Linija izdelkov F (življenjsko zavarovanje): ista znamka kot D in E

V tem primeru ima podjetje en račun z eno izvorno znamko. Čeprav gre za različna področja poslovanja, ki lahko zahtevajo ločeno analizo podatkov, se izdelki dopolnjujejo. Poleg tega je pogosto treba analizirati več izdelkov skupaj, zato so se v podjetju odločili, da bodo vse podatke o izdelkih pošiljali v isto izvorno znamko. Vseeno pa morajo imeti ekipe za posamezne izdelke možnost ločene analize podatkov. Zaradi velikega obsega prometa v okviru nadrejene znamke so se odločili, da bodo ustvarili podznamke za vsako področje poslovanja.

Diagram izvorne znamke s tremi podznamkami

 

Matična družba z več blagovnimi znamkami

 • Matična družba: 1 račun
  • Blagovna znamka X (avtomobilizem): 1 znamka
  • Blagovna znamka Y (izdelki za dom): 1 znamka
  • Blagovna znamka Z (potrošniška elektronika): 1 znamka

V tem primeru ima matična družba en račun s tremi izvornimi znamkami, po eno za vsako blagovno znamko. Vsaka blagovna znamka deluje ločeno in mora svoje podatke analizirati ločeno, zato ima vsaka svojo izvorno znamko. Matična družba pa želi imeti podatke za vse svoje blagovne znamke združene v eni znamki za boljše razumevanje skupnega števila uporabnikov, skupnega prihodka in drugega. V tem primeru bo matična družba ustvarila skupno znamko z vsemi tremi znamkami blagovnih znamk kot viri za skupni prikaz. Tako si bodo v družbi zagotovili celovit pregled, ki ga potrebujejo, hkrati pa bodo lahko blagovne znamke ostale neodvisne druga od druge.

Diagram matične družbe s tremi blagovnimi znamkami

 

Oglejmo si ta primer podrobneje. Ta matična družba ima program nagrad za zvestobo, ki zajema vse posamezne blagovne znamke. Ko uporabnik sodeluje v tem programu zvestobe, ima edinstven ID za nagrade, ki ga lahko povežemo z uporabnikom kot lastnost uporabnika in/ali kot parameter pri vsakem dogodku.

Ekipa za nagrade dela na ravni matične družbe in mora imeti možnost ogleda podatkov za udeležence programa zvestobe za vse blagovne znamke skupaj v isti znamki. To se lahko doseže s kombinacijo podznamk in skupnih znamk, s čimer se ekipi za nagrade zagotovi lasten nabor podatkov za delo. V vsaki izvorni znamki se lahko ustvari podznamka s podatki samo za udeležence programa nagrad, nato pa se podatki vseh treh podznamk potisnejo v skupno znamko s podatki o programu nagrad.

Diagram z dvema skupnima znamkama

 

Globalna družba z regijami in podregijami

V tem primeru ima globalni račun družbe tri skupne podznamke za regije, pri čemer ima vsaka po dve izvorni podznamki. 

Diagram z globalno skupno znamko s tremi skupnimi znamkami za regije

Povezovanje: Google Ads, SA360 in DV360

V znamkah Google Analytics 4 je nekaj izboljšav povezovanja s programom Google Ads, pri čemer osnovno načelo ostaja enako. Račun Google Ads lahko povežete z znamko Google Analytics 4, na podlagi česar lahko delite ciljne skupine in statistične podatke o spletnem mestu s programom Google Ads ter izkoristite podatke poročanja Google Ads v znamki GA4. Povezovanje z računom Google Ads poteka na ravni znamke Google Analytics. Povežete lahko izvorno znamko, podznamko ali skupno znamko.

Pomembna sprememba v storitvi Google Analytics 4 glede na Universal Analytics: V storitvi Universal Analytics morate izbrati vsak račun Google Ads, v katerega želite izvoziti ciljno skupino, in sicer do 10 računov. V znamkah GA4 delite posamezno ciljno skupino z vsemi povezanimi računi. Zaradi te spremembe je deljenje veliko lažje, vendar morate deliti vse ciljne skupine ali nobene, zato to upoštevajte pri razvijanju ciljnih skupin Google Analytics 4.

Ko povežete znamko GA4 z računom Google Ads, si lahko v programu Google Ads ogledate statistične podatke o spletnem mestu. Ta funkcija izvozi vedenjske podatke o interakcijah iz storitve Google Analytics neposredno v uporabniški vmesnik programa Google Ads. Čeprav lahko za povezavo izberete poljubno vrsto znamke, priporočamo povezavo samo z izvorno znamko ali podznamko (vendar ne z obema). Tako se boste izognili dvojnemu štetju, do katerega bi prišlo, če bi račun hkrati povezali z izvorno znamko in podznamko.

Ciljne skupine je mogoče deliti iz poljubne znamke GA4 (npr. navadne znamke, podznamke ali skupne znamke) s programom Google Ads, vendar upoštevajte, da bo imela ciljna skupina iz podznamke ali skupne znamke drugačne podatke kot izvorna (navadna) znamka zaradi filtriranja ali več naborov podatkov. To je treba upoštevati pri uporabi ciljanja na ciljne skupine v programu Google Ads.

Podobno so tudi konverzije odvisne od vrste povezane znamke. Uvoz iste vrste konverzij iz izvorne znamke, podznamke in skupne znamke ni zaželen, zato se v skladu z najboljšimi postopki priporoča povezava izvorne znamke GA s programom Google Ads ter izvoz konverzij samo iz izvorne znamke. Izjema so lahko računi Google Ads za posamezne regije, ki jih boste morda morali povezati na ravni podznamke.

Podatki se iz programa Google Ads v znamko Google Analytics 4 uvozijo v času poizvedbe. S tem se zagotovi, da vedno pregledujete najnovejše podatke, ter prepreči podvajanje ali združevanje med podznamkami in skupnimi znamkami.

Search Ads 360

Ob začetni izdaji bo integracija s storitvijo SA360 podpirala dedovanje podatkov iz izvorne znamke v podznamko ali skupno znamko. To pomeni, da bo v primeru povezave z izvorno znamko podznamka ali skupna znamka prejemala podatke iz storitve SA360, pri čemer podznamka ali skupna znamka ne more nadzirati ali nastaviti same povezave.

Pomembna sprememba v znamkah Google Analytics 4 glede na Universal Analytics: V storitvi Universal Analytics morate izbrati vsak račun, v katerega želite izvoziti ciljno skupino, in sicer do 10 računov. V znamkah Google Analytics 4 se bo posamezna ciljna skupina delila z vsemi povezanimi računi. Zaradi te spremembe je deljenje veliko lažje, vendar morate deliti vse ciljne skupine ali nobene. To upoštevajte pri razvijanju ciljnih skupin Google Analytics 4.

Display and Video 360

Integracija s storitvijo DV360 ob začetni izdaji podpira dedovanje podatkov iz izvorne znamke v podznamko ali skupno znamko. To pomeni, da bo v primeru povezave z izvorno znamko podznamka ali skupna znamka prejemala podatke iz storitve DV360, pri čemer podznamka ali skupna znamka ne more nadzirati ali nastaviti same povezave.

Pomembna sprememba v znamkah Google Analytics 4 glede na Universal Analytics: V storitvi Universal Analytics morate izbrati vsak račun, v katerega želite izvoziti ciljno skupino, in sicer do 10 računov. V znamkah Google Analytics 4 se posamezna ciljna skupina deli z vsemi povezanimi računi. Zaradi te spremembe je deljenje veliko lažje, vendar morate deliti vse ciljne skupine ali nobene. To upoštevajte pri razvijanju ciljnih skupin storitve Google Analytics 4.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave

false
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
false
false
true
true
69256
false