[GA4] Google Analytics konta struktūra

Skatiet Google Analytics konta un īpašumu iestatīšanas piemērus un uzziniet par konta un īpašumu kārtošanas principiem

Pakalpojumā Universal Analytics varat izmantot skatus, lai izveidotu atsevišķas datu kolekcijas, piemēram, dalījumu pēc ģeogrāfiskajām atrašanās vietām, uzņēmējdarbības virzieniem utt. Pakalpojumā GA4 skati nav pieejami, bet datus var iedalīt dažādos veidos. Precizitāte, ar kādu tiek nodalīti jūsu dati, un veids, kādā jūs kontrolējat piekļuvi šiem datiem, ir atkarīgi no 1) jūsu vajadzībām un 2) tā, vai izmantojat standarta Google Analytics īpašumu vai Google Analytics 360.

Satura rādītājs

Google Analytics konta iestatīšanas piemēri

Uzņēmums ar vienu vietni

 

Šim uzņēmumam ir viena vietne un viens Google Ads konts. Uzņēmumam nav nepieciešams nodalīt datus pēc reģiona vai uzņēmējdarbības veida. 

Google Analytics standarta konta struktūra

 • Konts: viens konts. Dati pieder vienai juridiskai personai.
 • Īpašums: viens vietnes īpašums.
 • Datu straumes: viena datu straume. Ja uzņēmumam ir arī lietotne, lietotnei ir atsevišķa datu straume.

Piemērotie principi

Struktūra Pamatojums

Viens Analytics konts.

Ja ir jau izveidots Analytics konts, nav nepieciešams veidot jaunu.

Dati pieder vienai juridiskai personai vienā atrašanās vietā.

Viens Google Analytics 4 īpašums ar vienu (tīmekļa) datu straumi.

Izmantojot vienu īpašumu, dati par katru vietnes aspektu ir pieejami vienuviet.

Mārketinga komanda var izveidot mērķauditorijas no jebkura vietnes datu šķērsgriezuma.

Analītiķi var saprast dažādu ierīču izmantojumu un to, vai ir nepieciešama vietne vai lietotne mobilajām ierīcēm.

Viens Google Ads konts, kas ir saistīts ar Google Analytics 4 īpašumu.

Mārketinga komanda var eksportēt mērķauditorijas uz Google Ads kontu atkārtotā mārketinga un paredzamo klientu atlases vajadzībām.

 

Izglītības iestāde/uzņēmums

 

Šai organizācijai ir viena vietne un viens Google Ads konts.

Uzņēmuma prasības

Konta struktūrā ir jāņem vērā tālāk minētās prasības.

 • Studenti pārskata kursu piedāvājumus, reģistrējas kursiem, kā arī veic un pārvalda kursa darbu tiešsaistē.
 • Mārketinga komandai ir jāspēj radīt mērķauditorijas atkārtotajam mārketingam un paredzamo klientu atlasei.
 • Analītiķiem ir jābūt iespējai saprast dažādu ierīču izmantojumu un to, vai ir nepieciešama vietne vai lietotne mobilajām ierīcēm.

Google Analytics standarta konta struktūra

 • Konts: viens konts. Dati pieder vienai juridiskai personai.
 • Īpašums: viens īpašums katrai loģiskajai lietotāju pamatgrupai (iestādes vietne).
 • Datu straumes: viena datu straume iestādes vietnei.

Piemērotie principi

Struktūra Pamatojums

Viens Analytics konts.

Ja ir jau izveidots Analytics konts, nav nepieciešams veidot jaunu.

Dati pieder vienai juridiskai personai vienā atrašanās vietā.

Viens Google Analytics 4 īpašums ar vienu (tīmekļa) datu straumi.

Izmantojot vienu īpašumu, dati par katru vietnes aspektu ir pieejami vienuviet.

Mārketinga komanda var izveidot mērķauditorijas no jebkura vietnes datu šķērsgriezuma.

Analītiķi var saprast dažādu ierīču izmantojumu un to, vai ir nepieciešama vietne vai lietotne mobilajām ierīcēm.

Viens Google Ads konts, kas ir saistīts ar Google Analytics 4 īpašumu.

Mārketinga komanda var eksportēt mērķauditorijas uz Google Ads kontu atkārtotā mārketinga un paredzamo klientu atlases vajadzībām.

 

Dažādos reģionos pārstāvēts e-komercijas mazumtirgotājs, kas pārdod produktus tīmeklī un lietotnē

 

Šī jumta korporācija ir pārstāvēta daudzos dažādos reģionos, un katrā reģionā ir atsevišķa uzņēmuma vienība. Katra reģiona vienībai ir sava vietne, mārketinga komanda un Google Ads konts. Jumta korporācijai ir arī lietotne (pieejama operētājsistēmām iOS un Android).

Uzņēmuma prasības

Konta struktūrā ir jāņem vērā tālāk minētās prasības.

 • Jumta korporācijai ir nepieciešams vispārējs skats par visu uzņēmuma vienību datiem.
 • Katrai uzņēmuma vienībai nav jābūt juridiskām īpašumtiesībām uz tās datiem.
 • Katrai uzņēmuma vienībai ir jābūt iespējai noskaidrot, kāds ir lietotāja ceļš visā vietnē un lietotnē.
 • Katrai uzņēmuma vienībai ir nepieciešams nodalīt savus datus.
 • Katras uzņēmuma vienības mārketinga komanda izmanto Google Ads un Analytics saiti, lai izveidotu un kopīgotu mērķauditorijas, kā arī izmanto mērķauditorijas cenu noteikšanai programmā Google Ads.

Google Analytics standarta konta struktūra

 • Konts: viens konts. Dati pieder vienai juridiskai personai.
 • Īpašums: viens īpašums vienai loģiskajai lietotāju pamatgrupai.
 • Datu straumes: viena datu straume katrai vietnei. Viena datu straume katrai lietotnes versijai.

Google Analytics 360 konta struktūra

 • Konts: viens konts. Dati pieder vienai juridiskai personai.
 • Īpašums: viens īpašums vienai loģiskajai lietotāju pamatgrupai.
 • Pakārtotie īpašumi: viens pakārtots īpašums katrai uzņēmuma struktūrvienībai, kurai nepieciešams nodalīt datus.
 • Datu straumes: viena datu straume katrai vietnei. Viena datu straume katrai lietotnes versijai.

Piemērotie principi

Struktūra Pamatojums

Viens Analytics konts.

Ja ir jau izveidots Analytics konts, nav nepieciešams veidot jaunu.

Jumta korporācijai ir juridiskas īpašumtiesības uz visu uzņēmuma vienību datiem.

Viens Google Analytics 4 īpašums.

Izmantojot vienu īpašumu ar vienu datu straumi katram vietnes un lietotnes ieviešanas gadījumam, visi dati ir pieejami iekļaušanai vienos un tajos pašos pārskatos. Ja nepieciešams, varat kombinēt vietņu un lietotņu datus, lai noskaidrotu, kā lietotāji pārvietojas starp vietni un lietotni. Jumta korporācijai ir vienots visu datu skats, un tā var salīdzināt dažādu uzņēmuma struktūrvienību datus.

Viens pakārtots īpašums katrai reģionālajai komandai (pakalpojuma līmenis 360)

Katrai reģionālajai struktūrvienībai ir savs pakārtotais īpašums ar nodalītiem datiem. Jumta korporācijai ir vienots visu avota īpašuma datu skats, un tā var salīdzināt dažādu uzņēmuma struktūrvienību datus.

Viena datu straume, kas apvieno visas reģionālās uzņēmuma struktūrvienību vietnes.

Izmantojiet vienu tīmekļa datu straumi vairākiem domēniem.

Viens Firebase projekts lietotnes ieviešanas gadījumiem operētājsistēmās Android un iOS. Firebase projekts ir saistīts ar Google Analytics 4 īpašumu.

Viena datu straume katrai lietotnes iOS un Android versijai (t.i., divas datu straumes).

Atsevišķa datu straume katram lietotnes ieviešanas gadījumam ļauj nošķirt iOS un Android datus.

 

Katrs Google Ads konts ir saistīts ar īpašumu (standarta).

Katru Google Ads kontu saistot ar vienu īpašumu, noteiktā īpašuma mērķauditorijas ir pieejamas cenu noteikšanai katrā Google Ads kontā.

Neobligāti: katrs Google Ads konts ir saistīts ar atbilstošo pakārtoto īpašumu (pakalpojuma līmenis 360).

Katru Google Ads kontu saistot ar tam atbilstošo pakārtoto īpašumu, noteiktā īpašuma mērķauditorijas ir pieejamas cenu noteikšanai katrā Google Ads kontā.

 

Starptautisks spēļu izstrādātājs ar daudzām spēlēm, kas ir pieejamas Play veikalā un veikalā App Store

 

Šim uzņēmumam ir viena vispārēja zīmola vietne un atsevišķa mārketinga vietne katram spēles nosaukumam. Tas pārdod daudzus spēļu nosaukumus Play veikalā un veikalā App Store.

Uzņēmuma prasības

Konta struktūrā ir jāņem vērā tālāk minētās prasības.

 • Savākt pirmās puses datus no vietnēm un lietotnēm, lai izveidotu mērķauditorijas un nodotu informāciju reklāmas vietas iegādes platformai.
 • Atsevišķa vide katras spēles izstrādei, pirmsizlaidei un produkcijas versijas izlaišanai.

Google Analytics standarta konta struktūra

 • Konts: viens konts. Dati pieder vienai juridiskai personai.
 • Īpašums: viens īpašums katrai loģiskajai lietotāju pamatgrupai (vispārējā zīmola vietne, katras spēles nosaukuma mārketinga vietne un lietotne).
 • Datu straumes: viena datu straume vispārējai zīmola vietnei. Viena datu straume katrai mārketinga vietnei un viena — katrai atbilstošajai lietotnes versijai.

Google Analytics 360 konta struktūra

 • Konts: viens konts. Dati pieder vienai juridiskai personai.
 • Īpašums: viens īpašums katrai loģiskajai lietotāju pamatgrupai (vispārējā zīmola vietne, katras spēles nosaukuma mārketinga vietne un lietotne).
 • Apkopojuma īpašums: viens apkopojuma īpašums, kurā tiek apkopoti dati no visiem atsevišķajiem avota īpašumiem, lai gūtu visaptverošu priekšstatu.
 • Datu straumes: viena datu straume vispārējai zīmola vietnei. Viena datu straume katrai mārketinga vietnei un viena — katrai atbilstošajai lietotnes versijai.

Piemērotie principi

Struktūra Pamatojums

Viens Analytics konts.

Ja ir jau izveidots Analytics konts, nav nepieciešams veidot jaunu.

Īpašumi tiek apvienoti vienā kontā, kas pieder vienai juridiskai personai.

Viens Google Analytics 4 īpašums vispārējai zīmola vietnei ar vienu (tīmekļa) datu straumi.

Atsevišķs vispārējā zīmola vietnes novērtējums.

Viens Google Analytics 4 īpašums katra spēles nosaukuma mārketinga vietnei un lietotnei. Katrā īpašumā ir viena (tīmekļa) datu straume, viena iOS (lietotņu) datu straume un viena Android (lietotņu) datu straume.

Dati no katras mārketinga vietnes un attiecīgās lietotnes tiek vākti tajā pašā īpašumā.

Attiecīgo vietņu un lietotņu dati tiek izmantoti, lai izveidotu mērķauditorijas un nodotu informāciju reklāmas vietas iegādes platformai.

Viens Firebase projekts katrai spēlei. Katrs projekts ir saistīts ar attiecīgo īpašumu. Katrā Firebase projektā ir ietverta spēles izstrādes, pirmsizlaides un ražošanas versija.

Katrai spēlei atsevišķā Firebase projektā tiek izveidota atsevišķa vide spēles izstrādei, pirmsizlaidei un ražošanai.

Neobligāti: atsevišķs Firebase projekts katrai spēles versijai vai kādai versiju kombinācijai, piemēram, viens projekts — izstrādes versijai, savukārt otrs projekts — pirmsizlaides un ražošanas versijai.

Varat sīkāk sadalīt atsevišķas spēļu vides pa projektiem, taču, ja vēlaties novērtēt ar šo projektu saistītās spēles versiju, tam ir nepieciešami vairāki īpašumi.

Neobligāti: apkopojuma īpašums. Katrs avota īpašums tiek izmantots apkopojuma īpašumā, kas sniedz visaptverošu priekšstatu par tīmekli un lietotni.

Varat sīkāk sadalīt atsevišķas spēļu vides pa projektiem, taču, ja vēlaties novērtēt ar šo projektu saistītās spēles versiju, tam ir nepieciešami vairāki īpašumi.

 

Valsts apdrošināšanas sabiedrība ar vairākiem neatkarīgiem meitasuzņēmumiem (dzīvības, veselības, īpašuma, automašīnu apdrošināšana)

 

Šim uzņēmumam ir viena korporatīvā vietne, kurā tiek sniegta informācija klientiem un piesaistīti potenciālie pircēji, kuriem ir nepieciešama bezsaistes mijiedarbība, lai noslēgtu līgumus (piemēram, tālrunis, pasts, pārdošanas punkts). Katram meitasuzņēmumam ir sava vietne, atsevišķa mārketinga komanda un savs Google Ads konts.

Vienam meitasuzņēmumam (automašīnu apdrošinātājiem) ir arī lietotne.

Uzņēmuma prasības

Konta struktūrā ir jāņem vērā tālāk minētās prasības.

 • Dati pieder vienai uzņēmuma vienībai vienā atrašanās vietā.
 • Datiem no korporatīvās vietnes ir jābūt pieejamiem analīzei, lai uzlabotu potenciālo pircēju piesaistīšanu un satura optimizāciju.
 • Katram meitasuzņēmumam ir jānodala savi dati, lai attiecīgā mārketinga komanda varētu izveidot mērķauditorijas un uzskaitīt reklāmguvumus, kas ir saistīti ar vienu Google Ads kontu.

Google Analytics standarta konta struktūra

 • Konts: viens konts. Dati pieder vienai juridiskai personai.
 • Īpašums: viens īpašums katrai loģiskajai lietotāju pamatgrupai (korporatīvā vietne, katra meitasuzņēmuma vietne un lietotne).
 • Datu straumes: viena datu straume korporatīvajai vietnei. Viena datu straume katrai meitasuzņēmuma vietnei un viena — katrai atbilstošajai lietotnes versijai.

Google Analytics 360 konta struktūra

 • Konts: viens konts. Dati pieder vienai juridiskai personai.
 • Īpašums: viens īpašums visām vietnēm un lietotnēm (korporatīvā vietne, katra meitasuzņēmuma vietne un lietotne).
 • Pakārtoti īpašumi: viens pakārtots īpašums katrai loģiskajai lietotāju pamatgrupai (korporatīvā vietne, katra meitasuzņēmuma vietne un lietotne).
 • Datu straumes: viena datu straume korporatīvajai vietnei. Viena datu straume katrai meitasuzņēmuma vietnei un viena — katrai atbilstošajai lietotnes versijai.

Piemērotie principi

Struktūra Pamatojums

Viens Analytics konts.

Ja ir jau izveidots Analytics konts, nav nepieciešams veidot jaunu.

Dati pieder vienai uzņēmuma struktūrvienībai vienā atrašanās vietā.

Viens Google Analytics 4 īpašums ar vienu (tīmekļa) datu straumi korporatīvajai vietnei (standarta konts)

Izmantojot vienu īpašumu un datu straumi korporatīvajai vietnei, šie dati ir pieejami analīzei, lai uzlabotu potenciālo pircēju piesaistīšanu un satura optimizāciju.

Katrai meitasuzņēmuma vietnei: (standarta konts).

Viens Google Analytics 4 īpašums ar vienu (tīmekļa) datu straumi.

Automašīnu apdrošināšanas meitasuzņēmuma īpašumam ir nepieciešama arī (Android lietotnes) datu straume.

Izmantojot vienu īpašumu un datu straumi katrai meitasuzņēmuma vietnei, var nošķirt katras vietnes datus atsevišķi no pārējiem.

Automašīnu apdrošināšanas meitasuzņēmuma lietotnes un tīmekļa dati būs pieejami vienā īpašumā.

Viens Google Analytics 4 īpašums ar vienu (tīmekļa) datu straumi visām vietnēm (korporatīvajai un meitasuzņēmuma). (Pakalpojuma līmenis 360)

Izmantojot vienu avota īpašumu un datu straumi visām vietnēm, šie dati ir pieejami analīzei, lai uzlabotu potenciālo pircēju piesaistīšanu un satura optimizāciju. Tādējādi pakārtotos īpašumus var izveidot neatkarīgi no avota īpašuma.

Pakārtoti īpašumi katram meitasuzņēmumam un korporatīvajai vietnei.

Pakārtotu īpašumu var izveidot, lai filtrētu ikvienu datu loģisko kombināciju (korporatīvā vietne vai meitasuzņēmuma vietne) atsevišķā datu skatā.

Viens Firebase projekts automašīnu apdrošināšanas meitasuzņēmuma Android lietotnei.

Firebase projekts ir saistīts ar automašīnu apdrošināšanas meitasuzņēmuma īpašumu (standarta kontu) vai avota īpašumu (pakalpojuma līmeņa 360 kontu).

Automašīnu apdrošināšanas lietotnei Firebase projektā tiek izveidota atsevišķa vide lietotnes izstrādei.

Saistot Firebase projektu ar automašīnu apdrošināšanas īpašumu, lietotnes un tīmekļa dati ir pieejami vienā īpašumā (tāpat kā avota īpašumam pakalpojuma līmeņa 360 kontos).

Atbilstošie Google Ads konti un meitasuzņēmuma īpašumi (standarta konti) vai pakārtotie īpašumi (pakalpojuma līmeņa 360 konti) ir saistīti.

Katra meitasuzņēmuma Google Ads kontu saistot ar atbilstošo īpašumu, īpašuma mērķauditorijas ir pieejamas atbilstošajos Google Ads kontos, savukārt reklāmguvumu dati no Google Ads kontiem ir pieejami atbilstošajos Google Analytics 4 īpašumos.

 

Tūrisma aģentūra ar daudziem zīmoliem, kura darbojas vairākās valstīs

 

Šim uzņēmumam ir daudzi zīmoli; katram ir datoriem paredzēta vietne, vietne mobilajām ierīcēm un lietotne. Katram zīmolam ir sava mārketinga komanda un reklamēšanas konti.

Uzņēmuma prasības

Konta struktūrā ir jāņem vērā tālāk minētās prasības.

 • Dati jāanalizē pa valstīm.
 • Katrai mārketinga komandai ir jāveido savas mērķauditorijas un reklāmguvumi jāattiecina uz to saistītajiem reklamēšanas kontiem.

Google Analytics standarta konta struktūra

 • Konts: viens konts. Dati pieder vienai juridiskai personai.
 • Īpašums: viens īpašums katrai loģiskajai lietotāju pamatgrupai (korporatīvā vietne, katra zīmola vietne un lietotne).
 • Datu straumes: viena datu straume korporatīvajai vietnei. Viena datu straume katra zīmola vietnei un viena — katrai atbilstošajai lietotnes versijai.

Google Analytics 360 konta struktūra

 • Konts: viens konts. Dati pieder vienai juridiskai personai.
 • Īpašums: viens īpašums katrai loģiskajai lietotāju pamatgrupai (korporatīvā vietne, katra zīmola vietne un lietotne).
 • Apkopojuma īpašums: viens apkopojuma īpašums, lai kopā skatītu visas struktūrvienību un ģeogrāfisko reģionu datu kopas.
 • Datu straumes: viena datu straume korporatīvajai vietnei. Viena datu straume katra zīmola vietnei un viena — katrai atbilstošajai lietotnes versijai.

Piemērotie principi

Struktūra Pamatojums

Viens Analytics konts.

Ja ir jau izveidots Analytics konts, nav nepieciešams veidot jaunu.

Dati pieder vienai uzņēmuma vienībai.

Viens Google Analytics 4 īpašums katram zīmolam, un katram zīmolam ir:

 • viena (tīmekļa) datu straume zīmola vietnei;
 • viena (lietotnes) datu straume katrai zīmola lietotnes versijai (Android, iOS).

Viens īpašums katram zīmolam ļauj paveikt tālāk norādītās darbības.

 • Analīze pēc zīmola un valsts
 • Mērķauditoriju veidošana no zīmolam un valstij raksturīgās lietotāju pamatgrupas
 • Reklāmguvumu attiecināšana uz saistītajiem reklamēšanas kontiem

Katrai platformai izmantojot atsevišķu datu straumi, var veikt visaptverošu, salīdzinošu vai individuālu datu analīzi un veidot uz platformu orientētas mērķauditorijas.

Viens apkopojuma īpašums, kurā apvienoti visi zīmola īpašumi (pakalpojuma līmeņa 360 konti)

Izmantojot vienu apkopojuma īpašumu, kurā iekļauti visi avota īpašumi, varat iegūt visaptverošu priekšstatu par datiem iestādes līmenī.

Katram zīmolam paredzētie Google Ads, Display & Video 360 un Search Ads 360 konti ir saistīti ar atbilstošajiem īpašumiem.

Katrai mārketinga komandai ir jāveido savas mērķauditorijas un reklāmguvumi jāattiecina uz saistītajiem reklāmu kontiem.

 

Jēdzieni un definīcijas

Lai uzzinātu par Google Analytics 4 īpašumiem, jums var noderēt tālāk minētie raksti un videoklipi.

 • Konts: īpašumu kolekcija, kuras dati pieder vienai juridiskai personai un uz kuru attiecas konkrētā reģiona pakalpojumu sniegšanas noteikumi (Noteikumi).
  Vai ir svarīgi, lai katra reģiona dati piederētu atsevišķai juridiskai personai šajā reģionā?
  • . Izveidojiet vairākus kontus — vienu katram reģionam.
  • . Izveidojiet vienu kontu tajā reģionā, kurā atrodas jūsu uzņēmuma vadība.
 • Īpašums: ietilpst kontā un atspoguļo datus par vienu lietotāju pamatgrupu. Ja datus parasti nepieciešams analizēt kopā (produkta līnija, zīmols, lietojumprogramma), datiem jāietilpst vienā īpašumā (ja jums ir pakalpojums Google Analytics 360, šis īpašums var būt arī kā avota īpašums).
  Vai jūsu savāktie dati attiecas uz vienu loģisku lietotāju pamatgrupu? Vai, saistot Analytics ar citiem produktiem, vēlaties kopīgot visu šo datu kopumu ar katru produktu?
  • . Izveidojiet vienu īpašumu.
  • . Izveidojiet atsevišķu īpašumu vai pakārtotu īpašumu katrai loģiskajai lietotāju pamatgrupai.
 • Datu straume: ietilpst īpašumā un ir no lietotnes vai vietnes iegūtu datu avots. Saskaņā ar paraugpraksi vienam īpašumam jāizmanto ne vairāk kā trīs datu straumes: viena tīmekļa datu straume, lai novērtētu lietotāju ceļu tīmeklī, un pa vienai lietotņu datu straumei iOS un Android ierīcēm.
  • Lietotņu datu straume: katrai lietotnes pakotnes nosaukuma un platformas kombinācijai var būt viena datu straume.
  • Tīmekļa datu straume: vairākumā gadījumu ieteicams izmantot vienu tīmekļa datu straumi, lai novērtētu lietotāju ceļu tīmeklī. Lai nodrošinātu konsekventus lietotāju un sesiju pārskatus par tiem ceļiem tīmeklī, kas ir saistīti ar vairākiem domēniem, izmantojiet vienu tīmekļa datu straumi kopā ar starpdomēnu novērtēšanas funkciju.

Paraugprakse

Tālāk aprakstītā paraugprakse un sniegtie ieteikumi ir paredzēti plaša lietotāju loka un lietošanas piemēru klāsta aptveršanai. Var būt tādi robežgadījumi, uz kuriem šie norādījumi neattieksies vai tie būs jāpielāgo konkrētajām situācijām.

Parasti ir jāizveido viens konts katram uzņēmumam un viens īpašums katram zīmolam vai uzņēmuma struktūrvienībai (pieņemot, ka jūsu zīmoli un uzņēmuma struktūrvienības ir unikālas/atšķirīgi darbojošās juridiskas personas ar atsevišķām ieinteresētajām personām/analītiķu grupām).

Piemērs A

 • Mātesuzņēmums A: 1 konts
  • Zīmols X (automobiļi): 1 īpašums
  • Zīmols Y (mājsaimniecības preces): 1 īpašums
  • Zīmols Z (sadzīves elektropreces): 1 īpašums

Šajā piemērā mātesuzņēmumam ir 1 konts un 3 atšķirīgi īpašumi, un katrā īpašumā ietilpst dati, kas saistīti tikai ar attiecīgo zīmolu/uzņēmumu. 

Piemērs B

 • Liels uzņēmums B: 1 konts
  • Produkta līnija D (mājas apdrošināšana): 1 īpašums
  • Produkta līnija E (automašīnas apdrošināšana): tas pats īpašums, kas līnijai D.
  • Produkta līnija F (dzīvības apdrošināšana): tas pats īpašums, kas līnijai D un E.

Šajā piemērā uzņēmums ir izvēlējies modeli, kurā visi uzņēmējdarbības virzieni savus datus sūta uz vienu īpašumu. Uzņēmumam var būt klienti, kuri regulāri izmanto vairākus produktus vai bieži izmanto dažādu produktu papildtirdzniecības vai sasvstarpējas tirdzniecības kampaņas, tādēļ ir lietderīgi skatīt visus šos datus kopā. Šo īpašumu kā avota īpašumu var izmantot pakārtotiem īpašumiem atsevišķu produktu līniju analizēšanai (skatiet tālāk).  

Piemērs C

 • Mazs uzņēmums C (piemēram, “Jura kulinārija”: 1 konts
  • Visi produkti (gaļas delikateses, sviestmaizes, dzērieni utt.): 1 īpašums

Šajā piemērā “Jura kulinārija” ir mazs uzņēmums, un tam nav nepieciešami vairāki īpašumi. Tiešsaistes kulinārijas produktu piegādes uzņēmums analizē visus datus kopā, jo klienti bieži iegādājas vairākus produktus un uzņēmumam nav dažādu uzņēmējdarbības virzienu. Viens īpašums visiem datiem ir loģiska izvēle.

Datu straumes

Katrā avota īpašumā ietilpst datu straumes no lietotnes un/vai tīmekļa vietnes, kas nodrošina ienākošos datus. Tādējādi datu straume ir vienkārši vietne vai lietotne, kas sūta datus uz konkrētu GA4 īpašumu.

Tālāk ir sniegti ieteikumi.

 • 1 tīmekļa datu straume katram īpašumam
 • 1 iOS datu straume katram īpašumam
 • 1 Android datu straume katram īpašumam
Katru lietotņu datu straumi var saistīt tikai ar vienu GA4 īpašumu, tāpēc ņemiet to vērā, kad izlemjat, kuras straumes saistīt ar īpašumu.
Datu straumes nav tas pats, kas skatījumi pakalpojumā Universal Analytics, un tās nevajadzētu izmantot datu nodalīšanai. Pretējā gadījumā tiek ierobežota jūsu iespēja saistīt lietotājus dažādās datu straumēs, jo katra straume ir atsevišķs datu apkopošanas avots. Tādējādi var pieaugt datu apjoms, jo atkarībā no tā, kā izmantojat Google signālus, vai jūsu pieteikšanās statusa/lietotāja ID var netikt noņemti lietotāju datu dublikāti.

Search Console integrācija

Varat saistīt GA4 īpašumu ar Search Console. Tādējādi pakalpojumā Google Analytics tiek nodrošināti vērtīgi jauni dati, piemēram, meklēšanas vaicājumi no dabiskās Google meklēšanas un tādas pārskatu kategorijas kā galvenā lapa.

Jums ir jāizlemj, ar kuru īpašumu saistīt noteiktu Search Console īpašumu. Ja izmantojat pakārtotos un apkopojuma īpašumus, jums ir jāizvēlas, vai izveidot saiti ar avota īpašumu, pakārtotu īpašumu vai apkopojuma īpašumu.

GA4 īpašuma un Search Console īpašuma saistīšana ir ātrs un vienkāršs process, ko iespējams paveikt GA4 lapā Administrēšana. Ņemiet vērā: lai varētu veikt saistīšanu, jums ir jābūt verificētam Search Console īpašuma vietnes administratoram, kā arī jums ir jābūt administratora lomai Google Analytics 4 īpašumā.

Redzamo pārskatu pielāgošana

Google Analytics 4 īpašumi sniedz jums pilnīgu kontroli par to, kādus pārskatus rādīt, kādus rādītājus un kategorijas iekļaut pārskatos un kādas diagrammas tajos attēlot. Varat izveidot vienai noteiktai grupai, piemēram, mārketinga komandai, paredzētu pārskatu kolekciju (taču ņemiet vērā, ka jūs nevarat ierobežot piekļuvi šīm kolekcijām — tās varēs skatīt visi īpašuma lietotāji). Tādējādi varat pielāgot GA4 tā, lai atbilstošākie pārskati būtu redzami vispirms vai tiem būtu ērti piekļūt, un jums nevajadzētu pārskatīt visu jums nevajadzīgo pārskatu sarakstu.

Mārketinga komandas pārskatu kolekcijas piemērs.

Mārketinga komandas pārskatu apkopošanas piemērs

Katrā kolekcijā varat pielāgot konkrētus pārskatus. Piemēram, lielākajā daļā tabulveida pārskatu ir iekļauts rādītājs “Kopējie ieņēmumi”, kas tiek rādīts standarta pārskata konfigurācijā. Tas ir noderīgi, ja jums ir e-komercijas uzņēmums, kas sūta datus par ieņēmumiem, un jūs vēlaties, lai jūsu komandas varētu tos analizēt. Taču, ja jums pakalpojumā Google Analytics nav datu par ieņēmumiem, katrā šīs slejas rindā tiks rādīta vērtība 0,00 EUR. Ja attiecīgais rādītājs nav būtisks jūsu uzņēmumam, varat to noņemt, lai jūsu pārskatos nebūtu liekas informācijas.

Notikumu pārskats, iekļaujot rādītāju “Kopējie ieņēmumi”.

Notikumu pārskats, iekļaujot rādītāju “Kopējie ieņēmumi”

Rediģējiet saskarni (noklikšķiniet uz “X” blakus rādītājam, ko vēlaties noņemt):

Saskarne notikumu rediģēšanai — noklikšķiniet uz X blakus rādītājam, lai noņemtu

Lietojiet un saglabājiet, neiekļaujot rādītāju “Kopējie ieņēmumi”:

Notikums saglabāts, neiekļaujot rādītāju “Kopējie ieņēmumi”

Šis pārskats tagad ir daudz skaidrāks uzņēmumam, kam pakalpojumā Google Analytics nav datu par ieņēmumiem (vai kas nevēlas tos rādīt).

Datu higiēnas paraugprakse

Papildus pārskatu filtrēšanai, lai iekļautu vai izslēgtu noteiktus datus, pievērsiet īpašu uzmanību datu higiēnas nodrošināšanai, piemēram, izslēdziet iekšējo IP datplūsmu un nevēlamus novirzīšanas gadījumus, kā arī pareizi iestatiet starpdomēnu novērtēšanu.

Iekšējās IP datplūsmas izslēgšana

Iekšējās IP datplūsmas noņemšana no datu kopām var būt svarīgs iestatīšanas solis daudziem uzņēmumiem, kuru tīmekļa vietnē ir novērojama liela darbinieku datplūsma, piemēram, atbalsta speciālists darbā ar klientiem bieži atsaucas uz palīdzības centra rakstiem, kas pieejami uzņēmuma vietnē. Tādējādi tiek nodrošināts, ka jūsu uzņēmuma darbinieki (iekšējie lietotāji) neietekmē jūsu analīzes datus, kas paredzēti pārskatu izveidei par ārējo klientu lietošanas piemēriem. Šis tagad ir GA4 pirmsiestatījuma filtrs:

Saskarne ārējās datplūsmas kārtulas izveidei

Nevēlamu novirzīšanas gadījumu noņemšana

Vēl viens datu higiēnas paraugprakses aspekts, kam jāpievērš uzmanība, ir nevēlamas novirzīšanas datplūsmas izslēgšana. Tādējādi varat nošķirt noteiktu novirzīšanas avotu datus no saviem produktu datiem, saglabājot notikumu, taču ignorējot novirzītāju, lai neietekmētu datplūsmas attiecinājumu. Tagad arī šī konfigurācija pakalpojumā GA4 ir iepriekš definēta.

Saskarne nevēlamo novirzīšanas gadījumu saraksta izveidei

Starpdomēnu izsekošanas iestatīšana

Visbeidzot — visbiežāk Google Analytics lietotājiem problēmas sagādāja starpdomēnu datplūsmas apstrāde. Iepriekš starpdomēnu izsekošana bija jāiestata, izmantojot Google tagu pārvaldnieku vai TMS, vai arī jāiekodē savā vietnē. Lai to paveiktu, bija nepieciešams veikt papildu pasākumus, un Google Analytics lietotājiem ne vienmēr bija šāda iespēja, tādēļ bieži radās datu higiēnas problēmas, jo tika rādīts jauns vai palielināts no jūsu domēniem iegūts sesiju skaits un novirzīšanas gadījumi. Google Analytics 4 atvieglo iestatīšanu lietotāja saskarnē, lai palīdzētu uzlabot datu higiēnu:

Domēna saskarnes konfigurēšana

Datu pārveidošana

Pakalpojumā Universal Analytics datu pārveidošana tiek apstrādāta filtra konfigurācijas ietvaros. Piemēram, pārveidojot visas konkrētas kategorijas vērtības (tādas kā utm_campaign) uz mazajiem burtiem. Tagad to var paveikt, izmantojot notikumu izveides un pārveidošanas iespēju Google Analytics 4 īpašumos.

Piemēram, jūs atklājat, ka konkrēts notikums uz jūsu GA4 īpašumu ir nosūtīts divreiz, bet divos dažādos veidos. Varbūt notikums “start_now”, kas aktivizē galveno darbību jūsu vietnē, uz GA4 īpašumu tiek nosūtīts vairākos veidos (“start_now” un “startNow”), jo tas ir iekļauts dažādās vietās jūsu vietnē, kuru izstrādājušas vairākas komandas, neapzināti notikumu ietverot kodā atšķirīgos veidos. Šis ir bieži sastopams gadījums, kas var ietekmēt jūsu datu kvalitāti, taču tagad jūs to varat labot, izveidojot un mainot notikumus lietotāja saskarnē.

Pasākuma saskarne

Lai novērstu šo problēmu, GA4 īpašuma sadaļā “Konfigurēt” noklikšķiniet uz Mainīt notikumu.

Poga “Mainīt pasākumu” sadaļā “Konfigurācija”

Tiks atvērts šis ekrāns, kurā varēsiet norādīt veicamās izmaiņas. Šādā gadījumā jums jāizvēlas, kuru “Sākt tūlīt” notikumu vēlaties paturēt, un atbilstoši jāizmaina otrs notikums. Tālāk sniegtajā piemērā ir parādīts, ka ikviens notikums ar nosaukumu “startNow” tiks pārveidots, aizstājot to ar nosaukumu “start_now”. Turpmāk abi šī notikuma nosaukumi tiks apvienoti vienā nosaukumā. Jūsu pārskati būs pārskatāmāki, jo iekļaus tikai vienu šī notikuma rindu.

Saskarne pasākuma mainīšanai

Lietotāju atļaujas un lietotāju lomas

Google Analytics 4 īpašumi nodrošina modernāku un racionālāku lomu un ierobežojumu funkcionalitāti. Standarta lomas tagad ietver tālāk minētās lomas.

 • Administrators: persona, kura pilnībā pārvalda kontu.
 • Redaktors: persona, kurai ir pilnīga datu un iestatījumu rediģēšanas atļauja, taču kura nevar pārvaldīt lietotājus.
 • Analītiķis: persona, kura papildus datu un konfigurāciju skatīšanai var izveidot un rediģēt kopīgotus līdzekļus.
 • Skatītājs: persona, kura var skatīt pārskatu datus un konfigurācijas iestatījumus.

Papildus tam GA4 īpašumos pārskatu saskarnē varat pievienot iespēju paslēpt datus par maksām un ieņēmumiem, pamatojoties uz piešķirto datu ierobežojuma lomu – “Nav maksas metrikas” vai “Nav ieņēmumu metrikas”. Šis ir noderīgs papildinājums lietotāju atļaujām, jo palīdz aizsargāt sensitīvus uzņēmējdarbības datus, vienlaikus konkrētām mērķauditorijām ļaujot piekļūt datiem par vietni un darbībām.

Piezīme par maksu un ieņēmumu ierobežojumiem: rādītāju filtri nedarbosies mērķauditorijai, kurai tiek rādīti ieņēmumu dati. Turklāt lietotāji, kuriem ir šie ierobežojumi, joprojām varēs skatīt pirkumu notikumu skaitu. Tāpēc, ja raizējaties par to, ka būs redzams pirkumu datu notikumu skaits, apsveriet iespēju šim lietošanas piemēram izmantot pakārtotu īpašumu.

Saskarne tiešo lomu un datu ierobežošanai

Pakalpojuma līmeņa 360 funkcijas: pakārtoti īpašumi un apkopojuma īpašumi

Pakārtoti īpašumi

Pakārtoti īpašumi ir jauns Google Analytics 4 īpašumu veids, kas ir pieejams Google Analytics 360 kontiem. Tos varat izmantot, lai izveidotu avota īpašumā ietilpstošo datu apakškopu. Pakārtoti īpašumi aizstāj skatījumu nepieciešamību. Piemēram, varat izveidot pakārtotu īpašumu ar avota īpašumā ietilpstošu datu apakškopu un nodrošināt konkrētiem lietotājiem piekļuvi tikai šim pakārtotajam īpašumam. Turklāt pakārtotie īpašumi nodrošina iespējas saistībā ar datu higiēnu, datu pārvaldību, lietotāju pārvaldību un funkciju pārvaldību, būtiski palielinot GA4 izmantošanas priekšrocības lielākiem uzņēmumiem.

Pakārtoto īpašumu jūs varat izveidot no jebkura avota īpašuma, taču jūs nevarat izveidot pakārtoto īpašumu no apkopojuma īpašuma. Pakārtoto īpašumu attiecība pret avota īpašumiem ir viens pret vienu.

Pakalpojuma līmeņa 360 klientiem par pakārtotajiem īpašumiem tiek piemērota papildu maksa. Plašāku informāciju skatiet tālāk sadaļā Maksas piemērošanas apsvērumi.

Datu pārvaldība

Viens no galvenajiem pakārtoto īpašumu lietošanas gadījumiem ir datu pārvaldība — īpašumā iekļaujamo vai izslēdzamo datu kontrolēšana. Pakārtotie īpašumi ļauj filtrējot iekļaut vai izslēgt datus, lai izveidotu noteiktai mērķauditorijai vai lietošanas gadījumam nepieciešamo datu kopu. Tādējādi tiek nodrošināta efektīvāka jūsu datu kārtošana, lai atvieglotu pieejamību noteiktām mērķauditorijām.

Šādi pakalpojumā Universal Analytics parasti tika izmantoti skati, piemēram, izveidojot skatu tikai par Ziemeļamerikas datplūsmu vai izveidojot skatu tikai par mārketinga vietnes datiem. Atdalot šīs datu kopas, katra grupa var piekļūt savai informācijai ātrāk un ērtāk, pat ja šo pašu rezultātu būtu iespējams sasniegt, veicot rūpīgāku filtrēšanu avota īpašumā. Pakārtotajos īpašumos to var panākt, šādiem lietošanas piemēriem izmantojot avota īpašuma filtrus importēšanai un eksportēšanai pakārtotā īpašumā.

Datus var filtrēt pakārtotā īpašumā, izmantojot jebkuru avota īpašumā apkopotu notikumu vai pielāgoto kategoriju.

Lietotāju pārvaldība

Vēl viens pakārtoto īpašumu lietošanas gadījums ir lietotāju pārvaldība. Piemērs. Ja jums ir stingras uzņēmuma politikas, kurās noteikts, ka vienā reģionā (piemēram, Ziemeļamerikā) var rādīt noteiktu ar šo reģionu saistītu datu apakškopu, bet citā reģionā (piemēram, Dienvidamerikā) šiem datiem nedrīkstēt piekļūt. Izmantojot pakārtotos īpašumus, varat atļaut katram reģionam piekļūt datiem tikai tam atbilstošajā īpašumā, bet neļaut piekļūt šiem datiem no cita reģiona.

Šādu pieeju varat izmantot tiem uzņēmējdarbības virzieniem, kuriem savas darbības nodrošināšanai nepieciešamie dati ir jānodala atsevišķi vai ir jānodala mārketinga vietnes un produkta lietošanas pieredzes dati, ja jūsu uzņēmumam ir iemesli, kādēļ vienai komandai nav jāredz citas komandas dati.

Ja jums nav jāierobežo piekļuve datiem, bet tā vietā konkrēta lietotāju apakškopa ir vienkārši jānovirza uz noteiktām datu kopām, labāks risinājums varētu būt pārskatu pielāgošana un pārskatu kolekcijas. Piemēram, varat izveidot pārskatu kolekciju, kas ir īpaši pielāgota mārketinga komandai, lai tā varētu vieglāk pāriet uz atbilstošajiem datiem. Šīs funkcijas palīdz ērti pieejamā formātā kārtot datus konkrētām mērķauditorijām, un par tām nav jāmaksā papildmaksa.

Apkopojuma īpašumi

Apkopojuma īpašumā ir iekļauti dati no diviem vai vairākiem īpašumiem. Apkopojuma īpašumā var būt ietverti dati no standarta īpašumiem un pakārtotiem īpašumiem, bet ne no citiem apkopojuma īpašumiem. Tie nodrošina visaptverošu priekšstatu par jūsu uzņēmējdarbību (dažādiem produktiem, zīmoliem vai reģioniem), apvienojot datus no vairākiem viena konta īpašumiem. GA4 apkopojuma īpašumos un pakalpojumā UA tiek atbalstīti līdzīgi lietošanas piemēri.

Apkopojuma īpašumi darbojas gandrīz tāpat kā jebkurš cits īpašums. Katram apkopojuma īpašumam ir sava pielāgoto kategoriju, pielāgotās metrikas, lietotāja parametru u.c. kvota. Visi iestatījumi tiek pārvaldīti apkopojuma īpašumā (apkopojuma īpašumi nemanto iestatījumus no to avota īpašumiem) un īpaši attiecas uz apkopojuma īpašuma un apkopojuma lietotāju pamatgrupas vajadzībām.

Pakalpojuma līmeņa 360 klientiem par apkopojuma īpašumiem tiek piemērota papildu maksa. Plašāku informāciju skatiet tālāk sadaļā Maksas piemērošanas apsvērumi.

Maksas piemērošanas apsvērumi

Katrs notikums, kas tiek nosūtīts pakārtotajam īpašumam vai apkopojuma īpašumam, tiek atkārtoti apstrādāts, par ko pakalpojuma līmeņa 360 kontā tiek piemērota papildu maksa. Par katru papildu notikuma trāpījumu tiek iekasēta puse no maksas par sākotnējo notikuma trāpījumu. Citiem vārdiem sakot, katrs pakārtotā īpašuma vai apkopojuma īpašuma trāpījums maksā 0,5 reizes mazāk nekā notikuma trāpījums.

Lai palīdzētu jums labāk izprast, kā iestatījumi var ietekmēt jūsu norēķinus, varat izmantot jaunu funkciju “Rēķina priekšskatījums”, kas pieejama Google Analytics sertificētajiem partneriem, lai palīdzētu to klientiem iegūt labāku priekšstatu par potenciālajām GA4 360 izmaksām.

Pakārtoto īpašumu un apkopojuma īpašumu piemēri

Atkārtoti aplūkojot dažus šī ceļveža sākumā minētos piemērus, varam secināt, kāda loma šajos gadījumos ir iestatījumiem.

Uzņēmumu pakalpojumu uzņēmums ar vairākiem papildu uzņēmējdarbības virzieniem

 • Uzņēmumu pakalpojumu uzņēmums B: 1 konts
  • Produkta līnija D (mājas apdrošināšana): 1 īpašums
  • Produkta līnija E (automašīnas apdrošināšana): tas pats īpašums, kas līnijai D.
  • Produkta līnija F (dzīvības apdrošināšana): tas pats īpašums, kas līnijai D un E.

Šajā gadījumā uzņēmumu pakalpojumu uzņēmumam ir 1 konts ar 1 avota īpašumu. Lai gan pastāv dažādas darbības jomas, kurās datus, iespējams, ir nepieciešams analizēt atsevišķi, produkti veido papildu datus, un bieži vien ir nepieciešams analizēt vairākus produktus kopā, tāpēc uzņēmums ir nolēmis visus produktu datus nosūtīt uz vienu un to pašu avota īpašumu. Taču konkrētām produktu komandām savus datus ir nepieciešams analizēt atsevišķi. Tā kā īpašumā kopumā ir liels datplūsmas apjoms, uzņēmums ir izvēlējies katrai darbības jomai izveidot pakārtotu īpašumu.

Avota īpašuma diagramma ar 3 pakārtotiem īpašumiem

 

Mātesuzņēmums ar vairākiem zīmoliem

 • Mātesuzņēmums: 1 konts
  • Zīmols X (automobiļi): 1 īpašums
  • Zīmols Y (mājsaimniecības preces): 1 īpašums
  • Zīmols Z (sadzīves elektropreces): 1 īpašums

Šajā gadījumā mātesuzņēmumam ir 1 konts ar 3 avota īpašumiem — viens katram zīmolam. Katrs zīmols darbojas atsevišķi un analizē savus datus atsevišķi, tāpēc katram zīmolam ir savs avota īpašums. Taču mātesuzņēmums vēlas, lai visi tā zīmoli būtu apkopoti vienā īpašumā, lai tādējādi varētu labi izprast kopējo lietotāju skaitu, kopējos ieņēmumus un citu informāciju. Šajā gadījumā mātesuzņēmums izveidos apkopojuma īpašumu ar visiem 3 zīmola īpašumiem kā apkopojuma avotiem. Tādējādi tas gūs nepieciešamo visaptverošo priekšstatu, vienlaikus ļaujot zīmoliem saglabāt neatkarību citam no cita.

Mātesuzņēmuma diagramma ar 3 zīmoliem

 

Izpētīsim šo piemēru. Šim mātesuzņēmumam ir izveidota lojalitātes atlīdzības programma, kas aptver visus tā atsevišķos zīmolus. Kad lietotājs piedalās šajā lojalitātes programmā, viņam tiek piešķirts unikāls atlīdzības ID, ko mēs ar lietotāju varam saistīt kā lietotāja parametru un/vai kā parametru katrā notikumā.

Par atlīdzībām atbildīgā komanda darbojas mātesuzņēmuma līmenī, un tai ir nepieciešami vienā īpašumā apkopoti dati par lojalitātes programmas dalībniekiem visu zīmolu ietvaros. To var panākt, izmantojot pakārtotu īpašumu un apkopojuma īpašumu kombināciju, lai atlīdzības pārvaldošajai komandai būtu sava datu kopa. Katrā avota īpašumā tiek izveidots pakārtots īpašums ar datiem, kas apkopoti tikai par atlīdzības programmas dalībniekiem, un pēc tam visi trīs pakārtotie īpašumi tiek nosūtīti uz atlīdzības programmas datu apkopojuma īpašumu.

Diagramma, kurā atainoti divi apkopojuma īpašumi

 

Globāls uzņēmums ar reģioniem un apakšreģioniem

Šajā gadījumā vispārējā uzņēmuma kontā ir 3 reģionālie apkopojuma pakārtotie īpašumi, kurā katrā ir 2 avota pakārtotie īpašumi. 

Diagramma, kurā atainots globālā apkopojuma īpašums ar 3 reģionālā apkopojuma īpašumiem

Saistīšana: Google Ads, SA360 un DV360

Google Analytics 4 īpašumos ir pieejami vairāki Google Ads saistīšanas uzlabojumi, taču pamatideja paliek nemainīga. Varat saistīt savu Google Ads kontu ar Google Analytics 4 īpašumu, lai ar Google Ads kopīgotu mērķauditorijas un vietņu statistiku un izmantotu Google Ads pārskatu datus savā GA4 īpašumā. Saistīšana ar Google Ads kontu notiek Google Analytics īpašuma līmenī. Saiti varat izveidot ar avota īpašumu, pakārtoto īpašumu vai apkopojuma īpašumu.

Svarīga izmaiņa, kas Universal Analytics atšķir no Google Analytics 4: pakalpojumā Universal Analytics jums jāatlasa katrs Google Ads konts, uz kuru vēlaties eksportēt mērķauditoriju; iespējams atlasīt ne vairāk kā 10 kontus. GA4 īpašumos jūs atsevišķu mērķauditoriju kopīgojat ar visiem saistītajiem kontiem. Pateicoties šīm izmaiņām, kopīgošana kļūst daudz vienkāršāka, taču kopīgot var vai nu visas mērķauditorijas, vai nevienu, tāpēc ņemiet to vērā, veidojot Google Analytics 4 mērķauditorijas.

Saistot GA4 īpašumu ar Google Ads kontu, programmā Google Ads varat skatīt vietnes statistiku. Izmantojot šo funkciju, ar darbībām saistītas iesaistes dati no Google Analytics tiek eksportēti tieši uz Google Ads lietotāja saskarni. Lai gan saiti varat izveidot ar jebkuru īpašuma veidu, ieteicams to veidot tikai ar avota īpašumu vai pakārtoto īpašumu (bet ne abiem), tādējādi netiek veikta dubulta uzskaite, kas notiktu, ja saistīts tiktu gan avota īpašums, gan pakārtotais īpašums.

Jebkura GA4 īpašuma (standarta, pakārtota vai apkopojuma īpašuma) mērķauditorijas iespējams kopīgot ar pakalpojumu Google Ads, taču ņemiet vērā, ka filtrēšanas vai vairāku datu kopu dēļ pakārtotā vai apkopojuma īpašuma mērķauditorijas dati atšķirsies no avota (standarta) īpašuma datiem. To ir svarīgi ņemt vērā, kad pakalpojumā Google Ads tiek izmantota mērķauditorijas atlase.

Tāpat no saistītā īpašuma veida ir atkarīgi arī reklāmguvumi. Nebūtu vēlams vienu un to pašu reklāmguvumu veidu importēt no avota īpašuma, pakārtotā īpašuma un apkopojuma īpašuma, tāpēc saskaņā ar paraugpraksi ir ieteicams saistīt avota Google Analytics īpašumu ar Google Ads un eksportēt reklāmguvumus tikai no avota. Izņēmums var būt gadījums, kad jums ir izveidots reģionam specifisks Ads konts, kas tā vietā, iespējams, ir jāsaista pakārtota īpašuma līmenī.

Dati, kas no Google Ads tiek pārnesti Google Analytics 4 īpašumā, tiek iegūti vaicājuma laikā. Tādējādi tiek nodrošināts, ka jums vienmēr ir pieejami visaktuālākie dati, un tiek novērsta datu dublēšana vai apkopošana visos pakārtotajos īpašumos un apkopojuma īpašumos.

Search Ads 360

Darbības uzsākšanas sākumā SA360 integrēšana atbalstīs datu mantošanu no avota īpašuma uz pakārtoto īpašumu vai apkopojuma īpašumu. Tas nozīmē, ka tad, ja saite tiek izveidota avota īpašumā, pakārtotais īpašums vai apkopojuma īpašums saņem datus no SA360, taču pakārtotais īpašums vai apkopojuma īpašums nevar kontrolēt vai iestatīt pašu saiti.

Svarīga izmaiņa, kas Universal Analytics atšķir no Google Analytics 4 īpašumiem: pakalpojumā Universal Analytics jums jāatlasa katrs konts, uz kuru vēlaties eksportēt mērķauditoriju; maksimāli iespējams atlasīt 10. Google Analytics 4 īpašumos jūs atsevišķu mērķauditoriju kopīgojat ar visiem saistītajiem kontiem. Pateicoties šīm izmaiņām, kopīgošana kļūst daudz vienkāršāka, taču kopīgot var vai nu visas mērķauditorijas, vai nevienu. Ņemiet to vērā, veidojot Google Analytics 4 mērķauditorijas.

Display & Video 360

Darbības uzsākšanas sākumā DV360 integrēšana atbalsta datu mantošanu no avota īpašuma uz pakārtoto īpašumu vai apkopojuma īpašumu. Tas nozīmē, ka tad, ja saite tiek izveidota avota īpašumā, pakārtotais īpašums vai apkopojuma īpašums saņem datus no DV360, taču pakārtotais īpašums vai apkopojuma īpašums nevar kontrolēt vai iestatīt pašu saiti.

Svarīga izmaiņa, kas Universal Analytics atšķir no Google Analytics 4 īpašumiem: pakalpojumā Universal Analytics jums jāatlasa katrs konts, uz kuru vēlaties eksportēt mērķauditoriju; maksimāli iespējams atlasīt 10. Google Analytics 4 īpašumos jūs atsevišķu mērķauditoriju kopīgojat ar visiem saistītajiem kontiem. Pateicoties šīm izmaiņām, kopīgošana kļūst daudz vienkāršāka, taču kopīgot var vai nu visas mērķauditorijas, vai nevienu. Ņemiet to vērā, veidojot Google Analytics 4 mērķauditorijas.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

false
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
false
false
true
true
69256