Ten artykuł dotyczy usług Universal Analytics, które przestaną przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. (1 lipca 2024 r. w przypadku usług Analytics 360). Zacznij korzystać z usługi Google Analytics 4 (chyba że już to robisz).

Ustawienia zaawansowane pozwalające na personalizację reklam

Ten artykuł dotyczy zarówno Google Analytics 4, jak i Universal Analytics.

Korzystając z ustawień zaawansowanych, możesz zezwolić na personalizację reklam (w sekcji „Ustawienia usługi”), aby włączać lub wyłączać personalizację reklam dla użytkowników z poszczególnych bądź wszystkich obsługiwanych stanów USA lub krajów. W przypadku zbierania danych ustawienia zaczną obowiązywać od chwili, w której zostaną zastosowane, więc nie będą mieć wpływu na zgromadzone wcześniej informacje. Wyłączenie personalizacji reklam nie rzutuje na możliwość używania danych analitycznych z usługi do pomiarów i personalizacji treści (np. do testów A/B w Optimize lub Firebase).

Jeśli wyłączysz personalizację reklam w danym regionie, wszystkie zarejestrowane w nim zdarzenia zostaną oznaczone jako nienadające się do personalizacji reklam. Spowoduje to, że wszystkie konwersje z takich regionów będą traktowane jako nieprzeznaczone do personalizacji reklam nawet wtedy, gdy zostaną wyeksportowane na połączone konta Google Ads. Poza tym żaden użytkownik z wyłączonej lokalizacji nie zostanie dodany do żadnej listy, która może zostać wyeksportowana na połączone konta Google Ads. Nie będzie to jednak mieć wpływu na wyeksportowane już listy.

Wszystkie zgromadzone zdarzenia pochodzące z usługi i wszystkie listy odbiorców utworzone na podstawie tych danych nadal będą dostępne w Analytics do użycia w raportach i narzędziach Analiza oraz do tworzenia list odbiorców. Można je też eksportować do usług niezwiązanych z reklamami, np. Optimize.

Te ustawienia nie przestają obowiązywać nawet wtedy, gdy masz skonfigurowane takie elementy:

 • integracje Analytics z platformami reklamowymi i innymi usługami ułatwiające importowanie/eksportowanie konwersji i list odbiorców;
 • uwzględnianie/wykluczanie zdarzeń i właściwości użytkownika na potrzeby personalizacji reklam;
 • oznaczanie konkretnego zdarzenia rejestrowanego w ramach zbierania danych jako nieprzeznaczonego do personalizacji reklam – oznaczanie ręczne, czyli niezależne od omawianych ustawień.

Wykluczanie danych usługi z użycia na potrzeby personalizacji reklam

Aby zarządzać tymi ustawieniami usługi w Google Analytics, musisz mieć rolę edytora.

W usłudze Google Analytics 4

 1. Zaloguj się na konto Analytics
 2. Kliknij Administracja.
 3. W kolumnie Usługa kliknij Ustawienia danych > Zbieranie danych.
 4. Rozwiń panel w sekcji Ustawienia zaawansowane pozwalające na personalizację reklam.
 5. Kliknij Ustawienia.
 6. Wyłącz przełącznik każdego regionu geograficznego, który chcesz wykluczyć, a potem kliknij Zastosuj.

W usłudze Universal Analytics

 1. Zaloguj się na konto Analytics
 2. Kliknij Administracja.
 3. W kolumnie Usługa kliknij Informacje o śledzeniu > Zbieranie danych.
 4. Rozwiń panel w sekcji Ustawienia zaawansowane pozwalające na personalizację reklam.
 5. Kliknij Ustawienia.
 6. Wyłącz przełącznik każdego regionu geograficznego, który chcesz wykluczyć, a potem kliknij Zastosuj.

Umożliwianie korzystania z danych pochodzących z usługi do personalizacji reklam

Postępuj zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami, ale wyłącz przełącznik.

Inne ustawienia personalizacji reklam

Jeśli chcesz wyłączyć personalizację reklam w przypadku pojedynczego zdarzenia lub pojedynczej właściwości użytkownika, a nie wszystkich zdarzeń w usłudze, zapoznaj się z tymi artykułami:

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
true
69256
false
false