Lisäasetukset mainosten personoinnin sallimiseen

Omaisuuden asetuksista löytyviä lisäasetuksia käyttämällä voit sallia tai estää mainosten personoinnin sellaisille käyttäjille, jotka ovat jossakin tai missä tahansa tuetussa maassa tai Yhdysvaltojen osavaltiossa. Asetus koskee tulevaa datan keräämistä, eikä se vaikuta takautuvasti aiemmin kerättyyn dataan. Mainosten personoinnin käytöstä poistaminen ei vaikuta siihen, miten voit käyttää kyseisen omaisuuden analytiikkadataa mittauksiin ja sisällön personointiin (esim. A/B-testit Optimizessa tai Firebasessa).

Jos estät mainosten personoinnin tietyllä alueella, kaikki kyseisillä alueilla kerätyt tapahtumat merkitään ei-käytettäviksi mainosten personoinnissa (eli ne merkitään personoimattomiksi mainoksiksi). Tämä tarkoittaa, että kaikki näiltä alueilta peräisin olevat konversiot merkitään ei-käytettäviksi mainosten personoinnissa. Merkintä pysyy myös siinä tapauksessa, että konversiot viedään linkitetyille mainostileille. Lisäksi sellaisessa sijainnissa olevia loppukäyttäjiä, jossa mainosten personointi on poistettu käytöstä, ei lisätä luetteloihin, jotka voidaan viedä linkitetyille mainostileillesi. Tämä ei kuitenkaan vaikuta luetteloihin, jotka on viety jo aiemmin.

Kaikki omaisuuden kerätyt tapahtumat ja kaikki kyseiseen dataan perustuvat yleisöt ovat edelleen käytettävissä Analyticsin raportointia, Analyysia ja yleisöjen koostamista varten. Niitä voidaan myös viedä muihin kuin mainontatuotteisiin, kuten Optimizeen.

Tämä asetus pysyy voimassa, vaikka olisit määrittänyt seuraavia asioita:

 • Analytics-integroinnit, jotka mahdollistavat yleisöjen ja konversioiden tuonnin/viennin mainontatuotteisiin ja muihin tuotteisiin
 • tapahtumien ja käyttäjän ominaisuuksien sisällyttäminen mainosten personointiin tai poissulkeminen siitä
 • sen merkitseminen, että tiettyä tapahtumaa ei voi käyttää mainonnan personointiin, joko manuaalisesti tai keräämisen yhteydessä riippumatta tämän asetuksen vaikutuksista.

Omaisuusdatan poissulkeminen mainosten personoinnista

Näiden asetusten hallinta edellyttää Google Analytics ‑omaisuuden muokkausoikeutta.

Google Analytics 4 ‑omaisuudessa:

 1. Kirjaudu Analyticsiin.
 2. Klikkaa Järjestelmänvalvoja.
 3. Klikkaa Omaisuus-sarakkeesta Data-asetukset > Datan kerääminen.
 4. Laajenna paneeli Lisäasetukset mainosten personointia varten ‑kohdasta.
 5. Klikkaa Asetukset.
 6. Laita kunkin poissuljettavan maantieteellisen alueen valitsin pois päältä ja klikkaa sitten Käytä.

Universal Analytics ‑omaisuudessa:

 1. Kirjaudu Analyticsiin.
 2. Klikkaa Järjestelmänvalvoja.
 3. Valitse Omaisuus-sarakkeesta Seurantatiedot > Datan kerääminen.
 4. Laajenna paneeli Lisäasetukset mainosten personointia varten ‑kohdasta.
 5. Klikkaa Asetukset.
 6. Laita kunkin poissuljettavan maantieteellisen alueen valitsin pois päältä ja klikkaa sitten Käytä.

Omaisuusdatan käytön salliminen mainosten personointiin

Seuraa yllä olevia ohjeita, mutta laita lopuksi valitsin päälle.

Muut mainosten personoinnin asetukset

Jos haluat poistaa mainosten personoinnin käytöstä yhden tapahtuman tai käyttäjän ominaisuuden osalta (omaisuuden kaikkien tapahtumien sijaan), voit käyttää muita asetuksia:

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?