Тази статия се отнася за собственостите в Google Анализ 4. Прегледайте секцията за Universal Analytics, ако все още използвате собственост в Universal Analytics, която ще спре да обработва данни на 1 юли 2023 г. (1 октомври 2023 г. за собственостите в Анализ 360).

Разширени настройки за разрешаване на персонализирането на рекламите

Тази статия се отнася за Google Анализ 4 и Universal Analytics.

Използвайте разширените настройки, за да разрешите персонализирането на рекламите (в „Настройки на собствеността“), с което ще активирате или деактивирате персонализирането на рекламите за потребители, идващи от всяка/всички поддържани държави и/или щати в САЩ. Настройката влиза в сила за събирането на данни в бъдеще и не се прилага със задна дата за данните, събрани по-рано. Деактивирането на персонализирането на рекламите не засяга способността Ви да използвате данните от тази собственост за измерване и персонализиране на съдържанието (напр. двувариантното тестване в Оптимизиране или Firebase).

Ако деактивирате персонализирането на рекламите за даден регион, всички събития, събрани от това местоположение, ще бъдат означени като неотговарящи на условията за използване за персонализиране на рекламите (NPA). Това означава, че всички реализации от тези региони ще бъдат означени като неподходящи за използване за персонализиране на рекламите дори когато са експортирани в свързаните Ви профили за рекламиране. Освен това всеки краен потребител, идващ от деактивирано местоположение, няма да бъде добавян към списъци, които може да бъдат експортирани в свързаните Ви профили за рекламиране, въпреки че вече експортираните списъци няма да бъдат засегнати.

Всички събития, събрани за характеристиките, и всички аудитории въз основа на тези данни продължават да са налице в Анализ за използване в отчетите, Analysis и изграждането на аудитории и могат да бъдат експортирани в нерекламни продукти, като Оптимизиране.

Тази настройка остава в сила дори когато сте конфигурирали следното:

 • Интегрирания на Google Анализ, които улесняват импортирането/експортирането на аудитории и реализации с рекламни и други продукти
 • Включването/изключването на събития и характеристики на потребителите по отношение на персонализирането на рекламите
 • Определянето на конкретно събитие като NPA (неперсонализирана реклама), ръчно или извън ефектите на тази контрола, по време на събирането.

За да изключите използването на данни за характеристиките на потребителите за персонализиране на рекламите

За да управлявате тези настройки за собственост в Google Анализ, трябва да имате роля на редактор.

В собственост в Google Анализ 4

 1. Влезте в профила си в Анализ.
 2. Кликнете върху Администриране.
 3. В графата Собственост кликнете върху Настройки за данните > Събиране на данни.
 4. Разгънете панела в Разширени настройки, които да позволите с цел персонализиране на рекламите.
 5. Кликнете върху Настройки.
 6. Изключете превключвателя за всеки географски регион, който искате да изключите, след което кликнете върху Прилагане.

В собственост в Universal Analytics

 1. Влезте в профила си в Анализ.
 2. Кликнете върху Администриране.
 3. В графата Собственост кликнете върху Информация за проследяване > Събиране на данни.
 4. Разгънете панела в Разширени настройки, които да позволите с цел персонализиране на рекламите.
 5. Кликнете върху Настройки.
 6. Изключете превключвателя за всеки географски регион, който искате да изключите, след което кликнете върху Прилагане.

За да допуснете използването на данни за собственостите за персонализиране на рекламите

Изпълнете инструкциите по-горе, но включете превключвателя.

Други контроли за персонализиране на рекламите

Ако искате да деактивирате персонализирането на рекламите за едно събитие или характеристика на потребителя, а не за всички събития в собственост, има и други възможности за контрол, които Ви препоръчваме да обмислите:

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false