[GA4] ค้นหารหัสแท็ก Google

ใช้รหัสแท็ก Google สําหรับพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 (เทียบกับรหัสติดตามสําหรับพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics)

หากต้องการตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 สําหรับเว็บไซต์ คุณต้องมีรหัสแท็ก Google (ซึ่งปกติจะขึ้นต้นด้วย "G-")

รหัสแท็ก Google กับรหัสติดตาม
Google Analytics 4 คือโซลูชันการวัดผลรุ่นถัดไปซึ่งเข้ามาแทนที่ Universal Analytics พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ใช้รหัสติดตาม (ซึ่งเริ่มต้นด้วย "UA-") แต่พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ใช้รหัสแท็ก Google (ซึ่งมักเริ่มต้นด้วย "G-")

ในการตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics ใหม่ คุณไม่จำเป็นต้องใช้รหัสติดตาม

ค้นหารหัสแท็ก Google

หากต้องการค้นหารหัสแท็ก Google (ซึ่งปกติจะขึ้นต้นด้วย "G-") ให้ทําดังนี้

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Analytics
  2. ในส่วนผู้ดูแลระบบ ภายในการเก็บรวบรวมและการแก้ไขข้อมูล ให้คลิกสตรีมข้อมูล
  3. ในส่วนแท็ก Google ที่ด้านล่างของหน้ารายละเอียดสตรีมเว็บ ให้คลิกกําหนดการตั้งค่าแท็ก

  4. ในส่วนแท็ก Google ของคุณในหน้าแท็ก Google ให้คัดลอกรหัสที่ขึ้นต้นด้วย "G-" หรือ "AW-"

    Measurement ID in the Web stream details pane

ค้นหารหัส "UA-"

คุณไม่จำเป็นต้องมีรหัสติดตาม (รหัส "UA-") เพื่อตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ GA4 ใหม่ เฉพาะพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics (เดิม) เท่านั้นที่มีรหัส "UA-"
  1. คลิกผู้ดูแลระบบในพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics
  2. ในคอลัมน์พร็อพเพอร์ตี้ ให้คลิกการตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้
  3. รหัส "UA-" จะปรากฏที่ด้านบนของหน้าการตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
13616284777144808500
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
69256