Phím tắt

Hãy sử dụng các phím tắt sau đây khi bạn làm việc với báo cáo Analytics. Bạn chỉ có thể sử dụng phím tắt phạm vi ngày cho các báo cáo có một bộ chọn ngày cho toàn bộ báo cáo.

 

Phím tắt Hành động Loại thuộc tính
? Mở danh sách phím tắt Web, Ứng dụng, Web và ứng dụng
a Mở bộ chọn tài khoản Web, Ứng dụng, Web và ứng dụng
m Mở/đóng ngăn điều hướng bên trái Web, Ứng dụng, Web và ứng dụng
s hoặc / Mở tính năng Tìm kiếm trong Google Analytics Web, Ứng dụng, Web và ứng dụng
d t Phạm vi ngày = hôm nay Web và ứng dụng
d y Phạm vi ngày = hôm qua Web và ứng dụng
d w Phạm vi ngày = tuần trước Web và ứng dụng
d 7 Phạm vi ngày = 7 ngày qua Web và ứng dụng
d 3 0 Phạm vi ngày = 30 ngày qua Web và ứng dụng
d c Áp dụng phép so sánh với kỳ trước cho phạm vi ngày Web và ứng dụng
d x Áp dụng phép so sánh với năm trước cho phạm vi ngày Web và ứng dụng

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố