Yêu cầu xóa dữ liệu (Universal Analytics)

Bạn cần phải có Quyền chỉnh sửa để sử dụng tính năng này.

Nếu cần xóa dữ liệu khỏi các máy chủ Analytics vì bất kỳ lý do gì, bạn đều có thể sử dụng tính năng Yêu cầu xóa dữ liệu để yêu cầu xóa.

Bạn chỉ được có tối đa 250 yêu cầu đang thực hiện (đang chờ xử lý) cho mỗi thuộc tính.

Bạn có thể xem danh sách các yêu cầu gần đây nhất cho từng thuộc tính trong cột Thuộc tính > Yêu cầu xóa dữ liệu.

 

 1. Đăng nhập vào Google Analytics..
 2. Nhấp vào mục Quản trị, rồi chuyển đến thuộc tính liên quan.
 3. Trong cột THUỘC TÍNH, hãy nhấp vào Yêu cầu xóa dữ liệu.

  Bảng này liệt kê các yêu cầu gần đây nhất của bạn.
 4. Để gửi yêu cầu mới, hãy nhấp vào Tạo yêu cầu xóa dữ liệu.
 5. Chọn ngày Bắt đầuKết thúc.

  Xin lưu ý rằng quy trình xóa này sử dụng giờ UTC chứ không phải múi giờ của tài khoản, vì vậy, bạn có thể cần phải điều chỉnh ngày bắt đầu và ngày kết thúc để chắc chắn rằng bạn đang xác định đúng tất cả dữ liệu mà bạn muốn xóa.
 6. Chọn (các) trường dữ liệu cụ thể mà bạn muốn xóa.

  Bạn có thể chọn Tất cả để xóa tất cả dữ liệu cho thuộc tính hoặc chọn một hay nhiều trường riêng lẻ (ví dụ: URL, Tiêu đề trang, Danh mục sự kiện).
   
  Tùy thuộc vào cách Analytics tổng hợp dữ liệu, bạn có thể thấy dữ liệu bị xóa trong khoảng thời gian tối đa 3 ngày trước và/hoặc sau ngày bắt đầu và ngày kết thúc mà bạn đã chọn.
 7. Nhấp vào Gửi.

Hệ thống sẽ thông báo cho người dùng có Quyền chỉnh sửa (quản trị viên) về yêu cầu qua email. Trước thời điểm xóa, bạn sẽ có thời gian gia hạn là 7 ngày kể từ khi đưa ra yêu cầu. Trong thời gian gia hạn, bất kỳ quản trị viên nào cũng đều có thể hủy yêu cầu.

Hệ thống cũng sẽ thông báo cho người dùng có Quyền chỉnh sửa khi quy trình xóa bắt đầu và thông báo lần nữa khi quy trình xóa hoàn tất. Bạn không thể hủy yêu cầu khi quá trình xóa dữ liệu đã bắt đầu.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?