Be om tilgang til Analytics

Hvis du mottar en link til Analytics-data, for eksempel til en rapport eller en oversikt, og du ikke har tilgang til den aktuelle kontoen, kan du be om å få tilgang.

Når du klikker på linken, klikker du på Be om tilgang for å sende en e-postforespørsel til administratorene for Analytics-kontoen. En av disse administratorene kan gi deg lese- og analyseringstillatelse.

Når du har tilgang til kontoen, kan du åpne Administrator, og klikke på Brukeradministrering i Konto-kolonnen for å be om flere tillatelser.

Hvis du er Analytics-administrator med tillatelse til å administrere brukere, får du tilsendt tilgangsforespørselen i en e-post.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?