Toegang vragen tot Analytics

Als u een link naar Analytics-gegevens ontvangt, bijvoorbeeld naar een rapport of dashboard, en u geen toegang tot het account heeft, kunt u toegang aanvragen.

Klik op de link en vervolgens op Toegang aanvragen om een e-mailverzoek naar beheerder van het Analytics-account te sturen. Een van die beheerders kan u toegang geven met het recht Lezen en analyseren.

Zodra u toegang heeft tot het account, kunt u Beheerder openen en op Gebruikersbeheer in de kolom Account klikken om extra rechten aan te vragen.

Als u een Analytics-beheerder bent met het recht Gebruikers beheren, ontvangt u een e-mail met het toegangsverzoek.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?