[GA4] Kích hoạt tín hiệu của Google cho các tài sản Google Analytics 4

Nội dung trong bài viết này:

Tín hiệu của Google là dữ liệu phiên từ những trang web và ứng dụng mà Google liên kết với người dùng đã đăng nhập vào Tài khoản Google và đã bật tính năng Cá nhân hoá quảng cáo. Google liên kết dữ liệu với những người dùng đã đăng nhập này để tạo báo cáo trên nhiều thiết bị, tái tiếp thị trên nhiều thiết bị và xuất lượt chuyển đổi trên nhiều thiết bị sang Google Ads.

Google Analytics 4 xuất dữ liệu sự kiện được liên kết với các cookie đã gán biệt danh sang BigQuery. Về lý thuyết, điều này có thể khiến một người dùng được tính nhiều lần trên các thiết bị khác nhau. Ngược lại, tín hiệu của Google đo lường người dùng trên các thiết bị. Do đó, dữ liệu được xuất sang BigQuery có thể cho thấy nhiều người dùng hơn khi so sánh với những báo cáo dựa trên dữ liệu tín hiệu của Google.
Trình quản lý thẻ của Google phía máy chủ không hỗ trợ tín hiệu của Google trong tài sản Google Analytics 4 vì tài sản này yêu cầu gửi dữ liệu bên ngoài vùng chứa của máy chủ do khách hàng sở hữu (đây là giá trị cốt lõi của Trình quản lý thẻ của Google phía máy chủ). Để bật tín hiệu của Google trong tài sản Google Analytics 4, bạn phải thiết lập dữ liệu đó bằng thẻ phía máy khách thông qua gtag.js hoặc Trình quản lý thẻ của Google phía máy khách.

Tín hiệu của Google mang lại những lợi ích sau:

Báo cáo trên các nền tảng

Sử dụng tính năng User-ID hoặc dữ liệu tín hiệu của Google để kết nối dữ liệu về các thiết bị và hoạt động trong nhiều phiên nhằm hiểu rõ hành vi của người dùng ở từng bước trong quá trình chuyển đổi, từ lượt liên hệ đầu tiên cho đến lượt chuyển đổi và các bước sau đó.

Hệ thống sẽ theo dõi hoạt động trên nhiều thiết bị khi bạn đăng nhập vào Tài khoản Google bằng:

 • Thiết bị iOS*
 • Thiết bị Android
 • Google Chrome
 • Trình duyệt web Google Chrome
 • Các trình duyệt web khác
 • Những ứng dụng khách yêu cầu sử dụng Tài khoản Google
 • Những ứng dụng khác yêu cầu sử dụng Tài khoản Google

* Tín hiệu của Google không hỗ trợ các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS 14 trở lên (Apple không còn hỗ trợ Mã nhận dạng cho nhà quảng cáo (IDFA)). Đối với các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS 14 trở lên, bạn phải sử dụng tính năng theo dõi User-ID để theo dõi trên nhiều thiết bị.

Để có được dữ liệu tín hiệu của Google trong báo cáo, mỗi tài sản của bạn phải có trung bình 500 người dùng/ngày mỗi tháng.

Khi có thêm dữ liệu từ tín hiệu của Google, Google Analytics có thể báo cáo số lượng người dùng chính xác hơn và sử dụng tiêu chí đối tượng trên nhiều nền tảng để đánh giá những người không có mã nhận dạng người dùng.

Tìm hiểu thêm

Tái tiếp thị với Google Analytics

Tạo đối tượng tái tiếp thị từ dữ liệu Google Analytics của bạn và chia sẻ các đối tượng đó với tài khoản quảng cáo mà bạn đã liên kết.

Khi bạn kích hoạt tín hiệu của Google, những đối tượng mà bạn tạo trong Google Analytics và xuất bản lên Google Ads cũng như các sản phẩm quảng cáo khác của Google Marketing Platform có thể phân phát quảng cáo trong chiến dịch tái tiếp thị đủ điều kiện phân phát trên nhiều thiết bị cho những người dùng Google đã đồng ý bật chế độ Cá nhân hoá quảng cáo.

Các tính năng báo cáo quảng cáo

Google Analytics thu thập thông tin theo cấu hình gắn thẻ, cũng như dữ liệu tín hiệu của Google và cookie quảng cáo có sẵn của Google.

Tìm hiểu thêm

Thông tin nhân khẩu học và mối quan tâm

Google Analytics thu thập thông tin bổ sung về nhân khẩu học và mối quan tâm từ giá trị nhận dạng thiết bị, cũng như từ những người dùng đã đăng nhập vào Tài khoản Google và đã bật tính năng Cá nhân hoá quảng cáo.

Tìm hiểu thêm

 

Nếu vô hiệu hoá tín hiệu của Google, thì sau đó bạn sẽ không thể triển khai riêng từng tính năng này. Khi vô hiệu hoá tín hiệu của Google, bạn cũng vô hiệu hoá tất cả những tính năng này.

Dữ liệu từ những người dùng đã bật tính năng Cá nhân hoá quảng cáo

Khi người dùng bật tính năng Cá nhân hoá quảng cáo, Google có thể cung cấp một chế độ xem toàn diện về cách những người dùng đó tương tác với một tài sản trực tuyến từ nhiều trình duyệt và thiết bị. Ví dụ: bạn có thể xem cách người dùng duyệt xem các sản phẩm trên trang web của bạn từ điện thoại và sau đó quay trở lại để hoàn tất giao dịch mua hàng từ máy tính bảng hoặc máy tính xách tay.

Theo mặc định, dữ liệu khi đăng nhập vào Tài khoản Google sẽ hết hạn sau 26 tháng. Tuy nhiên, nếu chế độ cài đặt Giữ lại dữ liệu của Analytics được đặt thành khoảng thời gian ngắn hơn 26 tháng, thì dữ liệu của người dùng Google đã đăng nhập sẽ tuân theo khung thời gian ngắn hơn này.

Các báo cáo trên Nhiều nền tảng chỉ bao gồm dữ liệu tổng hợp. Báo cáo này không bao giờ hiển thị dữ liệu về người dùng cá nhân.

Chia sẻ dữ liệu với các sản phẩm khác của Google

Dữ liệu đã thu thập trong tín hiệu của Google không được sử dụng hoặc chia sẻ cho bất kỳ mục đích nào ngoài mục đích cung cấp dịch vụ Google Analytics, trừ phi bạn bật chế độ Cài đặt chia sẻ dữ liệu hoặc chọn liên kết với các sản phẩm của Google.

Trường hợp sử dụng

Là... Tôi muốn... Do đó, tôi có thể...
Nhà xuất bản Báo cáo về số lượng người dùng trên nhiều thiết bị (bao gồm số người hoạt động trong 1 ngày, 7 ngày, 30 ngày) Báo cáo chính xác về số lượng người dùng thay vì thiết bị
Nhà xuất bản Báo cáo và tìm hiểu về các nhóm người dùng dựa trên các kiểu kết hợp thiết bị mà họ sử dụng Giúp tôi tập trung tài nguyên và nỗ lực vào nhóm người dùng có giá trị/tiềm năng nhất
Nhà xuất bản Tìm hiểu về hành trình của khách hàng trên các thiết bị bằng cách phân tích báo cáo dựa trên người dùng (người dùng đang hoạt động, kênh, lộ trình) Tối ưu hoá trải nghiệm người dùng cho hành trình khách hàng đầy đủ trên các thiết bị
Nhà tiếp thị Báo cáo và tìm hiểu về hiệu suất tiếp thị trên nhiều thiết bị (ví dụ: kênh, chiến dịch, v.v.) Tối ưu hoá mức chi tiêu quảng cáo dựa trên mức sử dụng trên nhiều thiết bị
Nhà tiếp thị Tái tiếp thị cho người dùng trên nhiều thiết bị Cung cấp quảng cáo có mức độ liên quan cao dựa trên mức sử dụng trên nhiều thiết bị

Tính năng không được hỗ trợ

Các chức năng sau không được hỗ trợ cho những thuộc tính kích hoạt tín hiệu của Google:

Tính năng Google Analytics Chức năng không được hỗ trợ
Theo dõi trên nhiều thiết bị Tín hiệu của Google không hỗ trợ các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS 14 trở lên.

Kích hoạt tín hiệu của Google

Để kích hoạt tín hiệu của Google cho tài sản Google Analytics 4, bạn cần có vai trò Người chỉnh sửa đối với tài sản đó.

 1. Trong cột TÀI SẢN, hãy nhấp vào Cài đặt dữ liệu > Thu thập dữ liệu, rồi gạt nút chuyển Bật tính năng thu thập dữ liệu tín hiệu của Google sang vị trí bật.
 2. Khi bạn kích hoạt tín hiệu của Google, dữ liệu đó sẽ được thu thập ở tất cả khu vực. Nếu bạn muốn chọn những khu vực sẽ thu thập dữ liệu tín hiệu của Google: Nếu bạn tắt tính năng thu thập cho một khu vực, thì Analytics sẽ giữ lại mọi dữ liệu trong quá khứ mà bạn đã thu thập (theo chế độ cài đặt lưu giữ dữ liệu), nhưng sẽ không có dữ liệu bổ sung nào được thu thập từ thời điểm thay đổi trở đi. Nếu tắt tính năng thu thập dữ liệu tín hiệu của Google, bạn sẽ không có quyền truy cập vào báo cáo trên nhiều nền tảng, danh sách tái tiếp thị dựa trên dữ liệu của Analytics, các tính năng báo cáo quảng cáo hoặc thông tin nhân khẩu học và mối quan tâm.
  1. Trong mục có tiêu đề Google signals data collection is allowed in X of Y regions (Được phép thu thập dữ liệu tín hiệu của Google ở X/Y khu vực), hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt.
  2. Bật hoặc tắt nút chuyển cho từng khu vực mà bạn muốn cho phép hoặc không cho phép thu thập dữ liệu tín hiệu của Google.
  3. Nhấp vào Áp dụng.

Khi bật tín hiệu của Google, bạn phải tuân theo các yêu cầu về chính sách cho Tính năng quảng cáo của Google Analytics.

Để ngăn người khác xem báo cáo hoặc không cho kỹ thuật khám phá suy luận danh tính của người dùng cá nhân, hệ thống có thể áp dụng ngưỡng dữ liệu cho những tài sản đã kích hoạt tín hiệu của Google. Tìm hiểu thêm

Nếu vô hiệu hoá tín hiệu của Google, bạn sẽ không thể sử dụng tính năng tái tiếp thị cho những khu vực chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, số lượng mô hình trên nhiều thiết bị và số lượt chuyển đổi từ lượt xem được thực hiện (EVC) sẽ bị giảm đáng kể đối với những khu vực bị vô hiệu hoá. Quy trình lập mô hình và báo cáo lượt chuyển đổi về sau trong tài khoản Google Ads và tài khoản Search Ads 360 được liên kết cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Chế độ cá nhân hoá quảng cáo cấp tài sản

Bạn có thể cho phép hoặc không cho phép tính năng cá nhân hoá quảng cáo sử dụng dữ liệu của Analytics thu thập được từ người dùng dựa trên quốc gia và/hoặc khu vực của họ bất cứ lúc nào. Chế độ cài đặt này vẫn có hiệu lực cho dù bạn có bật tín hiệu của Google hay không. Việc thay đổi chế độ cá nhân hoá quảng cáo không ảnh hưởng đến việc thu thập dữ liệu tín hiệu của Google. Khi bạn tắt tính năng cá nhân hóa quảng cáo cho một quốc gia và/hoặc khu vực, hệ thống chỉ dùng dữ liệu mà Google Tín hiệu thu thập từ người dùng ở những vị trí đó để đo lường – chứ không dùng để cá nhân hóa quảng cáo. Tìm hiểu thêm

Tài nguyên liên quan

Định cấu hình việc sử dụng dữ liệu Analytics trong Firebase.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tham gia chương trình theo yêu cầu Quyền riêng tư trên Google

Hãy tham gia chương trình theo yêu cầu này để tìm hiểu cách tăng hiệu suất mà vẫn đảm bảo quyền riêng tư với các giải pháp quảng cáo mới nhất.

Đăng ký ngay

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
69256
false
false