[GA4] Aktivera Google-signaler för Google Analytics 4-egendomar

Innehåll i artikeln:

Google-signaler är sessionsdata från webbplatser och appar som Google kopplar till användare som har loggat in på sina Google-konton och som har aktiverat Personliga annonspreferenser. Funktionen att koppla data till inloggade användare används för att aktivera rapportering över flera enheter, remarketing över flera enheter och export av konverteringar över flera enheter till Google Ads.

Google Analytics 4 exporterar händelsedata som är kopplad till anonyma cookies till BigQuery. I teorin kan detta leda till att samma användare räknas flera gånger på olika enheter. Google-signaler mäter däremot samma användare på olika enheter. Därför kan data som exporteras till BigQuery visa fler användare jämfört med rapporter som bygger på data från Google-signaler.
Google Taggstyrning på serversidan har inte stöd för Google-signaler i Google Analytics 4-egendomar. Anledningen är att detta kräver att data skickas utanför den kundägda serverbehållaren, vilket är det främsta syftet med Google Taggstyrning på serversidan. För att aktivera Google-signaler i en Google Analytics 4-egendom måste du ställa in egendomen med en tagg på klientsidan, antingen via gtag.js eller via Google Taggstyrning.

Google-signaler ger tillgång till följande:

Rapportering över flera plattformar

Koppla ihop data om enheter med aktiviteter från olika sessioner med User-ID eller Google-signaler så att du får en bättre uppfattning av vad användarna gör i varje steg i konverteringsprocessen, från den första kontakten till konvertering och även efteråt.

För att data från Google-signaler ska kunna tas med i dina rapporter behöver du ha 500 användare per dag och egendom i genomsnitt över en månad.

När vi lägger till data från Google-signaler förbättrar Google Analytics noggrannheten av användarantalet i rapporter och använder kriterier för målgrupper som använder flera plattformar för att utvärdera användare som inte har ett användar-id.

Läs mer

Remarketing med Google Analytics

Skapa remarketingmålgrupper med data från Google Analytics och dela dem med länkade annonseringskonton.

När du aktiverar Google-signaler kan målgrupper du skapar i Google Analytics och publicerar i Google Ads och andra produkter på Google Marketing Platform användas för att visa annonser i kampanjer där det går att använda remarketing över flera enheter. Annonserna kan visas för Google-användare som har aktiverat personliga annonspreferenser.

Annonsrapportfunktioner

Google Analytics samlar in information enligt din taggningskonfiguration samt befintlig data från Google-signaler och cookies från Google-annonser.

Läs mer

Demografi och intressen

Google Analytics samlar in ytterligare information om demografier och intressen från enhetsidentifierare och från användare som är inloggade på sina Google-konton och som har aktiverat Personliga annonspreferenser.

Läs mer

 

Om du inaktiverar Google-signaler kan du inte senare implementera dessa funktioner individuellt. Om du inaktiverar Google-signaler inaktiveras även alla dessa funktioner.

Data från användare som har aktiverat personliga annonspreferenser

När användarna aktiverar personliga annonspreferenser kan Google ta fram en helhetsbild av hur de interagerar med en onlineegendom i olika webbläsare och på olika enheter. Du kan till exempel ser hur många användare som tittar på produkter på din webbplats via en telefon och senare kommer tillbaka för att köpa något via en surfplatta eller dator.

Som standard raderas data från inloggade Google-användare efter 26 månader. Om inställningen för datalagring är inställd på ett alternativ som är kortare än 26 månader respekteras detta även för data från inloggade Google-användare.

Rapporterna över flera plattformar innehåller endast samlad data. Ingen data för enskilda användare visas.

Datadelning med andra Google-produkter

Data som samlas in med Google-signaler används eller delas inte i något annat syfte än att förse Google Analytics-tjänsten med data, såvida du inte aktiverar inställningar för datadelning eller väljer att länka andra Google-produkter.

Användningsfall

Som … Vill jag … Så att jag kan …
Utgivare Skapa rapporter om antal användare över flera enheter (inklusive aktiva per dag, vecka och månad) Skapa exakta rapporter om antal användare i stället för antal enheter
Utgivare Skapa rapporter om och ta reda på mer om olika användargrupper baserat på vilka kombinationer av enheter de använder Fokusera resurser och arbete på de användare som genererar störst värde/har störst potential
Utgivare Förstå kundresan över flera enheter genom att analysera användarbaserade rapporter (aktiva användare, trattar, sökvägar) Optimera användarupplevelsen för hela kundresan på olika enheter
Marknadsförare Skapa rapporter om och ta reda på marknadsföringsresultatet över flera enheter (till exempel kanaler, kampanjer) Optimera annonsutgifterna baserat på användningsdata över flera enheter
Marknadsförare Rikta remarketing till användare över flera enheter Erbjuda mycket relevanta annonser baserat på användning över flera enheter

Funktioner som inte stöds

Följande funktioner stöds inte för egendomar där Google-signaler har aktiverats:

Google Analytics-funktion Funktion som inte stöds
BigQuery Export Ytterligare data som samlas in av Google-signaler exporteras inte till BigQuery.
Samlade rapporter För närvarande kan du inte använda samlade rapporter med Google Analytics 4-egendomar.

Aktivera Google-signaler

Om du ska kunna aktivera Google-signaler för din Google Analytics 4-egendom måste du ha rollen Redigerare för egendomen.

 1. Logga in på Google Analytics..
 2. Klicka på Administratör och navigera till egendomen där du vill aktivera Google-signaler.
 3. Klicka på Datainställningar > Insamling av data i kolumnen Egendom och aktivera Aktivera datainsamling med Google-signaler.
 4. När du aktiverar Google-signaler samlas denna data in i alla regioner. Så här väljer du i vilka regioner som data från Google-signaler ska samla in:
  1. Klicka på Inställningar i avsnittet Insamling av data från Google-signaler är tillåtet i X av Y regioner.
  2. Slå på eller av reglaget för varje region där du vill tillåta eller förbjuda insamling av data från Google-signaler.
  3. Klicka på Använd.
  Om du inaktiverar insamling av data för en region behåller Analytics all tidigare data som du har samlat in (enligt dina inställningar för datalagring), men ingen ytterligare data samlas in efter tidpunkten för ändringen. Om du inaktiverar insamling av data från Google-signaler har du inte längre åtkomst till rapporter över flera plattformar, remarketinglistor baserade på Analytics-data, annonsrapportfunktioner och information om demografier och intressen.

När du aktiverar Google-signaler omfattas du av policykraven för Annonseringsfunktioner i Google Analytics.

För att förhindra att någon som visar en rapport eller en utforskningsteknik kan ta reda på en enskild användares identitet kan vi tillämpa tröskelvärden för data på egendomar där Google-signaler har aktiverats. Läs mer

Om du inaktiverar Google-signaler kan du inte tillämpa remarketing på berörda regioner. Dessutom minskar modelleringsvolymen över flera enheter och EVC avsevärt för de inaktiverade regionerna. Modellering och rapportering av konverteringar nedströms i länkade Google Ads- och Search Ads 360-konton påverkas också.

Dina inställningar för annonsanpassning på egendomsnivå

Du kan välja att tillåta eller inaktivera annonsanpassning med analysdata som samlas in från användare baserat på deras land och/eller region framöver. Denna inställning gäller oavsett om Google-signaler är aktiverade eller inte. Att du ändrar inställningen för annonsanpassning påverkar inte insamlingen av data för Google-signaler. När annonsanpassning inaktiveras för ett land och/eller en region samlas data från Google-signaler från användare på dessa platser endast in för mätning och används inte för annonsanpassning. Läs mer

Relaterade resurser

Ställa in användningen av Analytics-data i Firebase.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false
false