[GA4] Aktivácia signálov Googlu pre vlastníctva v službe Google Analytics 4

Obsah tohto článku:

Signály Googlu sú údaje relácií z webov a aplikácií, ktoré Google spája s používateľmi prihlásenými do účtov Google, ktorí si zapli prispôsobenie reklám. Spojenie údajov s týmito prihlásenými používateľmi umožňuje vytvárať reporty naprieč zariadeniami, používať remarketing naprieč zariadeniami a exportovať konverzie naprieč zariadeniami do služby Google Ads.

Google Analytics 4 exportuje údaje udalostí spojené s anonymnými súbormi cookie do nástroja BigQuery. Teoreticky to môže spôsobiť, že ten istý používateľ bude započítaný viackrát v rôznych zariadeniach. Signály Googlu naopak merajú používateľov naprieč zariadeniami. Údaje exportované do nástroja BigQuery môžu preto v porovnaní s reportmi založenými na údajoch signálov Googlu uvádzať vyšší počet používateľov.
Serverový Správca značiek Google nepodporuje signály Googlu vo vlastníctvach v službe Google Analytics 4, pretože vyžaduje, aby údaje boli odoslané mimo serverového kontajnera vlastneného zákazníkom, ktorý predstavuje základnú hodnotu serverového Správcu značiek Googlu. Ak chcete aktivovať signály Googlu vo vlastníctve v službe Google Analytics 4, musíte ich nastaviť pomocou klientskej značky, a to buď pomocou značky gtag.js, alebo klientskeho Správcu značiek Google.

Signály Googlu umožňujú:

Viacplatformové reporty

Prepojte údaje o zariadeniach a aktivitách z rôznych relácií pomocou identifikátora User‑ID alebo údajov signálov Googlu. Získate tak prehľad o správaní používateľov v každom kroku procesu konverzie – od prvotného kontaktu cez konverziu až po ďalšie interakcie.

Aktivita naprieč zariadeniami sa sleduje, keď ste prihlásení do účtu Google:

 • v zariadení so systémom iOS*,
 • v zariadení s Androidom,
 • v Google Chrome,
 • vo webovom prehliadači Google Chrome,
 • v inom webovom prehliadači,
 • v klientskej aplikácii vyžadujúcej účet Google,
 • v inej aplikácii vyžadujúcej účet Google.

* Signály Googlu nepodporujú zariadenia so systémom iOS 14 alebo novším (Apple už nepodporuje IDFA). V prípade zariadení so systémom iOS 14 alebo novším musíte na sledovanie naprieč zariadeniami používať sledovanie pomocou funkcie User‐ID.

Ak chcete, aby vaše reporty rzahŕňali údaje signálov Googlu, musíte mať mesačný priemer 500 používateľov denne na jedno vlastníctvo.

Vďaka údajom signálov Googlu môže Google Analytics presnejšie zaznamenávať počty používateľov v reportoch a na základe kritérií publika naprieč platformami vyhodnocovať používateľov, ktorí nemajú identifikátor používateľa.

Ďalšie informácie

Remarketing pomocou Google Analytics

Vytvárajte remarketingové publiká na základe údajov v službe Google Analytics a zdieľajte tieto publiká s prepojenými reklamnými účtami.

Keď aktivujete signály Googlu, na základe publík, ktoré vytvoríte v službe Google Analytics a zverejníte v službe Google Ads a iných reklamných službách súpravy Google Marketing Platform, možno používateľom Googlu so zapnutým prispôsobením reklám zobrazovať reklamy v kampaniach s remarketingom naprieč zariadeniami.

Funkcie reportov reklamy

Google Analytics zhromažďuje informácie na základe vašej konfigurácie značkovania, ako aj dostupných údajov signálov Googlu a súborov cookie Googlu pre reklamy.

Ďalšie informácie

Demografické údaje a záujmy

Google Analytics zhromažďuje ďalšie informácie o demografických údajoch a záujmoch z identifikátorov zariadení a od používateľov, ktorí sú prihlásení do účtov Google a majú zapnuté prispôsobenie reklám.

Ďalšie informácie

 

Ak deaktivujete signály Googlu, tieto funkcie následne nemôžete implementovať jednotlivo. Deaktiváciou signálov Googlu deaktivujete aj všetky tieto funkcie.

Údaje od používateľov, ktorí si zapli prispôsobenie reklám

Keď si používatelia zapnú prispôsobenie reklám, Google dokáže vytvoriť ucelený prehľad, ako títo používatelia interagujú s online vlastníctvom z viacerých prehliadačov a viacerých zariadení. Môžete napríklad vidieť, ako si používatelia na vašom webe prehliadajú výrobky pomocou telefónu a neskôr sa vracajú, aby dokončili nákup pomocou tabletu alebo laptopu.

Platnosť údajov zhromaždených po prihlásení cez Google predvolene vyprší po 26 mesiacoch. Ak je však uchovávanie údajov v službe Analytics nastavené na kratšie obdobie než 26 mesiacov, spracovávanie údajov zhromaždených po prihlásení cez Google sa bude riadiť týmto kratším obdobím.

Viacplatformové reporty zahŕňajú len súhrnné údaje. Nikdy sa nesprístupňujú údaje jednotlivých používateľov.

Zdieľanie údajov s ostatnými službami Googlu

Údaje zhromaždené v rámci signálov Googlu sa nepoužívajú ani nezdieľajú na žiadne účely, iba na poskytovanie služby Google Analytics, pokiaľ nepovolíte Nastavenia zdieľania údajov alebo sa nerozhodnete prepojiť služby Googlu.

Prípady použitia

Ako… Chcem… Vďaka čomu môžem…
Vlastník Zobraziť report počtov používateľov naprieč zariadeniami (vrátane 1‑dňových, 7‑dňových, 30‑dňových aktivít) Zobraziť report presného počtu používateľov namiesto zariadení
Vlastník Zobraziť report a porozumieť rôznym skupinám používateľov na základe rôznych kombinácií zariadení, ktoré používajú Zamerať svoje zdroje a úsilie na najhodnotnejšiu alebo najsľubnejšiu skupinu používateľov
Vlastník Pochopiť cestu zákazníka naprieč zariadeniami analyzovaním reportov založených na používateľoch (aktívni používatelia, lieviky, cesty) Optimalizovať dojem používateľa pre celú cestu zákazníka naprieč zariadeniami
Marketingový špecialista Zobraziť report a porozumieť výkonnosti svojho marketingu naprieč zariadeniami (napr. kanály, kampane atď.) Optimalizovať výdavky na reklamy na základe používania naprieč zariadeniami
Marketingový špecialista Používať remarketing pre používateľov naprieč zariadeniami Ponúkať vysoko relevantné reklamy na základe používania naprieč zariadeniami

Nepodporované funkcie

Nasledujúce funkcie nie sú podporované pre vlastníctva, pre ktoré sú aktivované signály Googlu:

Funkcia služby Google Analytics Nepodporovaná funkcia
BigQuery Export Ďalšie údaje zhromaždené signálmi Googlu sa neexportujú do nástroja BigQuery.
Súhrnné reporty Momentálne nie je možné používať súhrnné reporty s vlastníctvami v službe Google Analytics 4.
Sledovanie naprieč zariadeniami Signály Googlu nepodporujú zariadenia so systémom iOS 14 alebo novším.

Aktivácia signálov Googlu

Ak chcete pre vlastníctvo v službe Google Analytics 4 aktivovať signály Googlu, musíte mať pre dané vlastníctvo rolu editora.

 1. Prihláste sa do služby Google Analytics..
 2. Kliknite na položku Správca a prejdite na vlastníctvo, v ktorom chcete aktivovať signály Googlu.
 3. V stĺpci VLASTNÍCTVO kliknite na Nastavenia údajov > Zhromažďovanie údajov a následne zapnite prepínač Aktivovať zhromažďovanie údajov pomocou signálov Googlu.
 4. Keď signály Googlu aktivujete, tieto údaje sa budú zhromažďovať vo všetkých regiónoch. Ak chcete vybrať regióny, v ktorých sa budú údaje signálov Googlu zhromažďovať, postupujte takto:
  1. V sekcii s názvom Zhromažďovanie údajov signálov Googlu je povolené v X z Y regiónov kliknite na Nastavenia.
  2. Zapnite alebo vypnite prepínač pre každý región, v ktorom chcete povoliť alebo zakázať zhromažďovanie údajov signálov Googlu.
  3. Kliknite na Použiť.
  Ak deaktivujete zhromažďovanie údajov v určitom regióne, Analytics uchová všetky historické údaje, ktoré ste zhromaždili (podľa vašich nastavení uchovávania údajov), no od dátumu zmeny sa nebudú zhromažďovať žiadne ďalšie údaje. Ak deaktivujete zhromažďovanie údajov signálov Googlu, nebudete mať prístup k viacplatformovým reportom, remarketingovým zoznamom založeným na údajoch zo služby Analytics, funkciám reportov reklamy ani demografickým údajom a záujmom.

Po aktivácii signálov Googlu sa na vás vzťahujú požiadavky pravidiel pre reklamné funkcie v službe Google Analytics.

Vo vlastníctvach, ktoré majú aktivované signály Googlu, sa môžu uplatňovať obmedzenia údajov, aby používateľ, ktorý si prezerá report alebo techniku prieskumu, nemohol odvodiť identitu jednotlivých používateľov. Ďalšie informácie

Ak deaktivujete signály Googlu, remarketing nebude pre dotknuté regióny k dispozícii. Okrem toho bude pre deaktivované regióny výrazne znížený objem modelovania pre viacero zariadení a modelovania konverzií po aktívnom zhliadnutí. Vzťahuje sa to aj na následné modelovanie konverzií a reporty v prepojených účtoch Google Ads a Search Ads 360.

Nastavenia prispôsobenia reklám na úrovni vlastníctva

Môžete sa tiež rozhodnúť, že na základe krajiny alebo regiónu používateľov povolíte alebo zakážete, aby sa na účely prispôsobenia reklám používali analytické údaje zhromaždené od používateľov (s platnosťou od momentu nastavenia). Toto nastavenie platí bez ohľadu na to, či sú signály Googlu zapnuté. Zmena nastavenia prispôsobenia reklám neovplyvní zhromažďovanie údajov pre signály Googlu. Keď je prispôsobenie reklám zakázané pre niektorú krajinu alebo región, údaje signálov Googlu od používateľov v týchto oblastiach sa zhromažďujú iba na účely merania a nebudú sa používať na prispôsobenie reklám. Ďalšie informácie

Súvisiace zdroje

Konfigurácia používania údajov služby Analytics na platforme Firebase

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false
false