[GA4] הפעלת Google Signals בנכסי Google Analytics 4

הנושאים במאמר:

Google Signals הם נתונים של סשנים באתרים ובאפליקציות, ש-Google משייכת למשתמשים שמחוברים לחשבונות Google שלהם והפעילו התאמה אישית של מודעות. שיוך של נתונים למשתמשים שמחוברים לחשבון מאפשר דיווח על פעולות במכשירים שונים, רימרקטינג למשתמשים במכשירים שונים וייצוא של נתוני המרות חוצות-מכשירים ל-Google Ads.

מערכת Google Analytics 4 מייצאת ל-BigQuery נתוני אירועים שמשויכים לקובצי cookie אנונימיים. מבחינה תיאורטית, זה יכול לגרום לכך שאותו משתמש ייספר כמה פעמים במכשירים שונים. לעומת זאת, ב-Google Signals מתבצעת מדידה של משתמשים במכשירים שונים. לכן יכול להיות שבנתונים שמיוצאים ל-BigQuery מספר המשתמשים יהיה גבוה יותר מהמספר שיוצג בדוחות שמבוססים על נתוני Google Signals.
Google Tag Manager בצד השרת לא תומך ב-Google Signals בנכסי Google Analytics 4 כי הנתונים צריכים להישלח מחוץ למאגר התגים של השרת שבבעלות הלקוח, וזה הערך העיקרי של Google Tag Manager בצד השרת. כדי להפעיל את Google Signals בנכסי Google Analytics 4, צריך להגדיר את Google Signals עם תג בצד הלקוח, דרך gtag.js או Google Tag Manager בצד הלקוח.

כשמפעילים את Google Signals, אפשר להשתמש בתכונות הבאות:

דיווח מפלטפורמות שונות

בדיווח מהסוג הזה המערכת מקשרת בין נתונים על מכשירים ופעילויות מסשנים שונים בעזרת User-ID או נתוני Google Signals. הנתונים שנאספים יעזרו לכם להבין את התנהגות המשתמשים בכל שלב בתהליך ההמרה – החל מיצירת הקשר הראשוני ועד להמרה ואחריה.

המערכת עוקבת אחרי פעילות חוצת-מכשירים כשאתם מתחברים לחשבון Google בדרכים הבאות:

 • מכשירי iOS*
 • מכשירי Android
 • Google Chrome
 • דפדפן האינטרנט Google Chrome
 • דפדפני אינטרנט אחרים
 • אפליקציות לקוח שמצריכות התחברות לחשבון Google
 • אפליקציות אחרות שמצריכות התחברות לחשבון Google

* האפשרות Google Signals לא תומכת במכשירי iOS 14+‎ ואילך (Apple לא תומכת יותר במזהה עבור מפרסמים (IDFA)). במכשירי iOS 14+‎, צריך להשתמש במעקב באמצעות User-ID לצורך מעקב חוצה-מכשירים.

כדי שיוצגו בדוחות נתונים מ-Google Signals צריך להגיע לממוצע חודשי של 500 משתמשים ביום בכל נכס.

הוספה של נתוני Google Signals מאפשרת למערכת Google Analytics להציג ספירות מדויקות יותר של משתמשים בדיווח, ולהחיל קריטריונים לקהל בפלטפורמות שונות כדי לספק הערכות לגבי משתמשים שאין להם מזהה משתמש.

מידע נוסף

רימרקטינג באמצעות Google Analytics

אתם יכולים ליצור קהלים לרימרקטינג מתוך הנתונים הקיימים ב-Google Analytics ולשתף את הקהלים האלה עם חשבונות הפרסום המקושרים שלכם.

כשמפעילים את Google Signals, קהלים שיוצרים ב-Google Analytics ומפרסמים ב-Google Ads ובמוצרי פרסום אחרים של Google Marketing Platform יכולים לשמש להצגת מודעות למשתמשי Google שהפעילו התאמה אישית של מודעות, כחלק מקמפיינים לרימרקטינג שעומדים בתנאים הנדרשים להצגת מודעות במכשירים שונים.

תכונות דיווח לצורך פרסום

מערכת Google Analytics אוספת מידע בהתאם להגדרות של התיוג, וגם דרך הנתונים של Google-Signals ודרך קובצי Cookie קיימים להעדפות מודעה שהותקנו על ידי Google.

מידע נוסף

מידע דמוגרפי ותחומי עניין

מערכת Google Analytics אוספת מידע נוסף על הקבוצה הדמוגרפית של המשתמשים ועל תחומי העניין שלהם דרך המזהים של המכשירים או מנתונים של משתמשים שמחוברים לחשבון Google והפעילו בו התאמה אישית של מודעות.

מידע נוסף

 

אם משביתים את Google Signals, לא ניתן ליישם את התכונות האלה בנפרד. ההשבתה של Google Signals תשבית גם את כל התכונות האלה.

נתונים ממשתמשים שהפעילו התאמה אישית של מודעות

כשמשתמשים מפעילים התאמה אישית של מודעות, Google יכולה ליצור תמונה כוללת שמתארת את האינטראקציה שלהם עם הנכסים אונליין ממגוון דפדפנים וממגוון מכשירים. למשל, תוכלו לראות את המסלול של משתמשים שגולשים בין מוצרים באתר שלכם דרך הטלפון, ואחר כך חוזרים לבצע רכישות דרך הטאבלט או המחשב הנייד.

כברירת מחדל, נתונים שנצברים בזמן שאנשים מחוברים לחשבון Google נשמרים ל-26 חודשים. אבל אם הגדרתם ב-Analytics שמירת נתונים למשך פחות מ-26 חודשים, נתוני המשתמשים שמחוברים לחשבון Google יישמרו לפרק הזמן הקצר יותר שהוגדר.

הדוחות על פעולות בפלטפורמות שונות כוללים נתונים נצברים בלבד. המערכת אף פעם לא חושפת נתונים של משתמשים ספציפיים.

שיתוף נתונים עם מוצרי Google אחרים

השימוש בנתונים שנאספים דרך Google Signals והשיתוף שלהם נעשים אך ורק כדי לספק את שירות Google Analytics, אלא אם כן מפעילים הגדרות שיתוף נתונים או בוחרים לקשר אל מוצרי Google.

תרחישים לדוגמה

אני... ואני רוצה... כדי שאוכל...
בעל אתר לדווח על מספרי משתמשים ממכשירים שונים (כולל פעילות ביום אחד, ב-7 ימים וב-30 ימים) לדווח בצורה מדויקת על מספר המשתמשים במקום על מספר המכשירים
בעל אתר לדווח על קבוצות משתמשים שונות בהתבסס על השילובים השונים של מכשירים שהם משתמשים בהם, ולהבין את התנהגות המשתמשים למקד את המשאבים והמאמצים שלי בקבוצות המשתמשים הכי מבטיחות/רווחיות
בעל אתר לנתח דוחות שמבוססים על משתמשים (משתמשים פעילים, משפכים, ניתוב), כדי להבין את המסלול להמרת הלקוח בכל סוגי המכשירים לבצע אופטימיזציה של חוויית המשתמש לאורך כל המסלול להמרת הלקוח, בכל סוגי המכשירים
משווק לדווח על ביצועי השיווק שלי במגוון מכשירים ולהבין אותם (למשל, ערוצים, קמפיינים וכו') לבצע אופטימיזציה של הוצאות הפרסום בהתאם לצורת השימוש במכשירים השונים
משווק לבצע פעולות רימרקטינג למשתמשים במכשירים שונים להציג מודעות ברמת רלוונטיות גבוהה בהתאם לשימוש במכשירים השונים

תכונות שלא נתמכות

הפונקציונליות הבאה לא נתמכת בנכסים שבהם האפשרות Google Signals הופעלה:

תכונה של Google Analytics פונקציונליות שלא נתמכת
BigQuery Export נתונים נוספים שנאספו על ידי Google Signals לא מיוצאים ל-BigQuery.
דיווח של רשימת נכסים בשלב הזה לא ניתן להשתמש בדיווח של רשימת נכסים עם נכסי Google Analytics 4.
מעקב חוצה-מכשירים האפשרות Google Signals לא תומכת במכשירי iOS 14+‎ ואילך.

הפעלה של Google Signals

כדי להפעיל את Google Signals בנכס Google Analytics 4 יש צורך בתפקיד עורך בנכס הזה.

 1. כניסה ל-Google Analytics..
 2. לוחצים על אדמין ועוברים אל הנכס שבו רוצים להפעיל את Google Signals.
 3. בעמודה נכס, לוחצים על הגדרות נתונים > איסוף נתונים ומעבירים את המתג שמוצג לצד האפשרות הפעלה של איסוף נתוני Google Signals למצב מופעל.
 4. כשמפעילים את Google Signals, הנתונים האלה נאספים בכל האזורים. אם רוצים לבחור את האזורים שבהם ייאספו נתונים של Google Signals:
  1. בקטע שנקרא איסוף הנתונים של Google Signals מותר ב-X מתוך Y אזורים, לוחצים על הגדרות.
  2. מפעילים או משביתים את המתג לכל אזור שרוצים לאפשר או לא לאפשר בו איסוף נתונים של Google Signals.
  3. לוחצים על אישור.
  אם משביתים את איסוף הנתונים באזור מסוים, המערכת של Analytics משמרת את כל הנתונים ההיסטוריים שאספתם (בהתאם להגדרות שמירת הנתונים שלכם), אבל לא ייאספו נתונים נוספים מרגע השינוי ואילך. אם משביתים את איסוף הנתונים של Google Signals, לא תהיה לכם גישה לדיווח בפלטפורמות שונות, לרשימות רימרקטינג שמבוססות על נתונים של Analytics, לתכונות דיווח לצורך פרסום או למידע דמוגרפי ותחומי עניין.

כשמפעילים את Google Signals, צריך לפעול בהתאם לדרישות המדיניות בנושא תכונות הפרסום של Google Analytics.

כדי למנוע מצב שבו אנשים שמעיינים בדוח או משתמשים בשיטת ניתוח יוכלו להסיק את הזהות של משתמשים ספציפיים, אפשר להחיל ספי נתונים בנכסים שהפעלתם בהם את Google Signals. מידע נוסף

אם משביתים את Google Signals, לא ניתן לבצע פעולות רימרקטינג באזורים הרלוונטיים. כמו כן, באזורים שהושבתו תהיה הפחתה משמעותית בהיקף השימוש במודלים במכשירים שונים ובמודלים של המרות לאחר צפייה פעילה (EVC). הבנייה של מודלים של המרות והדיווח בהמשך הדרך בחשבונות Google Ads ו-Search Ads 360 מקושרים יושפעו גם הם.

הגדרות להתאמה אישית של מודעות ברמת הנכס

אפשר לבחור אם להפעיל או להשבית בהתאמה האישית של מודעות את השימוש בנתוני ניתוח שנאספו ממשתמשים בהתאם למדינה או לאזור שלהם. הבחירה שלכם תיושם על כל המודעות שיפורסמו אחריה. הגדרה זו חלה גם אם Google Signals לא מופעל; שינוי הגדרת ההתאמה האישית של המודעות אינו משפיע על איסוף הנתונים ב-Google Signals. כשההתאמה האישית של מודעות מושבתת במדינה או באזור, נתונים של Google Signals נאספים ממשתמשים במיקומים האלה למטרות מדידה בלבד והם לא ישמשו להתאמה אישית של מודעות. מידע נוסף

מקורות מידע שקשורים לנושא

הגדרה של שימוש בנתוני Analytics ב-Firebase.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false
false