[GA4] Aktivér Google-signaler for Google Analytics 4-ejendomme

I denne artikel kan du læse om følgende:

Google-signaler er sessionsdata fra websites og apps, som Google knytter til brugere, der har logget ind på deres Google-konti, og som har aktiveret Annoncetilpasning. Denne tilknytning af data til brugere, der er logget ind, bruges til at muliggøre rapportering på tværs af enheder, remarketing på tværs af enheder og eksport af konverteringer på tværs af enheder til Ads.

Hændelsesdata, der er knyttet til anonymiserede cookies, eksporteres fra Google Analytics 4 til BigQuery. Det kan teoretisk set medføre, at en bruger bliver talt med flere gange via forskellige enheder. Med Google-signaler måles brugere derimod på tværs af enheder. Det kan betyde, at der registreres flere brugere ved eksport af data til BigQuery end i rapporter, som er baseret på data, der er indsamlet via Google-signaler.
Google Tag Manager på serversiden understøtter ikke Google-signaler i Google Analytics 4-ejendomme, fordi det kræver, at der sendes data uden for den kundeejede servercontainer, som er kerneværdien i Google Tag Manager på serversiden. Hvis du vil aktivere Google-signaler i en Google Analytics 4-ejendom i dag, skal den være konfigureret med et tag på klientsiden, enten via gtag.js eller Google Tag Manager på klientsiden.

Google-signaler giver mulighed for følgende:

Rapportering på tværs af platforme

Forbind data om enheder og aktiviteter fra forskellige sessioner ved hjælp af dit User-ID eller Google-signaldata, så du kan få et indblik i brugeradfærd på hvert trin i konverteringsprocessen – fra den første kontakt til den langsigtede fastholdelse.

Hvis dine rapporter skal medtage Google-signaldata, skal du have et månedligt gennemsnit på 500 brugere pr. dag pr. ejendom.

Når Google-signaldata medtages, bliver brugertællingerne i Google Analytics-rapporter mere nøjagtige, og kriterier for målgrupper på tværs af platforme bruges til at evaluere brugere, der ikke har et bruger-id.

Få flere oplysninger

Remarketing med Google Analytics

Opret remarketingmålgrupper ud fra dine Google Analytics-data, og del disse målgrupper med dine linkede annoncekonti.

Når du aktiverer Google-signaler, kan målgrupper, som du opretter i Google Analytics og udgiver i Google Ads og andre Google Marketing Platform-annonceringsprodukter, vise annoncer i de remarketingkampagner, der er kvalificeret på alle enheder, til de Google-brugere, der har aktiveret Annoncetilpasning.

Funktioner til annoncerapportering

I Google Analytics indsamles der oplysninger i henhold til din sporingskonfiguration samt de Google-signaldata og Google-annonceringscookies, der registreres.

Få flere oplysninger

Demografi og Interesser

Google Analytics indsamler yderligere oplysninger om demografi og interesser fra enhedsannoncerings-id'er og fra brugere, som er logget ind på deres Google-konto og har slået Annoncetilpasning til.

Få flere oplysninger

 

Hvis du deaktiverer Google-signaler, kan du ikke implementere disse funktioner individuelt. Deaktivering af Google-signaler deaktiverer også alle disse funktioner.

Data fra de brugere, der har aktiveret Annoncetilpasning

Når brugere aktiverer Annoncetilpasning, kan Google danne et helhedsbillede over, hvordan disse brugere interagerer med en onlineejendom fra flere browsere og flere enheder. Du kan f.eks. se, hvordan brugere gennemser produkter på dit website fra en telefon og senere vender tilbage for at gennemføre køb fra en tablet eller computer.

Logindata på Google-konti udløber som standard efter 26 måneder. Men hvis indstillingen for dataopbevaring i Analytics er angivet til en perioder, der er kortere end 26 måneder, opbevares logindata på Google-konti i overensstemmelse med denne kortere tidsramme.

Rapporterne til rapportering på tværs af platforme indeholder kun samlede data. Der vises aldrig data om individuelle brugere.

Datadeling med andre Google-produkter

De data, der indsamles i forbindelse med Google-signaler, vil ikke blive brugt eller delt med andet formål end at levere Google Analytics-tjenesten, medmindre du aktivere Indstillinger for datadeling eller vælger at linke med Google-produkter.

Eksempler på brug

Som... Vil jeg gerne... Så jeg kan...
Udgiver Rapportere om brugertællinger på tværs af enheder (herunder aktiviteter over 1 dag, 7 dage og 30 dage) Rapportere det nøjagtige antal brugere i stedet for enheder
Udgiver Rapportere og forstå forskellige grupper af brugere baseret på de forskellige enhedskombinationer, de bruger Hjælpe med at fokusere mine ressourcer og min indsats på de mest værdifulde/lovende brugere
Udgiver Forstå kundens rejse på tværs af enheder ved at analysere brugerbaserede rapporter (aktive brugere, tragter, stier) Optimere brugeroplevelsen for den fulde kunderejse på tværs af enheder
Marketingmedarbejder Rapportere om og forstå mine markedsføringsresultater på tværs af enheder (f.eks. kanaler, kampagner osv.) Optimere annonceudgifter baseret på brug på tværs af enheder
Marketingmedarbejder Anvende remarketing til brugere på tværs af enheder Tilbyde meget relevante annoncer baseret på brug på tværs af enheder

Ikke-understøttede funktioner

De følgende funktioner understøttes ikke for de ejendomme, som Google-signaler er aktiveret for:

Google Analytics-funktion Ikke-understøttet funktion
BigQuery Export Yderligere data, der indsamles via Google-signaler, eksporteres ikke til BigQuery.
Oprulningsrapport I øjeblikket kan du ikke bruge oprulningsrapporter sammen med Google Analytics 4-ejendomme.

Aktivér Google-signaler

Hvis du vil aktivere Google-signaler for din Google Analytics 4-ejendom, skal du have rollen Redaktør på ejendommen.

 1. Log ind på Google Analytics..
 2. Klik på Administrator, og gå til den ejendom, som du vil aktivere Google-signaler for.
 3. Gå til kolonnen EJENDOM, og klik på Dataindstillinger > Dataindsamling. Slå derefter kontakten for Aktivér dataindsamling til Google-signaler til.
 4. Når du aktiverer Google-signaler, indsamles disse data i alle regioner. Gør følgende, hvis du vil vælge de områder, hvor Google-signaldata skal indsamles:
  1. I sektionen med titlen Indsamling af Google-signaldata er tilladt i X af Y regioner skal du klikke på Indstillinger.
  2. Slå kontakten til eller fra for hvert område, hvor du vil tillade eller forhindre indsamling af Google-signaldata.
  3. Klik på Anvend.
  Hvis du deaktiverer indsamling for en region, bliver eventuelle historiske data, du har indsamlet, gemt i Analytics (i henhold til dine indstillinger for dataopbevaring), men der indsamles ikke yderligere data fra tidspunktet for ændringen og frem. Hvis du deaktiverer dataindsamling via Google-signaler, har du ikke adgang til rapportering på tværs af platforme, remarketinglister baseret på Analytics-data, funktioner til annoncerapportering eller demografiske oplysninger og interesser.

Når du aktiverer Google-signaler, er du underlagt kravene i politikken vedrørende Google Analytics-annonceringsfunktioner.

Hvis du vil forhindre, at nogen, der får vist en rapport eller en udforskningsteknik, i at udlede individuelle brugeres identitet, kan du angive grænseværdier for ejendomme, der har aktiveret Google-signaler. Få flere oplysninger

Hvis du deaktiverer Google-signaler, er remarketing ikke tilgængelig for de berørte regioner. Desuden bliver den mængde data, der er tilgængelig til modellering på tværs af enheder og modellering af konvertering via engageret visning (KVE), væsentligt lavere for de regioner, som dataindsamlingen er deaktiveret for. Den efterfølgende konverteringsmodellering og -rapportering på linkede Google Ads- og Search Ads 360-konti bliver også berørt.

Dine indstillinger for annoncetilpasning på ejendomsniveau

Du kan vælge at tillade eller deaktivere annoncetilpasning brug af analysedata fra brugere baseret på deres land og/eller fremadrettet. Denne indstilling gælder, uanset om Google-signaler er aktiveret eller ej. Ændring af indstillingen for annoncetilpasning har ingen indflydelse på indsamlingen af data for Google-signaler. Når annoncetilpasning er deaktiveret for et land og/eller en region, bliver Google-signaldata fra brugere, som befinder sig det pågældende sted, kun indsamlet til målingsformål og altså ikke med henblik på annoncetilpasning. Få flere oplysninger

Relaterede ressourcer

Konfiguration af brugen af Analytics-data i Firebase.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
false
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
69256
false
false