[GA4] Google Analytics 4 mülkleri için Google sinyallerini etkinleştirme

Bu makalede ele alınan konular:

Google sinyalleri, siteler ve uygulamalardan alınan ve Google'ın Google Hesaplarında oturum açmış ve Reklam Kişiselleştirme'yi etkinleştirmiş kullanıcılarla ilişkilendirdiği oturum verileridir. Verilerin bu oturum açmış kullanıcılarla ilişkilendirilmesi cihazlar arası raporlama, cihazlar arası yeniden pazarlama ve cihazlar arası dönüşümün Google Ads'e aktarılabilmesi için kullanılır.

Google Analytics 4, belirsizleştirilmiş çerezlerle ilişkili etkinlik verilerini BigQuery'ye aktarır. Teorik olarak bu durum aynı kullanıcının farklı cihazlarda birden çok kez sayılmasına neden olabilir. Google sinyalleri ise farklı cihazlarda kullanıcıları ölçer. Bu nedenle, BigQuery'ye aktarılan veriler, Google sinyalleri verilerine dayalı raporlara kıyasla daha fazla kullanıcı gösterebilir.
Sunucu tarafı Google Etiket Yöneticisi kurulumu kullanıyorsanız Google sinyallerini yapılandırdığınızdan emin olun.

Google sinyalleri aşağıdakileri sağlar:

Platformlar Arası raporlama

User-ID'nizi veya Google sinyalleri verilerini kullanarak farklı oturumlardaki cihaz ve etkinlikler arasında bağlantı kurun. Böylece, ilk temas anından dönüşümlere ve daha sonraki aşamalara kadar, dönüşüm sürecinin her adımındaki kullanıcı davranışını anlayabilirsiniz.

Cihazlar arası etkinlik, aşağıdakileri kullanarak Google Hesabı'na giriş yaptığınızda izlenir:

 • iOS cihazlar*
 • Android cihazlar
 • Google Chrome
 • Google Chrome web tarayıcısı
 • Diğer web tarayıcıları
 • Google Hesabı gerektiren istemci uygulamaları
 • Google Hesabı gerektiren diğer uygulamalar

* Google sinyalleri, iOS 14 ve sonraki sürümlerini çalıştıran cihazları desteklemez (Apple artık IDFA'yı desteklememektedir). iOS 14 ve sonraki sürümlerini çalıştıran cihazlarda, cihazlar arası izleme için User-ID izleme özelliğini kullanmanız gerekir.

Raporlarınızın Google sinyalleri verileri içermesi için aylık ortalama olarak mülk başına günde 500 kullanıcıya ulaşmanız gerekir.

Google Analytics sinyalleri verilerinin eklenmesi sayesinde Google Analytics, raporlamadaki kullanıcı sayılarının doğruluk düzeyini yükseltir ve kullanıcı kimliği olmayan kullanıcıları değerlendirmek için platformlar arası kitle ölçütlerini kullanır.

Daha fazla bilgi

Google Analytics ile yeniden pazarlama

Google Analytics verilerinizden yeniden pazarlama kitleleri oluşturup bu kitleleri bağlı reklam hesaplarınızla paylaşabilirsiniz.

Google sinyallerini etkinleştirdiğinizde Google Analytics'te oluşturup Google Ads ve diğer Google Marketing Platform reklamcılık ürünlerinde yayınladığınız kitleler Reklam Kişiselleştirme özelliğini etkinleştirmiş olan Google kullanıcılarına Cihazlar Arası yayına uygun yeniden pazarlama kampanyalarında reklam sunabilir.

Reklamcılık Raporlama Özellikleri

Google Analytics, etiketleme yapılandırmanıza göre bilgi toplamanın yanı sıra mevcut Google sinyalleri verilerini ve Google reklam çerezlerini de toplar.

Daha fazla bilgi

Demografi ve İlgi Alanları

Google Analytics, hem cihaz tanımlayıcılarından hem de Google Hesaplarında oturum açmış ve Reklam Kişiselleştirme özelliğini etkinleştirmiş kullanıcılardan demografi ve ilgi alanları hakkında ek bilgiler toplar.

Daha fazla bilgi

 

Google sinyallerini devre dışı bırakırsanız bu özellikleri daha sonra tek tek uygulayamazsınız. Google sinyallerinin devre dışı bırakılması, tüm bu özellikleri de devre dışı bırakır.

Reklam Kişiselleştirme'yi etkinleştirmiş kullanıcıların verileri

Google, Reklam Kişiselleştirme'yi etkinleştirmiş kullanıcıların birden çok tarayıcı ve cihaz üzerinden bir online mülkle etkileşim kurma şekliyle ilgili bütünsel bir görünüm oluşturabilir. Örneğin, kullanıcıların telefondan web sitenizdeki ürünlere göz attıktan sonra tablet veya dizüstü bilgisayarda sitenize geri dönerek satın alma işlemini tamamladıklarını görebilirsiniz.

Varsayılan olarak, oturum açmış Google kullanıcılarına ait verilerin süresi 26 ay sonunda dolar. Bununla birlikte, Veri Saklama ayarı 26 aydan daha kısa bir süreye ayarlanırsa oturum açmış Google kullanıcılarına ait veriler için bu daha kısa süre geçerli olur.

Platformlar Arası raporlar yalnızca birleştirilmiş verileri içerir. Bireysel kullanıcılara ait hiçbir veri hiçbir zaman açıklanmaz.

Diğer Google ürünleriyle veri paylaşımı

Google sinyalleri kapsamında toplanan veriler, Veri Paylaşımı ayarlarını etkinleştirmediğiniz veya Google ürünleri ile bağlantı kurmayı tercih etmediğiniz sürece Google Analytics hizmetini sağlamak dışında herhangi bir amaçla kullanılmaz ya da paylaşılmaz.

Kullanım alanları

Kullanıcı İşlem Hedef
Yayıncı Cihazlar arası kullanıcı sayısını raporlama (1 günlük, 7 günlük, 30 günlük etkinlikler dahil) Cihaz yerine kullanıcı sayısını doğru şekilde raporlama
Yayıncı Kullandıkları farklı cihaz kombinasyonlarına göre farklı kullanıcı grupları için rapor oluşturma ve bu grupları tanıma Kaynakları en değerli/gelecek vadeden kullanıcı grubuna yoğunlaştırma
Yayıncı Kullanıcıya dayalı raporları analiz ederek müşteri yolculuğunu anlama (etkin kullanıcılar, dönüşüm hunileri, yol oluşturma) Kullanıcı deneyimini müşteri yolculuğunun tamamında ve cihazlar genelinde optimize etme
Pazarlamacı Cihazlar arası pazarlama performansını raporlama ve görme (ör. kanallar, kampanyalar vb.) Reklam harcamalarını, cihazlar arası kullanıma göre optimize etme
Pazarlamacı Kullanıcılara cihazlar arası yeniden pazarlama yapma Cihazlar arası kullanıma dayalı bir şekilde, yüksek alaka düzeyine sahip reklamlar sunmak istiyorum

Desteklenmeyen özellikler

Aşağıdaki özellikler, Google sinyallerinin etkin olduğu mülklerde desteklenmez:

Google Analytics özelliği Desteklenmeyen özellik
Cihazlar Arası İzleme Google sinyalleri, iOS 14 ve sonraki sürümlerini çalıştıran cihazları desteklemez.

Google sinyallerini etkinleştirme

Google Analytics 4 mülkünüz için Google sinyallerini etkinleştirmek istiyorsanız söz konusu mülkte Düzenleyici rolüne sahip olmanız gerekir.

 1. Yönetici bölümündeki Veri toplama ve değiştirme altında Veri Toplama'yı tıklayın.
 2. Google sinyalleri veri toplama işlevini etkinleştirin seçeneğinin anahtarını açın.
 3. Google sinyallerini etkinleştirdiğinizde, bu veriler tüm bölgelerde toplanır. Google sinyalleri verilerinin toplanacağı bölgeleri seçmek istiyorsanız: Bir bölge için veri toplamayı devre dışı bırakırsanız Analytics, topladığınız tüm geçmiş verileri korur (veri saklama ayarlarınıza göre) ancak değişiklik zamanından itibaren ek veri toplanmaz. Google sinyalleri verilerinin toplanmasını devre dışı bırakırsanız platformlar arası raporlamaya, Analytics verilerini temel alan yeniden pazarlama listelerine, reklamcılık raporlama özelliklerine ya da demografi ve ilgi alanı bilgilerine erişemezsiniz.
  1. Google sinyalleri verilerinin toplanmasına X/Y bölgede izin veriliyor başlıklı bölümde Ayarlar simgesini tıklayın.
  2. Google sinyalleri verilerinin toplanmasına izin vermek istediğiniz her bölge için anahtarı açın veya izin vermek istemediğiniz her bölge için kapatın.
  3. Uygula'yı tıklayın.
 4. Mülkünüzle ilgili olarak Google sinyallerini etkinleştirdiyseniz raporlardan belirli demografi ve ilgi alanı verilerini (özellikle oturum açmış, izin veren kullanıcıların verilerini) hariç tutmak için Google Sinyallerini Raporlama Kimliğine Dahil Et'i devre dışı bırakın. Mülkünüzde Karışım veya Gözlemlenen raporlama kimliği ayarı kullanılıyorsa bu seçenek, veri eşiği uygulanma olasılığını azaltmaya yardımcı olabileceğinden kullanışlıdır. Google Analytics, bu seçenek devre dışı bırakıldığında Google sinyalleri verilerini toplamaya devam eder. Böylece, kitlelerde ve dönüşümlerde Google sinyalleri verilerini kullanabilir, ayrıca yeniden pazarlama ve teklif optimizasyonu amacıyla bu verileri bağlı Google Ads hesaplarıyla paylaşabilirsiniz.

Google sinyallerini etkinleştirdiğinizde Google Analytics Reklamcılık Özellikleri için politika şartlarına tabi olursunuz.

Bir rapor veya keşif tekniğini görüntüleyen kişiler tarafından bireysel kullanıcıların kimliklerinin ortaya çıkarılmasını önlemek için Google Sinyalleri etkinleştirilmiş olan mülklere veri eşikleri uygulanabilir. Daha fazla bilgi 

Google sinyallerini devre dışı bırakırsanız etkilenen bölgeler için yeniden pazarlama kullanılamaz. Ayrıca, devre dışı bırakılan bölgeler için cihazlar arası ve KGD modelleme hacmi önemli ölçüde azalır. Bağlı Google Ads ve Search Ads 360 hesaplarında, sürecin sonraki adımlarındaki dönüşüm modelleme ve raporlama da etkilenir.

Mülk düzeyinde reklam kişiselleştirme ayarlarınız

Kullanıcılardan, bulundukları ülke ve/veya bölge temel alınarak toplanan Analytics verilerinin reklam kişiselleştirmesi için kullanımını etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı tercih edebilirsiniz. Bu ayar, Google sinyallerinin etkin olup olmaması fark etmeksizin uygulanır. Reklam kişiselleştirme ayarının değiştirilmesi, Google sinyalleri kapsamında veri toplamayı etkilemez. Reklam kişiselleştirme bir ülke ve/veya bölge için devre dışı bırakıldığında bu konumlardaki kullanıcılardan gelen Google sinyalleri verileri yalnızca ölçüm amacıyla toplanır ve reklam kişiselleştirme için kullanılmaz. Daha fazla bilgi

İlgili kaynaklar

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bir sonraki adımları deneyin:

false
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
1043213191889635118
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
69256