[GA4] Статистика в Анализ

„Сведения от Google Анализ“ е набор от функции, използващи машинно обучение и условия, които Вие конфигурирате, за да научавате повече от данните си и да предприемате действия въз основа на тях.

„Сведения от Google Анализ“ осигурява два вида статистически данни:

 • Автоматични статистически данни: „Сведения от Google Анализ“ открива необичайни промени или нови тенденции в данните Ви и автоматично Ви уведомява в таблото за управление „Статистика“ в платформата на Google Анализ.
 • Персонализирани статистически данни: Създавате условия, които откриват важни за Вас промени в данните Ви. Когато условията се задействат, виждате статистическите данни в таблото за управление „Статистика“, а по избор можете да получавате сигнали по имейл. Можете да създадете до 50 персонализирани статистически данни на собственост.

Artificial Intelligence capabilities in Google Analytics

Преглед на статистиката в Анализ

На началната страница на Анализ превъртете надолу до секцията „Статистика“:

 

В отчета Моментна снимка на рекламирането вижте картата „Статистика“:

 

В отчета Моментна снимка на отчетите вижте картата „Статистика“:

За да видите пълен списък със статистически данни, да управлявате или да създадете нови персонализирани статистически данни, кликнете върху Преглед на цялата статистика.

 

Таблото за управление „Статистика“ показва най-скорошните автоматизирани и персонализирани статистически данни за собствеността Ви. Таблото за управление се обновява в реално време със задействането на нови статистически данни, както и когато Анализ открие интересни данни.

Кликнете върху картите, за да видите всички подробности.

Кликнете върху Зареждане на още, за да видите по-стари статистически данни. Данните се запазват една година след генерирането им.

При всяко взаимодействие със статистически данни „Сведения от Google Анализ“ научава от кои данни се интересувате най-много и класира новите данни в съответствие с това.

Създаване на персонализирани статистически данни

Можете да създавате собствени набори от правила за генериране на статистически данни.

 1. В картата „Статистика“ кликнете върху Преглед на цялата статистика.
 2. Кликнете върху Създаване.
 3. За да използвате някоя от предложените персонализирани статистически данни:
  • Поставете отметка в квадратчето за всяка статистика, която искате да създадете, след което кликнете върху Създаване на избраните.
  • Ако искате да използвате предложение като шаблон, кликнете върху Преглед и създаване в реда за съответната статистика. Променете условието на статистиката, ако е необходимо, като използвате инструкциите и започнете от стъпка 5, след което кликнете върху Създаване.
 4. За да създадете собствена статистика, под Започване от самото начало кликнете върху Създаване на нова.
 5. Задайте условието, което генерира статистиката:
  • Честота на оценяването: Изберете колко често да се оценяват данните въз основа на създаденото от Вас условие: почасово, ежедневно, ежеседмично, ежемесечно. Почасовото оценяване е налице само за данни от мрежата.
  • Избиране на сегмент: Сегментът по подразбиране е „Всички потребители“. Кликнете върху „Промяна“, за да изберете други величини и стойности за тях. Можете също така да посочите дали да включите сегмента, или да го изключите.
  • Показател: Изберете показателя, условието и стойността, за да зададете праг, при който да се задействат статистическите данни. Например: Активни потребители за 30 дни – % намаление повече от –20.
   Ако изберете „Има аномалия“ за условието, Анализ определя кога промяната в показателя е с аномалия и не се налага да въвеждате стойност.
 6. Въведете име за статистическите данни.
 7. Управление на известията. По подразбиране всички потребители в дадена собственост виждат всички задействани персонализирани статистически данни в таблото за управление „Статистика“. Ако има потребители, които искате да уведомите по имейл, въведете имейл адресите им.
 8. Кликнете върху Създаване горе вдясно.

Почасовите персонализирани статистически данни за събития в приложение към момента не са налице

Обикновено Анализ получава събитията в приложение с известно закъснение по различни причини, включително използването на приложения в офлайн режим. Закъснението при събирането на събитията в приложение би довело до неточно оценяване на персонализираните статистически данни, което ще задейства фалшиви известия. Поради това почасовите персонализирани статистически данни за събития в приложение към момента не са налице. Ако се интересувате от почасови персонализирани статистически данни за събития в приложение, моля, попълнете този формуляр.

Управление на персонализирани статистически данни

За всички персонализирани статистически данни можете да включите или изключите известяването по имейл за потребители в собствеността и можете да изтриете тези статистически данни.

 1. В картата „Статистика“ кликнете върху Преглед на цялата статистика.
 2. Кликнете върху Управление, за да отворите списъка с персонализирани статистически данни за собствеността.
 3. Включете или изключете Известия по имейл.
 4. Кликнете върху Още > Изтриване, за да изтриете статистически данни.

Разрешения

За да създавате, редактирате и споделяте статистически данни, трябва да имате роля на анализатор или редактор.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню