Denne artikel omhandler Universal Analytics, som bliver udfaset. Det er meget vigtigt, at du migrerer indstillingerne for din Universal Analytics-ejendom til Google Analytics 4, da du ellers begynder at miste data fra og med den 1. juli 2023 (for Analytics 360-ejendommes vedkommende er skæringsdatoen den 1. juli 2024). Få oplysninger om, hvordan du migrerer dine indstillinger.

Om Attribution

Få oplysninger om Attribution og om, hvordan dette adskiller sig fra Multikanaltragte.
Tilskrivning er i øjeblikket tilgængelig som beta-funktion.

Attribution i Google Analytics giver alle kunder mulighed for at anvende gratis, datadrevet tilskrivning på tværs af kanaler. Et tilskrivningsprojekt giver dig mulighed for følgende:

 • Nøjagtig rapportering af de samlede konverteringer deduplikeret på tværs af alle digitale kanaler
 • Se en konsolideret, ensartet oversigt over effektiviteten for alle digitale kanaler
 • Forståelse af dit brands kunderejse
I denne artikel kan du læse om følgende:

Oversigt over tilskrivningsmodeller

Tilskrivning er den handling at tilskrive kredit for konverteringer til forskellige annoncer, klik og faktorer på en brugers rejse mod at gennemføre en konvertering. En tilskrivningsmodel kan være en regel, et sæt regler eller en datadrevet algoritme, der bestemmer, hvordan kredit for konverteringer tilskrives til berøringspunkter på konverteringsstier. Der er to typer tilskrivningsmodeller tilgængelige i Attribution: Regelbaserede modeller og en datadrevet model.

Tilgængelige tilskrivningsmodeller i Attribution

Bemærk! Alle tilskrivningsmodeller i Attribution udelukker direkte besøg fra at modtage tilskrivningskredit, medmindre konverteringsstien udelukkende består af direkte besøg.

Regelbaserede tilskrivningsmodeller

Regelbaserede tilskrivningsmodeller følger faste regler for tilskrivning af konverteringskredit uanset konverteringstype eller brugeradfærd. Følgende regelbaserede tilskrivningsmodeller er tilgængelige i Attribution:

Last interaction model iconSidste klik: Hele kreditten for konverteringen tilskrives den sidste klikhændelse.

First interaction model iconFørste klik: Hele kreditten for konverteringen tilskrives den første klikhændelse.

Linear model iconLineær: Kreditten for konverteringen fordeles ligeligt på alle klik på stien.

Position-based model iconForældelse: De klik, der blev foretaget tættest på tidspunktet for konverteringen, tildeles størst kredit. Kreditten tilskrives ved hjælp af en halveringstid på 7 dage. Et klik, der foretages 8 dage før en konvertering, får altså tilskrevet halvt så meget kredit som en konvertering, der foretages 1 dag før en konvertering.

Time-decay model iconPositionsbaseret: Både den første og den sidste klikhændelse tilskrives 40 % af kreditten, og de resterende 20 % fordeles på de øvrige klik på stien.

Datadrevet tilskrivning

Datadrevet tilskrivning fordeler kreditten for konverteringen baseret på observerede data for hver konverteringstype. Den er forskellig fra de andre modeller, fordi den bruger din kontos data til at beregne det faktiske bidrag for hver enkelt klikhændelse.

Data-driven model iconHver datadrevet model er specifik for hver enkelt annoncør og konverteringstype.

Sådan fungerer datadrevet tilskrivning

Tilskrivning bruger maskinlæringsalgoritmer til at evaluere både konverterings- og ikke-konverteringsstier. Den resulterende datadrevne model lærer, hvordan forskellige berøringspunkter påvirker konverteringsresultaterne. Modellen inkorporerer faktorer såsom tid fra konvertering, enhedstype, antal annonceinteraktioner, annonceeksponeringsrækkefølge og typen af aktiver til annoncematerialet. Ved hjælp af en fiktiv model, sammenligner modellen, hvad der skete, med hvad der kunne være sket for at afgøre, hvilke berøringspunkter der med størst sandsynlighed vil føre til flere konverteringer. I modellen tilskrives konverteringskredit til disse berøringspunkter ud fra denne sandsynlighed.

Få flere oplysninger om metoden med datadrevet attribution ved at downloade PDF-dokumentet Data-driven attribution methodology in Attribution (Beta) (som kun er tilgængeligt på engelsk).

Krav til datadrevet tilskrivning

Datadrevet tilskrivning kræver vis mængde data, for at der kan udarbejdes en præcis model for, hvordan dine konverteringer skal tilskrives. Dette er årsagen til, at ikke alle annoncører har en datadrevet tilskrivningsmodel på deres konto. Generelt skal en konto have mindst 600 konverteringer inden for 30 dage, for at den datadrevne model kan bruges.

Attribution begynder at generere en datadrevet model fra det øjeblik, hvor du modtager det nødvendige minimumsantal data til tilskrivning, efter at projektet er oprettet. Når Attribution har indsamlet tilstrækkelige data, er dataene tilgængelige til rapportering. Hvis du ikke har nok data, kan du ikke bruge datadrevet tilskrivning.

Kvalificering til datadrevet tilskrivning bestemmes af dataene for hver konverteringstype, så du kan muligvis se en datadrevet model for nogle af dine website- og Google Analytics-konverteringer, men ikke for andre.

Opretholdelse af kvalificering til datadrevet tilskrivning

Hvis en datadrevet model skal forblive nøjagtig, skal modellen opdateres med nye data. Hvis din konverteringsvolumen falder til under det krævede minimum af data over en periode på 30 dage, vil der ikke længere være nogen resultater for datadrevet tilskrivning, som kan rapporteres. 

Sammenligning af Attribution og Multikanaltragte

Attribution er ikke samme funktion som Multikanaltragte. Om Attribution eller Multikanaltragte bedst opfylder dine behov afhænger af dine specifikke tilskrivningsbehov.

 

  Attribution i Google Analytics Multikanaltragte
 
Rapporter
 • Sammenligning af modeller
 • Konverteringsstier (med konverteringskredit)
 • Konverteringstid
 • Stilængde
 • Sammenligning af modeller
 • Assisterede konverteringer
 • Vigtigste konverteringsstier (uden konverteringskredit)
 • Konverteringstid
 • Stilængde
 • Analyse af investeringsafkast*
 • Modelundersøger*
Budgivningsintegration med Google Ads til datadrevet tilskrivning Ja (lukket betatest) Nej
Eksponeringer inkluderet som hændelser Nej

Betafunktion (eksponeringer, der fører til sessioner)

 • Google Displaynetværk: via Google Ads-integration
 • Alle andre sporede betalte medier (via Display & Video 360 eller Campaign Manager 360-integration)*
Datadrevet tilskrivningsmodel
 • Gratis og tilgængelig for alle
 • Inkluderer alle berøringspunkter i den angivne tilbagebliksperiode
 • Ikke aktiveret på tværs af enheder
 • Ekskluderer Direkte som kanal
 • Tilgængelig for Google Analytics 360-kunder
 • Inkluderer de sidste 4 berøringspunkter
 • Ikke aktiveret på tværs af enheder
 • Inkluderer Direct som kanal
Rapporttilpasning
 • Systemkanalgruppering i Attribution
 • Standardkanalgrupperinger i Google Analytics (men ikke andre grupperinger, der er oprettet i Google Analytics)
 • Systemkanalgrupperinger i Google Analytics
 • Standardkanalgrupperinger i Google Analytics
 • Tilpassede kanalgrupperinger i Google Analytics
Rapporteringstidspunkt Skift mellem Interaktion og Konverteringstidspunkt (Interaktion justerer rapporteringen i forhold til Google Ads) Kun Konverteringstidspunkt
Google Ads-data om priser og klik til rapportering  Nej  Ja
Regelbaserede modeller
 • Sidste klik (ekskluderer direkte)
 • Første klik (ekskluderer direkte)
 • Lineær (ekskluderer direkte)
 • Forældelse (udelukker direkte)
 • Positionsbaseret (udelukker direkte)
 • Sidste klik (ekskluderer direkte)
 • Sidste interaktion (inkluderer direkte)
 • Sidste Google Ads-klik
 • Første interaktion (inkluderer direkte)
 • Lineær (inkluderer direkte)
 • Forældelse (inkluderer direkte)
 • Positionsbaseret (inkluderer direkte)
Tilpassede regelbaserede modeller Nej Ja

*Kun tilgængelig for Google Analytics 360-kunder

Alle tilskrivningsmodeller i Attribution udelukker direkte besøg fra at modtage tilskrivningskredit, medmindre konverteringsstien udelukkende består af direkte besøg. De Analytics-cookies, der bruges til at gemme oplysninger om interaktioner på dit website, er muligvis ikke altid tilgængelige på grund af faktorer, herunder browserindstillinger. Derfor kan nogle konverteringer blive forkert tilskrevet til kanalen Direkte. For at afhjælpe dette modellerer Attribution (beta) konverteringer baseret på privatlivssikrede data fra brugere, og Google inkluderer modellerede konverteringer i dine Attribution-rapporter (beta) for alle relevante tilskrivningsmodeller.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
true
false
true
true
69256
false