Een Attribution-project maken

Attribution is momenteel vrijgegeven als een gesloten bètafunctie.

Voordat u met Attribution aan de slag kunt, moet u een Attribution-project maken. Een project is uw toegangspunt voor Attribution. In een project koppelt u uw Analytics-account, property, dataweergave en conversietypen.

In dit artikel vindt u de volgende informatie:

Vereisten

 1. Koppel Google Ads en Google Analytics (wanneer u adverteert met Google Ads of Search Ads 360)
  Met Attribution kunt u statistieken bekijken die zijn gekoppeld aan Google Ads-klikken in Google Analytics. Als u adverteert met Google Ads of Search Ads 360, moet u uw Google Analytics- en Google Ads-accounts koppelen voor Attribution. 
   
 2. Identificeer of voeg een weergave toe die specifiek moet worden gebruikt voor Attribution
  Voor een eenvoudigere implementatie en meer consistentie in de rapportage raden we dat u uw primaire Google Analytics-weergave koppelt aan Attribution. Als uw primaire weergave niet aan de volgende vereisten voldoet, moet u een weergave updaten of een nieuwe weergave maken die aan deze vereisten voldoet.
  • User ID-weergaven worden niet ondersteund in Attribution. Dit is alleen van toepassing op property's waarvoor User ID is ingeschakeld.
  • Weergaven die filters gebruiken om URL-parameters te verwijderen, kunnen niet worden gebruikt voor Attribution.
  • Weergaven voor overzichtsproperty's kunnen niet worden gebruikt voor Attribution.
 3. Configureer doelen en/of schakel E-commerce bijhouden in voor de Attribution-weergave (van de vorige stap).
  We raden aan Geoptimaliseerde e-commerce bijhouden te gebruiken, maar u kunt ook Standaard e-commerce bijhouden gebruiken. Als u 'Geoptimaliseerde e-commerce' wilt gebruiken, moet u de property taggen met de plug-in ec.js nadat u het analytics.js-fragment heeft geïmplementeerd.
   
 4. Stel consistente URL-parameters in voor alle betaalde-mediakanalen.

Een Attribution-project maken

Opmerking: U moet bewerkingsrechten op accountniveau hebben om een Attribution-project te maken.
 1. Ga naar https://analytics.google.com/analytics/attribution/onboarding
  U kunt hier ook naartoe gaan door in de Attribution-projectlijst op Nieuw project te klikken.
 2. Klik op Aan de slag.
 3. Selecteer in het gedeelte Verbinding maken met uw Analytics-property het account, de property en de weergave die u wilt koppelen. Opmerking: U kunt slechts één account, property en weergave selecteren om aan de slag te gaan, maar u kunt er later meer toevoegen.
 4. Klik op Volgende.
 5. Klik in het gedeelte Conversietypen inschakelen op Conversietypen selecteren en selecteer een of meer conversietypen. Opmerking: U kunt later meer conversietypen toevoegen. 
 6. Klik op Opslaan.
 7. Klik op Instellen voltooien om een Attribution-project te maken.
Uw gegevens worden nu verzameld. U kunt op elk gewenst moment de projectconfiguratie bewerken.

Attributie voor meerdere property's

Met Attribution in Google Analytics kunt u toegeschreven conversies berekenen voor meerdere property's in hetzelfde Google Analytics-account. Als u doelen en/of e-commercetransacties heeft gedefinieerd in meerdere property's, kunt u deze organiseren in hetzelfde of een afzonderlijk Attribution-project. Deze beslissing heeft gevolgen voor gebruikersbeheer, rapportage en exporteren naar Google Ads.

Meerdere property's aan één Attribution-project koppelen

In het gedeelte Configureren van een bestaand Attribution-project kunt u extra property's koppelen. Dit is de beste optie als u het totaal van alle attributieresultaten wilt zien voor meerdere conversietypen die meerdere property's omvatten. Met deze instelling kunt u echter niet aan verschillende gebruikers rechten verlenen om attributieresultaten te bekijken voor één property en niet voor andere. Houd er rekening mee dat modellen worden getraind en dat credit voor elk doel afzonderlijk wordt toegeschreven, en niet voor verschillende property's.

Als u deelneemt aan de biedingsbèta, moet u er ook rekening mee houden dat een Google Ads-account alleen credit kan ontvangen van één Attribution-project. Als de conversietypen in uw kolom Conversies worden gedefinieerd in verschillende Google Analytics-property's, moeten die property's worden gegroepeerd in één Attribution-project dat wordt gebruikt voor alle conversietypen in Google Ads.

Geschatte attributieresultaten scheiden voor verschillende property's in verschillende Attribution-projecten

U kunt maximaal vijftig Attribution-projecten maken. Elk project kan attributieresultaten voor één of meer property's bevatten. Er kunnen verschillende gebruikersrechten gelden voor elk Attribution-project, dus kunt u verschillende gebruikersgroepen beheren die toegang hebben tot attributieresultaten in verschillende Attribution-projecten. Met deze instelling kunt u echter geen gebundelde attributieresultaten opnemen in verschillende projecten (tenzij u resultaten naar csv exporteert en ze handmatig combineert).

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?