Drempelwaarden voor gegevens

Drempelwaarden worden toegepast om te voorkomen dat mensen die een rapport bekijken, de demografische gegevens of interesses van afzonderlijke gebruikers kunnen afleiden. Wanneer een rapport Leeftijd, Geslacht of Interessecategorie bevat (als primaire of secundaire dimensie, als gegevensvergelijking of als onderdeel van een segment in Analyse), kan een drempelwaarde worden toegepast en kunnen sommige gegevens uit het rapport worden achtergehouden. Als een rapport bijvoorbeeld minder dan N instanties van Geslacht=man bevat, kunnen de gegevens voor de waarde man worden achtergehouden.

Dit zijn systeemgedefinieerde drempels die u niet kunt aanpassen.

Als er een drempelwaarde is toegepast op een rapport, wordt een melding weergegeven onder de titel van het rapport.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?