Drempelwaarden voor gegevens

Drempelwaarden worden toegepast om te voorkomen dat mensen die een rapport bekijken, de demografische gegevens of interesses van afzonderlijke gebruikers kunnen afleiden. Als een rapport of analysetechniek 'Leeftijd', 'Geslacht' of 'Interessecategorie' bevat (bijv. als primaire of secundaire dimensie, als gegevensvergelijking of als segment), kan er een drempelwaarde worden toegepast en kunnen sommige gegevens uit het rapport worden achtergehouden. Als een rapport bijvoorbeeld minder dan N instanties van 'Geslacht=man' bevat, kunnen de gegevens voor de waarde 'man' worden achtergehouden.

Dit zijn systeemgedefinieerde drempels die u niet kunt aanpassen.

Als er op een rapport een drempelwaarde is toegepast, wordt er onder de titel van het rapport een melding weergegeven.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?