ערכי סף להכללת נתונים

מטרת ערכי הסף היא למנוע ממי שצופה בדוח להסיק את נתוני הדמוגרפיה או תחומי העניין של משתמשים ספציפיים. כשדוח כולל קטגוריית גיל, קטגוריית מגדר או קטגוריית עניין (כמאפיין ראשי או משני, כהשוואת נתונים או כחלק מפלח ב-Analysis), ניתן להחיל ערך סף, וייתכן שנתונים מסוימים לא ייכללו בדוח. לדוגמה, אם יש בדוח פחות מ-N מופעים של Gender=male, ייתכן שלא יופיעו נתונים לערך 'זכר'.

הספים האלו מוגדרים על ידי המערכת ולא ניתן לשנות אותם.

אם הופעל ערך סף בדוח, תוצג הודעה מתחת לכותרת הדוח.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?