[GA4] Google Ads ve Analytics'i bağlama

İlk etkileşimden önemli etkinliğe kadar müşteri döngüsünün tamamını incelemek için Google Ads hesabınızı Google Analytics mülküne bağlayın

Google Ads hesabınızı Analytics mülkünüze (alt mülkler ve toplayıcı mülkler dahil) bağlayarak kullanıcıların pazarlama çalışmalarınızla nasıl etkileşim kurduğundan (ör. reklamları tıklama) sitenizde veya uygulamanızda onlar için belirlediğiniz önemli etkinlikleri nasıl tamamladıklarına (ör. satın alma, içerikleri kullanma) kadar, müşteri döngüsünün tamamını inceleyebilirsiniz.

Google Ads Linking in Google Analytics

Universal Analytics'ten Google Analytics 4'e geçiş yapıyorsanız ve birden fazla Google Ads bağlantısını taşımanız gerekiyorsa manuel olarak bağlantı oluşturmak yerine içe aktarma aracını kullanabilirsiniz.
Bu makalede ele alınan konular:

Avantajlar

Google Analytics 4 mülkünüzü Google Ads hesabınıza bağladığınızda her iki ürün arasında veri akışı olur. Bu size şu imkanları tanır:

Sınırlar

Google Analytics 4 mülklerini bireysel Google Ads hesaplarına ve Google Ads yönetici hesaplarına bağlayabilirsiniz.

Her bir mülk için 400 adede kadar bağlantı oluşturabilirsiniz. Mevcut Google Ads kurulumunuz bu limiti aşıyorsa bir Google Ads yönetici hesabı oluşturmayı ve bunu Analytics mülkünüze bağlamayı düşünün.

Not: Bir Google Ads yönetici hesabı bağlantısı, 1 bağlantı olarak sayılır.

Başlamadan önce

Bir mülkü Google Ads'e bağlamak için aşağıdaki izinlere sahip bir Google hesabı kullanın:

 • Bağlamak istediğiniz mülk için Analytics'te Düzenleyici rolüne sahip olmanız gerekir.
 • Aynı Google Hesabı'nın, Google Ads'de yönetim erişimi olmalıdır.
 • Google Ads yönetici hesabına bağlantı oluşturursanız Analytics'ten içe aktardığınız tüm veriler, tüm müşteri hesaplarınız tarafından kullanılabilir.
Not: Hesabınız bu izinlere sahip değilse Analytics ya da Google Ads yöneticinizden yardım isteyin.

Bağlantı oluşturma

Google Ads ile Google Analytics 4 mülkleri arasında bağlantı oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Yönetici bölümündeki Ürün bağlantıları altında Google Ads bağlantıları'nı tıklayın.
 2. Bağla'yı tıklayın.
 3. Google Ads hesaplarını seçin'i tıklayın ve bağlamak istediğiniz Google Ads hesaplarını seçin.

  Bağlamak istediğiniz Google Ads hesabını görmüyorsanız gerekli izinlere sahip olmayabilirsiniz.
 4. Onayla'yı tıklayın.
 5. İleri'yi tıklayın.
 6. Kişiselleştirilmiş Reklamcılığı Etkinleştir seçeneği varsayılan olarak açıktır.
 7. Otomatik etiketlemeyi etkinleştirmek veya otomatik etiketleme ayarlarınızı olduğu gibi bırakmak için Otomatik Etiketlemeyi Etkinleştir seçeneğini genişletin.

  Bir yönetici hesabına bağlandığınızda otomatik etiketlemeyi etkinleştirirseniz bu özellik, yönetici hesabına doğrudan bağlı olan tüm Google Ads hesaplarında etkinleştirilir.
 8. Sonraki'yi tıklayın ve ayarlarınızı inceleyin.
 9. Hesaplarınızı geçerli ayarlarla bağlamak için Gönder'i tıklayın.

(İsteğe bağlı rehberli tur) Kendi mülkünüzde yukarıdaki adımları izleyen rehberli bir tur başlatmak için aşağıdaki düğmeyi tıklayın. Rehberli tur, görüntülediğiniz en son mülkte açılır. Başlatmadan önce doğru mülkte olduğunuzdan emin olun.

Analytics mülkünüzü Google Ads hesabınıza bağlayın

Sonraki adımlar

Google Ads hesabınız ile Google Analytics 4 mülkünüz arasında bağlantı oluşturduğunuzda Google Ads verileri 48 saat içinde Google Analytics 4 raporlarınızda görünür. Bu bağlantı, Google Analytics 4 mülkünüzdeki verilerin Google Ads'de kullanılabilmesini de sağlar. Ancak bu verilerle ilgili işlem yapmak için Google Ads'de oturum açmanız ve aşağıdakilerden en az birini yapmanız gerekir:

Yeniden pazarlama için Google sinyallerini etkinleştirmeniz de gerekir.

Bağlantıları düzenleme veya doğrulama

Google Ads'e bağlı Google Analytics 4 mülklerini düzenlemek veya doğrulamak için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Yönetici bölümündeki Ürün bağlantıları altında Google Ads bağlantıları'nı tıklayın.
 2. Bağlı hesaplar listesinde, düzenlemek istediğiniz hesabın bulunduğu sıranın sonundaki oku tıklayın.
 3. Kişiselleştirilmiş Reklamcılığı Etkinleştir seçeneğini açın veya kapatın.
 4. Bağlantıyı silmek için Diğer simgesini tıklayın.
Google Ads'de Analytics verilerinizi kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Google Ads yöneticileri veya Düzenleyici rolüne sahip olan Analytics kullanıcıları Google Ads hesaplarının Analytics bağlantısını kaldırabilir.

Bir bağlantıyı silerseniz bağlı Google Ads hesabı ile Analytics mülkü arasındaki veri akışı kesilir.

 • Bağlantısı kaldırılan Google Ads hesaplarına ait Google Ads verileri (ör. tıklamalar, gösterimler, TBM vb.) Analytics raporlarında tam olarak görünmez. Otomatik etiketleme etkinse ve URL'nizin sonuna bir Google tıklama kimliği (gclid) eklenmişse bağlantısı kaldırılan Google Ads trafiği, google/cpc kaynak/aracı değeriyle veya kullanılabilir UTM (Urchin Trafik İzleme) değerleri kullanılarak raporlarda varsayılan olarak görüntülenmeye devam eder ve ilgili reklam tıklamaları Google ücretli kanal ilişkilendirmesi için kullanılmaz.
 • Bağlantının silinmesinden önce toplanan geçmiş Google Ads boyutları (ör. Kampanya adı, Reklam grubu kimliği) Analytics'te kullanılmaya devam eder. Bu boyutlar için, bağlantısı kaldırılan bir Google Ads hesabından gelen tıklamalardan elde edilen tüm yeni veriler, Google Ads metrikleriyle (ör. Maliyet, Tıklamalar) birlikte tüm tarih aralıkları için (ayarlanmadı) olarak görünür.
 • Analytics yeniden pazarlama kitleleri, bağlantısı kaldırılan Google Ads hesaplarında yeni kullanıcı biriktirme işlemini durdurur.
 • Bağlantısı kaldırılan Google Ads hesapları, Analytics'ten önemli etkinlikleri içe aktarmayı durdurur.

Google Ads'den kullanıcı erişimi (Analytics'teki roller)

Bir Google Ads hesabını Analytics mülküne bağladığınızda Google Ads kullanıcılarına otomatik olarak Analytics rolleri verilir. Google Ads kullanıcılarının Google Ads üzerinden Analytics özelliklerini (ör. Google Ads'den Analytics kitleleri oluşturma) kullanmasına izin vermek için erişimi yönetebilirsiniz.

 • Google Ads hesabındaki kullanıcılar, Google Ads hesabı erişim düzeylerine göre beş Google Ads bağlı kullanıcısından birine atanır:
  • <hesap numarası> numaralı Google Ads hesabı için yönetici
  • <hesap numarası> numaralı Google Ads hesabı için standart
  • <hesap numarası> numaralı Google Ads hesabı için salt okuma
  • <hesap numarası> numaralı Google Ads hesabı için faturalandırma
  • <hesap numarası> numaralı Google Ads hesabı için yalnızca e-posta
 • Google Ads bağlı kullanıcıları da Analytics yöneticisi tarafından bağlı Analytics mülkündeki rollere atanır.
Bu Google Ads hesabı erişim düzeyine sahipseniz Bu Google Ads bağlı kullanıcısına atanırsınız Kullanıcıya önerilen bu Analytics rolü atanır

Yönetici

<hesap numarası> numaralı Google Ads hesabı için yönetici

Düzenleyici

Standart

<hesap numarası> numaralı Google Ads hesabı için standart

Pazarlamacı

Salt okuma

<hesap numarası> numaralı Google Ads hesabı için salt okuma

Görüntüleyen

Faturalandırma

<hesap numarası> numaralı Google Ads hesabı için faturalandırma

Görüntüleyen

Yalnızca e-posta

<hesap numarası> numaralı Google Ads hesabı için yalnızca e-posta

Görüntüleyen

Analytics erişim yönetiminde her Google Ads bağlı kullanıcısı, bağlı Google Ads hesabındaki bir kullanıcı grubunu temsil eder.

Analytics yöneticisi olarak, bir mülkün Google Ads bağlı kullanıcılarına atanan Analytics rolünü ve veri kısıtlamalarını değiştirebilirsiniz. Bir Google Ads bağlı kullanıcısına atanan Analytics rolünü ve veri kısıtlamalarını değiştirirseniz Google Ads hesabında söz konusu bağlı kullanıcıya atanan herkes etkilenir.

Google Ads bağlı kullanıcılarına atanan Analytics rolleri, Google Ads üzerinden Analytics özelliklerine (ör. Google Ads'den Analytics kitleleri oluşturma) erişimi yönetir. Analytics rol atamalarının değiştirilmesi, raporlama veya teklif verme için GA4 önemli etkinliklerine dayalı Google Ads dönüşümlerini ya da Analytics kitlelerine bağlı olarak Google Ads yeniden pazarlama özelliğini etkinleştirmeyi etkilemez.

Rol atamaları ve veri kısıtlamaları, Google Ads hesabıyla Analytics mülkü arasındaki bağlantı silinene kadar geçerliliğini korur.

Analytics yöneticisi olarak, Google Ads bağlı kullanıcılarının erişimini Yönetici > Ürün bağlantıları > Google Ads Bağlantıları bölümünden görüntüleyip düzenleyebilirsiniz. Ayrıca bu kullanıcıların erişimini, herhangi bir kullanıcı için yaptığınız gibi yapılandırabilirsiniz.

Bağlı bir Google Ads hesabına önerilen Analytics rollerini atamak için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Yönetici bölümündeki Ürün bağlantıları altında Google Ads bağlantıları'nı tıklayın.
 2. Bağlı hesaplar listesinde, düzenlemek istediğiniz hesabın bulunduğu sıranın sonundaki oku tıklayın.
 3. Kullanıcı erişimi bölümünde Varsayılan rolleri inceleyin'i tıklayın.
 4. Uygula'yı tıklayın.

İlgili kaynaklar

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
false
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü