[GA4] ลิงก์ Google Ads กับ Analytics

ลิงก์บัญชี Google Ads กับพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics เพื่อดูวงจรลูกค้าทุกระยะ ตั้งแต่การโต้ตอบแรกไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญ

ลิงก์บัญชี Google Ads กับพร็อพเพอร์ตี้ Analytics (รวมถึงพร็อพเพอร์ตี้ย่อยและพร็อพเพอร์ตี้ภาพรวม) เพื่อดูวงจรลูกค้าได้ทุกระยะ ตั้งแต่ปฏิกิริยาที่ผู้ใช้มีกับการตลาดของคุณ (เช่น การคลิกโฆษณา) ไปจนถึงการทำเหตุการณ์สำคัญที่คุณกําหนดไว้ในเว็บไซต์หรือแอป (เช่น การซื้อ การอ่านเนื้อหา) จนเสร็จ

Google Ads Linking in Google Analytics

หากคุณกําลังเปลี่ยนจาก Universal Analytics เป็น Google Analytics 4 และต้องการย้ายข้อมูลลิงก์ Google Ads หลายรายการ คุณสามารถใช้เครื่องมือนําเข้าแทนการลิงก์ด้วยตนเอง
บทความนี้ประกอบด้วย

ข้อดี

เมื่อคุณลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 กับบัญชี Google Ads ข้อมูลจะส่งไปมาระหว่างผลิตภัณฑ์ทั้งสอง วิธีนี้ช่วยให้คุณทำสิ่งต่อไปนี้ได้

ขีดจำกัด

คุณลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 กับบัญชี Google Ads แต่ละบัญชีและกับบัญชีดูแลจัดการ Google Ads ได้

คุณสามารถสร้างลิงก์ได้สูงสุด 400 ลิงก์ต่อพร็อพเพอร์ตี้ หากการตั้งค่า Google Ads ปัจจุบันเกินขีดจํากัดนี้ ให้พิจารณาสร้างบัญชีดูแลจัดการ Google Ads และลิงก์บัญชีดังกล่าวกับพร็อพเพอร์ตี้ Analytics

หมายเหตุ: การลิงก์ไปยังบัญชีดูแลจัดการ Google Ads จะนับเป็น 1 ลิงก์

ก่อนเริ่มต้น

หากต้องการลิงก์พร็อพเพอร์ตี้กับ Google Ads ให้ใช้บัญชี Google ที่มีสิทธิ์ต่อไปนี้

 • ใน Analytics คุณต้องมีบทบาทผู้แก้ไขสําหรับพร็อพเพอร์ตี้ที่ต้องการลิงก์
 • บัญชี Google เดียวกันใน Google Ads ต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบ
 • หากคุณลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการ Google Ads บัญชีของลูกค้าทุกบัญชีจะเข้าถึงข้อมูลใดๆ ก็ตามที่นำเข้าจาก Analytics ได้
หมายเหตุ: หากบัญชีไม่มีสิทธิ์เหล่านี้ ให้ขอรับความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบ Analytics หรือ Google Ads

สร้างลิงก์

ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ไปยัง Google Ads

 1. ในส่วนผู้ดูแลระบบ ภายในลิงก์ผลิตภัณฑ์ ให้คลิกลิงก์ Google Ads
 2. คลิกลิงก์
 3. คลิกเลือกบัญชี Google Ads จากนั้นเลือกบัญชี Google Ads ที่ต้องการลิงก์

  หากไม่เห็นบัญชี Google Ads ที่ต้องการลิงก์ แสดงว่าคุณอาจไม่มีสิทธิ์ที่จําเป็น
 4. คลิกยืนยัน
 5. คลิกถัดไป
 6. ระบบจะเปิดตัวเลือกในการเปิดใช้โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้โดยค่าเริ่มต้น
 7. ขยายตัวเลือกเปิดใช้การติดแท็กอัตโนมัติเพื่อเปิดใช้การติดแท็กอัตโนมัติ หรือปล่อยการตั้งค่าการติดแท็กอัตโนมัติไว้ตามเดิม

  หากคุณเปิดใช้การติดแท็กอัตโนมัติเมื่อลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการ ระบบจะเปิดใช้การติดแท็กอัตโนมัติในทุกบัญชี Google Ads ที่ลิงก์โดยตรงอยู่กับบัญชีดูแลจัดการนั้น
 8. คลิกถัดไป แล้วตรวจสอบการตั้งค่า
 9. คลิกส่งเพื่อลิงก์บัญชีกับการตั้งค่าปัจจุบัน

(ทัวร์ชมพร้อมคําแนะนําแบบไม่บังคับ) หากต้องการเปิดใช้งานทัวร์ชมพร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนข้างต้นในพร็อพเพอร์ตี้ของคุณเอง ให้คลิกปุ่มด้านล่าง ทัวร์ชมดังกล่าวจะเปิดขึ้นในพร็อพเพอร์ตี้ล่าสุดที่คุณดู ดังนั้นโปรดตรวจสอบว่าคุณอยู่ในพร็อพเพอร์ตี้ที่ถูกต้องก่อน

ลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ Analytics กับบัญชี Google Ads

ขั้นตอนถัดไป

เมื่อคุณสร้างลิงก์ระหว่างบัญชี Google Ads กับพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ข้อมูล Google Ads จะอยู่ในรายงาน Google Analytics 4 ภายใน 48 ชั่วโมง การลิงก์นี้ยังทําให้ข้อมูลจากพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ใช้งานใน Google Ads ได้ด้วย อย่างไรก็ตาม หากต้องการดําเนินการกับข้อมูลนี้ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ Google Ads และดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

สําหรับรีมาร์เก็ตติ้ง คุณจะต้องเปิดใช้งาน Google Signals ด้วย

แก้ไขหรือยืนยันลิงก์

ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขหรือยืนยันว่ามีพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ที่ลิงก์กับ Google Ads หรือไม่

 1. ในส่วนผู้ดูแลระบบ ภายในลิงก์ผลิตภัณฑ์ ให้คลิกลิงก์ Google Ads
 2. ในรายการบัญชีที่ลิงก์ ให้คลิกลูกศรที่ท้ายแถวของบัญชีที่ต้องการแก้ไข
 3. เปิดหรือปิดเปิดใช้โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 4. คลิก เพิ่มเติม เพื่อลบลิงก์
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล Analytics ใน Google Ads

ผู้ดูแลระบบ Google Ads หรือผู้ใช้ Analytics ที่มีบทบาทผู้แก้ไขจะยกเลิกการลิงก์บัญชี Google Ads ที่ลิงก์ไว้ได้

หากลบการลิงก์ ระบบจะหยุดรับส่งข้อมูลระหว่างบัญชี Google Ads ที่ลิงก์กับพร็อพเพอร์ตี้ Analytics

 • ข้อมูลของ Google Ads (เช่น จำนวนคลิก, จำนวนการแสดงผล, CPC และอื่นๆ) บางส่วนจากบัญชี Google Ads ที่ยกเลิกการลิงก์แล้วจะไม่แสดงในรายงานของ Analytics หากเปิดใช้การติดแท็กอัตโนมัติอยู่และเพิ่ม Google Click ID (GCLID) ต่อท้าย URL การเข้าชมจาก Google Ads ที่ยกเลิกการลิงก์แล้วจะยังแสดงในรายงานโดยค่าเริ่มต้นพร้อมแหล่งที่มา/สื่อของ google/cpc หรือใช้ค่า UTM ที่พร้อมใช้งาน และการคลิกโฆษณาที่เกี่ยวข้องจะไม่ใช้สําหรับการระบุแหล่งที่มาของช่องแบบชำระเงินของ Google
 • มิติข้อมูลที่ผ่านมาของ Google Ads (เช่น ชื่อแคมเปญ รหัสกลุ่มโฆษณา) ที่รวบรวมไว้ก่อนที่จะลบลิงก์จะยังคงอยู่ใน Analytics ข้อมูลใหม่สําหรับมิติข้อมูลเหล่านี้ที่เกิดจากการคลิกจากบัญชี Google Ads ที่ยกเลิกการลิงก์แล้วจะปรากฏเป็น (not set) ควบคู่ไปกับเมตริก Google Ads (เช่น ค่าใช้จ่าย การคลิก) สําหรับช่วงวันที่ทั้งหมด
 • กลุ่มเป้าหมายในการรีมาร์เก็ตติ้งของ Analytics จะหยุดเก็บข้อมูลผู้ใช้ใหม่ในบัญชี Google Ads ที่ยกเลิกการลิงก์แล้ว
 • บัญชี Google Ads ที่ยกเลิกการลิงก์แล้วจะหยุดนำเข้าเหตุการณ์สำคัญจาก Analytics

การเข้าถึงของผู้ใช้จาก Google Ads (บทบาทใน Analytics)

ผู้ใช้ Google Ads จะได้รับบทบาท Analytics โดยอัตโนมัติเมื่อคุณลิงก์บัญชี Google Ads กับพร็อพเพอร์ตี้ Analytics คุณจะจัดการสิทธิ์เข้าถึงเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ Google Ads ใช้ฟีเจอร์ Analytics จากใน Google Ads ได้ เช่น การสร้างกลุ่มเป้าหมาย Analytics จาก Google Ads

 • ผู้ใช้ในบัญชี Google Ads จะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ใช้ที่ลิงก์แล้วของ Google Ads 1 ใน 5 ประเภทต่อไปนี้ ตามระดับสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Google Ads
  • ผู้ดูแลบัญชี Google Ads <หมายเลขบัญชี>
  • ผู้ใช้ทั่วไปของบัญชี Google Ads <หมายเลขบัญชี>
  • ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์อ่านอย่างเดียวในบัญชี Google Ads <หมายเลขบัญชี>
  • ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงการเรียกเก็บเงินในบัญชี Google Ads <หมายเลขบัญชี>
  • ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงอีเมลเท่านั้นในบัญชี Google Ads <หมายเลขบัญชี>
 • ผู้ดูแลระบบ Analytics ก็จะมอบหมายบทบาทในพร็อพเพอร์ตี้ Analytics ที่ลิงก์ให้กับผู้ใช้ที่ลิงก์แล้วของ Google Ads
หากคุณมีสิทธิ์เข้าถึงระดับนี้ในบัญชี Google Ads คุณจะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ใช้ที่ลิงก์แล้วประเภทนี้ใน Google Ads ซึ่งมีการมอบหมายบทบาทที่แนะนํานี้ใน Analytics

ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลบัญชี Google Ads <หมายเลขบัญชี>

ผู้แก้ไข

มาตรฐาน

ผู้ใช้ทั่วไปของบัญชี Google Ads <หมายเลขบัญชี>

นักการตลาด

อ่านอย่างเดียว

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์อ่านอย่างเดียวในบัญชี Google Ads <หมายเลขบัญชี>

ผู้ดู

การเรียกเก็บเงิน

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงการเรียกเก็บเงินในบัญชี Google Ads <หมายเลขบัญชี>

ผู้ดู

อีเมลเท่านั้น

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงอีเมลเท่านั้นในบัญชี Google Ads <หมายเลขบัญชี>

ผู้ดู

ในการจัดการการเข้าถึง Analytics ผู้ใช้ที่ลิงก์แล้วของ Google Ads แต่ละรายจะแสดงแทนกลุ่มผู้ใช้ในบัญชี Google Ads ที่ลิงก์ไว้

ในฐานะผู้ดูแลระบบ Analytics คุณสามารถเปลี่ยนแปลงบทบาท Analytics และข้อจํากัดด้านข้อมูลที่มอบหมายให้กับผู้ใช้ที่ลิงก์แล้วของ Google Ads ของพร็อพเพอร์ตี้ได้ หากคุณเปลี่ยนบทบาท Analytics และข้อจํากัดด้านข้อมูลที่มอบหมายให้กับผู้ใช้ที่ลิงก์แล้วของ Google Ads การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อผู้ใช้ทุกรายในบัญชี Google Ads ซึ่งมอบหมายให้เป็นผู้ใช้ที่ลิงก์แล้วดังกล่าว

บทบาท Analytics ที่กําหนดให้กับผู้ใช้ที่ลิงก์แล้วของ Google Ads จะจัดการสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ Analytics จากใน Google Ads เช่น การสร้างกลุ่มเป้าหมาย Analytics การเปลี่ยนการมอบหมายบทบาท Analytics จะไม่ส่งผลต่อ Conversion ของ Google Ads ที่อิงตามเหตุการณ์สําคัญของ GA4 สําหรับการรายงานหรือการเสนอราคา หรือการเปิดใช้รีมาร์เก็ตติ้งของ Google Ads โดยอิงตามกลุ่มเป้าหมาย Analytics

การมอบหมายบทบาทและข้อจํากัดด้านข้อมูลจะยังคงมีอยู่จนกว่าจะมีการลบลิงก์ระหว่างบัญชี Google Ads กับพร็อพเพอร์ตี้ Analytics

ในฐานะผู้ดูแลระบบ Analytics คุณสามารถดูและแก้ไขสิทธิ์เข้าถึงของผู้ใช้ที่ลิงก์แล้วของ Google Ads ได้ในส่วนผู้ดูแลระบบ > ลิงก์ผลิตภัณฑ์ > ลิงก์ Google Ads นอกจากนี้คุณยังกําหนดค่าสิทธิ์เข้าถึงได้เช่นเดียวกับที่กําหนดสําหรับผู้ใช้ทุกคน

ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อมอบหมายบทบาท Analytics ที่แนะนําสําหรับบัญชี Google Ads ที่ลิงก์ไว้

 1. ในส่วนผู้ดูแลระบบ ภายในลิงก์ผลิตภัณฑ์ ให้คลิกลิงก์ Google Ads
 2. ในรายการบัญชีที่ลิงก์ ให้คลิกลูกศรที่ท้ายแถวของบัญชีที่ต้องการแก้ไข
 3. คลิกดูบทบาทเริ่มต้นในส่วนสิทธิ์เข้าถึงของผู้ใช้
 4. คลิกใช้

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
false
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก