[Google Analytics 4] Łączenie Google Ads i Analytics

Sposób konfigurowania integracji z Google Ads

Połącz konto Google Ads z usługą w Analytics, aby obserwować pełne spektrum kontaktów z klientami: od tego, jak wchodzą w interakcje z Twoimi kampaniami marketingowymi (np. klikanie reklam), aż po ostateczną realizację celów, które zostały dla nich wyznaczone w Twojej witrynie lub aplikacji (np. robienie zakupów czy korzystanie z udostępnionych materiałów).

Jeśli przechodzisz z Universal Analytics na Google Analytics 4 i chcesz przenieść wiele połączeń z Google Ads, zamiast ręcznego łączenia kont, możesz skorzystać z narzędzia do importowania.
Tematy w tym artykule:

Zalety

Po połączeniu usługi Google Analytics 4 z kontem Google Ads:

Limity

Usługi Google Analytics 4 możesz łączyć z poszczególnymi kontami Google Ads oraz z kontami menedżera Google Ads.

Możesz utworzyć maksymalnie 400 połączeń na usługę. Jeśli Twoja obecna konfiguracja Google Ads przekracza ten limit, rozważ utworzenie konta menedżera Google Ads i połączenie go ze swoją usługą w Analytics.

Uwaga: połączenie z kontem menedżera Google Ads liczy się jako jedno połączenie.

Zanim zaczniesz

Aby połączyć usługę z Google Ads, użyj konta Google, które ma podane poniżej uprawnienia. Jeśli Twoje konto nie ma tych uprawnień, poproś o pomoc administratora Analytics lub Google Ads.

 • W Analytics musisz mieć rolę edytora w usłudze, którą chcesz połączyć.
 • W Google Ads to samo konto Google musi mieć dostęp administracyjny.
 • Jeśli utworzysz połączenie z kontem menedżera Google Ads, wszystkie konta klientów będą miały dostęp do danych importowanych z Analytics.

Tworzenie połączeń

 1. W Analytics kliknij Administracja.
 2. W kolumnie Usługa wybierz w menu usługę, którą chcesz połączyć.
 3. W sekcji POŁĄCZENIA USŁUG kliknij Połączenia z Google Ads.
 4. Kliknij Połącz.
 5. Kliknij Wybierz konta Google Ads, a potem wybierz konta Google Ads, które chcesz połączyć.
 6. Kliknij Potwierdź.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Opcja Włącz reklamy spersonalizowane jest domyślnie włączona.
 9. Rozwiń opcję Włącz automatyczne tagowanie, aby włączyć automatyczne tagowanie lub pozostawić ustawienia automatycznego tagowania bez zmian.

  Jeśli po połączeniu z kontem menedżera włączysz automatyczne tagowanie, zostanie ono włączone na wszystkich kontach Google Ads połączonych bezpośrednio z tym kontem menedżera.
 10. Kliknij Dalej i sprawdź ustawienia.
 11. Kliknij Prześlij, aby połączyć konta z zastosowaniem bieżących ustawień.

Dalsze kroki

Gdy utworzysz połączenie między kontem Google Ads a usługą Google Analytics 4, w raportach Google Analytics 4 automatycznie zaczną się pojawiać dane Google Ads. Dzięki temu połączeniu dane z usługi Google Analytics 4 będą też dostępne w Google Ads. Aby jednak móc podejmować działania na podstawie tych danych, musisz się zalogować na konto Google Ads i wykonać co najmniej jedną z tych czynności:

Aby korzystać z ulepszonego remarketingu i raportowania, musisz też aktywować Google Signals.

Edytowanie połączeń

 1. W Analytics kliknij Administracja.
 2. W kolumnie Usługa w sekcji POŁĄCZENIA USŁUG kliknij Połączenia z Google Ads.
 3. Na liście połączonych kont kliknij strzałkę na końcu wiersza odpowiadającego kontu, na którym chcesz wprowadzić zmiany.
 4. Włącz lub wyłącz opcję Włącz reklamy spersonalizowane.
 5. Aby usunąć połączenie, kliknij ikonę Więcej. Więcej informacji o odłączaniu kont znajdziesz w sekcji poniżej.
Więcej informacji o korzystaniu z danych Analytics w Google Ads.

Połączone konta Google Ads może odłączać administrator Google Ads lub użytkownik Analytics mający rolę edytora.

Jeśli usuniesz połączenie, wstrzymasz przepływ danych między połączonym kontem Google Ads a usługą w Analytics.

 • Dane Google Ads (np. kliknięcia, wyświetlenia, CPC itp.) z odłączonych kont Google Ads nie są widoczne w raportach Analytics.
 • Historyczne wymiary Google Ads (np. Nazwa kampanii czy Identyfikator grupy reklam) zebrane przed usunięciem połączenia będą nadal dostępne w Analytics. Wszystkie nowe dane o kliknięciach w ramach tych wymiarów pochodzące z odłączonego konta Google Ads będą wyświetlane pod pozycją „(nie ustawiono)” razem z danymi Google Ads (np. Koszt czy Kliknięcia) ze wszystkich zakresów dat.
 • Nowi użytkownicy z odłączonych kont Google Ads przestaną być dodawani do list odbiorców remarketingu w Analytics.
 • Odłączone konta Google Ads przestaną importować konwersje z Analytics.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false
false