[GA4] A Google Ads és az Analytics összekapcsolása

Összekapcsolhatja Google Ads-fiókját a Google Analytics-tulajdonnal, hogy megtekinthesse a teljes ügyfélciklust az első interakciótól a fontos eseményig.

A Google Ads-fiók és az Analytics-tulajdon (beleértve az altulajdonokat és az összesítő tulajdonokat) összekapcsolása után a teljes ügyfélciklust áttekintheti attól kezdve, hogy a felhasználók milyen műveleteket végeznek a marketinganyagokkal (például hirdetésekre kattintanak), egészen addig, hogy hogyan teljesítik azokat a fontos eseményeket (pl. vásárlás, tartalomfogyasztás), amelyeket Ön beállított számukra a webhelyen vagy az alkalmazásban.

Google Ads Linking in Google Analytics

Ha a Universal Analytics rendszerről vált a Google Analytics 4-re, és több Google Ads-összekapcsolást kell áttelepítenie, akkor a manuális összekapcsolás helyett használhatja az importáló eszközt is.
A cikk tartalma:

Előnyök

A Google Analytics 4-tulajdon és a Google Ads-fiók összekapcsolása esetén az adatok mozogni tudnak a két termék között. Ez lehetővé teszi az alábbiakat:

Korlátozások

A Google Analytics 4-tulajdonok egyéni Google Ads-fiókokkal és Google Ads-kezelői fiókokkal egyaránt összekapcsolhatók.

Tulajdononként legfeljebb 400 összekapcsolás hozható létre. Ha az Ön aktuális Google Ads-konfigurációja meghaladja ezt a korlátot, érdemes lehet létrehozni egy Google Ads-kezelői fiókot, és azt összekapcsolni az Analytics-tulajdonnal.

Megjegyzés: A Google Ads-kezelői fiókkal történő összekapcsolás egyetlen összekapcsolásnak számít.

Mielőtt elkezdené

Ha össze szeretne kapcsolni egy tulajdont a Google Ads rendszerrel, olyan Google-fiókot használjon, amely rendelkezik az az alábbi engedélyekkel:

 • Az Analytics szolgáltatásban rendelkeznie kell az összekapcsolni kívánt tulajdonra vonatkozó szerkesztői szerepkörrel.
 • A Google Ads rendszerében ugyanannak a Google-fióknak adminisztrátori hozzáféréssel kell rendelkeznie.
 • Ha Google Ads-kezelői fiókkal kapcsol össze egy tulajdont, az Analytics szolgáltatásból importált adatok az összes ügyfélfiók számára hozzáférhetővé válnak.
Megjegyzés: Ha a fiókja nem rendelkezik ezekkel az engedélyekkel, kérjen segítséget az Analytics- vagy Google Ads-adminisztrátortól.

Összekapcsolás

Az alábbi lépéseket követve kapcsolhatja össze a Google Analytics 4-tulajdonokat a Google Ads szolgáltatással:

 1. Az Adminisztrálás lap Összekapcsolás más termékekkel részén kattintson a Google Ads-összekapcsolások lehetőségre.
 2. Kattintson az Összekapcsolás elemre.
 3. Kattintson a Google Ads-fiókok kiválasztása lehetőségre, majd válassza ki az összekapcsolni kívánt Google Ads-fiókokat.

  Ha nem látja az összekapcsolni kívánt Google Ads-fiókot, akkor előfordulhat, hogy nem rendelkezik a szükséges engedélyekkel.
 4. Kattintson a Megerősítés lehetőségre.
 5. Kattintson a Tovább gombra.
 6. A Személyre szabott hirdetés engedélyezése beállítás alapértelmezés szerint be van kapcsolva.
 7. Bontsa ki az Automatikus címkézés engedélyezése csomópontot az automatikus címkézés engedélyezéséhez, vagy hagyja változatlanul az automatikus címkézési beállításokat.

  Ha engedélyezi az automatikus címkézést egy kezelői fiókkal való összekapcsolás beállításakor, akkor az automatikus címkézés minden olyan Google-fiókban bekapcsolódik, amely közvetlenül össze van kapcsolva az adott kezelői fiókkal.
 8. Kattintson a Tovább gombra, és ellenőrizze a beállításokat.
 9. Kattintson a Küldés gombra a fiókok jelenlegi beállításokkal való összekapcsolásához.

(Választható bemutató) Ha el szeretné indítani a fenti lépéseket áttekintő bemutatót a saját tulajdonában, kattintson az alábbi gombra. Ez a legutóbb megtekintett tulajdont nyitja meg, ezért először győződjön meg róla, hogy a megfelelő tulajdonban van.

Az Analytics-tulajdon összekapcsolása a Google Ads-fiókkal

További lépések

Amikor összekapcsolja a Google Ads-fiókot a Google Analytics 4-tulajdonnal, a Google Ads-adatok 48 órán belül megjelennek a Google Analytics 4-jelentésekben. Az összekapcsoláson keresztül a Google Analytics 4-tulajdon adatai is hozzáférhetők lesznek a Google Ads szolgáltatásban. Ezeknek az adatoknak a használatához azonban be kell jelentkeznie a Google Ads szolgáltatásba, és az alábbiak közül legalább az egyik feladatot el kell végeznie:

A remarketinghez aktiválnia kell a Google-jeleket is.

Az összekapcsolások szerkesztése és ellenőrzése

Az alábbi lépéseket követve szerkesztheti a Google Ads szolgáltatással összekapcsolt Google Analytics 4-tulajdonokat, illetve ellenőrizheti, hogy vannak-e ilyen összekapcsolások:

 1. Az Adminisztrálás lap Összekapcsolás más termékekkel részén kattintson a Google Ads-összekapcsolások lehetőségre.
 2. Az összekapcsolt fiókok listájában kattintson a szerkeszteni kívánt fiók sorának végén látható nyílra.
 3. Kapcsolja be vagy ki a Személyre szabott hirdetés engedélyezése beállítást.
 4. Kattintson a Egyebek ikonra az összekapcsolás törléséhez.
További információ az Analytics-adatok Google Ads szolgáltatásban való használatáról.

A Google Ads-adminisztrátorok és a szerkesztői szerepkörrel rendelkező Analytics-felhasználók leválaszthatják az összekapcsolt Google Ads-fiókot vagy -fiókokat.

Ha törli az összekapcsolást, akkor minden adatforgalom leáll a összekapcsolt Google Ads-fiók és az Analytics-tulajdon között.

 • A leválasztott Google Ads-fiókokból származó Google Ads-adatok (pl. a kattintások, a megjelenítések, a CPC stb.) nem jelennek meg maradéktalanul az Analytics jelentéseiben. Ha engedélyezve van az automatikus címkézés, és egy Google kattintási azonosítót (gclid) fűz hozzá az URL-hez, a leválasztott Google Ads-forgalom alapértelmezés szerint továbbra is megjelenik a jelentésekben a google/cpc forrással/médiummal vagy a rendelkezésre álló UTM-értékeket használva, és a kapcsolódó hirdetéskattintásokat nem használjuk fel a fizetett Google-csatornákhoz való hozzárendeléshez.
 • A Google Ads korábbi dimenziói (például a Kampány neve és a Hirdetéscsoport-azonosító) továbbra is hozzáférhetők maradnak az Analytics szolgáltatásban. Az e dimenziókhoz a leválasztott Google Ads-fiókokból érkező kattintásokból származó új adatok „(nincs beállítva)” értékkel jelennek meg a Google Ads mutatói (például a Költség és a Kattintások) mellett az összes dátumtartomány esetén.
 • Az Analytics-remarketingközönségek a leválasztás után nem gyűjtenek új felhasználókat a leválasztott Google Ads-fiókokból.
 • A leválasztott Google Ads-fiókokban leáll a fontos események Analytics szolgáltatásból való importálása.

Felhasználói hozzáférés a Google Ads szolgáltatásból (szerepkörök az Analytics szolgáltatásban)

Amikor összekapcsol egy Google Ads-fiókot egy Analytics-tulajdonnal, a Google Ads-felhasználók automatikusan Analytics-szerepköröket kapnak: A hozzáférés kezelésével lehetővé teheti a Google Ads-felhasználók számára, hogy a Google Ads szolgáltatáson belül használják az Analytics funkcióit, például Analytics-közönségeket hozzanak létre a Google Ads rendszeréből.

 • A Google Ads-fiókok felhasználóit a Google Ads fiókhozzáférési szintjük alapján az alábbi öt összekapcsolt Google Ads-felhasználó egyikéhez rendeli hozzá a rendszer:
  • Google Ads-fiók (<fiók száma>), adminisztrátor
  • <Fiók száma> Google Ads-fiók normál hozzáférése
  • <Fiók száma> Google Ads-fiók csak olvasási hozzáférése
  • <Fiók száma> Google Ads-fiók számlázási hozzáférése
  • <Fiók száma> Google Ads-fiók csak e-mail hozzáférése
 • Ezután az Analytics adminisztrátora hozzárendeli a Google Ads-összekapcsolt felhasználókat az összekapcsolt Analytics-tulajdon szerepköreihez.
Ha Google Ads-fiókja rendelkezik ezzel a hozzáférési szinttel Ön hozzá van rendelve ehhez az összekapcsolt Google Ads-felhasználóhoz Amelyhez ez a javasolt Analytics-szerepkör van hozzárendelve

Adminisztrátor

Google Ads-fiók (<fiók száma>), adminisztrátor

Szerkesztő

Normál

<Fiók száma> Google Ads-fiók normál hozzáférése

Marketingszakember

Csak olvasás

<Fiók száma> Google Ads-fiók csak olvasási hozzáférése

Megtekintő

Számlázás

<Fiók száma> Google Ads-fiók számlázási hozzáférése

Megtekintő

Csak e-mail

<Fiók száma> Google Ads-fiók csak e-mail hozzáférése

Megtekintő

Az Analytics hozzáférés-kezelési rendszerében minden összekapcsolt Google Ads-felhasználó az összekapcsolt Google Ads-fiók egy adott felhasználói csoportját képviseli.

Analytics-adminisztrátorként módosíthatja a tulajdon összekapcsolt Google Ads-felhasználóihoz tartozó Analytics-szerepkört és -adatkorlátozásokat. Ha egy összekapcsolt Google Ads-felhasználó esetében módosítja a hozzárendelt Analytics-szerepkört és -adatkorlátozásokat, ez a módosítás az érintett Google Ads-fiók minden olyan felhasználójára hatással lesz, aki ezzel az összekapcsolt felhasználóval van társítva.

Az összekapcsolt Google Ads-felhasználókhoz rendelt Analytics-szerepkörök határozzák meg a Google Ads szolgáltatásban rendelkezésre álló Analytics-funkciók körét, például azt, hogy a felhasználó létrehozhat-e Analytics-közönségeket a Google Ads rendszeréből. A hozzárendelt Analytics-szerepkör módosítása nem befolyásolja a jelentéskészítéshez vagy az ajánlattételhez használt fontos GA4-eseményeken alapuló Google Ads-konverziókat, sem az Analytics-közönségek felhasználásával végzett Google Ads-remarketing engedélyezését.

A szerepkör-hozzárendelések és az adatkorlátozások mindaddig érvényben maradnak, amíg nem törli a Google Ads-fiók és az Analytics-tulajdon összekapcsolását.

Analytics-adminisztrátorként az Adminisztrálás > Összekapcsolás más termékekkel > Google Ads-összekapcsolások oldalon tekintheti meg és szerkesztheti az összekapcsolt Google Ads-felhasználók hozzáférését. A hozzáférésüket konfigurálhatja ugyanúgy, mint bármely más felhasználó esetében.

A javasolt Analytics-szerepkörök egy összekapcsolt Google Ads-fiókokhoz való hozzárendeléséhez kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Az Adminisztrálás lap Összekapcsolás más termékekkel részén kattintson a Google Ads-összekapcsolások lehetőségre.
 2. Az összekapcsolt fiókok listájában kattintson a szerkeszteni kívánt fiók sorának végén látható nyílra.
 3. A Felhasználói hozzáférés területen kattintson az Alapértelmezett szerepek megtekintése lehetőségre.
 4. Kattintson az Alkalmaz gombra.

Kapcsolódó források

Hasznosnak találta?

Hogyan fejleszthetnénk?
false
Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü