[GA4] Link Google Ads til Analytics

Knyt din Google Ads-konto til Google Analytics-ejendommen for at se hele kundecyklussen fra første interaktion til konvertering

Knyt din Google Ads-konto til din Analytics-ejendom (herunder underejendomme og oprulningsejendomme) for at se hele kundecyklussen, fra hvordan brugerne interagerer med din marketing (f.eks. ved at klikke på annoncer), til hvordan de fuldfører de konverteringer, du har angivet på dit website eller i din app (f.eks. foretagelse af køb eller visning af indhold).

Google Ads Linking in Google Analytics

Hvis du skifter fra Universal Analytics til Google Analytics 4 og vil migrere flere Google Ads-tilknytninger, kan du bruge importværktøjet i stedet for manuel tilknytning.
I denne artikel kan du læse om følgende:

Fordele

Når du knytter din Google Analytics 4-ejendom til din Google Ads-konto, overføres der data mellem begge produkter. Dette giver dig mulighed for at:

Grænser

Du kan knytte Google Analytics 4-ejendomme til individuelle Google Ads-konti og til Google Ads-managerkonti.

Du kan oprette op til 400 links pr. ejendom. Hvis din aktuelle Google Ads-konfiguration overstiger denne grænse, kan du overveje at oprette en Google Ads-managerkonto og knytte den til din Analytics-ejendom.

Bemærk! Et tilknytning til en Google Ads-managerkonto tæller som 1 tilknytning.

Før du begynder

Hvis du vil knytte en ejendom til Google Ads, skal du bruge en Google-konto med følgende tilladelser. Hvis din konto ikke har disse tilladelser, skal du bede din Analytics- eller Google Ads-administrator om hjælp.

 • I Analytics skal du have rollen Redaktør for den ejendom, som du vil tilknytte.
 • I Google Ads skal den samme Google-konto have administratoradgang.
 • Hvis du linker til en Google Ads-managerkonto, vil alle data, som du importerer fra Analytics, være tilgængelige for alle dine kundekonti.

Opret tilknytninger

Følg denne vejledning for at oprette Google Analytics 4-ejendomstilknytninger til Google Ads:

 1. Klik på Google Ads-tilknytninger under PRODUKTTILKNYTNINGER.
 2. Klik på Tilknyt.
 3. Klik på Vælg Google Ads-konti, og vælg de Google Ads-konti, der skal tilknyttes.

  Hvis du ikke kan se den Google Ads-konto, der skal tilknyttes, har du muligvis ikke de påkrævede tilladelser.
 4. Klik på Bekræft.
 5. Klik på Næste.
 6. Muligheden Aktivér personligt tilpasset annoncering er som standard slået til.
 7. Udvid muligheden Aktivér automatisk tagging for at aktivere automatisk tagging eller beholde de aktuelle indstillinger for automatisk tagging.

  Hvis du aktiverer automatisk tagging, når du linker til en managerkonto, aktiveres automatisk tagging på alle Google Ads-konti, der er direkte knyttet til managerkontoen.
 8. Klik på Næste, og gennemgå derefter dine indstillinger.
 9. Klik på Send for at tilknytte dine konti med de aktuelle indstillinger.

 

(Valgfrit rundvisning) Klik på knappen nedenfor for at starte en trinvis vejledning i ovenstående trin i din egen ejendom. Den åbnes i den ejendom, du senest har set på, så du skal sørge for, at du er i den rigtige ejendom først.

Knyt din Analytics-ejendom til din Google Ads-konto

Næste trin

Når du opretter et link mellem din Google Ads-konto og din Google Analytics 4-ejendom, begynder du at se Google Ads-data i dine Google Analytics 4-rapporter inden for 48 timer. Denne tilknytning gør også data fra din Google Analytics 4-ejendom tilgængelige til brug i Google Ads. For at kunne bruge disse data er du dog nødt til at logge ind på Google Ads og foretage mindst én af følgende handlinger:

Hvis du vil bruge remarketing og rapportering, skal du også aktivere Google-signaler.

Rediger eller verificer tilknytninger

Følg denne vejledning for at redigere eller verificere, om der er Google Analytics 4-ejendomme, som er tilknyttet Google Ads:

 1. Klik på Google Ads-tilknytninger under PRODUKTTILKNYTNINGER i kolonnen Ejendom.
 2. Klik på pilen ud for rækken for den konto, du vil redigere, på listen over tilknyttede konti.
 3. Slå Aktivér personligt tilpasset annoncering til eller fra.
 4. Klik på Mere for at slette tilknytningen. (Se, hvordan du fjerner tilknytninger, i næste afsnit).
Se, hvordan du bruger dine Analytics-data i Google Ads.

En Google Ads-administrator eller en Analytics-bruger med rollen Redaktør kan fjerne tilknytningen til de tilknyttede Google Ads-konti.

Hvis du sletter en tilknytning, sendes der ikke længere data mellem den tilknyttede Google Ads-konto og Analytics-ejendommen.

 • Google Ads-data (f.eks. klik, eksponeringer, CPC osv.) fra ikke-tilknyttede Google Ads-konti er ikke fuldt synlige i Analytics-rapporter. Hvis automatisk tagging er aktiveret og tilføjer et Google-klik-id (gclid) i slutningen af din webadresse, vises ikke-tilknyttet Google Ads-trafik som standard stadig i rapporter med google/cpc som kilde/medium eller med brug af tilgængelige UTM-værdier, og relaterede annonceklik bruges ikke til Google-betalingskanaltilskrivning.
 • Historiske Google Ads-dimensioner (f.eks. Kampagnenavn, Annoncegruppe-id), som er indsamlet, før tilknytningen blev slettet, vil fortsat være tilgængelige i Analytics. Alle nye data for disse dimensioner, som er resultater af klik fra en Google Ads-konto, der ikke er tilknyttet, vises som (ikke angivet) sammen med Google Ads-metrics (f.eks. Pris, Klik) for alle datointervaller.
 • Analytics-remarketingmålgrupper akkumulerer ikke længere nye brugere i ikke-tilknyttede Google Ads-konti.
 • Ikke-tilknyttede Google Ads-konti importerer ikke længere konverteringer fra Analytics.

Brugeradgang fra Google Ads (roller i Analytics)

Google Ads-brugere får automatisk tildelt Analytics-roller, når du knytter en Google Ads-konto til en Analytics-ejendom. Du kan administrere adgang for at give Google Ads-brugere tilladelse til at bruge Analytics-funktioner fra Google Ads, f.eks. oprettelse af Analytics-målgrupper fra Google Ads.

 • Baseret på deres adgangsniveau på Google Ads-kontoen bliver brugere på en Google Ads-konto tildelt en ud af fem tilknyttede brugere i Google Ads:
  • Google Ads-konto <account number> – administrator
  • Google Ads-konto <account number> – standard
  • Google Ads-konto <account number> – skrivebeskyttet
  • Google Ads-konto <account number> – fakturering
  • Google Ads-konto <account number> – kun mail
 • De tilknyttede Google Ads-brugere tildeles roller på den tilknyttede Analytics-ejendom af Analytics-administratoren.
Hvis du har dette adgangsniveau på Google Ads-kontoen Du får tildelt denne tilknyttede Google Ads-bruger Som har denne anbefalede Analytics-rolletildeling

Administrator

Google Ads-konto <account number> – administrator

Redaktør

Standard

Google Ads-konto <account number> – standard

Marketingmedarbejder

Skrivebeskyttet

Google Ads-konto <account number> – skrivebeskyttet

Passiv bruger

Fakturering

Google Ads-konto <account number> – fakturering

Passiv bruger

Kun mail

Google Ads-konto <account number> – kun mail

Passiv bruger

 

I forbindelse med Analytics-adgangsadministration repræsenterer hver tilknyttede Google Ads-bruger en gruppe brugere på den tilknyttede Google Ads-konto.

Som Analytics-administrator kan du ændre den Analytics-rolle og de databegrænsninger, der er tildelt en ejendoms tilknyttede Google Ads-brugere. Hvis du ændrer den Analytics-rolle og de databegrænsninger, der er tildelt en tilknyttet Google Ads-bruger, påvirker du alle på den Google Ads-konto, der er tildelt den pågældende tilknyttede bruger.

Analytics-roller, der er tildelt tilknyttede Google Ads-brugere, administrerer adgang til Analytics-funktioner fra Google Ads, f.eks. oprettelse af Analytics-målgrupper fra Google Ads. Ændring af Analytics-rolletildelinger påvirker ikke import af Analytics-konverteringer til Google Ads til rapportering eller budgivning eller aktivering af Google Ads-remarketing baseret på Analytics-målgrupper.

Den tildelte rolle og de dermed forbundne databegrænsninger bevares, indtil Google Ads-kontoens tilknytning til Analytics-ejendommen slettes.

Som Analytics-administrator kan du se og redigere adgang til tilknyttede Google Ads-brugere i Administrator > Tilknyttet ejendom > Google Ads-tilknytninger. Du kan også konfigurere deres adgang på samme måde, som du ville gøre for enhver anden bruger.

Sådan tildeler du de anbefalede Analytics-roller for en tilknyttet Google Ads-konto:

 1. Klik på Google Ads-tilknytninger under PRODUKTTILKNYTNINGER i kolonnen Ejendom.
 2. Klik på pilen ud for rækken for den konto, du vil redigere, på listen over tilknyttede konti.
 3. Klik på Se standardroller under Brugeradgang.
 4. Klik på Anvend.

Relaterede ressourcer

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

false
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
true
Søg i Hjælp
true
true
true
true
true
69256