[GA4] Sporočila o napakah

Med ustvarjanjem podatkovnih tokov Analytics pokliče Google Cloud, Firebase in shrambo konfiguracij Analytics. Če pri teh klicih pride do težav, se lahko prikažejo naslednja sporočila o napaki.

Google Cloud

Vrsta napake Sporočilo o napaki Vzrok
Časovna omejitev postopka je potekla Povezani projekt Google Cloud je bil med ustvarjanjem podatkovnega toka le delno konfiguriran. Poskusite znova, da ustvarite podatkovni tok. Časovna omejitev postopka ustvarjanja projekta Google Cloud je potekla, preden je bil projekt v celoti konfiguriran.
Dovoljenja Nimate potrebnih dovoljenj za Google Cloud, da bi ustvarili projekt. Obrnite se na lastnika projekta Google Cloud. Nimate potrebnih dovoljenj za Google Cloud, da bi ustvarili projekt.
Projekt že obstaja Ustvarjanje novega projekta Google Cloud ni uspelo, ker projekt z istim ID-jem že obstaja. Poskusite znova. Analytics najprej pokliče Firebase in predlaga ID projekta na podlagi imena projekta. Nato se pokliče Google Cloud, da ustvari projekt s predlaganim ID-jem projekta.

V redkih primerih Analytics predlaga ID projekta, ki je že v uporabi.

 

Firebase

Vrsta napake Sporočilo o napaki Vzrok
Časovna omejitev postopka je potekla Povezani projekt Firebase je bil med ustvarjanjem podatkovnega toka le delno konfiguriran. Poskusite znova, da ustvarite podatkovni tok. Časovna omejitev postopka ustvarjanja projekta Firebase je potekla, preden je bil projekt v celoti konfiguriran.
Časovna omejitev postopka je potekla Časovna omejitev postopka je potekla, preden je storitev Analytics lahko preverila ustvarjanje toka aplikacije. Osvežite stran. Časovna omejitev postopka je potekla, preden bi storitev Analytics lahko preverila ustvarjanje toka aplikacije.
Dovoljenja Nimate potrebnih dovoljenj za Firebase, da bi ustvarili projekt. Obrnite se na lastnika projekta Firebase. Nimate potrebnih dovoljenj za Firebase, da bi ustvarili projekt.
Splošno Toka aplikacije trenutno ni mogoče ustvariti. Poskusite znova. Storitev Analytics ni mogla ustvariti toka aplikacije.

 

Shramba konfiguracij Analytics

Vrsta napake Sporočilo o napaki Vzrok
Splošno Toka aplikacije trenutno ni mogoče ustvariti. Poskusite znova. Storitev Analytics ni mogla ustvariti toka aplikacije.
Splošno Projekt Firebase je bil ustvarjen in konfiguriran, vendar ustvarjanje toka aplikacije ni uspelo. Tok aplikacije poskusite znova ustvariti. Storitev Analytics ni mogla ustvariti toka aplikacije.

 

Je bilo to uporabno?

Kako lahko to izboljšamo?
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni