Ngừng sử dụng thử nghiệm nội dung

Chúng tôi đang thay đổi các tài nguyên Google Analytics và thử nghiệm của API quản lý. Kể từ ngày 7 tháng 8 năm 2019, bạn sẽ không thể tạo hoặc bắt đầu Thử nghiệm nội dung (CX). Chúng tôi vẫn cho phép bạn hoàn thành các thí nghiệm hiện đang chạy. Các thử nghiệm đã hoàn thành sẽ vẫn hiển thị dưới dạng báo cáo thử nghiệm Google Analytics.

Nếu bạn có thử nghiệm đang diễn ra, hãy xem xét chuyển sang Google Optimize. Đây là một công cụ miễn phí, duy trì tích hợp gốc với Google Analytics và có tất cả các chức năng sau:

  • Thử nghiệm A/B bao gồm cả hoạt động chuyển hướng
  • Thử nghiệm đa lượng biến (MVT)
  • Nhắm mục tiêu theo URL
  • Trình chỉnh sửa trực quan dễ sử dụng để thay đổi trang web của bạn
  • Nhắm mục tiêu JavaScript
  • Nhắm mục tiêu cookie
  • Nhắm mục tiêu theo địa lý
  • Nhắm mục tiêu theo trình duyệt, hệ điều hành và máy tính để bàn so với thiết bị di động

Nếu bạn đang tìm kiếm ý tưởng, hãy xem các mục đề xuất của chúng tôi ở đây. Nội dung bên dưới sẽ giúp bạn tạo lại một số trường hợp sử dụng Thử nghiệm nội dung phổ biến trong Google Optimize.

Tôi đang tìm cách... Để sao chép vào Google Optimize...
...tạo một thử nghiệm chuyển hướng Hãy truy cập bài viết
...tạo một thử nghiệm mà không có hoạt động chuyển hướng (phương thức triển khai chỉ trên trình duyệt) Hãy truy cập bài viết
...tạo một thử nghiệm phía máy chủ trong đó Optimize chỉ xử lý tính năng báo cáo Hãy truy cập bài viết

Sự khác biệt chính giữa Thử nghiệm nội dung và Optimize

  • Hoạt động chuyển hướng của Optimize và API phía máy khách không đồng bộ trong khi Thử nghiệm nội dung là đồng bộ. Người dùng nên xem xét tận dụng đoạn mã ẩn nếu cần tránh lỗi nhấp nháy.
  • Optimize hiện không cung cấp chức năng điều chỉnh trọng số động cho thử nghiệm chia nhiều nhánh.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố